Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Když se rozhodnete odejít z práce, měli byste svému nadřízenému předat písemnou výpověď minimálně dva týdny předem. V tomto článku se dozvíte, jak takovou výpověď napsat a jak ji předat šéfovi.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Co napsat a jak to napsat

 1. 1
  Pište jasně a stručně. Na první řádek byste měli napsat, že hodláte za dva týdny skončit v práci. Nepište nic, podle čeho by si šéf mohl myslet, že si to ještě rozmyslíte, nebo že zůstanete, když vám dá protinabídku. [1]
  • Dobrý příklad: „Tímto dopisem chci oficiálně podat výpověď na pozici ____ k /datum/.“
  • Dobrý příklad: „Já, ____, tímto dopisem podávám výpověď k ___.“
  • Špatný příklad: „Rád bych ukončil svůj zaměstnanecký poměr. Dejte mi prosím vědět, kdy by vám vyhovovalo mě propustit.“
  • Špatný příklad: „Pokud vše půjde podle plánu, chtěl bych za dva týdny podat výpověď.“
 2. 2
  Dejte svému nadřízenému alespoň dva týdny. V dnešní době již v mnoha společnostech není nutné podávat výpověď o dva týdny dříve, ale stále je to považováno za profesionální slušnost.
  • Když odejdete z práce dříve než po uplynutí této lhůty, vaši budoucí zaměstnavatelé budou mít strach, že jim uděláte to samé.
  • Pokud máte v práci momentálně těžké období a máte spoustu práce, možná bude nejlepší podat výpověď se lhůtou 4 týdny.
  • Také lidé na vyšších pozicích by měli svému zaměstnavateli dát více času. Dobrým pravidlem je přizpůsobit výpovědní lhůtu přidělené dovolené. Pokud máte například nárok na tři týdny dovolené za rok, měli byste podat výpověď tři týdny před plánovaným odchodem.
 3. 3
  Neuvádějte důvody pro svůj odchod. Platí to zejména v případě, že by vaše důvody mohly vyvolat hádky a nedorozumění, ale i v případě, že z práce odcházíte pozitivně naladění, byste do výpovědi neměli psát, proč odcházíte.
  • Pokud se vás ovšem šéf na vaše důvody zeptá, měli byste mu odpovědět.
  • Připravte si také důvod, který řeknete nadřízeným a kolegům. Nemusíte tento důvod uvádět do výpovědi, ale měli byste ho mít připraven pro případ, že se vás někdo zeptá osobně.
 4. 4
  Chovejte se formálně, ale zároveň přátelsky. V následujících dvou týdnech po odevzdání výpovědi byste se měli chovat profesionálně, ale ne tak profesionálně, abyste na ostatní působili chladně. Měli byste výpověď psát co nejpřátelštějším tónem.
  • Pokud se svými nadřízenými komunikujete striktně profesionálně, pokračujte v tom i v posledních dvou týdnech v práci. Pokud ovšem máte se šéfem přátelský vztah, nebojte se s ním komunikovat osobněji. Osobní tón je akceptovatelný, ale dejte si pozor, abyste nemluvili příliš uvolněně a neohrabaně.
  • Dobrý příklad: „Velmi si vážím zkušeností a pracovních příležitostí, které mi práce ve vaší společnosti poskytla.“
  • Špatný příklad: „Formálně bych Vám rád sdělil, že budu o společnosti ABC vždy mluvit pozitivně a že nechovám zášť k žádnému z jejích zaměstnanců.“
  • Špatný příklad: „Díky za všechno!“
 5. 5
  Pište pozitivním tónem. Vaše výpověď bude to poslední, co půjde do vaší složky, takže byste se měli snažit zanechat dobrý dojem. I pokud svoji práci nesnášíte a nechcete s danou společností už nic mít, není dobré pálit za sebou mosty.
  • Pokud se váš potenciální budoucí zaměstnavatel zeptá vašeho bývalého šéfa na reference, bude se vám hodit, že jste podali výpověď včas a odešli jste ze zaměstnání v pozitivní náladě. Hodí se to také v případě, že výpověď podáváte nadřízenému, který vás vůbec nezná.
  • Nikoho ve výpovědi nepomlouvejte a nekritizujte společnost ani její zaměstnance.
 6. 6
  Poděkujte svému zaměstnavateli. Napište krátké poděkování za příležitost pracovat v dané společnosti a za zkušenosti, které jste během pracovního poměru nasbírali. Každá práce je cennou zkušeností a to i v případě, že její nevýhody značně přesahují výhody.
  • Pokud na bývalou práci vzpomínáte vcelku pozitivně, dejte to najevo. Napište například „Velmi rád bych Vám poděkoval za celé ty tři poslední roky. Naučil jsem se toho mnohem více, než jsem čekal a velmi si vážím vaší trpělivosti a štědrosti.“
  • Pokud byly vaše zkušenosti spíše negativní, napište něco obecného, například: „Rád bych Vám také poděkoval za zkušenosti, které jsem v posledních třech letech získal.“
 7. 7
  Informujte svého nadřízeného o tom, že hodláte dokončit všechny velké projekty, na kterých pracujete. Měli byste se postarat o to, aby se před vaším odchodem dokončily všechny důležité projekty, které by bez vaší pomoci mohly selhat. V žádném případě nenechejte společnost ve štychu.
  • Dlouhodobé projekty a menší projekty dokončovat nemusíte – pouze je delegujte na někoho jiného.
  • Když se postaráte o dokončení všech projektů, uděláte na zaměstnavatele dobrý dojem, takže budete mít větší šanci, že někdy v budoucnu dostanete pozitivní doporučení.
 8. 8
  Nabídněte šéfovi, že společnosti budete pomáhat i nadále. Společnost si bez vás pravděpodobně bude muset zvyknout na jiný pracovní režim, což nebude snadné. Napište do výpovědi, že nabízíte svoji pomoc i po skončení pracovního poměru.
  • Uveďte své telefonní číslo a emailovou adresu, aby vás bývalí kolegové a nadřízení mohli v případě potřeby kontaktovat.
 9. 9
  Zakončete výpověď pozitivně. Přestože jste již zaměstnavateli poděkovali, je dobré uzavřít výpověď opětovným vyjádřením vděku.
  • Příklad: „Vždy si budu vážit toho, co jste pro mne Vy a Vaše společnost udělali.“
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Formátování výpovědi

 1. 1
  Napište dopis, ne email. Pokud chcete podat výpověď, měli byste ji napsat jako dopis a přinést ji do práce vytištěnou. Výpověď byste šéfovi měli předat osobně.
  • Email je sice rychlejší a jednodušší, ale není dostatečně profesionální a na šéfa byste emailovou výpovědí jistě neudělali dobrý dojem.
  • Neposílejte výpověď poštou ani vnitřním systémem. Mohla by se zpozdit a než by se k ní váš šéf dostal, vaše dvoutýdenní lhůta by byla u konce.
 2. 2
  Do levého horního rohu napište datum. Standardně se do formálního dopisu v levém horním rohu uvádí datum. Měsíc napište slovy, den a rok napište číslicemi.
  • Příklad: 26. června 2013
  • Není nutné uvádět zpáteční adresu, protože jde o adresu vašeho zaměstnavatele. Pokud chcete, použijte hlavičkový papír vaší společnosti.
 3. 3
  Uveďte vnitřní adresu. Pokud používáte hlavičkový papír, můžete přeskočit i adresu příjemce, protože jde o jednu společnost. Můžete dopis ovšem adresovat přímo vašemu nadřízenému.
  • Na první řádek napište titul a celé jméno vašeho nadřízeného.
  • Na druhý řádek napište ulici a číslo popisné, na třetí řádek napište město a stát.
  • Mezi datem a adresou vynechejte alespoň jeden řádek a další řádek vynechejte mezi adresou a oslovením.
 4. 4
  Oslovte svého nadřízeného přímo. Dopis by měl začínat „Vážený/á (jméno vašeho šéfa)“ – nikdy byste neměli psát obecné oslovení.
  • Měli byste svého nadřízeného oslovovat tak, jak jste zvyklí, i v případě, že jde o lehce neprofesionální oslovení. Pokud si například tykáte, měli byste napsat „Drahý Jane.“ Pokud se oslovujete příjmením, napište „Vážený pane Nováku.“
 5. 5
  Napište text výpovědi. Po pozdravu vynechejte jeden řádek a začněte psát samotný text výpovědi.
  • Odstavce byste měli psát jednoduchým řádkováním, ale mezi každým odstavcem nechejte jeden řádek volný. Začátky odstavců neodsazujte.
  • Výpověď by neměla být delší, než jedna strana.
 6. 6
  Napište přátelské rozloučení. Abyste zachovali pozitivní tón celé výpovědi, měli byste na konec napsat o něco vřelejší rozloučení, než jen klasické „s pozdravem“ nebo „s úctou.“
  • Zde uvádíme několik příkladů:
   • Se srdečnými pozdravy
   • S přáním všeho dobrého
   • S vřelými díky
 7. 7
  Napište své jméno a na vytištěný dopis se podepište. Po rozloučení vynechejte čtyři řádky a napište své jméno. Po vytištění se na řádek nad jménem ještě podepište.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak podat šéfovi výpověď

 1. 1
  Jděte s výpovědí přímo za svým šéfem. Pokud se chcete zachovat profesionálně, odneste šéfovi výpověď osobně. [2]
  • Budete si pravděpodobně muset domluvit schůzku, ale pokud pracujete v malé společnosti a máte se šéfem dobré vztahy, možná bude možné se za ním zastavit i bez ohlášení.
  • Zavřete za sebou dveře, aby váš rozhovor nikdo neslyšel.
  • Podejte šéfovi výpověď a řekněte mu, o co jde.
  • Váš šéf s vámi pravděpodobně bude chtít vše probrat. Odpovězte mu na všechny otázky, i když vaše výpověď obsahuje všechny důležité informace.
  • Nakonec šéfovi poděkujte a podejte mu ruku.
 2. 2
  Kopie výpovědi pošlete všem, kteří je budou potřebovat. Většinou jde o personální oddělení a o další nadřízené.
  • Kolegům, mentorům, členům týmu a klientům byste o svém odchodu měli říci osobně. Není nutné jim dávat kopii vaší výpovědi.
 3. 3
  Pracujte pilně a dokončete všechny probíhající projekty. Pokud jste slíbili, že dokončíte práci na všech projektech, které jste započali, budete se do toho muset pustit.
  • I v případě, že jste nikomu nic neslíbili, se v posledních dvou týdnech nesmíte flákat. Váš odchod společnost oslabí a je vaší povinností postarat se o to, aby vše proběhlo co nejlépe.
  • Pokud máte ovšem pocit, že se k vám ve společnosti kvůli vašemu odchodu chovají nespravedlivě, nedovolte, aby vás někdo využíval.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 134 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 4 134 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama