Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Způsob, jakým komunikujete se svými učiteli, je velmi důležitý a může toho spoustu prozradit o tom, jaký typ studenta jste. Většina učitelů mí určitá očekávání ohledně zpráv, které jim od studentů přicházejí. V tomto článku se dozvíte, jak správně napsat email profesorovi.

Učitelé mohou mít různé tituly, například „profesor,“ „odborný asistent,“ nebo „doktor.“ Tyto tituly byste měli při komunikaci s učiteli standardně používat. Každý z titulů popisuje „úroveň“ daného učitele – když projevíte v emailu úctu k tomuto titulu, učitel to jistě ocení. Většina profesorů a učitelů očekává, že studenti budou komunikovat profesionálně, s úctou a slušným tónem. Nyní si ukážeme, jak těmto očekáváním lépe porozumět.

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:

Jak napsat email učiteli

Stáhnout PDF
 1. 1
  Přečtěte si sylabus předmětu. Často se stává, že se studenti ptají na dotazy, které již byly zodpovězeny v materiálech, které jim na začátku kurzu učitel předal. Když se budete profesora vyptávat na něco, co byste již měli znát, vzbudíte dojem nespolehlivého studenta, což vám moc nepomůže.
 2. 2
  Ujistěte se, že je email skutečně nejlepší formou komunikace v dané situaci. Emaily vám často zaberou více času, než osobní rozhovor. Obecně trvá mnohem déle něco napsat, než to říct.
  • I když budete psát pouze krátký a stručný email, odpověď může být pro profesora časově náročná. Když například svému profesorovi napíšete „o co jsem přišel?“ nebude z toho mít radost – v podstatě po něm totiž chcete, aby si udělal čas a napsal vám shrnutí celé vyučovací hodiny.
  • Nepište profesorovi email, abyste se zeptali na své známky. Alespoň ve Spojených Státech to funguje tak, že profesoři mají zakázáno posílat informace o známkách emailem (kromě toho je vždy lepší známky probrat osobně – navštivte profesora během jeho konzultačních hodin a promluvte si o vaší práci. Profesor vám bude moci ukázat, kde přesně jste udělali chybu a kromě toho budete mít šanci dát najevo, že vás studium skutečně zajímá a nejde vám jen o to, abyste dostali dobrou známku, nebo body navíc).
  • Pokud to bude možné, snažte se dohodnout si s profesorem osobní rozhovor. Obecným pravidlem by mělo být toto: pokud profesorovi zabere delší dobu odpovědět vám na váš email, než vysvětlit vám vše osobně, neměli byste komunikovat pomocí emailu. Navštivte profesora během jeho konzultačních hodin a budete mít jistotu, že získáte okamžitou odpověď. Pokud vám jeho konzultační hodiny nevyhovují, dohodněte si schůzku po telefonu nebo přes email v jinou dobu. Email byste měli používat pouze ke krátkým a stručným výměnám informací.
 3. 3
  Pište ze svého akademického emailu. Lidé jsou každý den zahrnováni spoustou emailů a když budete používat školní adresu, budete mít větší šanci, že váš email neskončí ve složce se spamy, nebo že ho profesor nepřehlédne kvůli tomu, že přišel z cizí adresy.
 4. 4
  Uveďte smysluplný předmět emailu. Platí to sice pro každý email, který píšete (pokud chcete, aby si ho někdo přečetl), ale pokud komunikujete s někým, kdo je časově velmi vytížený, je to ještě důležitější.
  • Pokud váš profesor nestanovil preferovaný formát emailu a předmětu, řiďte se následujícími radami: uveďte zkratku předmětu, o který se vám jedná, zkratku svého studijního oboru a téma emailu. Když budete psát z akademické emailové adresy a uvedete vhodný předmět zprávy, profesor bude vědět, o co se jedná, ještě než email otevře. Tyto informace mu pomohou organizovat si emaily a stanovovat si priority. Pokud se jedná o profesora, který učí více úrovní stejného kurzu, nezapomeňte uvést také úroveň nebo číslo kurzu, o který se vám jedná. Pokud číslo kurzu neznáte, uveďte alespoň den a hodinu, kdy se vyučuje (například „út, 14.00-16.00“). Když napíšete pouze obecný název oboru, například „psychologie,“ vašemu profesorovi to moc nepomůže, protože pravděpodobně vyučuje více podobných kurzů.
  • Nikdy neodesílejte email bez vyplněného předmětu.
 5. 5
  Začněte pozdravem. Neměli byste svému profesorovi psát „ahoj“ nebo „hej.“ Obecně platí, že byste měli používat oslovení „Vážený pane/paní (titul) (příjmení).“ Pokud učitel nemá doktorát, můžete ho oslovovat „pane učiteli“ (v případě, že oslovení sám nestanovil jinak). Když budete profesory oslovovat pouze „pane/paní (příjmení),“ budete riskovat, že je tím urazíte.
  • I v případě, že učitel podepisuje své emaily křestním jménem, je lepší ho oslovovat v emailu příjmením. Neoslovujte profesory křestním jménem, pokud vás k tomu sami nevyzvou. Také si dejte pozor, abyste jméno učitele napsali správně.
 6. 6
  Stručně a slušně napište důvod svého emailu. Uveďte jen tolik informací, kolik je v dané situaci nezbytně nutných a kolik bude profesor potřebovat.
 7. 7
  Přejděte ihned k věci a nezapomeňte uvést název nebo číslo kurzu (včetně informací o sekcích nebo úrovních), o kterém píšete. Tyto informace byste měli uvést i do těla emailu, protože některé emailové programy (například Gmail) po otevření zprávy nezobrazují řádek s předmětem emailu.
  • Všechny projekty a zadání popisujte celými názvy a vyhněte se přehnanému použití zájmen (například „ten domácí úkol“ je nepřijatelné).
 8. 8
  Pokud píšete kvůli nějakému problému, měli byste navrhnout řešení (viz sekce Tipy níže). Buďte si ovšem vědomi toho, že vaše řešení může profesorovi přidělat spoustu práce navíc.
 9. 9
  Podepište se svým jménem a uveďte i své studijní ID číslo (ale ne své rodné číslo). Podepište se křestním jménem a příjmením a i když víte, že vás profesor dobře zná, uveďte také název kurzu a oboru, který studujete. Pokud potřebujete odpověď na otázku ohledně svého kurzu, ušetříte mu tím čas s hledáním toho, jaký kurz navštěvujete.
 10. 10
  V případě potřeby přiložte přílohy. Pokud profesorovi píšete kvůli nějakému zadání nebo článku, nezapomeňte daný dokument přiložit, aby ho profesor nemusel zdlouhavě hledat. Můžete také přiložit screenshoty problémů, se kterými se potýkáte (v případě, že používáte online počítačový software).
 11. 11
  Znovu si email přečtěte. Pokud nemáte automatickou kontrolu pravopisu, zkopírujte si zprávu a vložte ji do textového editoru, který vám pravopis a gramatiku zkontroluje. Přečtěte si svůj email znovu a ujistěte se, že píšete slušně, stručně a jasně.
 12. 12
  Pokud jde o nějaký citlivý problém, nebo je email velmi dlouhý, požádejte někoho, aby si ho přečetl a opravil vám ho. Potom se dané osoby zeptejte, zda by ji takový email náhodou neurazil.
  • Změňte vše, co bude potřeba změnit a odešlete email profesorovi.
 13. 13
  Počkejte si dostatečně dlouho na odpověď. V tipech níže najdete informace o tom, jak postupovat, když vám učitel na email neodpoví. Pokud učiteli píšete jen abyste ho o něčem informovali (například: „Jsem nemocný a v úterý do školy nepřijdu, ale moji seminární práci za mě odevzdá Petr Novák“), profesor vám pravděpodobně ani nebude odpovídat. V takovém případě je vše v pořádku.
  • Dejte profesorovi dostatek času na odpověď. Někteří profesoři nejsou ve škole každý den a nemusejí mít doma přístup k internetu, takže budete muset pravděpodobně několik dní počkat.
 14. 14
  Až dostanete odpověď, zareagujte na ni. Někdy stačí napsat pouze „děkuji.“ Pokud to bude nutné, odepište profesorovi rozsáhleji a řiďte se stejnými pravidly, jako u prvního emailu. Pokud nebude možné problém vyřešit přes email, dohodněte si s profesorem osobní schůzku.
  Reklama

Tipy

 • Pokud chcete zjistit, co se ve škole probíralo, když jste tam nebyli, zeptejte se nejprve raději spolužáků.
 • Používejte slova „prosím“ a „děkuji“ – uděláte tím na učitele lepší dojem a budete mít větší šanci, že problém zdárně vyřešíte.
 • V případě potřeby se učitele zeptejte, zda váš email obdržel. Pokud vám učitel neodpoví ani za několik dní, je dobré se ho slušně zeptat, zda mu váš email přišel a zda měl čas se zamyslet nad tím, co jste mu psali. Je dobré to udělat osobně, nebo po telefonu. Nemějte strach se učiteli připomenout!
 • Chovat se slušně neznamená nechat po sobě šlapat! Pokud něco potřebujete, dejte to najevo. Neměli byste po učiteli nic vyžadovat, ale rozhodně mu můžete předložit své návrhy.
 • Pokud máte například operaci ve stejný den, jako závěrečnou zkoušku, měli byste toho udělat více, než jen představit učiteli svůj problém. Měli byste navrhnout, že zkoušku uděláte dříve, vyžádat si N, nebo nabídnout učiteli, že místo zkoušky vypracujete nějaký projekt. Jednoduše se snažte vymyslet něco, čím byste uspokojil všechny strany a buďte otevření i jiným návrhům, protože je pravděpodobné, že učitel bude mít své vlastní řešení.
 • Uvědomte si, že věci, které napíšete během několika vteřin, trvá mnohem déle udělat. Pokud chcete například vypočítat známku, nebo chcete zjistit, o co jste ve škole přišli, když jste tam nebyli, měli byste učitele raději navštívit osobně během jeho konzultačních hodin, nebo si domluvit schůzku.
Reklama

Varování

 • Vždy si zkontrolujte všechny materiály, které máte k dispozici, abyste měli jistotu, že se neptáte na něco, co byste měli vědět.
 • Mějte trpělivost. Učitele sice vídáte jen několikrát za týden ve škole, ale uvědomte si, že pravděpodobně učí spoustu dalších kurzů, nebo vede vlastní výzkum a nemá čas odepisovat na emaily promptně. Vaše obavy by pro učitele měly být důležité, ale je možné, že nebude schopen je řešit tak rychle, jak byste si představovali.
 • Nepoužívejte v emailu zkratky – pište celými větami, abyste učiteli projevili dostatek úcty.
 • Nikdy nezačínejte rozhovor s učitelem slovy „Dostal jste můj email?“ Váš profesor dostává každý den spoustu emailů a rozhodně nebude schopen si ihned vybavit, zda jste mu psali a co jste mu psali. Řekněte raději: „Včera odpoledne jsem Vám psal kvůli XYZ. Máte chvilku, abychom si o tom promluvili, nebo se mám zastavit později?“ Pokud jde o velkou třídu, nebo je začátek semestru a učitel vás ještě nezná jménem, měli byste se mu také představit.
 • Pište vždy pouze slušně. Když do emailu napíšete „nechci být drzý,“ ničeho tím nedosáhnete.
 • Neptejte se učitele, „jestli“ jste o něco přišli, když jste ve škole nebyli. Je naprosto jasné, že jste přišli o hodně!
 • Nepište skupinový email všem svým profesorům, pokud to nebude nezbytně nutné!
 • Pokud si chcete na něco stěžovat, nebo vyjádřit negativní emoce, email pravděpodobně nebude nejlepším řešením. Je nutné si s učitelem promluvit osobně a email vám neumožní oboustrannou komunikaci. Můžete profesorovi napsat email a požádat ho o osobní schůzku, ale dejte si pozor, abyste nenapsali něco, čeho byste později mohli litovat.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 28 919 krát
Kategorie: Internet
Stránka byla zobrazena 28 919 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama