Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Psaní básní je vlastně jako pozorování světa uvnitř, či kolem vás. Báseň může být o čemkoliv, o lásce, ztrátě, nebo dokonce zrezlé brance starého statku. Psaní poezie vám může připadat skličující, zejména pokud vám není psaní přirozené nebo nepřekypujete kreativitou a nápady. Ale s tou správnou inspirací a správným postupem můžete napsat báseň, na kterou budete moci být pyšní a budete se s ní chtít pochlubit ostatním ve třídě nebo svým přátelům a rodině.

Část 1
Část 1 ze 3:

Začátek básně

Stáhnout PDF
 1. 1
  Procvičujte psaní nanečisto. Báseň může začínat jako útržek verše, řádek, či dva, který vlastně začíná z ničeho nebo dokonce jako obraz, který nemůžete vyhnat z hlavy. Inspiraci pro svou báseň můžete najít tak, že si budete procvičovat psaní nanečisto a pozorovat okolní svět. Jakmile inspiraci najdete, můžete své myšlenky tvarovat a dávat jim konkrétní podobu, která vytvoří samotnou báseň.[1]
  • Můžete začít například hrubými náčrtky, obrázky nebo stručnými zápisky a využít je jako inspiraci pro svoji báseň. Můžete také použít i existující cizí text nebo zápisky, ze kterého vytvoříte vlastní báseň.
  • Můžete vyzkoušet také techniky brainstormingu, jako jsou paměťové mapy nebo vytvoření seznamu obrázků, či nápadů. Tyto techniky vám mohou pomoci vytvořit si inspiraci pro svou báseň.
 2. 2
  Nechte se inspirovat svým okolím a lidmi, kteří jsou vám blízcí. Může vás inspirovat i procházka po okolí vašeho bydliště nebo na místa ve městě, kam rádi chodíte. Můžete pozorovat lidi sedící na lavičce v parku nebo na nebo na náměstí a tyto momenty, které zachytíte během svého pozorování, můžete využít jako inspiraci pro báseň.
  • Můžete také zkusit napsat báseň o člověku, který je ve vašem životě důležitý, jako například maminka nebo nejlepší přítel. Tuto osobu můžete použít jako inspiraci pro svou báseň, popíšete jejich vlastnosti a rysy a vyzdvihnete osobnost jedince.
 3. 3
  Vyberte si určité téma nebo nápad. Svou báseň můžete začít tak, že se zaměříte na určité téma nebo myšlenku, která vám připadá zajímavá nebo fascinující. Pokud se zaměříte na určité téma nebo myšlenku, pomůže vám to soustředit se na určitý cíl. Může vám to pomoci zúžit si myšlenky a lépe tak popsat to, co chcete svou básní vyjádřit.[2]
  • Můžete se například rozhodnout napsat báseň na téma “láska a přátelství.” Můžete se později zamyslet nad určitými momenty svého života, kdy jste lásku, či přátelství sami prožívali a jak byste tato dvě témata charakterizovali a založili je na osobních zkušenostech s ostatními.
  • Při výběru tématu, či myšlenky se snažte být specifičtí, může vám to pomoci v tom směru, že vaše báseň nebude tak vágní a nejasná. Spíše, než abyste si vybrali obecné téma “ztráty“, vyberte si raději specifičtější téma “ztráta dítěte“ nebo “ztráta nejlepšího přítele“
 4. 4
  Vyberte si básnickou formu. Básni dodáte šťávu tak, že si pro ni vyberete formu. Existuje mnoho forem, které můžete použít, od volného verše, až po sonet či rýmovaný kuplet. Můžete si vybrat básnickou formu, která se vám zdá snadná na použití, jako je například volný verš, anebo formu, která pro vás bude výzvou, jako je sonet. Vyberte si jednu básnickou formu a držte se jí, vaše báseň tak bude pro čtenáře tvořit příjemný celek.[3]
  • Můžete vyzkoušet i krátkou básnickou formu, jako je poezie haiku, pětiveršovou báseň cinquain, či tvarovanou báseň. Poté si můžete pohrát s poetickou formou a pobavit se výzvami jednotlivých forem.
  • Můžete volit i zábavnější a hravější formu, například limerick, pokud se snažíte napsat zábavnou báseň. Můžete také vyzkoušet i lyričtější podobu, jako je sonet nebo balada, či vyzkoušet rýmovaný kuplet pro báseň, která je dramatičtější a romantičtější.
 5. 5
  Přečtěte si pár příkladů z poezie. Abyste lépe pochopili, jak píší ostatní básníci, podívejte se na nějaké známé příklady. Můžete si přečíst básně psané stejnou básnickou formou, kterou jste si vybrali, nebo básně popisující podobná témata, či myšlenky, o kterých chcete psát sami. Můžete si přečíst básně, které jsou známé a považované za “klasické“ a lépe tak tento žánr pochopit. Přečtěte si například:
  • “Kubla Khan” od Samuela Taylora Coleridge[4]
  • “Píseň o mně” od Walta Whitmana[5]
  • “Umím přebrodit smutek” od Emily Dickinsonové[6]
  • “Sonet 18” od Williama Shakespearea[7]
  • “Jedno umění” od Elizabeth Bishopové[8]
  • “Night Funeral in Harlem” od Langstona Hughese[9]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Napsání básně

Stáhnout PDF
 1. 1
  Použijte konkrétní představu. Vyhněte se abstraktní představě a vrhněte se na konkrétní popis osob, míst, a předmětů ve vaší básni. Vždy byste se měli snažit popsat všech pět smyslů: čich, chuť, dotek, zrak a sluch. Pokud použijete konkrétní představu, čtenář si představí reálný svět vaší básně a vaše obrazy před ním ožijí.[10]
  • Namísto toho, abyste se například snažili popsat pocit nebo obraz abstraktními slovy, použijte raději konkrétní slova. Místo, abyste napsali, “Cítil jsem se šťastně,” můžete použít konkrétní slova, jako například, “Můj úsměv najednou rozzářil pokoj, jako by se rozhořel oheň v krbu.”
 2. 2
  Používejte literární prvky. Literární prvky, jako je metafora nebo přirovnání dodají vaší poezii hloubku a rozmanitost. Díky použití těchto prvků vaše báseň vystoupí z davu a čtenář si tak o vašem díle bude moci udělat detailní představu. Literární prvky používejte v průběhu celé básně a střídejte je, abyste se ve svém psaní nezaměřili pouze na metafory nebo přirovnání.[11]
  • Metafora srovnává jeden předmět nebo subjekt s jiným překvapivým způsobem. Například, “Byl jsem ptákem na telegrafním drátě.”
  • Přirovnání srovnává jeden předmět nebo subjekt s jiným s použitím “jako”. Například, “Byla sama, jako kůl v plotě” nebo “Moje srdce bylo vyprahlé jako poušť.”
  • Můžete také vyzkoušet použít literární prvky jako personifikace, kdy popisujete nějaký předmět a přidáte mu lidské vlastnosti nebo podobu. Například, “Auto šlo ke dnu jako kámen” nebo “Moje láska je jako tornádo ve sklenici.”
 3. 3
  Pište tak, aby se to dobře poslouchalo. Poezie se často čte nahlas a vy byste se při jejím psaní měli soustředit také na to, jak zní. Pokud budete psát poezii, která se dobře poslouchá, budete si moci pohrát se strukturou své básně a slovy, která volíte. Všímejte si toho, jak jednotlivé věty vaší básně plynou a splývají jedna v druhou a snažte se volit taková slova a rýmy, aby báseň dobře zněla.[12]
  • Můžete si například všimnout, jak rozdílně zní slovo “třpyt” ve srovnání se slovem “záře.” Snažte se zamyslet nad tím, které z těchto dvou slov by snáze vytvořilo rým a které lépe vystihuje situaci, kterou se snažíte popsat. Představte si sami sebe v situaci posluchače. Které slovo vám zní lépe?
 4. 4
  Vyhněte se klišé. Pokud se vyhnete klišé, vaše poezie bude silnější. Klišé jsou fráze, které se staly tak známé, že nakonec ztratily svůj význam. Snažte se o kreativní popis a obrazy, tak aby váš čtenář stále nacházel překvapení a čtení pro něj nebylo jednotvárné. Pokud vám připadá, že by určitá fráze nebo verš zněly příliš známě, nahraďte je nějakým originálnějším výrazem.[13]
  • Můžete si například všimnout klišé, “byla pilná, jako včelka”, když se snažíte o popis nějaké osoby. Toto klišé můžete nahradit unikátnější frází, jako je například “měla plné ruce práce” nebo “pohybovala se po kuchyni, aniž by věděla, co dělá.”
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Vybroušení básně

Stáhnout PDF
 1. 1
  Přečtěte si báseň nahlas. Jakmile dokončíte hrubou osnovu básně, měli byste si ji sami pro sebe nahlas přečíst. Všimněte si toho, jak slova na papíře zní. Všímejte si také toho, jak na sebe jednotlivé věty navazují a zda text příjemně plyne. Mějte po ruce propisku a označte si každou řádku, která vám nezní moc dobře nebo nedává smysl.[14]
  • Báseň můžete také přečíst někomu jinému a požádat je o hodnocení, na jehož základě můžete báseň vylepšit. Pomoci vám mohou přátelé, rodina nebo partner. Požádejte je, aby vám po prvním přečtení básně řekli své dojmy a sledujte, zda jsou zmatení, potěšení a zeptejte se jich, která část se jim líbila nejvíce.
 2. 2
  Požádejte o hodnocení ostatní. O svou báseň se můžete také podělit s jinými básníky a získat od nich hodnocení, které by vám mohlo pomoci báseň dotáhnout k dokonalosti. Svou báseň můžete také zanést na hodinu kreativního psaní, kam chodíte a která je vedena instruktorem a měla by vám pomoci se ve psaní zlepšit. Schází se zde aspirující spisovatelé a diskutují o svých dílech. Jejich hodnocení vám může pomoci.[15]
 3. 3
  Zkontrolujte svou báseň. Jakmile jste získali zpětnou vazbu, báseň si znovu přečtěte a zkuste ji ještě vylepšit k dokonalosti. Zbavte se všech řádků, u kterých si nejste jisti, že jsou srozumitelné nebo se je pokuste vylepšit na základě hodnocení ostatních. Měli byste být ochotni zbavit se i svých “mistrovských děl” a nedržet se hezkých řádek jen proto, abyste je v básni ponechali. Ujistěte se, že každá věta v básni přispívá k celkovému dojmu díla, tématu a myšlenky básně.[16]
  • Z básně můžete odstranit klišé a známé fráze a třeba se vám povede ji ještě vylepšit. Ujistěte se také, že vaše báseň neobsahuje gramatické a interpunkční chyby, které by mohly zkazit její dojem.
  Reklama

O tomto wikiHow

Alicia Cook
Spoluautorem článku je :
Profesionální spisovatelka
Tento článek spoluautorem článku je Alicia Cook. Alicia Cook je profesionální spisovatelka žijící v Newarku v New Jersey. S více než 12 lety zkušeností se Alicia specializuje na poezii a využívá svou platformu k prosazování rodin postižených závislostí a k boji za prolomení stigmatu proti závislosti a duševním chorobám. Je držitelkou titulu BA v angličtině a žurnalistiky na Georgian Court University a MBA na Saint Peter’s University. Alicia je nejprodávanější básnířkou nakladatelství Andrews McMeel Publishing a její práce byla uvedena v mnoha médiích, včetně NY Post, CNN, USA Today, HuffPost, LA Times, American Songwriter Magazine a Bustle. Byla jmenována Teen Vogue jako jedna z 10 básníků sociálních médií, které byste měli znát, a její básnický mix „Stuff I’ve Feeling Lately“ byl finalistou ceny Goodreads Choice Awards 2016. Tento článek byl zobrazen 47 953 krát
Stránka byla zobrazena 47 953 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama