Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Informativní proslov vysvětluje posluchačům něco, co vás zajímá, nebo popisuje, jak se něco správně dělá. V tomto článku se dozvíte, jak takový proslov napsat.

Část 1 ze 4:
Určete si téma

 1. 1
  Napište si seznam obecných témat, o kterých byste chtěli mluvit. Můžete mluvit o nějakém předmětu, o postupu, o události, nebo o konceptu. Pokud píšete proslov do školy, je dobré mluvit o něčem, co velmi dobře znáte. Nebudete se muset tak dlouho připravovat a možná budete mít i znalosti, které v knihách nenajdete.

  • O tématu, které si vyberete, se toho budete muset spoustu naučit, protože o něm budete mluvit velmi dlouho. Věřte, že si budete svůj projev pamatovat i po mnoha letech, a budete ho moci využít i v budoucnu. Nevybírejte si tedy první věc, která vás napadne, ale raději se dobře zamyslete nad tím, o čem byste chtěli mluvit.
 2. 2
  Zamyslete se nad širšími oblastmi témat pro svůj proslov podle věcí, které vás baví a kterým se rádi věnujete.
  • Například pokud rádi chodíte na lov, pravděpodobně budete vědět spoustu věcí, které se lidé jen tak někde nedozví, ale přesto si budete muset zjistit i spoustu dalších informací. Zajímavá témata, jako jsou zákony, zvyky a druhy zvířat a jejich chování, si budete muset zjistit v knihách nebo na internetu.
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, zda byste chtěli mluvit o něčem, o čem toho ještě moc nevíte, ale chtěli byste vědět. Tato témata potom přidejte na svůj seznam témat.
  • Řekněme, že byste se jednou chtěli stát filmovým producentem, ale vůbec nevíte, jaké to je – neexistuje moc lepších způsobů, jak to zjistit, než vyprávět o tom lidem!
 4. 4
  Ze seznamu obecných témat si udělejte seznam konkrétních témat. Měli byste být schopni určit, zda dokážete ve stanoveném čase pokrýt své téma. Zvažte účel svého proslovu a zamyslete se nad svým publikem.

  • Váš proslov by měl být zajímavý, ne pouze důležitý. Když budete říkat obecné a důležité věci, které každý zná, váš proslov bude nudný a plný detailů, které nikoho nezajímají. Představte si například formální proslov o video hrách, který popisuje každý detail vykreslení grafiky, správy souborů a designu úrovní, které jsou pro všechny hry společné. Takový projev by byl zbytečně dlouhý a nezáživný pro každého, kdo netráví hraním her celý život.
  • Vyberte si konkrétní téma. Snažte se vybrat si téma, které bude konkrétní a o kterém toho lidé nebudou vědět příliš mnoho. Zkuste například „Zvyky domorodých Američanů při lovu“ místo „Lov,“ nebo „Produkce filmu o zombie“ místo „Filmová produkce.“
  • Vaše znalosti o daném tématu zajistí, že bude váš projev zajímavý a zábavný. Chtěli byste raději poslouchat o tom, jak je jídlo důležité, nebo o tom, jak připravit určitý druh jídla – například čokoládovou zmrzlinu se slaninou? Chtěli byste se raději určit, jak je důležité bezpečně řídit auto, nebo jak zlepšit své řízení a jaké triky s volantem můžete použít?
 5. 5
  Ze svého seznamu témat si vyberte jedno a utvořte si tezi. Teze je jednoduše věta, která jasně vyjadřuje téma a účel vašeho proslovu.

  • Teze by měla být co nejkonkrétnější. Vágní teze, jako například: „Budu mluvit o karburátorech“ může zahrnovat spoustu témat – funkce karburátorů, různé typy karburátorů atd. Jasná a konkrétní teze může být například: „Vysvětlím vám, jak rozebrat karburátor.“
  • Neměli byste lidem vysvětlovat pouze jak se věci dělají, ale měli byste je naučit, jak věci dělat. Například u karburátorů není nejlepší říct: „Budu mluvit o karburátorech.“ Zní to příliš obecně. Měli byste říct například: „V tomto projevu se dozvíte, jak vznikly karburátory,“ nebo „Vysvětlím vám, jak se produkují filmy o zombie a jaké speciální technologie se při jejich tvorbě používají.“
  Reklama

Část 2 ze 4:
Proveďte výzkum

 1. 1
  Proveďte základní výzkum. Když chcete psát informativní proslov, musíte o svém tématu vědět co nejvíce. Výzkum tedy provádějte pečlivě a využívejte všechny dostupné zdroje.

  • Při hledání materiálů a čtení informací si oddělujte informace, které budete chtít použít v projevu, ale snažte se o daném tématu naučit i další věci, o kterých nebudete přímo mluvit. Pomůže vám to najít odpovědi na otázky, které vám posluchači budou klást. Když se naučíte i další věci, které nesouvisí úzce s vaším tématem, budete připraveni na vše. Pokud například píšete projev o lovu domorodých indiánů v Americe, někdo se vás může zeptat i na tradice jiných domorodých kmenů. Když budete schopni odpovědět, váš projev bude zajímavější a posluchači se toho více dozví.
 2. 2
  Zamyslete se nad tím, jak může výzkum změnit téma proslovu. Až budete mít výzkum kompletní, možná zjistíte, že se vynořilo lepší téma, o kterém byste mohli mluvit. Místo abyste to ignorovali, s tím počítejte a změňte podle toho své téma.
  • U informativního projevu o filmové produkci filmů o zombie možná zjistíte, že samotný mýtus o zombie je mnohem zajímavější, než filmy. Nesnažte se odolat touze změnit své téma – nyní už máte tolik informací, že budete vědět, které téma bude zajímavější.
  Reklama

Část 3 ze 4:
Napište projev

 1. 1
  Než začnete projev psát, zamyslete se nad svým publikem. Je dobré předpokládat, že toho o vašem tématu moc neví (koneckonců proto je o něm chcete poučit!). Myslete tedy na to, že lidem budete muset poskytnout všechny základní informace. Dávejte si pozor, abyste nepřeskočili něco důležitého.

  • Pokud nemáte v zadání stanoveno něco jiného, nemusíte vysvětlovat úplné základy. Není nutné lidem říkat, co je to volant, nebo co je to zip. Pokud mluvíte o karburátorech ke skupině automechaniků, nemusíte jim ani říkat žádné základní informace o autech a karburátorech, protože se v tomto tématu pravděpodobně již dobře vyznají.
 2. 2
  Připravte si osnovu. Napište si seznam informací, které chcete do svého proslovu zahrnout a logicky si je seřaďte.

  • U informativních projevů, které lidi učí, jak se něco dělá, byste měli uvést i důvod, proč je dobré to dělat. Pokud například mluvíte o tom, jak připravit nějaké jídlo, měli byste vysvětlit, proč je nutné provést dané kroky v tomto pořadí. U karburátorů byste měli říct, proč jsou některé šrouby povolené a jiné utažené. Tyto informace jsou pro vaše publikum velmi důležité.
  • U informativních projevů, které něco popisují a vysvětlují, byste měli informace seřadit tak, aby dávaly smysl. Například u projevu o domorodých indiánech a jejich tradicích lovu byste měli nejprve říct něco o domorodých kmenech a potom byste se teprve měli věnovat tradicím lovu.
 3. 3
  Rozpracujte si osnovu a vytvořte tělo projevu. Samotný text by měl být zajímavý a informativní. Věnujte se klíčovým bodům.

  • Běžnou taktikou je přijít se třemi hlavními body a uspořádat je chronologicky, nebo podle důležitosti. Tento postup vám zajistí kvalitní a zajímavý proslov. Například u projevu o tradicích lovu domorodých indiánů můžete začít s popisem těchto tradic před příchodem Evropanů, potom můžete uvést změny, které se během americké historie v těchto tradicích odehrály a nakonec můžete popsat, jak tyto tradice vypadají dnes.
 4. 4
  Napište si úvod. Úvod by měl upoutat pozornost publika a měl by mu sdělit, o čem budete mluvit. Důležité je to zejména u dlouhých a komplikovaných projevů. Neměli byste zapomenout uvést všechny hlavní body, o kterých budete mluvit.

  • Je běžné začít projev nějakým vtipem, nebo nějakým zajímavým citátem. Podaří se vám díky tomu upoutat pozornost publika. Neměli byste si ale vybírat nic otřepaného, ani vtip, který lidé nepochopí. Měli byste se vyhnout trapným vtipům (pokud tedy nepíšete projev o trapných vtipech).
 5. 5
  Napište závěr. Závěr by měl v krátkosti shrnout hlavní body vašeho projevu.

  • Projev byste měli ukončit svojí tezí. Lidé si nejvíce pamatují to, co uslyší jako první a to, co uslyší jako poslední. Proto je dobré projev uvést tezí a také ho tezí ukončit, abyste měli jistotu, že si lidé budou pamatovat to nejdůležitější.
  • Měli byste se pokusit nějakým způsobem spojit úvod se závěrem. Když proslov uzavřete jako kruh, posluchači ho lépe pochopí. Můžete se vrátit k prvnímu uvedenému příkladu, nebo můžete dokonce i zopakovat úvodní vtip. Pokud jste u proslovu o karburátorech začínali s příběhem o tom, jak se vám karburátor jednou pokazil v tu nejhorší dobu, můžete projev zakončit tím, že posluchačům řeknete, jak se vám podařilo ho nakonec spravit.
  Reklama

Část 4 ze 4:
Natrénujte si svůj projev

 1. 1
  Zkuste si svůj projev cvičně pronést a stopujte si ho. Měli byste si projev vyzkoušet říct nahlas. V případě potřeby některé informace vypusťte, nebo některé přidejte. Pokud nemáte jasně daný časový limit, měli byste se snažit mluvit krátce, aby se publikum nezačalo nudit. Když budete projev pronášet, neuvědomíte si, že už mluvíte dlouho, takže je dobré si projev stopovat, abyste měli přehled ještě dříve, než vystoupíte na pódium.

  • Pokud pronášíte projev na nějaké akci a máte přesně daný časový limit, ujistěte se, že se do tohoto limitu vejdete. Když budete mluvit moc dlouho, nakonec vás někdo přeruší, takže si na to dejte pozor. Pokud nebude čas přísně monitorován, nemusíte si dělat starosti s tím, jak dlouho budete mluvit.
 2. 2
  Naučte se trochu zpomalit. Když budete mluvit před skupinou lidí, budete mít pocit, že mluvíte příliš pomalu, i když budete ve skutečnosti mluvit rychle. Pokud si chcete být jistí, že publikum bude váš proslov vnímat dobře, měli byste se naučit mluvit o trochu pomaleji, než jak je to pro vás přirozené.
  • Pokud můžete, nahrajte sami sebe na video, abyste věděli, jak rychle mluvíte. Může vám to pomoci uvědomit si, že někdy zbytečně spěcháte.
  • Naučte se vkládat do projevu dramatické pauzy. Dramatická pauza vám pomůže dodat projevu na zajímavosti a zdůraznit informace, které jsou pro publikum důležité. Ti nejlepší řečníci pauzy používají jen zřídka, ale za to s nimi dosahují lepšího efektu.
  • Dávejte si pozor na seznam informací. Pokud potřebujete uvést seznam nějakých faktů nebo myšlenek, měli byste po každé z nich udělat pauzu. [1]
 3. 3
  Pokud používáte pomůcky, natrénujte si proslov i s nimi. Pravděpodobně budete při pronášení projevu nervózní, takže je vždy dobré si vše vyzkoušet.
  • Zkuste si vyzkoušet i to, co budete dělat, když se vám nějaká pomůcka rozbije. Když budete nervózní, bude větší riziko, že něco pokazíte, takže je dobré si vyzkoušet, jak ovládat všechny pomůcky, abyste věděli, co máte dělat v případě, že se objeví nějaký zádrhel. Co uděláte, když se vám nepovede nějaká ukázka, nebo zjistíte, že vám chybí jedna z důležitých ingrediencí pro přípravu jídla, které děláte? Naplánujte si, co uděláte v případě, že se něco pokazí, abyste byli schopni pokračovat v projevu.
  Reklama

Tipy

 • Když budete při pronášení projevu mumlat, nepomůže vám ani to, že ho budete mít skvěle napsaný. Trénujte si svůj projev a naučte se pronášet ho jasně a srozumitelně.
 • Lidé často mluví příliš rychle, když mají mluvit na veřejnosti. Je jasné, že budete nervózní a nervózní lidé mluví vždy rychle. Většina lidí neumí zpomalit. Myslete na to nejen při trénování projevu, ale také při psaní. Když budete mluvit dost pomalu, možná nebudete mít čas říct vše, co jste si do projevu napsali.
 • Pravděpodobně vám pronášení informativních projevů jde mnohem lépe, než si myslíte! Jistě jste už někdy vyprávěli rodičům o tom, jak bylo ve škole, nebo jste kamarádovi popisovali, jak připravit kuřecí vývar – uvědomte si, že s tímto druhem projevu již máte zkušenosti!
 • Pokud nemůžete vymyslet téma, najděte si nějaké na internetu. Existuje spousta stránek se seznamy témat. Můžete se také zamyslet nad tím, čemu věnujete nejvíce času. Pokud máte například rádi líčení a úpravu vlasů, můžete mluvit o tom, jak se nejlépe nalíčit, nebo jak si udělat nějaký konkrétní účes.
 • Osnova by vám měla pomoci zorganizovat si myšlenky, ale nemusíte se jí držet. Až budete vymýšlet detaily projevu, možná zjistíte, že jsou některé body napsány ve špatném pořadí, nebo že o nich nebudete muset mluvit vůbec. Nebojte se přidávat, odstraňovat, nebo přeřazovat informace. Než budete svůj projev pronášet, měli byste ho mít uspořádaný co nejlogičtěji.
 • Při pronášení projevu budete mít možná pocit, že byste měli některá témata více rozvést na úkor jiných. Vnímejte své publikum, ale uvědomte si, že když toho budete hodně měnit, může se vám stát, že projev nestihnete dokončit. Snažte se držet se plánu.
 • Informativní projevy by měly lidi o něčem informovat. Nevybírejte si téma jen na základě vašeho názoru.
 • Je důležité uvědomit si rozdíl mezi přesvědčovacím projevem a informativním projevem. Informativní projev, jako například „Jak rozebrat karburátor,“ se může snadno stát přesvědčovacím projevem, když budete mluvit například o tom, „Proč jsou karburátory Holley těmi nejlepšími karburátory na trhu.“
 • Argumentační projevy, které se pokouší publikum o něčem přesvědčit, mohou spoustu lidí odradit. Těmto projevům se říká „polemické,“ protože jsou až příliš argumentační. I tyto projevy mají své místo, ale neměli byste je zaměňovat za informativní projevy.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 2 780 krát
Stránka byla zobrazena 2 780 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama