Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Dostali jste za úkol napsat referát a nemáte ani ponětí, kde začít? Nemějte strach, wikiHow vám pomůže! Dodržujte následující postup a budete mít svůj referát za chvílí hotový!

Metoda 1 ze 3:
Jak si vybrat téma

 1. 1
  Pochopte zadání. Pokud vám váš učitel, profesor nebo nadřízený zadal instrukce k vypracování referátu, dobře si je několikrát pročtěte. Co se po vás vlastně chce? Máte svému publiku představit nějaké téma? Píšete referát pro žáky základní, střední nebo vysoké školy? Máte do svého referátu zahrnout také svůj názor? Můžete dostat za úkol také přesvědčit lidi o něčem, nebo analyzovat nějaké téma. Zeptejte se zadavatele na všechny otázky co nejdříve! [1]
  • Pamatujte, že pokud máte posluchače pouze o něčem informovat, neměli byste psát svůj vlastní názor a také byste se neměli snažit nikoho o ničem přesvědčit.
 2. 2
  Vyberte si téma, které milujete. Pokud jste pro nějaké téma zapálení, budete se snažit odvést svoji práci co nejlépe. Někdy samozřejmě nemáte na výběr. V tom případě se snažte vybrat si takové téma, které by vás mohlo pohltit. Vždy své nápady konzultujte s učitelem, abyste měli jistotu, že k práci přistupujete správně. [2]
  • Pokud je vaším úkolem poskytnout zprávu o nějaké události například v 60. letech v Americe a vy toto období nemáte rádi, ale líbí se vám hudba z té doby, napište svůj referát tak, abyste někam mohli zakomponovat i hudbu, kterou v té době bylo možné slyšet.
 3. 3
  Vyberte si originální téma. Pokud píšete referát pro své spolužáky, snažte se vybrat si originální a zajímavé téma. Pokud jste třetí člověk, který bude ten den mluvit o Disneylandu, pravděpodobně nikoho nezaujmete. Vyhněte se opakování a vždy se zeptejte učitele, zda máte téma, které si ještě nikdo nevybral.
  • Pokud vaše téma již někdo má, snažte se vzít celou věc z jiného úhlu. Například pokud chcete psát referát o Disneylandu, ale někdo jiný už má stejné téma, můžete se zaměřit na nějakou konkrétní část Disneylandu, například Adventureland. Popište, co vás k tomu vedlo, zjistěte si, jakými změnami toto místo prošlo a zaměřte se na všechny atrakce, které se v této části zábavního parku nacházejí. [3]
 4. 4
  Nezapomeňte, že si můžete zvolit i jiné téma. Pokud začnete s výzkumem a zjistíte například, že nemůžete sehnat dostatek informací o svém tématu, nebo že jste si vybrali příliš široké téma, můžete požádat svého učitele o změnu tématu. Hlavně ale musíte svůj projekt odevzdat včas.
  • Pokud zjistíte, že jste si vybrali příliš obecné a široké téma, vyberte si jeden okruh z tohoto tématu a zaměřte se na něho. Například pokud jste chtěli dělat referát o světových veletrzích, ale uvědomili jste si, že je jich příliš mnoho, můžete si vybrat jen jeden, například Expo a udělat svůj referát o něm.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Výzkum vašeho tématu

 1. 1
  Proveďte výzkum o svém tématu. Zajistěte, aby měl váš referát požadované množství zdrojů (tyto informace byste měli dostat spolu s pokyny od vyučujícího).[4]
  • Pokud píšete referát o konkrétní osobě, snažte se zjistit si něco o jeho/jejím životě. Co tak důležitého tento člověk dokázal? Z jaké rodiny pochází a jaký měl život?
  • Pokud píšete referát o nějaké události, zjistěte, co k této události vedlo, co se vlastně stalo a jaké důsledky tato událost měla či jak svůj obor ovlivnila.
 2. 2
  Zajděte si do knihovny. Knihovny jsou skvělým místem pro hledání informací. V databázi knihovny hledejte všechny knihy nebo materiály, které se vztahují k vašemu tématu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc knihovníka.
  • Když najdete skvělou knihu, která vaše téma dobře vysvětluje, najděte si zdroje, které použil její autor (většinou se uvádějí vzadu). Tyto zdroje vás často mohou zavést k ještě užitečnějším informacím.
 3. 3
  Zdroje by měly být seriózní. Pokud používáte internet pro zjištění informací, vždy si zkontrolujte, zda jste našli pravdivé informace. Raději se držte závěrů renomovaných odborníků v dané oblasti, vládních webových stránek a akademických magazínů. Vyhýbejte se fórům a dalším nedůvěryhodným zdrojům. [5]
  • Pokud píšete referát o konkrétní osobě, nebo místě, snažte se najít jejich webové stránky. Pokud například píšete o Jane Goodallové, dobrým zdrojem budou webové stránky Jane Goodall Institute.
 4. 4
  Veďte si záznamy o všech informacích, které seženete. Napište si všechny zdroje, které použijete a soubory si uložte na flashdisk. Zjistěte si všechny informace o daném zdroji (autor, datum vydání, vydavatelství/web, město, číslo strany s informací atd.), abyste mohli později snadno vytvořit bibliografii.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
První verze referátu

 1. 1
  Vymyslete si základní tezi. Teze je hlavní myšlenkou vašeho referátu. Shrnuje to, co chcete svým referátem dokázat svému čtenáři. Všechny další věty referátu by se měly vztahovat k této tezi, aby bylo celou dobu jasné, o co jde. Pokud pouze popisujete nějaké téma, vytvořte tezi, která neobsahuje žádné informace založené na subjektivním názoru. Pokud píšete referát, který by měl někoho něčem přesvědčit, nebo analyzovat nějaké téma do hloubky, teze by měla obsahovat argument, který se v referátu snažíte prokázat. [6]
  • Příklad teze popisného referátu/eseje (Referát 1): Tři hlavní haly Panamsko-Pacifické mezinárodní výstavy byly plné současného umění a staly se tak skvělou ukázkou inovativního ducha Progresivní éry.
  • Příklad teze argumentativního referátu/eseje (Referát 2): Panamsko-Pacifická mezinárodní výstava byla zamýšlena jako oslava Progresivního ducha, ve skutečnosti ale zahrnovala hluboké rasistické myšlenky a principy nadřazenosti bílé rasy, které většina návštěvníků ignorovala, či dokonce oslavovala.
  Reklama
 2. 2
 3. Vytvořte si osnovu. Osnovy vám pomohou představit si, jak bude vaše esej vypadáš. Poskytne vám seznam nápadů nebo mapu celého projektu. Začněte s tezí a potom si vyberte tři hlavní ideje, které se k vaší tezi vztahují a kterými se chcete v referátu zabývat. Napište si všechny detaily ke každému hlavnímu bodu. Hlavní ideje by měly podporovat vaši tezi. Mělo by jít o důkazy, které dokazují váš argument.
  • Příklad hlavních idejí pro Referát 1: Výstava v Court of the Universe, výstavy v Court of the Four Seasons, výstavy v Court of Abundance.
  • Příklad hlavních idejí pro Referát 2: Rasismus u výstavy Joy Zone, socha jménem Konec stezky a přítomnost přednášek o „zlepšování rasy“ na veletrhu.
 4. Rozhodněte se, jak chcete svůj referát formátovat. Struktura vašeho referátu závisí na tom, jaké téma si vyberete. Pokud píšete o člověku, bude nejlepší seřadit informace chronologicky.
  • Pro Referát 1 můžete svůj text rozdělit jako průvodce po trhu – každá část by se zabývala jednou z výstav v jedné z hlavních budov veletrhu (Court of the Universe, Court of the Four Seasons, a Court of Abundance.)

Jak napsat referát

 1. Napište úvod. V úvodu byste měli představit své téma a sdělit svoji tezi. Úvod by také měl být zajímavý, ale ne příliš otřepaný. Měli byste čtenáře zaujmout a zajistit, aby se těšil na zbytek referátu. Do úvodu byste také měli napsat několik základních informací o svém tématu a nakonec uvést tezi, aby čtenář přesně věděl, o čem váš referát je.

  • Příklad úvodu pro Referát 1: Panamsko-Pacifická mezinárodní výstava v roce 1915 byla zamýšlena jako oslava výstavby Panamského průplavu a technologických průlomů, které se na přelomu století objevily. Tři hlavní haly této výstavy byly plné moderních výdobytků techniky a staly se tak skvělou ukázkou inovativního ducha Progresivní éry. [7]
 2. Napište tělo referátu. Tělo vašeho referátu by mělo obsahovat důkazy, které podporují vaši tezi. Každá odstavec by měl obsahovat tematickou větu a důkazy, které ji podporují. Tato věta uvádí hlavní myšlenku odstavce a spojuje každý odstavec s hlavní tezi referátu. [8]
  • Příklad tematické věty pro Referát 1: Na této výstavě byl hlavním sálem Court of the Universe, který hostil hlavní lidské úspěchy a také setkání Východu se Západem.
  • Pokud píšete referát o nějakém člověku, taková věta může znít například: „Jiří Novák měl tvrdé dětství, což se do jisté míry podepsalo na tom, kým se stal.“ Do zbytku odstavce byste potom museli napsat více informací o tomto člověku.
 3. Podpořte svoji tematickou větu. Každou tematickou větu odstavce byste měli podpořit argumenty, které jste našli během svého výzkumu. Takové důkazy mohou být například popisy věcí, které jste zmínili v tematické větě, nebo citáty odborníků či doplňující informace o daném tématu.
  • Po tematické větě pro první referát, která popisuje Court of the Universe, byste měli odstavec doplnit informacemi o dalších výstavách a atrakcích a také poskytnout informace o tom, jak přesně probíhalo setkání Východu se Západem v této hale.
  • Pokud píšete o člověku, poskytnete důkazy toho, proč měl Jiří Novák špatné dětství a proč jeho zkušenosti pomohly tomu, aby se stal slavným.
 4. Napište závěr. Tento odstavec by měl shrnout vaši tezi a poskytnout poslední myšlenky o daném tématu. Měli byste svému čtenáři připomenout, co by si z vašeho referátu měl odnést. [9]
 5. Citujte zdroje. Váš učitel nebo profesor by vám měl říct, jaké citační normy máte používat. Formátujte všechny citace i bibliografii správně.
 6. Formátování referátu. Snažte se dodržet instrukce ohledně formátování, které vám dal váš učitel. Pokud jste žádné takové pokyny nedostali, vyberte si seriózní a jednoduché formátování. Standardní formát je font č. 12 písmem Times New Royal nebo Arial, dvojité řádkování a 2,5cm okraje na každé straně.

Finální úpravy referátu.

 1. Pročtěte si svůj referát a snažte se ho vidět z pohledu někoho jiného. Uspěli jste a dokázali jste vysvětlit své téma srozumitelně? Podporují vaše důkazy vaši tezi? Pokud byste byli někdo, kdo tento referát čte poprvé, porozuměli byste napoprvé všemu?

 2. Požádejte někoho, aby si váš referát přečetl. Když budete mít druhý pár očí, může vám to pomoci komunikovat své myšlenky snadněji a zajistit, že váš styl psaní není příliš kostrbatý. Zeptejte se toho druhého, zda rozumí přesně všemu, co jste se snažili sdělit. Měli byste něco přidat, nebo naopak vypustit? Měli byste něco změnit?
 3. Zkontrolujte pravopis. Pravopis, gramatika a interpunkce jsou velmi důležité, nikdy je nezapomeňte zkontrolovat. Nebylo by například lepší některé věty přepsat srozumitelněji?[10]
 4. Přečtěte si svůj referát nahlas. Pomůže vám to zjistit, které jeho části mohou případně znít zvláštně (například špatně dokončené věty atd.).
 5. Na několik dní svůj referát odložte. Pokud máte čas, nechejte ho několik dní ležet a až potom teprve opravujte chyby. Když si dáte chvíli pauzu, lépe potom odhalíte chyby a uvidíte části, které zní nesrozumitelně.

Tipy

 • Nikdy neopisujte cizí práci. Nejen že tím dáte najevo svoji lenost, ale také jde o plagiátorství, což je ilegální.
 • Neodkládejte psaní referátu na poslední chvíli. Jistě to bude trvat déle, než si myslíte, hlavně když si dlouho hrajete s formátováním a nesoustředíte se na informace, které jsou pro vás důležité!
 • Při psaní předpokládejte, že váš čtenář o tématu ví velmi málo. Ke všemu přikládejte definice a témata popište do detailů.
 • Vždy využívejte více než jeden zdroj informací.
 • Zaměřte se na hlavní myšlenku, kterou chcete vyjádřit. Tuto myšlenku byste měli zdůraznit hned na začátku.

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 30 939 krát
Stránka byla zobrazena 30 939 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama