Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Argumentační esej je typem eseje, který má čtenáře o něčem přesvědčit. Většinou jde o něco, čemu sami věříte. Argumentační esej byste měli psát pouze na téma, na které máte vlastní názor. Ať už jste proti trestu smrti nebo pro zvýšení svého platu, musíte to napsat tak, aby to z textu bylo naprosto zřejmé. Pokud chcete vědět, jak napsat správnou argumentační esej, není nikdy brzy se to naučit. Podobné znalosti se vám budou v životě hodit a pomohou vám dosáhnout toho, co chcete.

Metoda 1 ze 1:
Píšeme argumentační esej

 1. 1
  Dejte si nějaký čas. Pokud můžete, udělejte si čas a pište o něčem, co vás skutečně zajímá. Když budete spěchat, moc vám to nepůjde. Snažit se napsat celou esej za dvě hodiny není rozhodně dobrý nápad. Přemýšlejte o nápadech, zapisujte si je a nechejte si čas také na úpravy. Snažte se dát do psaní všechno.
 2. 2
  Brainstorming. Psát argumentační esej je jako psát jakoukoli jinou esej. Než začnete, budete si muset vytvořit osnovu a základ, na kterém budete moci stavět.
  • Pište o něčem, čemu skutečně věříte. Pokud se musíte vyjádřit k tématu, které vás moc nezajímá, snažte se představit si, na jaké straně byste asi byli. Pokud ale můžete, vždy si vyberte téma, které vás osobně zajímá, které znáte z vlastního života, nebo které vám nedá spát.
  • Zároveň si najděte téma, které je dostatečně složité. Možná vás zajímá grafit z tužky, ale neexistuje dost kontroverzních názorů, které byste mohli uvést. Můžete si vybrat například vegetariánství nebo krutost ke zvířatům, to jsou mnohem lepší témata.
  • Vždy berte v úvahu také opačné názory. Pokud máte pocit, že nebude lehké přijít s argumenty proti vašemu tématu, pravděpodobně nemáte dostatečně kontroverzní téma. Na druhou stranu pokud budete zastávat menšinový názor, je možné, že budete muset čelit mnoha argumentům a bude lepší si vybrat snadnější téma.
 3. 3
  Napište úvod. Mnoho lidí věří, že úvod je nejdůležitější součástí eseje, protože buďto čtenáře zaujme, nebo ho odradí. Dobrý úvod čtenáři poskytne dostatek informací k tomu, aby si získal jeho pozornost a on tak měl chuť pokračovat ve čtení.
  • Začněte něčím zajímavým. První věta vaší eseje musí čtenáře naprosto pohltit. Můžete začít citátem nebo anekdotou, definicí nebo humorným skečem. Když to bude zajímavé a upoutá to pozornost, odvedete skvělou práci.
  • Neodflákněte svoji tezi. Teze je krátké shrnutí toho, za co se snažíte bojovat. Většinou je to jedna věta, která se píše na konec úvodního odstavce. Teze by měla být kombinací nejpřesvědčivějších argumentů.
 4. 4
  Napište odstavce těla eseje. Měli byste napsat minimálně tři odstavce. Každý odstavec by měl řešit jeden z hlavních bodů, které jsou součástí vašeho argumentu.
  • Zde píšete své názory a obhajujete si je pomocí důkazů. Nezapomeňte na to, že když neuvedete dostatek faktických důkazů, nikoho nepřesvědčíte.
   • Nepište například: „Delfíni jsou chytrá zvířata. Všichni vědí, že jsou velmi chytří.“
   • Místo toho napište: „Delfíni jsou velmi chytrá zvířata. Mnoho studií potvrdilo, že delfíni umějí spolupracovat s lidmi, aby chytili kořist. Pouze velmi málo druhů dokáže tak hladce spolupracovat s lidmi.“
  • Kdykoli je to možné, používejte jako důkazy fakta. Díky nim se mají čtenáři čeho chytit. Používejte pokud možno fakta z různých zdrojů.
   • „Jih, kde probíhá 80% všech poprav ve Spojených Státech, má stále nejvyšší počet vražd. Díky tomu působí snaha o zrušení trestu smrti jako odstrašující příklad.“
   • „Navíc státy bez trestu smrti mají nižší počet vražd. Kdyby byl trest smrti skutečně odstrašujícím příkladem, proč v těchto státech počet vražd naopak nenarůstá?“
 5. 5
  Poslední větu každého odstavce použijte jako přirozený přechod k dalšímu odstavci. Aby se vaše esej dobře četla, musíte se naučit takto přecházet od bodu k bodu. Zde uvádíme příklad:
  • Konec prvního odstavce: „Když trest smrti nemá žádný vliv na zločinnost a kriminalita narůstá, co se stane, když někoho neprávem odsoudí?“
  • Začátek druhého odstavce: „Více než 100 neprávem odsouzených vězňů bylo od trestu osvobozeno, mnohdy jen minuty před provedením trestu smrti.“
 6. 6
  Přidejte také nějaký protiargument. Možná to nebude v zadání specifikováno, ale když to uděláte, vaše esej bude přesvědčivější. Představte si, že máte silného oponenta, který se snaží lidi přesvědčit o pravém opaku. Vezměte si jeden nebo dva jeho nejsilnější argumenty a snažte se je nějak vyvrátit.
 7. 7
  Nakonec napište závěr. Je dobrým pravidlem v závěru shrnout všechny hlavní body a ukončit esej nějakou hlubokou myšlenkou. Mělo by to být něco, na co čtenář jen tak nezapomene.
 8. 8
  Zkontrolujte si gramatiku a pravopis a upravte text. Použijte kontrolu pravopisu v počítači. Také si dvakrát esej projděte a přečtěte si ji nahlas, abyste měli jistotu, že zní dobře. Můžete požádat i někoho jiného, aby si ji přečetl. Čím lépe si ji zkontrolujete, tím více chyb v ní najdete.
  • Dejte si několik dní pohov a nedívejte se na svoji esej. Pokud jste si to plánovali předem, nebude to nic těžkého. Po nějaké době se k práci vraťte a znovu si ji projděte. Uvidíte ji novýma očima a snáze najdete zbývající nedostatky. Vše, co vám bude připadat nesrozumitelné nebo nesprávné musíte přepsat.
  Reklama

Tipy

 • Nepište příliš dlouhou esej. Podobné práce jsou někdy nudné a není příjemné je číst
 • Můžete napsat tři odstavce textu a místo méně důležitých bodů napsat logické důvody, proč jste si vybrali toto téma.
 • Snažte se zaujmout čtenáře již v prvním odstavci a potom si udržujte jejich pozornost celou dobu. Pusťte je až na konci posledního odstavce.
 • Pokud často nevíte, co psát, snažte se vybrat si téma, které je pro vás zajímavé.
 • Berte ohled na své čtenáře a držte se jednoho stylu, ať už to bude formální, neformální, vtipný atd.
 • Při psaní první verze pište tužkou a mějte po ruce gumu.
 • Používejte synonyma. Když budete psát jedno slovo stále dokola, čtenáři z toho budou nervózní. Snažte se slova střídat. Také se vyhněte obyčejným nudným slovům a snažte se hledat zajímavé výrazy.
 • Využijte údaje ze statistik.
 • Na každé větě záleží. Když budete psát déle, nepomůže to. Esej by měla být úderná a stručná.
 • Nepoužívejte osobní zájmena jako „já“ nebo „vy“. Odvádí to pozornost od tématu a rozptyluje to čtenáře.
 • Pokud trpíte spisovatelským blokem, dejte si několik dní pauzu a zabývejte se jinými věcmi. S čistou hlavou potom jistě na něco přijdete.
 • Vždy si stůjte za jednou věcí. Dejte pozor na to, abyste v textu nepřecházeli z jedné strany na druhou.
 • Nezapomínejte na to, kdy musíte esej odevzdat a nenechávejte to na poslední chvíli.
 • Buďte si vědomi možných protiargumentů, které mohou ostatní lidé použít proti vám. Budete muset plánovat předem. Vždy si připravte reakce na běžné protiargumenty.
 • Při psaní eseje neopisujte žádnou větu dvakrát. Čtenáři nebudou žádné pasáže přeskakovat, takže není nutné psát jednu věc víckrát.
 • Nezabývejte se detaily hned na začátku, dopracujte se k nim logickou cestou.
 • Neopisujte cizí práci, je to neetické a mohli by vás za to i vyloučit ze školy.
 • Přečtěte si jiné argumentační eseje a zjistěte si, jaký jazyk se používá a jakým stylem máte psát.

Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 150 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 17 614 krát
Stránka byla zobrazena 17 614 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama