Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kritika článku je objektivní analýza literárního nebo vědeckého článku s důrazem na to, zda autor podpořil své hlavní body rozumnými a relevantními argumenty na základě faktů. Je snadné jednoduše shrnout hlavní body článku a neanalyzovat ho do hloubky. Dobrá kritika demonstruje dojmy, které z článku máte a opírá je o důkazy. V tomto článku se dozvíte, jak napsat detailní kritiku článku.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Začněte aktivně číst

 1. 1
  Jednou si daný článek přečtěte, abyste získali představu o jeho hlavních bodech. Když si budete článek číst poprvé, měli byste se pouze snažit pochopit, co se jím autor snaží sdělit. Najděte si tezi článku.
 2. 2
  Přečtěte si článek podruhé a označte si o. Je dobré si vzít pero a označit si body, kterým se chcete v kritice věnovat. Při druhém čtení článku si odpovězte na následující otázky:
  • Jaká je autorova teze?
  • Jaký účel má autorovo dokazování teze?
  • Pro koho je článek určen? Je napsán s ohledem na jeho čtenáře?
  • Poskytuje autor článku rozumné a detailní důkazy?
  • Jsou argumenty článku rozumné, nebo jim něco chybí?
  • Uvádí autor nesprávné, nebo zaujaté důkazy?
  • Dobral se autor článku uspokojivého závěru? [1]
 3. 3
  Připravte si legendu pro své značení. Ke každé značce si vytvořte legendu, abyste se ve svém značení textu vyznali.
  • Můžete například důležité pasáže podtrhnout, matoucí pasáže zakroužkovat a nekonzistentní argumenty označit hvězdičkou.
  • Když budete mít legendu, budete moci článek v rychlosti projít a označit. Možná vám bude chvíli trvat připravit si symboly, ale když se je naučíte, budete schopni článek projít mnohem rychleji.
 4. 4
  Při druhém a třetím čtení článku si dělejte poznámky. Kromě legendy je dobré si psát i detailnější poznámky. Pokud si například uvědomíte, že je možné autorův argument vyvrátit výsledky nedávno provedené studie, napište si to do poznámky pod čarou, na samostatný papír, nebo do souboru v počítači, abyste se k tomu mohli později vrátit.
  • Neměli byste si myslet, že si na všechny své nápady vzpomenete při psaní kritiky.
  • Zapisujte si své nápady při čtení – později budete rádi, že jste to udělali.
 5. 5
  Vytvořte si vágní názor. Zhodnoťte celkový argument daného článku a zapište si svoji původní reakci na text.
 6. 6
  Napište si seznam míst, na kterých můžete hledat důkazy. Zapište si všechny knihy a články, které jste četli a které by se vám později mohly hodit k analýze článku.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Sesbírejte důkazy

 1. 1
  Zamyslete se nad tím, zda je celkové vyznění článku logické. Otestujte autorovu hypotézu a srovnejte ji s jinými podobnými příklady.
  • I když autor provedl výzkum a odkazuje na práce uznávaných expertů, zkuste analyzovat hlavní body článku z hlediska praktického využití v reálném světě.
 2. 2
  Pročtěte si úvod a závěr článku, abyste měli jistotu, že si neprotiřečí. [2]
 3. 3
  Pročtěte si článek a hledejte zaujaté důkazy. Pokud má autor zájem na určitém závěru článku, je možné, že použil zaujaté důkazy.
  • Zaujaté důkazy zahrnují ignorování vyvracejících důkazů, špatnou interpretaci důkazů za účelem dosažení jiných závěrů a zahrnování vlastních nepodložených názorů. Názory z kvalitních zdrojů jsou v pořádku, ale názory nepodložené akademickými důkazy byste měli brát skepticky.
  • Zaujatost může být způsobena i předsudky. Všímejte si rasových, etnických, genderových, třídních, nebo politických předsudků.
 4. 4
  Zamyslete se nad autorovou interpretací dalších odborných textů. Pokud autor píše o akademických pracích jiných lidí, přečtěte si tyto původní práce a zjistěte, zda autor uvádí správnou analýzu.
  • Lidé často interpretují cizí myšlenky různě. Všimněte si jakéhokoli nesouladu mezi vaší a autorovou interpretací daného textu.
  • Zjistěte, co o tématu napsali ostatní akademici. Pokud má několik odborníků stejný názor, tento názor by měl mít větší váhu, než málo podporovaný argument.
 5. 5
  Všimněte si toho, zda autor cituje nedůvěryhodné zdroje. Cituje autor články staré padesát let, které byly již dávno vyvráceny? Pokud autor cituje nespolehlivé zdroje, podrývá to důvěryhodnost jeho článku.
 6. 6
  Znovu si článek pozorně přečtěte. Obsah článku je pravděpodobně to nejdůležitější, co budete kritizovat. Neměli byste ale přehlížet ani literární a formální aspekty článku. Všímejte si volby slov a tónu, jakým autor píše. Pomůže vám to zejména u literárních a jiných nevědeckých článků.
  • Tyto aspekty článku mohou odhalit hlubší nedostatky argumentů. Pokud je například celý článek napsán příliš agresivním tónem, je pravděpodobné, že se nezabývá protichůdnými argumenty analýzy.
  • Všechny definice slov, které neznáte, si vyhledejte. Definice daného slova může naprosto změnit význam věty, zejména v případě, že má slovo více významů. Zamyslete se nad tím, proč autor zvolil dané slovo a možná zjistíte něco více i o jeho argumentech.
 7. 7
  Zamyslete se nad výzkumnými metodami u vědeckých článků. Pokud píšete kritiku na článek, který obsahuje vědeckou teorii, nezapomeňte zhodnotit výzkumné metody. Odpovězte si na následující otázky:
  • Popisuje autor metody výzkumu dostatečně detailně:
  • Je studie provedena bez větších chyb?
  • Není problém s velikostí vzorku?
  • Byla vytvořena kontrolní skupina pro srovnání?
  • Jsou všechny statistické údaje správné:
  • Bylo by možné napodobit daný experiment jinou stranou?
  • Má daný experiment nějaký význam pro téma článku?[3]
 8. 8
  Jděte do hloubky. Využijte své zkušenosti a znalosti a proveďte si vlastní výzkum, který článek podpoří, nebo jeho hypotézy vyvrátí. Poskytněte empirické důkazy.
  • Není možné mít příliš mnoho kvalitních důkazů, ale když se zdroje často opakují, může to být problém. Ujistěte se, že všechny zdroje uvádí jedinečné informace.
  • Zdroje by také neměly převažovat nad vašimi vlastními názory a argumenty.
 9. 9
  Nezapomeňte na to, že kritika nemusí být pouze negativní, nebo pouze pozitivní. Literární kritiky jsou zajímavé zejména tehdy, když s autorem nejen nesouhlasí, ale také podpoří některé jeho myšlenky dalšími důkazy.
  • Pokud s autorem článku ve všem souhlasíte, měli byste jeho argumenty podpořit dalšími důkazy, nebo je více rozvinout.
  • Můžete také poskytnout protichůdné důkazy a zároveň uvést, že určitý pohled na danou problematiku je správný.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Formátování kritiky

 1. 1
  Začněte úvodem, který představí váš argument. Úvod by neměl být delší než dva odstavce a měl by představit základní myšlenku vaší kritiky. Začněte tím, že napíšete, které části článku obsahují nejvíce chyb, nebo jsou naopak nejlepší.
  • V úvodu uveďte jméno autora, název článku, místo publikace, datum publikace a také tezi článku.
  • V úvodu byste neměli uvádět žádné důkazy pro svá tvrzení. Důkazy patří do samotného těla kritiky.
  • Buďte odvážní a hned v úvodu jasně sdělte účel vaší kritiky. Když budete chodit kolem horké kaše, vaše kritika bude působit nedůvěryhodně.
 2. 2
  Podpořte svá tvrzení důkazy. Každý odstavec kritiky by se měl zabývat novou myšlenkou a měl by ji podpořit důkazy.
  • Začněte každý odstavec tematickou větou, která shrne to, čemu se budete věnovat. Nemusíte mít pocit, že je nutné každý odstavec shrnout do tematické věty. Jde pouze o to, že byste měli nějakým způsobem uvést přechod od jedné myšlenky k druhé.
  • Každý odstavec zakončete přechodovou větou, která lehce naznačí, o čem bude následující odstavec. Můžete například napsat: „Přestože autor článku ukazuje, že počet případů dětské obezity se v USA rychle zvyšuje, v některých amerických městech dětská obezita naopak klesá.“ Následující odstavec se potom bude zabývat konkrétními případy těchto měst.
 3. 3
  Ke konci kritiky uveďte své argumenty. Bez ohledu na to, jak silné argumenty máte, existuje minimálně jeden dramatický způsob, jak je ke konci kritiky uvést a navrhnout možné dopady. Udělejte to až v posledním odstavci textu kritiky, který předchází závěru.
 4. 4
  Představte své argumenty rozumně a objektivně. Nepište příliš agresivně ani vášnivě, protože byste tím mohli spoustu čtenářů odradit. Ukažte svoji vášeň tím, jak pečlivě provádíte výzkum a získáváte důkazy.
 5. 5
  Uzavřete svoji kritiku tím, že své argumenty shrnete a navrhnete potenciální řešení nebo dopady. Je důležité zrekapitulovat hlavní body článku, ale také byste měli čtenářům sdělit, jaký význam vaše kritika má.
  • Má kritika velký dopad na obor studia, kterým se zabývá, nebo se pokouší pouze uvést na pravou míru špatnou práci nějakého autora?
  • Udělejte vše pro to, abyste v závěru dosáhli svého cíle tím, že použijete asertivní jazyk a prokážete důležitost vaší práce.
  Reklama

Varování

 • Nesnažte se článek za každou cenu shrnout. Je lepší napsat kratší kritiku, než zaplňovat prázdná místa nudným opakováním původního textu.
 • Nepište do kritiky stylistické nesmysly a vlastní komentáře, jako například: „Líbilo se mi, že...“ nebo „Je to napsané špatně.“ Zaměřte se raději na obsah článku.
Reklama

Tipy

 • Pište ve třetí osobě a v přítomném čase. Než začnete psát, přečtěte si pokyny, které jste obdrželi.
 • Pište sebejistě a asertivně.
 • Každou svoji práci si alespoň dvakrát důkladně zkontrolujte a až potom ji odevzdejte profesorovi, šéfovi, nebo vydavateli.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 7 067 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 7 067 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama