Jak napsat filmovou recenzi

V tomto článku:Studium zdrojového materiáluSepsání vaší recenzeVybroušení vašeho textu

Ať už se jedná o slátaninu anebo umělecký skvost, když už si film najde své diváky, stojí za to o něm napsat. Dobrá filmová recenze má pobavit, přesvědčit a informovat a také předložit původní názor aniž by prozradila zápletku. Skvělá filmová recenze může být uměním sama o sobě. Přečtěte si, jak správně analyzovat film, jak přijít se zajímavým tvrzením a jak napsat kritiku, která je stejně zajímavá jako váš zdrojový materiál.

1
Studium zdrojového materiálu

 1. 1
  Shromážděte základní fakta o filmu. To můžete udělat jak předem, tak i po sledování filmu, každopádně to ale udělejte, než se rozhodnete sepsat filmovou kritiku. Vše, co totiž budete potřebovat, je splétat fakta do své recenze v průběhu psaní. Musíte znát následující:
  • Název filmu a rok jeho vzniku
  • Jméno režiséra
  • Jména herců hlavních postav
  • Žánr
 2. 2
  Při sledování si dělejte poznámky. Než se posadíte ke sledování filmu, připravte si poznámkový blok anebo laptop pro zápis poznámek. Filmy jsou zpravidla dlouhé a může se vám snadno stát, že zapomenete detaily z hlavních bodů zápletky. Díky poznámkám si budete moci zapsat podrobnosti, ke kterým se můžete později vrátit.
  • Udělejte si poznámku, kdykoliv vás něco trkne, ať už je to podstatné nebo ne. Může to být otázka kostýmů, make-upu, scénografie, hudba, atd. Snažte se přijít na to, jak se tato drobnost vztahuje k filmu a co to znamená v kontextu vaší recenze.
  • Dělejte si poznámky o schématech, kterých si povšimnete v průběhu filmového vyprávění.
  • Často používejte tlačítko pauzy, aby vám neuniklo nic důležitého, a v případě potřeby přehrávejte opakovaně.
 3. 3
  Analyzujte mechanismus filmu. Analyzujte různé prvky, které spoluvytváří film, který sledujete. V průběhu sledování anebo po skončení si položte otázku, jaký dojem ve vás film zanechal v těchto oblastech:
  • Režie. Snažte se vžít do režiséra a přijít na způsob, jakým se rozhodl zobrazit anebo vysvětlit události příběhu. Pokud bylo tempo filmu pomalé, anebo film neobsahoval věci, které jsou podle vás nezbytné, můžete to připsat režisérovi. Pokud jste viděli jiný film režírovaný tou samou osobou, srovnejte oba filmy a rozhodněte, který se vám líbí víc.
  • Kinematografie. Jaké techniky byly použity ve filmu? Jaké prvky nastavení a pozadí pomohly vytvořit určitou atmosféru?
  • Scénář. Zhodnoťte scénář včetně dialogů a charakterizace postav. Myslíte, že zápletka byla invenční a nepředvídatelná, anebo nudná a slabá? Připadaly vám repliky postav uvěřitelné?
  • Střih. Byl střih prudký anebo se film plynule odvíjel od jedné scény ke druhé? Všímejte si použití nasvícení a dalších ambientních efektů. Pokud film obsahoval počítačem generovanou grafiku, zhodnoťte, zda scény vypadaly realisticky anebo ne, a zda zapadaly do zbytku filmu.
  • Návrhy kostýmů. Vystihovaly použité kostýmy styl snímku? Přispívaly k celkovému ladění anebo se od něj odchylovaly?
  • Scénografie. Ohodnoťte, jakým způsobem nastavení scény ovlivňovalo ostatní elementy. Přidávala anebo ubírala podle vás scénografie vašemu zážitku z filmu? Pokud byl film natáčen ve skutečném prostředí, bylo zvoleno dobře?
  • Hudba anebo soundtrack. Doplňovaly vhodně scény? Byla hudba použita nadměrně nebo nedostatečně? Byla dramatická? Zábavná? Dráždivá? Soundtrack může přinést filmu úspěch anebo jej poslat do pekel; obzvláště pokud mají jeho písně určité poselství a význam.
 4. 4
  Podívejte se na film vícekrát. Není možné jej plně pochopit po prvním zhlédnutí, zvláště pokud často stisknete tlačítko pauzy kvůli poznámkám. Dříve než napíšete svou recenzi, podívejte se na film alespoň ještě jednou. Věnujte pozornost detailům, které vám poprvé mohly uniknout. Zaměřte se tentokrát na jiné aspekty; pokud jste se poprvé soustředili na herecké výkony, podruhé se zaměřte na kinematografický postup.

2
Sepsání vaší recenze

 1. 1
  Vytvořte původní teze na základě vaší analýzy. Jaké původní náhledy můžete přinést poté, co jste film zevrubně prozkoumali? Vymyslete tezi, ústřední myšlenku, kterou se budete zabývat, a podložte ji svým pozorováním různých prvků filmu. Vaše teze byste měli zmínit v prvním odstavci své recenze. Mít tezi vás přenese přes úroveň shrnutí zápletky, do oblasti filmové kritiky, která je uměleckou formou jako takovou. Položte si následující otázku, která vás přivede k přesvědčivé tezi pro vaši recenzi.
  • Odráží film určitou současnou událost nebo téma? Může se jednat o režisérský záměr, jak otevřít širokou debatu. Hledejte způsoby, jak dát do souvislosti obsah filmu s „reálným“ světem.
  • Má film nějaké poselství, anebo se pokouší v publiku vyvolat zvláštní odezvu nebo emoci? Můžete zhodnotit, nakolik film své cíle naplňuje.
  • Dotýká se vás děj filmu osobně? Aby byla recenze zajímavá pro čtenáře, můžete ji napsat tak, aby vycházela z vašich vlastních pocitů a proplétala se s vašimi vlastními zkušenostmi.
 2. 2
  Navažte na odstavec s tezí krátkým shrnutím zápletky. Je dobré poskytnout čtenářům náhled toho, co je čeká, když se rozhodnou sledovat film, který recenzujete. Zařaďte krátké shrnutí dějové linie, ve které identifikujete hlavní postavy, popište prostředí, a zmiňte se o ústředním konfliktu anebo pointě filmu. Nikdy neporušte pravidlo jedna psaní filmových recenzí: neprozraďte příliš předem. Nekažte divákům sledování filmu!
  • Když ve shrnutí zápletky popisujete jména postav, nezapomeňte hned za ně do závorek přidat jména herců.
  • Nezapomeňte zmínit jméno režiséra a plný název filmu.
  • Pokud máte pocit, že musíte sdělit informaci, která může čtenářům „zkazit“ film, varujte je předem.
 3. 3
  Přesuňte se k vaší analýze filmu. Napište několik odstavců o zajímavých momentech filmu, které podporují vaší tezi. Proberte hereckou stránku, režii, kinematografii, lokace, atd., užívaje jasný a zábavný styl vyjadřování, který upoutá čtenářovu pozornost.
  • Snažte se, aby vaše psaní bylo jasné a srozumitelné. Nepoužívejte příliš technický, filmařský žargon, pište svěže a přístupně.
  • Předložte jak fakta, tak i názor. Například, můžete prohlásit něco na způsob: „Barokní hudba na pozadí scény umístěné do 20. století působila křiklavě odlišně. To je mnohem informativnější než prosté tvrzení „Hudba ve filmu byla vybrána podivně.“
 4. 4
  Používejte spoustu příkladů podporujících vaše tvrzení. Pokud o filmu něco tvrdíte, podložte to popisným příkladem. Popište, jak scény vypadají, způsob, jakým určitá postava hrála; také můžete ocitovat dialog, který může být rovněž nápomocný. Tímto způsobem svým čtenářům sdělujete svůj pocit z filmu a zároveň pokračujete ve vyprávění recenze.
 5. 5
  Přidejte osobní nádech. K recenzi můžete přistupovat jako k běžné školní eseji, ale pokud to uděláte po svém, je to zajímavější. Pokud je váš styl psaní vtipný a zábavný, pak ani tohle by neměla být výjimka. Pokud píšete vážně a dramaticky, ani to není na škodu. Pro čtenáře bude mnohem zábavnější, když bude váš styl psaní odrážet vaši jedinečnou perspektivu a osobnost.
 6. 6
  Dokončete svou recenzi závěrem. Měla by se vztahovat k vaší původní tezi a poskytnout některá vodítka, jako např. jestli by čtenář měl na film vůbec vyrazit. Závěr by měl být také podmanivý a zábavný sám o sobě, protože se jedná o konec vašeho textu.

3
Vybroušení vašeho textu

 1. 1
  Upravte svou recenzi. Jakmile dokončíte první verzi textu, pročtěte si ji a přesvědčte se, zda je plynulá a má správnou strukturu. Budete nejspíš muset posouvat odstavce, mazat věty a přidávat více materiálu do částí, které nejsou vyrovnané. Dejte své recenzi alespoň jedno čtení, a ještě lépe další dva nebo tři, než uznáte, že po korekční stránce zní.
  • Položte si otázku, zda se vaše recenze odklonila od původní teze. Vážou se vaše závěry k počátečním myšlenkám, které jste uvedli?
  • Rozhodněte, zda vaše recenze obsahuje dostatek podrobností o filmu. Budete se možná muset vrátit a přidat více popisných údajů tam či onam, abyste čtenáře do filmu lépe zasvětili.
  • Rozhodněte, zda je vaše recenze dost zajímavá jako samostatný kus psaní. Přispěl jste něčím originálním do debaty? Co čtenáři po přečtení vaší recenze získají, a co by jim samotné sledování nepřineslo?
 2. 2
  Prohlédněte svou recenzi. Ujistěte se, že jste správně uvedli jména všech herců a že všechny údaje jsou správné. Opravte překlepy, gramatické chyby a ostatní chyby. Opravená recenze po korektuře bude působit mnohem profesionálněji než ta plná hloupých chyb.
 3. 3
  Publikujte nebo sdílejte svou recenzi. Přidejte ji na svůj blog, diskuzní fórum o filmech, umístěte ji na Facebook anebo zašlete e-mailem svým přátelům a rodině. Filmy jsou nepostradatelnou součástí naší doby, a jako všechna umění přináší polemiku, poskytují prostor pro sebereflexi a velmi ovlivňují naši kulturu. To vše znamená, že o filmech stojí za to debatovat, ať už jde o propadáky anebo geniální díla. Blahopřejeme k vašemu přispění hodnotným názorem k diskuzi!

Tipy

 • Věřte, že pokud film není podle vašeho vkusu, neznamená to, že byste mu měli dát špatné hodnocení. Dobrý recenzent lidem napomáhá najít film, který se jim bude líbit, a protože každý má jiný vkus, musíte lidem sdělit, zda si film budou moci užít, i když vám se to nepovedlo.
 • Čtěte spousty filmových recenzí. Uvažujte, co některé z nich dělá nápomocnější než jiné. Znovu platí, že hodnota recenze vždy nespočívá ve výstižnosti (nakolik je čtenář zajedno s recenzentem) ale v užitečnosti (nakolik je recenzent schopen předpovědět, že čtenářovi se snímek bude líbit).
 • Pokud se vám film nelíbil, nebuďte vulgární a sprostí. Pokud možno, vyhněte se sledování filmů, které byste po zhlédnutí nenáviděli.

Informace o článku

Kategorie: Vzdělání a Komunikace

V jiných jazycích:

English: Write a Movie Review, Français: rédiger une critique de film, Italiano: Scrivere la Recensione di un Film, Español: escribir una reseña de una película, Deutsch: Eine Filmkritik schreiben, Português: Fazer a Crítica de um Filme, Nederlands: Een filmrecensie schrijven, Русский: написать рецензию на фильм, 中文: 写一篇影评, 日本語: 映画評論を書く, ไทย: เขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์, العربية: كتابة مراجعة عن فيلم, हिन्दी: मूवी रिव्यु लिखें (Write a Movie Review), Tiếng Việt: Viết Một Bài Phê Bình Phim, Bahasa Indonesia: Menulis Ulasan Film, 한국어: 영화 리뷰 쓰는 방법, Türkçe: Bir Film İncelemesi Nasıl Yazılır

Stránka byla zobrazena 8 993 krát.
Byl tento článek přesný?