Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V mnoha zaměstnáních od učitelství až po business management je důležité umět napsat správný návrh. Cílem návrhu je získat podporu pro svůj plán tím, že informujete správné lidi. Pokud se vám podaří je zaujmout, možná se váš návrh stane realitou. V tomto článku se naučíte správně psát návrhy.

Metoda 1 ze 2:
Naplánujte si svůj návrh

 1. 1
  Určete si základní problém. Jistě je vám jasné, o co vám jde, ale musíte to umět vysvětlit také čtenářům vašeho návrhu. Musíte dát najevo, že dobře víte, o čem mluvíte.
  • Když uvedete daný problém dostatečně detailně, začnete tím čtenáře přesvědčovat o tom, že jste tím pravým, kdo by se o to měl postarat. Zamyslete se nad následujícím seznamem otázek:
   • Jaká je situace celého problému?
   • Co tento problém způsobilo?
   • Jsme si jistí, že jde skutečně o tyto důvody? Je možné to dokázat?
   • Pokud ano, zabralo to? Proč?
   • Pokud ne, proč ne?
  • Jakmile si vyjasníte tyto věci, čtenář bude vědět, že rozumíte celé situaci a bude vám důvěřovat mnohem více.
 2. 2
  Definujte si řešení. Řešení daného problému by mělo být jednoduché. Až uvedete, jakým problémem se chcete zabývat, napište vámi navrhované řešení. Snažte se ho napsat co nejstručněji a nejsrozumitelněji.
  • Návrh musí definovat problém a nabídnout řešení, které přesvědčí i nezainteresované čtenáře o tom, že jde o správnou věc. [1] Je pravděpodobné, že nebude snadné čtenáře návrhu přesvědčit. Je vaše řešení skutečně logické a proveditelné? Máte stanovený termín zavedení řešení?
 3. 3
  Zamyslete se nad čtenáři vašeho návrhu. O koho jde? Musíte při psaní myslet na to, kdo váš návrh bude číst a ujasnit si, co tito lidé o daném tématu vědí.
  • Co chcete, aby si čtenáři z vašeho návrhu odnesli? Chcete dosáhnout konkrétního cíle? Jak to uděláte?
  • Přizpůsobte tón návrhu očekáváním čtenářů. Co tito lidé chtějí slyšet? Jakým způsobem bude nejlepší jim tyto informace sdělit? Jak jim můžete pomoci lépe porozumět tomu, co se jim snažíte říct?
 4. 4
  Nezapomínejte na styl psaní. Pravděpodobně budete muset styl návrhu přizpůsobit jeho čtenářům. Co tito lidé očekávají? Mají skutečně zájem o váš problém?
  • Zamyslete se nad tím, zda je vhodné používat žargon. Pokud jsou vaši čtenáři vzdělaní, měli byste používat relevantní termíny.
  • Jakým způsobem hodláte čtenáře přesvědčit? Máte téma, které využije étos, patos nebo logos? Měli byste v nich vzbudit emoce, ale zároveň byste měli celý návrh postavit na faktech.
 5. 5
  Napište si osnovu. Osnova sice nebude součástí finálního návrhu, ale pomůže vám uspořádat si myšlenky. Než začnete psát, rozmyslete si každý detail návrhu.
  • Osnova by měla obsahovat problém, řešení, jakým způsobem bude řešení zavedeno, proč jde o nejlepší možné řešení, a závěr. Pokud píšete obchodní návrh, budete muset uvést také rozpočtovou analýzu a organizační detaily.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Psaní návrhu

 1. 1
  Začněte silným úvodem. Měli byste čtenáře zaujmout již v úvodu. Pište účelně a informativně. Můžete začít několika informacemi, které čtenáře uvedou do tématu, ale potom musíte hned napsat účel vašeho návrhu.
  • Pokud máte fakta, která vysvětlují nutnost okamžitého řešení problému, měli byste s nimi začít. Musíte začít fakty, ne vlastními názory.
 2. 2
  Uveďte problém. V prvním odstavci po úvodu byste se již měli začít zabývat samotným problémem. Definujte ho a uveďte panoramatickou perspektivu. Pokud toho vaši čtenáři o problému moc nevědí, napište všechny důležité informace.
  • Zdůrazněte, proč je nutné problém okamžitě řešit. Zamyslete se nad tím, jak by případné neřešení problému mohlo čtenáře návrhu ovlivnit a co vedlo k vzniku problému. Zodpovězte všechny otázky a své odpovědi podpořte empirickými fakty. Využívejte ovšem pouze spolehlivé zdroje.
 3. 3
  Navrhněte řešení. Tato část návrhu je nejdůležitější – jde totiž o samotný návrh. Zamyslete se nad následujícími tipy:
  • Zajistěte, aby čtenáři vnímali váš projekt v širších souvislostech. Příklad: „Když budeme více zkoumat chování tuňáků, budeme schopni vymyslet vhodnou strategii managementu a zajistit, že budou tuňáci v konzervách dostupní i budoucím generacím.“
  • Čtenáři by si po přečtení návrhu měli myslet, že jste schopni problém efektivně vyřešit. Vše, co do návrhu napíšete, by mělo směřovat k řešení problému.
  • Nepředpokládejte, že budou čtenáři návrhu na vaší straně. Celým účelem psaní návrhu je přesvědčit je, že by měli být na vaší straně. Neměli byste si myslet, že se to stane automaticky. Snažte se vcítit se při psaní návrhu do svých čtenářů.
  • Udělejte si výzkum. Čím více příkladů a faktů čtenářům budete moci nabídnout, tím lépe – váš návrh díky tomu bude přesvědčivější. Neměli byste psát své vlastní názory, spoléhejte se raději na výzkumy ostatních.
  • Pokud se vám nepodaří prokázat, že vaše řešení funguje, nejde o správné řešení. Takové řešení byste měli ještě upravit. Zamyslete se také nad výsledky řešení a pokud to bude možné, proveďte test a revize.
  • Návrh by měl být smysluplný také z finančního hlediska. Pokud něco nabízíte společnosti nebo jednotlivci, zamyslete se nad tím, jaký rozpočet mají. Pokud si vaše řešení nebudou moci dovolit, nejde o správné řešení. Snažte se vymyslet řešení, které bude finančně přijatelné pro všechny.
  • Uveďte detailní rozpis prací, které navrhujete. Kdy plánujete začít? Jak rychle budete změny zavádět? Jak na sebe budou jednotlivé kroky navazovat? Je možné dělat některé úkony zároveň? Když napíšete všechny tyto detaily, váš návrh bude důvěryhodnější. [2]
 4. 4
  Na konec napište závěr. Závěr by měl být zrcadlením úvodu a měl by shrnovat hlavní cíl vašeho návrhu. Pokud existují důsledky nezavedení vámi navrhovaného řešení, uveďte je. Snažte se zajistit, aby čtenáři nad vaším návrhem skutečně přemýšleli. Úplně na konec návrhu čtenářům poděkujte za čas, který vám věnovali.
  • Pokud máte obsah, který se do vašeho návrhu nehodil, můžete ho k návrhu přidat jako přílohu. Nesmíte ale zapomenout na to, že čím obsáhlejší návrh předložíte, tím méně lidí bude ochotných si ho přečíst. Pokud si nejste jistí, raději nic nepřikládejte.
   • Pokud máte více než jednu přílohu, očíslujte je. Hodí se to v případě, že máte datové soubory, články, nebo dopisy atd. [2]
 5. 5
  Opravte si v návrhu chyby. Zaměřte se na gramatiku, stylistiku i pravopis. Vyhledejte si všechna slovíčka, kterými si nebudete jistí a ujistěte se, že návrh působí zajímavě a atraktivně, ale zároveň uspořádaně a užitečně.[1]
  • Požádejte někoho, aby si váš návrh přečetl a poukázal na chyby, kterých jste si nevšimli. Možná budete mít v návrhu nedořešená místa, nebo nezodpovězené otázky.
  • Dejte si pozor na chyby v gramatice, pravopise a interpunkci. Jediná chyba v návrhu by mohla u čtenářů vyvolat dojem, že nejste dostatečně vzdělaní a důvěryhodní.
  Reklama

Tipy

 • Neskrývejte své záměry za zbytečná slova.
 • Pište tak, aby tomu všichni rozuměli – krátké úderné věty s jasným cílem.
 • Finanční zdroje a další podobné záležitosti byste si měli důkladně prozkoumat a uvést náklady realisticky.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 22 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 607 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 6 607 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama