Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Novinové články poskytují vhled do zkušeností ostatních lidí. Jsou detailnější, než běžné zprávy v novinách, které se většinou spoléhají na styl psaní. Hlavní články se většinou soustředí na nějakou událost nebo na nějakou osobnost a poskytují čtenářům detailní pohled na daný subjekt. Psát takový článek je velmi zábavná a kreativní činnost, ale není to tak snadné. V tomto článku se to naučíte.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:

Vyberte si téma

 1. 1
  Najděte si nějaký zajímavý příběh. Čtěte noviny a povídejte si s lidmi. Zamyslete se nad tím, o čem byste mohli napsat zajímavým a neotřelým způsobem.
 2. 2
  Zjistěte si o svém tématu co nejvíce informací. Když si vyhledáte všechny důležité informace, budete moci k tématu přistoupit zajímavým způsobem. Hledejte informace na internetu, ale také v knihách. Pokud píšete například historický článek, pravděpodobně budete muset zajít do archivu.
 3. 3
  Vyberte si typ článku, který chcete psát. Existuje několik typů článků:[1] Některé z nich zahrnují:
  • Lidskou tématiku: Mnoho článků se zabývá různými lidskými problémy a záležitostmi. Tyto články jsou většinou zaměřené na nějakou konkrétní osobu, nebo skupinu lidí.
  • Profil: Tento typ článku popisuje charakter a životní styl konkrétní osoby a poskytuje čtenářům vhled do jejího života. Většina těchto článků je o celebritách a veřejně známých osobnostech.
  • Instruktážní články: Tyto články lidi učí, jak něco udělat. Většinou autor píše o svých vlastních zkušenostech.
  • Historické články: Velmi často se píšou také články o různých historických událostech. Tyto články často popisují historické události ve vztahu k přítomnosti a pomáhají čtenářům uvědomovat si sdílenou historii.
  • Sezónní články: Některé články se hodí pro určitou roční dobu, například články o dovolených se píšou na začátku léta.
  • BTS články: Tyto články čtenářům poskytují informace o nějakém neobvyklém postupu, problému, nebo události. Mohou být například o nějaké akci, která je pro veřejnost uzavřena.
 4. 4
  Zamyslete se nad lidmi, pro které píšete. Při výběru tématu se zamyslete nad tím, kdo bude váš článek číst. Zjistěte, pro koho píšete a co tito lidé očekávají. Pokud například píšete profil nějakého slavného šéfkuchaře, budete psát jinak pro mladé kuchaře a jinak pro lidi, kteří si chtějí koupit svatební dort. [2]
 5. 5
  Vezměte v potaz také publikaci, pro kterou píšete. Pokud píšete pro časopis nebo blog s konkrétním tématem (například zahradničení), budete tomu muset svůj článek přizpůsobit. Pokud píšete naopak pro noviny, které mají široké publikum, budete mít volnější ruku, co se týče obsahu článku.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 5:

Udělejte rozhovory

 1. 1
  Naplánujte si rozhovory tak, aby vyhovovaly lidem, se kterými chcete mluvit. Zeptejte se dotazovaných lidí, kdy by jim vyhovovalo se s vámi sejít. Až si vyberou čas, vyberte společně nějaké klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit.
  • Naplánujte si s každým člověkem 30-45 minut. Respektujte jejich čas a nesnažte se s nimi trávit celý den. Několik dní před plánovanou schůzkou si potvrďte čas a místo rozhovoru.
  • Pokud dotazovaný musí schůzku přesunout, buďte flexibilní. Uvědomte si, že vám věnuje svůj čas a energii, takže buďte shovívaví. Když bude muset schůzku přesunout, buďte na něj milí.
  • Pokud chcete dotazovaného člověka pozorovat při práci, zeptejte se ho, zda s ním můžete jít na chvíli na pracoviště. Můžete ho také požádat, aby vám dal menší lekci toho, co dělá. Zjistíte tak, čím se zabývá a budete mít mnohem více informací pro psaní článku.
 2. 2
  Připravte se na rozhovor. V předstihu si zjistěte co nejvíce informací, abyste mohli klást zajímavé otázky. Na rozhovor se dostavte se seznamem otázek, které budete dotazovanému pokládat. Zjistěte si o něm co nejvíce informací a zaměřte se také na to, čím se zabývá.
 3. 3
  Dejte dotazovanému seznam otázek v předstihu. Dotazovaný by během rozhovoru neměl být překvapený. Když mu pošlete seznam otázek v předstihu, bude si moci připravit propracovanější odpovědi.
 4. 4
  Na rozhovor se dostavte o něco dříve. Uvědomte si, že čas člověka, se kterým chcete mluvit, je cenný a měli byste mu prokázat úctu a dostavit se o něco dříve. Přijďte na určené místo, nachystejte si diktafon a připravte si papír a tužku.
 5. 5
  Nahrávejte si rozhovor na diktafon. Použijte diktafon v telefonu, ale zároveň si pište i poznámky. Může se stát, že se vám vybije baterka, nebo nahrávka nebude srozumitelná.
  • Zeptejte se dotazovaného, zda si můžete rozhovor nahrávat. Pokud chcete nahrávku použít i k jiným účelům, než je psaní článku (například podcast), musíte se dotazovaného zeptat, zda s tím souhlasí.
  • Pokud dotazovaný nechce, abyste ho nahrávali, nenuťte ho k tomu.
 6. 6
  Potvrďte si informace, které jste si o dotazovaném zjistili. Jistě nechcete napsat dlouhý článek a vzápětí zjistit, že jste celou dobu psali jméno dané osoby špatně. Vždy si několikrát zkontrolujte osobní informace a další detaily, které jsou pro váš příběh důležité.
 7. 7
  Ptejte se na otevřené otázky. Když budete klást pouze otázky, na které je možné odpovědět „ano“ nebo „ne,“ moc se toho nedozvíte. Ptejte se na otázky „jak“ a „proč.“ Tyto typy otázek umožní dotazovanému vyprávět vám svůj příběh, nebo uvést svůj názor na nějakou problematiku.
  • Můžete také zkusit klást otázky „Povězte mi o tom, když jste...“ Tím dotazovanému umožníte povyprávět vám nějaký zajímavý příběh a vy tak získáte spoustu nových informací.
 8. 8
  Naslouchejte aktivně. Aktivní naslouchání je důležitou součástí každého rozhovoru. Nemusíte téměř vůbec mluvit, ale měli byste se usmívat a pokyvovat hlavou. Když na vás bude vidět, že dotazovanému věnujete pozornost, bude se mu s vámi mluvit mnohem lépe.
 9. 9
  Ptejte se na doplňující otázky. Součástí umění vést rozhovory je také schopnost poznat, kdy dotazovaný domluvil o nějakém tématu a v případě potřeby se ho v rychlosti zeptat na doplňující otázky. Můžete tyto otázky klást tak, abyste díky nim plynule přecházeli od tématu k tématu.
 10. 10
  Ihned po rozhovoru si napište poznámky. Všímejte si všech důležitých věcí a zapisujte si vše včas, abyste na nic nezapomněli. Pište si detaily o místech, o vzhledu člověka, se kterým mluvíte, o jeho práci, nebo o jeho vystupování.
 11. 11
  Přepište si rozhovor. Přepis rozhovoru nahraného na diktafon je zdlouhavý a nudný proces, ale bohužel není možné se mu vyhnout. Můžete to udělat sami, nebo někomu zaplatit, aby to udělal za vás.
 12. 12
  Pošlete dotazovanému děkovnou zprávu. Poděkujte za to, že vám věnoval svůj čas a napište mu, kdy zhruba bude článek hotový. Můžete toho využít také k tomu, abyste se ho zeptali na několik posledních otázek.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 5:

Připravte se na psaní článku

 1. 1
  Zvolte si formát. Hlavní články nemají jeden konkrétní formát, který byste museli dodržovat. Nemusíte se držet žádných pokynů, jako například v případě klasického novinového článku. Mnohem lepší bude, když si vyberete nějaký zajímavý způsob, jak k článku přistupovat. [3] Zkuste například:
  • Začněte popisem nějaké dramatické události a pokračujte popisem toho, co k ní vedlo.
  • Využijte přístup příběhu v příběhu, který se spoléhá na vypravěče.
  • Začněte nějakým obyčejným momentem a postupně rozvíjejte zajímavý a neobyčejný příběh.
 2. 2
  Rozhodněte se, jak dlouhý článek budete psát. Hlavní články v novinách jsou většinou 500-2500 slov dlouhé, zatímco v časopisech se vyskytují i články dlouhé 5000 slov. Blogové články mají většinou 250-2500 slov. [4]
  • Zeptejte se svého editora, jak dlouhý by článek měl být.
 3. 3
  Napište si osnovu. Začněte postupně procházet své poznámky, vybírejte si konkrétní citace a určete si strukturu článku. Začněte úvodem a rozhodněte se, jak budete článek koncipovat. Jaké informace chcete uvést jako první? Naplánujte si článek až po závěr a potom se zamyslete nad tím, jaký dojem chcete u čtenářů vyvolat. [5]
  • zamyslete se nad tím, co v článku musí bezpodmínečně být a co můžete vynechat. Pokud píšete například článek dlouhý 500 slov, budete si muset dobře vybírat, co do něj napíšete a co vypustíte. V případě článku o 2500 slovech budete mít větší prostor.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 5:

Napište článek

 1. 1
  Napište poutavý úvod. První odstavec článku vám poskytne šanci vtáhnout čtenáře do děje a zaujmout je. Když tento odstavec napíšete příliš složitě nebo nudně, čtenáři nebudou mít zájem přečíst si zbytek článku. [6]
  • Začněte nějakým zajímavým citátem, anekdotou, nebo faktem.
  • Úvodní odstavec by měl být 2-3 věty dlouhý.
 2. 2
  V druhém odstavci začněte rozpracovávat informace z prvního odstavce. První odstavec by měl lidi zaujmout, ten druhý (a všechny další) by jim měly vysvětlit, proč píšete o tom, o čem píšete.
 3. 3
  Držte se osnovy. Osnova vám pomůže držet se správného směru a napsat článek tak, aby byl koherentní. Kromě toho vám připomene důležité detaily a citáty, které do článku chcete uvést.
  • Musíte být flexibilní. Někdy se stane, že se vám během psaní změní pohled na věc a budete se muset od osnovy odchýlit. Připravte se na to, že možná nebudete chtít článek napsat přesně tak, jak jste si ho naplánovali.
 4. 4
  Snažte se čtenářům vše ukazovat, ne jim o tom pouze vyprávět. U tohoto typu článku máte šanci čtenářům popsat vše, o čem chcete psát. [7] Popište nějaké prostředí nebo osobu tak, aby si je čtenáři dokázali představit.
 5. 5
  Nepřehánějte to s citáty. Někdy je lákavé vyplnit prostor článku citáty dotazované osoby, ale neměli byste se na to spoléhat – to byste mohli rovnou psát rozhovor. Držte se otázek a odpovědí, ale uvádějte k nim i kontext a pište článek tak, aby si čtenáři dokázali citáty dotazované osoby interpretovat.
 6. 6
  Pište jazykem blízkým vašim čtenářům. Zamyslete se nad lidmi, kteří budou váš článek číst a snažte se psát tak, abyste je zaujali. Nepředpokládejte, že dobře znají vše, o čem píšete a snažte se jim vše vysvětlit. Rozepište všechny akronymy a vysvětlujte slangové a žargonové výrazy. Pište konverzačním stylem a vyhněte se příliš akademickému jazyku. [8]
 7. 7
  Nepište do článku svůj vlastní názor. Článek by měl čtenářům poskytovat informace o nějaké osobě nebo o nějakém jevu. Není na vás, abyste do něj psali to, co si o daném tématu sami myslíte. Vaše osobnost by se v článku měla projevit pouze na stylu psaní. [9]
 8. 8
  Proveďte revizi. Po dokončení článku ho na několik dní odložte a potom se k němu opět vraťte. Snažte se vybrousit slovní obraty, ujasnit některé věci a upravit článek tak, aby zněl přirozeně a dobře se četl. Pokud najdete něco, co je možné vypustit, udělejte to. Pokud je třeba nějaké informace doplnit, doplňte je.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 5:

Finální úpravy

 1. 1
  Několikrát si ověřte pravost informací. Jistě nechcete napsat článek, který bude plný nesprávných informací. Zkontrolujte si jména lidí, pořadí událostí a další důležité detaily.
 2. 2
  Dejte článek přečíst dotazované osobě. Někdy není nutné to dělat, ale v každém případě je dobré dát dotazovanému článek přečíst ještě před vydáním. Někteří lidé chtějí mít poslední slovo a potřebují si být jistí, že jsou všechny informace správné a článek vyznívá pozitivně.
  • Můžete návrhy dotazovaného zahrnout do finálních úprav.
 3. 3
  Zkontrolujte si gramatiku a pravopis. Dejte si pozor na to, abyste v článku neměli žádné chyby.[10]
 4. 4
  Získejte zpětnou vazbu. Požádejte kamaráda nebo kolegu, aby si váš článek přečetl a řekl vám, co si o něm myslí. Váš editor vám také poskytne cennou zpětnou vazbu a poradí vám, jak psát jasněji nebo detailněji a které informace bude lepší vypustit.
 5. 5
  Napište si nadpis. Je možné, že nebudete muset psát nadpis sami a napíše ho za vás editor publikace, pro kterou píšete. Pokud ovšem chcete mít článek kompletní, měli byste si vymyslet vhodný nadpis. Nadpis by měl být krátký a úderný a měl by dávat najevo, proč je váš článek důležitý. Nadpis by měl čtenáře zaujmout a přimět je, aby si článek chtěli přečíst. [11]
  • Pokud chcete uvést trochu více informací, napište si také podnadpis, který doplní informace, které se do nadpisu nevešly.
 6. 6
  Odešlete článek včas. Článek musíte editorovi publikace poslat ještě před stanoveným datem. Když ho pošlete špatně, nedostane se do tisku a vaše práce přijde vniveč.
  Reklama

Tipy

 • Požádejte o poslední kontrolu článku ještě před vytištěním. Budete díky tomu mít šanci zachytit poslední chyby a nesrovnalosti.
Reklama

Varování

 • Představte subjekt článku férově a přesně. Když bude článek napsán pouze z jednoho pohledu, nebude přesný. Pokud například dotazovaná osoba tvrdí něco o nějaké společnosti nebo o jiné osobě, musíte s touto osobou také promluvit. Když necháte vydat něco urážlivého bez ověření informací, mohli byste čelit trestnímu oznámení i v případě, že jste pouze napsali to, co si myslí někdo jiný. [12]
Reklama

O tomto wikiHow

Mary Erickson, PhD
Spoluautorem článku je :
PhD, Komunikace & Společnost
Tento článek spoluautorem článku je Mary Erickson, PhD. Mary Erickson je hostující asistentka profesora na Western Washington University. V roce 2011 získala titul PhD v oboru Komunikace a společnost na University of Oregon. Tento článek byl zobrazen 13 821 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 13 821 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama