Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Už od dob kdy člověk začal vytvářet rytmy tlučením do dřeva, píší lidé písničky. Skládání se s postupem času zdokonalilo. Používáme více slov než "ugh ugh”, nové melodie a nejrůznější vymoženosti, ale potřeba vyjádřit se písní je silná jako vždy. Ukážeme Vám jak na to!

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Poslouchejte mistry

Stáhnout PDF
 1. 1
  Začněte na začátku. Dobrým začátkem je, že víte co je pro Vás nejlepší. Mnoho skladatelů/textařů, jako je například Peter Gabriel, píše nejprve hudbu a až poté slova. Někdy jen tak broukají nesmyslné slabiky, aby zjistili, co bude k hudbě nejlépe pasovat.
  • Jedna z nejznámějších písní v historii byla napsána právě touto cestou. Sladatel se jednoho rána probudil s melodií hlavě a zpíval slova "Scrambled eggs, oh you've got such lovely legs" (Míchaná vajíčka, máte tak krásné nohy). Nakonec vymyslel správná slova a tak Paul McCartney napsal “Yesterday”.
  • Pro vytvoření předtsavy o této technice, zaposlouchejte se do "A Different Drum" Petera Gabriela. Jeho “textem” jsou pouze zvuky místo slov.
  • Jiní skladatelé pracují nejprve s textem nebo přímo s textařem. Například Richard Rodgers a Oscar Hammerstein, Jerry Garcia a Robert Hunter nebo Joe Strummer a Mick Jones. Mnoho lidí si myslí, že tento způsob je daleko obtížnější - je velký rozdíl mezi poezií a písničkou a bez pevné hudební základny může být tato metoda velmi složitá. Ale pokud udeří můza, komu záleží jestli přijde první hudba nebo slova? Popadněte inspiraci a držte se jí.
  • Jeden známý skladatel se stal velmi úspěšným svou prací s textařem: Elton John, použil slova Bernieho Taupina do své hudby. Pokud se to udělá dobře, výsledek je ještě lepší.
 2. 2
  Pracujte na struktuře. Mnoho písní má snadno rozpoznatelnou strukturu: intro, dva nebo tři verše s refrénem, můstek, dále další verše s refrénem a závěr.
  • Intro. Intro, neboli úvod může být pouze instrumentální, část refrénu nebo něco zcela jiného. Například “Rocky Racoon” od Beatles začíná s upovídaným představování postav a přípravou na samotnou písničku.
  • Verše. Verše jsou hlavní složkou mnoha písní - i když nemusí být tím nejdůležitějším. Je to interpretace, popsání scény, osoby, emocí. Často se jedná o dva nebo tři verše, které mají stejnou hudební strukturu, stejný rým a poetiku ale odlišná slova. Druhý verš dokresluje/navazuje na ten první apod. Většina písní má rozpoznatelnou strukturu veršů, nicméně pokud nečtete slova, ne vždy je přesným veršům rozumět.
  • Refrén. Na tomto místě do sebe vše zapadne - všechny předchozí verše vedly k refrénu a většinou je to ta část, kterou lidé zpívají spolu se zpěvákem. Například “All You Need Is Love” od Beatles. Pamatujete si verše písničky? Možná. Pamatujete si refrén? Určitě! “All you need is love!” Nicméně refrén nemusí být vždy tak důležitou složkou písně. V případě "You're Gonna Make Me Lonesome When You Go," Bob Dylan titulní větu používá na konci každého verše, a tím nahrazuje refrén.
  • Můstek. Můstek je ta část písně, která se mění - může náhle změnit tempo, hlasitost nebo instrmetaci. Dobrý příklad je "Better Together" od jacka Johnsona. Používá tuto strkturu: intro-verš-verš-refrén-pauza-verš-verš-pauza-můstek-pauza-závěr.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Zvládnutí řemesla

Stáhnout PDF
 1. 1
  Přestaňte o psaní písní pouze přemýšlet a začněte je skutečně psát. Chcete se stát hvězdou, nebo ne? Váš sen je stát a pódiu a slyšet davy řvát. Sněním ale ničeho nedosáhnete.
  • Pokud chcete napsat opravdu dobrou píseň, musíte na ní pracovat. Začněte ještě dnes! Stanovte si cíl, množství veršů nebo písní napsaných za týden. Úspěšní skladatelé věnují psaní tisíc slov denně. .
 2. 2
  Aktivně poslouchejte muziku. Možná máte své oblíbence a myslíte si, že ostatní druhy hudby nestojí za nic. Ale je tu důvod proč jí jiní mají rádi. Zjistěte co je tím důvodem.
  • Dobří spisovatelé čtou mnoho druhů a žánrů knih. Dobří skladatelé poslouchají různé druhy hudby. Při poslechu přemýšlejte, co se vám na skladbě líbí. Jsou slova výjimečná, tóny vystihují náladu, líbí se Vám přechod z jedné části písně do další?
 3. 3
  Věnujte se technice. Nemusíte mít doktorát z muzikologie pro napsání dobré písně, ale měli by jste rozumět tomu, jak je píseň stavěna. To znamená základní znalost harmonie, melodie a rytmu.
  • Harmonie je o uspořádání akordů v harmonii s rytmickým cítěním a melodií písně. Začátečník by se měl zaměřit na durovou a mollovou stupnici a akordy, které s nimi souvisí.
 4. 4
  Naučte se akordy. Ve stupnici C-dur jdou akordy následujícím způsobem:
  • C, D moll, E moll, F, G, A moll a H. Jsou také pojmenovány podle jejich pořadí: C je I (jedna), D moll je II, F je IV a G je V.
  • I, IV a V akord v jakékoliv tónině můžeme brát jako základ pro psaní písní. Tyto akordy jsou vhodné pro jakoukoliv melodii, která zůstává v dané tónině. Většina popových písniček se točí kolem I-IV-V struktury.
  • Existuje velké množství jak poskládat strukturu skladby, nicméně existuje také všeobecně používaná struktura (viz. tipy). Jakmile budete poslouchat nějaké písničky, pokuste se identifikovat jednotlivé části. Jestli se Vám to podařilo si můžete ověřit v online textech nebo bookletu.
 5. 5
  Jakmile přijde inspirace, buďte připraveni. Naneštěstí inspirace obvykle nepřichází v nejvhodnější okamžik, proto je důležité být schopný si zapamatovat každou novou píseň, která se urodí ve Vaší hlavě, bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
  • Noste u sebe vždy tužku a papír, případně diktafon - melodie mohou být složité na zaznamenání pokud nemáte příslušné hudební vzdělání.
 6. 6
  Naučte se psát texty. myslete na něco, co Vás skutečně zasáhlo nebo změnilo život. Někdo blízký? Nebo tyran? Špatný rozchod? Přemýšlejte o tom a popište to. Jaký to byl pocit? Bolelo to? Důležité jsou osobní zkušenosti!
  • Dobré je, pořídit si hudební nástroj (klavír, klávesy, kytaru apod.) aby jste mohli prozkoumávat hudbu. Výhodou je, že je pak snadnější novou melodii zaznamenat. Můžete například vyzkoušet nahrávání. Pomocí adaptéru zapojte kytaru přímo do Vašeho počítače.
  • Vždy se můžete k nahrávkám vrátit. Znovu si projít dříve nahrané melodie může být velmi prospěšné.
 7. 7
  Pracujte s tím co máte. Jednou za čas inspirace udeří naplno a zničeho nic se v hlavě objěví celá píseň. Většinou se ale objeví jen malá část, a Vy musíte udělat všechnu těžkou práci. Je důležité vycítit a poznat, která část písně se Vám právě v hlavě urodila.
  • Pokud je to chytlavé (je jedno jestli verš nebo malá část melodie), a Vy si umíte představit opakování v písni, máte refrén - vrchol nbeo důležitý základ Vaší písně. Nyní potřebujete další verše, kterými tuto část rozvinete.
  • Pokud je to, co Vás napadlo více výpravné - část příběhu, potom jste na dobré cestě napsat celý text. Nyní potřebujete zbytek příběhu a, většinou, ještě refrén.
 8. 8
  Zvolte správnou náladu. Hudba musí korespondovat s příběhem. Pokud je příběh smutný, možná budete chtít aby melodie navodila smutnou náladu (zpomalením, přidáním mollových akordů například), případně zkuste přidat hudební zvrat a zkombinovat smutný text s rychlejší nebo více dramatickou hudbou a vytvořit tak napjatou atmosféru..
 9. 9
  Něco sdělujte. Šanci napsat opravdu dobrou píseň máte jen s kvalitním textem. Neznamená to, že musíte být vážný za každou cenu, ale slova by neměla být plná klišé a povrchnosti. Texty pište tak, jako by jste chtěli někomu něco sdělit. Sdělit něco důležitého někomu, ke komu cítíte hluboké emoce.
 10. 10
  Přimějte slova zpívat. Text by měl působit nejen na emoce, ale také lahodit uchu. Jsou různé cesty, jak toho docílit. Slova by měla pasovat k rytmu, který ve své písni vytváříte a to, jak tato slova znějí hraje také důležitou roli. Využijte zvukomalebnost slov pro dokreslení emocí Vaší písničky.
  • Další vhodnou pomůckou při psaní textů je veršovací slovník. Existuje řada možných způsobů, jak veršovat řádky a slepit text dohromady. Nastudujte si různé metody, které používají básníci při psaní veršů a využijte je pro práci s texty.
  • Můžete veršovat konec každého řádku, nebo každého druhého. Případně se verše mohou objevovat víc sporadicky. Můžete veršovat i každou větu (všiměte si například rapu).
  • Existují i jiné způsoby, jako například náslovné rýmy (aliterace) ("They paved paradise, put up a parking lot"). Zvuk písmene P se opakuje. A podobnost ("...honesty, promise me I'm never gonna find you faking"). Opakovaný zvuk “ah” v “honesty”, “promise” a “gonna”).
  • Ale najít rým za každou cenu také není správná cesta. Některé fráze můžete naopak zdůraznit jejich postavením mimo rým. Mnoho úspěšných skladeb nemá dokonce žádné rýmy.
 11. 11
  Najděte rovnováhu mezi opakováním a různorodostí. Opakování je to, co činí skladbu chytlavou, to, co zůstane posluchači v hlavě po dlouhou dobu i když zbytek písně ne. Je snadné vyzvat lidi aby se k Vám přidali v refrénu. Proto si tolik lidí pamatuje jen části písniček a ne celé skladby z paměti.
  • I když existují úspěšné písničky, které jsou tak jednoduché, že nemají ani refrén nebo stejnou délku řádků, případně viditelné schéma rýmů, většinu lidí tyto skladby začnou nudit. Nejběžnějším způsobem, jak písničku ozvláštnit, je přidat můstek.
  • Můstek je ta část skladby, někdy jen instrumentální, která se odlišuje skladbou od zbytku písně. Nejčastěji je použitá ke konci, před závěrečným refrénem. Můstek může být napsán v jiné tónině, používat jiné akordy, než je zbytek skladby. Ale není to pravidlem. Může být také rychlejší nebo pomalejší, kratší nebo delší, případně jinak odlišný od zbytku.
  • Někdy je můstek následován kratším refrénem, záleží to na jeho délce. Můstek může také sloužit jako přechod mezi verši a refrénem, je to jeho nejčastější využití.
 12. 12
  Najděte “háček”. Háček (hook) je ta zvláštní část písně, která Vás nutí ji poslouchat neustále dokola. Háčky jsou nejběžněji v refrénech, a také v názvech písniček. Neexistuje na ně žádný návod, ale jakmile nějaký vymyslíte tak to poznáte. Nebo ještě lépe, vaši přátelé Vám o něm řeknou, protože to bude ta část, díky které na písničku nedokážou zapomenout. Pár příkladů:
  • "Here's my number, call me maybe." Pokud jste, i když jen jedinkrát, slyšeli tento hit od Carly Rae Jepsen, nedokážete se ho zbavit.
  • "Oppan Gangnam Style". Překvapivý YouTube hit, který používá podobný háček jako "Call Me Maybe," si podmanil miliony diváků a stal se inspirací pro celou řadu parodií.
  • V písničce "Jenny/8675309" Tommyho Tutona jsou háčkem čísla 8-6-7-5-3-0-9.
  • Hey Jude od The Beatles používá jako háček opakující se konec Naaa, naa naa, nana naa naaaaaa, nana naa naaaaaaa, hey Jude.
  • Dobré háčky nutí posluchače připomenout si melodii z Vašeho textu, i když zrovna nesouvisí s hranou částí. Mnoho lidí si připomene riff z 'Smoke on the Water' jenom tím, že někde zaslechne název.
 13. 13
  Vylaďte to. Pokud části nesedí dobře dohromady, zkuste změnu. Všechny části převeďte do stejné tóniny. Pokud Vaše skladba rychle mění tempo mezi dvěma částmi, zkuste pomalou změnu tempa (gradaci). Můžete také zkusit přidat instrumentální mezihru. Je možné, že části by neměli být spolu v jedné skladbě. Možná jste začali skládat v rozdílném tempu.
 14. 14
  Získejte zpětnou vazbu. Zahrajte svoji skladbu přátelům a získejte jejich názor. Prevděpodobně získáte lepší zpětnou vazbu až po napsání několika písniček. Rodina a přátelé budou vždy tvrdit, že první písnička je skvělá, i když to nemusí být úplně pravda. Můžete slyšet slova jako: “Je to dobrý, ale ta první se mi líbila víc”. Zároveň se připravte na kritiku z řad příbuzných, kteří by skladbu nejraději slyšeli rovnou hotovou a nahranou v profesionálním studiu.
 15. 15
  Jak jednou dokončíte skladbu, nepřestávejte. Pokračujte ve skládání a cvičení. Uvidíte, že se začnete zlepšovat. Možná budete muset napsat více písniček než natrefíte na jednu, co se Vám bude opravdu líbit. Pracujte tvrdě a bavte se u toho!
  Reklama

Tipy

 • Dejte si na čas. Většina písniček se jen tak nevynoří z ničeho a nezakřičí “Haló, tady jsem! Napiš mě!!”. Jak se říká, dobré věci potřebují čas, ale opravdu skvělé věci se stanou mrknutím oka. Počkejte si na správný okamžik, jednoho dne přijde.
 • Pokud nemáte žádnou inspiraci, nebo dokonce tvůrčí krizi, začněte si jen tak čmárat své pocity, případně to, o čem chcete mluvit. Dobrý text se může dostavit až po tom, co uvidíte slova na papíře. Může to sice nějakou chvíli trvat, ale možná přijde alespoň začátek písničky.
 • Pomáhá umět hrát na nějaký nástroj. Znalost hry na klavír nebo kytaru může proces psaní písniček velmi ulehčit. Zároveň budete schopni doprovodit se při zpěvu. Pokud žádný nástroj nemáte, můžete zkusit pomocí Google vyhledat programy pro tvorbu písní. Programy zdarma jsou těžko k sehnání, nicméně většina placených nabízí trial zdarma.
 • Přesvědčte se, že váš song je chytlavý, ale ne otravný.
 • V současné době většina populárních písní má následující schéma: intro, verše, refrén, verše refrén, můstek/instrumentální sólo, refrén a případně závěr. Někdy pořadí prvků je rozdílné, někdy některé chybí.
 • Můžete se snadno nahrát na záznamník nebo mobilní telefon, a pokud ne, můžete si sami sobě zavolat a zanechat hlasovou zprávu, kde zpíváte nebo broukáte právě složenou melodii nebo slova. Dávejte pozor na hlasitost, později by vaše zpráva nemusela být zřetelně slyšet.
 • Dynamika je důležitým pomocníkem při rozlišování částí písně. Tišší pro verše, hlasitější v refrénu. Dynamika také pomáhá snadnému zapamatování refrénu na první poslech.
 • Spolupracujte s jinými autory. Někteří lidé píší výborná slova, ale neumí složit melodii a naopak. Najděte si spřízněnou duši, která umí dát melodii Vašim slovům, nebo slova melodii. Mnoho úspěšných skladeb bylo napsáno touto cestou.
 • Další dobrý způsob jak psát písničky je napsat volný verš básně s nenápadným rýmem. Někdy je jednodušší psát, když o tom nepřemýšlýte jako o písni, ale o básni. Napíšete báseň a později zjistíte, že by to mohla být perfektní sloka. Přidáte refrén a písnička je na světě.
 • Experimentujte s vytvářením zvuků. Můžete zkusit hrát na nástroj, který Vám není až tak blízký. “Chyby”, které uděláte, mohou být zdrojem inspirace.
 • Pokud na nějaký nástroj hrajete, zkuste ho na chvíli odložit. Investujte čas do zpívání a experimentování se zvuky. Tímto se můžete vyhnout opakování dříve naučených věcí.
 • Tak jako každý spisovatel, můžete i Vy prožít blok. Existují tipy na odstranění spisovatelského bloku. Vyhledejte je.
 • Zkuste nejběžnější schéma: verše, refrén, verše2, refrén2, můstek, refrén3. Je jednoduchý a vcelku efektivní.
 • I když mnoho skladatelů nezná hudební teorii, a někteří ani nedokáží číst noty, dobrá znalost těchto základů Vám může pomoci využít je k rozvoji kreativity a vytvoření vlastního stylu. I když umíte výborně zpívat jen tak bez not, jejich základní znalost Vám může pomoci například založit kapelu a hudebně komunikovat s ostatními.
Reklama

Varování

 • Se psaním rýmů buďte opatrní. Nevybírejte slovo jen proto, že se rýmuje s jiným. Slova musí v rámci písničky dávat smysl. Slovník rýmů Vám může pomoci nalézt to správné slovo, nicméně by jeho používání nemělo být příliš časté. Výsledné verše by mohly působit komicky. Tezaurus je lepší nástroj: pomůže nalézt mnoho různých výrazů pro myšlenku, kterou chcete vyjádřit.
 • Nezapomínejte na autorská práva pr vaše výtvory.
 • Vyhněte se plagiátům. Samozřejmě nechcete jen tak kopírovat slova a melodie jiných autorů. Jiným problémem ale je “podvědomý plagiát”, kdy si autor neuvědomuje kopírování jiného díla. Jako příklad můžeme uvést písničku "Spirit in the Sky", která je často zaměňována s pozdější "La Grange" od ZZ Top. Aby jste se tomuto vyhnuli, přehrajte svoji novou písničku většímu množství posluchačů, a zjistěte, zda jim něco připomíná. Zároveň se chcete vyhnout, záměně Vaší skladby se skladbou někoho jiného.
 • Zkoušejte něco nového! Buďte originální a experimentujte. Kdo říká, že vždycky musíte přesně rýmovat každou sloku nebo mít refrén za každou cenu?
 • Nenechte s omezovat strukturou “verš-refrén”. Mnoho výborných skladeb je napsáno jako sed volně plynoucích myšlenek, namísto jedné, neustále se opakující. Možná ten “háček”, který jste vymysleli bude lépe fungovat jako jedinečný vrchol, podpírající celou skladbu. Nebojte se kreativity. Rozmanitost struktur vytváří bohatší variace ve Vašich písních.
 • Nebojte se vyzkoušet něco nového. Mnoho ceněných muzikantů se stalo úspěšnými díky vyhýbání se obecným konvencím. Nenechte se omezovat tím, co je považováno za současné nebo bezpečné. Hudba je umění a někdy nejcennější může být to nejodlišnější. Mnoho hudebních stylů ignoruje konvenční struktury (například progresivní rock často neobsahuje zřetelné verše nebo refrény). Se zkušenostmi přichází jistota, následujte svou intuici.
Reklama

O tomto wikiHow

Tanisha Hall
Spoluautorem článku je :
Hlasový kouč
Tento článek spoluautorem článku je Tanisha Hall. Tanisha Hall je hlasový kouč a zakladatelka a výkonná ředitelka White Hall Arts Academy, Inc., organizace se sídlem v Los Angeles v Kalifornii, která nabízí víceúrovňové kurikulum zaměřené na základní dovednosti, techniku, složení, teorii, umění a výkon. na úrovni konzervatoře. Mezi současné a předchozí studenty paní Hall patří Galimatias, Sanai Victoria, Ant Clemons a Paloma Ford. V roce 1998 získala bakalářský titul v oboru hudby na Berklee College of Music a získala ocenění Music Business Management Achievement Award. Tento článek byl zobrazen 32 376 krát
Kategorie: Umění a Zábava
Stránka byla zobrazena 32 376 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama