Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Osnova je skvělým způsobem, jak si zorganizovat myšlenky a připravit se na projev, esej, psaní románu, nebo třeba studijních materiálů. V tomto článku se dozvíte, jak si osnovu připravit.

Část 1
Část 1 ze 2:

Plánování osnovy

 1. 1
  Vyberte si téma. Ať už pracujete na vyprávění, přesvědčovací eseji, informativním článku, nebo kombinaci výše uvedených textů, musíte si vybrat obecné téma, díky kterému budete vědět, čemu se máte věnovat.
  • Je v pořádku si prozatím vybrat obecnější téma. Pokud teprve začínáte, nemusíte si připravovat téma jako „reakce Francouzů na odbojáře za druhé světové války“, ale můžete začít například „německou okupací ve Francii.“
  • Můžete si také vytvořit osnovu pro nějaké kreativní dílo, například román. Měli byste se zaměřit na dané téma (například steampunková adaptace Hamleta). Nebudete mít tezi a osnova bude napsána podle struktury románu (například důležité události).
 2. 2
  Určete si účel své práce. Když si stanovíte cíl, budete vědět, kterým směrem se máte vydat a budete moci svoji práci logicky uspořádat. Pokud píšete formální esej, napište si její tezi, která shrnuje účel, jinak budete muset zdlouhavě zjišťovat, čeho se snažíte svojí prací dosáhnout. Zde jsou tři příkladové postupy, kterých se můžete držet:
  • Můžete srovnat dvě věci, což znamená, že budete hledat spojení a pomocí kritického myšlení provádět analýzu těchto dvou věcí. Nebude to tak snadné, jako prosté shrnutí, ale nebudete muset složitě hledat spoustu dalších informací. [1]
  • Příčina a následek. Ukažte, proč se něco stalo (zejména u historických esejí je nutné napsat, jak určitá historická událost ovlivnila budoucí události).
  • Definujte nebo analyzujte určitý koncept nebo aspekt. Pokud například píšete o historii termínu feminismus, měli byste psát o různých druzích feminismu a definovat rozdíly mezi nimi.
 3. 3
  Sežeňte si podpůrné materiály. Mohou to být citáty, statistiky, teorie, fotografie, body zápletky, nebo osobní zamyšlení o tom, o čem píšete. Tyto věci by měly podporovat váš názor a neměly by ho vyvracet. Můžete si najít i konfliktní důkazy, ale měli byste na nich vysvětlit, proč je váš pohled správný.
  • Podpořte všechny své myšlenky důkazy a příklady. Do osnovy si napište základní body své eseje a zkuste identifikovat potenciální díry ve výzkumu.
  • Při sbírání informací pro osnovu si vždy zapisujte zdroje a čísla stran, kde dané informace najdete. Až budete později tvořit samotnou osnovu, nebudete mít problém cokoli najít.
 4. 4
  Vyberte si typ osnovy. Tematická osnova využívá krátké obecné fráze a bude se hodit, pokud potřebujete flexibilní osnovu. Osnova psaná celými větami je složitější a zabývá se tématem do detailů.[2]
  • Začněte psát osnovu tematicky, a když bude potřeba ji udělat složitější, můžete ji později přepsat celými větami.
  • Tyto dva typy osnov se příliš neliší. Jde jen o to, že když budete psát osnovu celými větami, budete tyto věty později moci použít přímo v eseji nebo prezentaci.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Píšeme osnovu

 1. 1
  Rozhodněte se, jak chcete seřadit všechny své podpůrné důkazy. Měli byste psát tak, aby důkazy podpořily celkový účel textu, takže je nutné je seřadit co nejlépe. Začněte s nejsilnějším a nejpřesvědčivějším důkazem, který máte a ostatní důkazy pište tak, aby na sebe plynule navazovaly. [3] Každé podtéma označte římskou číslovkou. Zde je příklad krátké práce:
  • Téma: Historie automobilů
  • I. Raná léta: Před 20. stoletím
  • II. Staré a klasické automobily: 1900 – 2. světová válka
  • III. Moderní automobily: po 2. světové válce
 2. 2
  Ke každé kategorii si vymyslete alespoň dva body. Měly by sloužit účelu vaší eseje a měly by souhlasit se seznamem materiálu, který jste si dříve seřadili. Budou tvořit druhou úroveň vaší osnovy a většinou se označují velkými písmeny (A, B, C, D, atd.).
  • I. Raná léta: Před 20. stoletím
  •    A. Začátky páry
  •    B. Spalovací motor
  • II. Staré a klasické automobily: 1900 – 2. světová válka
  •    A. Model T
  •    B. Standardizace technologie
  • (pokračujte pro každou sekci)
 3. 3
  Rozveďte své body dalšími pod-body. Tím maximalizujete logický základ své eseje. Všechny tyto pod-body by měly být uvedeny na třetí úrovni osnovy. Většinou se označují číslicemi (1, 2, 3, 4, atd.).
  • I. Raná léta: Před 20. stoletím
  •    A. Začátky páry
  •       1. Vynález parního motoru
  •       2. Vynálezy 19. století
  •    B. Spalovací motor
  •       1. První automobily značky Benz
  •       2. Automobil jako známka luxusu
  • (atd.)
 4. 4
  Pokud budete potřebovat další úrovně, použijte malá římská písmena (i, ii, iii, iv., atd.) a potom malá písmena abecedy (a, b, c, d, atd.). Je nepravděpodobné, že byste potřebovali více než čtyři úrovně pro jednu osnovu. Pokud přesto budete potřebovat, zkuste body zkombinovat.
 5. 5
  Promyslete si závěr. V tuto chvíli jej ještě nemusíte psát, ale podívejte se na osnovu a zjistěte, zda odpovídá vašim stanoveným cílům. Pokud nemáte dostatek podpůrných důkazů pro sepsání závěru, přidejte další podtémata. Pokud objevíte podtéma, které není pro závěr relevantní, vymažte jej z osnovy.
  Reklama

Tipy

 • Pište stručně a jasně. Nemusíte mít dokonale vyšperkovanou osnovu – jde o to, abyste měli představu o tom, o čem budete psát.
 • Nebojte se zbavit se nepodstatných informací. Pokud v průběhu výzkumu zjistíte, že se chcete věnovat užšímu tématu, klidně osnovu upravte.
 • Pomocí osnov si zapamatujte, o čem budete psát. Používejte stručná a krátká slova.
 • Využijte počítač, spousta programů má nástroje pro tvoření osnov. Díky nim můžete svoji osnovu snadno upravovat, nebo do ní přidávat informace.
 • Když budete vytvářet osnovu v programu Microsoft Word, budete mít automatické odsazování. Pokud chcete odsazování nastavit raději sami, přečtěte si o tom něco na internetu.
 • U každé úrovně odsazujte stejně (neměli byste odsadit jednou o 1cm, podruhé o 2 cm a potřetí třeba o 0.5 cm).


Reklama

Varování

 • Berte psaní osnovy vážně, při psaní práce vám to později pomůže. Spousta lidí nedokáže napsat esej, protože nemají informace dobře uspořádané.
 • Osnova by neměla být esej v jiném formátu. Napište si pouze ty nejdůležitější body a informace, které budete potřebovat později. Osnova by měla být stručná.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 22 032 krát
Stránka byla zobrazena 22 032 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama