Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ať už píšete krátkou esej nebo dizertační práci, teze je bezpochyby ta nejtěžší věta celé vaší práce. Dobrá teze shrnuje účel práce a slouží tedy k vyjádření struktury vašeho argumentu.[1] Bez teze by vaše práce zněla nezajímavě, zmateně a čtenáři by měli problém zjistit, o čem vlastě je.

Metoda 1 ze 4:
Jak na to

 1. 1
  Napište svoji tezi správně. Teze čtenářům představuje základní body nebo argumenty, které budete v práci rozebírat. [2] Slouží jako vodítko pro čtenáře, které jim ukáže, proč je vaše téma důležité a jak si jeho význam vykládáte.[3] Nejjednodušeji řečeno je teze odpovědí na otázku „O čem je tato práce?“ Kromě toho platí také následující:
  • Teze je pouhé tvrzení, ne fakt ani dojem.[4] Fakta používáte v práci jako důkazy své teze.
  • Fakta používáte v práci jako důkazy své teze.[4]
  • Teze je hlavní idea a vysvětluje, o čem budete psát.[4]
  • Teze odpovídá na konkrétní otázku a poskytuje důkazy pro vaše argumenty. [5]
  • Teze je diskutabilní.[5] Mělo by být možné vstoupit do diskuse s opačným názorem.
 2. 2
  Teze musí znít dobře. Měli byste ji napsat tak, aby bylo jasně poznat, že jde o tezi. Pište speciálním tónem a používejte vhodná slova, jako například „protože“. Také pište jasným a jednoznačným jazykem.
  • Zde jsou příklady dobře napsaných tezí:
   • „Kvůli vpádu Viléma Dobyvatele do Anglie si tento národ vybudoval sílu a kulturu, kterou později využil k vybudování Britské říše.
   • „Facebook značně přispěl ke globalizaci tím, že umožnil udržovat přátelství a vztahy i přes velké vzdálenosti.“
   • „Hemingway změnil literaturu tím, že normalizoval jednoduché psaní a upřímný tón.“
 3. 3
  Kam patří teze. Kvůli své funkci v celé práci se teze uvádí hned na začátku práce, většinou jako poslední věta úvodního odstavce, [6] nebo jako součást úvodu.[7] Většina lidí tezi hledá na konci prvního odstavce, ale její umístění závisí na více faktorech, například na tom, kolik informací musíte čtenářům sdělit, než jim tezi představíte. [8]
 4. 4
  Teze by neměla být delší než jedna nebo dvě věty. [2] Teze by měla být jasná a k věci, díky čemuž čtenářům pomůže identifikovat téma a směr práce a vám usnadní vyjádření své pozice ve vztahu k danému tématu.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Jak najít dokonalou tezi

 1. 1
  Vyberte si téma, které vás zajímá. To je prvním krokem k úspěšnému napsání práce i samotné teze, protože všechno ostatní závisí na tom, o čem budete psát. Pokud za vás téma vybírá někdo jiný, bohužel budete muset pracovat s tím, co dostanete.
 2. 2
  Zjistěte si o svém tématu vše. Cílem tohoto kroku je najít si dostatečně úzkou oblast v daném tématu, o které můžete psát svoji práci. Pokud je téma například „počítače“, můžete psát o mnoha různých aspektech počítačů, například o softwaru, hardwaru nebo o programování. Vágní témata jako tato ale většinou nejsou pro takové práce vhodné. Vyberte si něco konkrétnějšího, například „přínosy Steva Jobse modernímu počítačovému průmyslu,“ a bude se vám psát mnohem lépe.
 3. 3
  Zjistěte si typ, účel a cílovou skupinu svého textu. Většinou je zjistíte u zadavatelé své práce, ale i kdybyste si je měli vybrat sami, musíte si uvědomit, že budou mít také velký podíl na psaní vaší práce. Pokud píšete přesvědčovací esej, budete muset někomu něco dokázat. Pokud píšete popisnou esej, budete muset někomu něco ukázat. Ke každému z těchto typů eseje musíte přistupovat jiným způsobem.
  Reklama

Metoda 3 ze 4:
Jak to napsat

 1. 1
  Teze by měla být dostatečně konkrétní. Neměli byste se v tezi detailně zabývat nějakým problémem – na to budete mít místo v samotné eseji. [4] Podívejte se na následující příklady:
  • Obě strany v Občanské válce bojovaly kvůli otroctví, ale Sever bojoval spíše za morální hodnoty, zatímco Jih chtěl zachovat své vlastní instituce. [3]
  • Hlavním problémem amerického ocelářského průmyslu je nedostatek financí na renovaci starých oceláren a vybavení.[4]
  • Hemingwayovy příběhy pomohly vytvořit nový styl psaní prózy. Zapojil do svého psaní dlouhé dialogy, krátké věty a silné anglosaské výrazy.[4]
 2. 2
  Začněte otázkou. Bez ohledu na to, jak složité je vaše téma, lze téměř každou tezi zformulovat jako odpověď na otázku. [2] Pokud například máte napsat práci o tom, proč jsou počítače vhodnou školní pomůckou pro žáky pátých tříd. Jednoduše ze zadání udělejte otázku: „Jaké jsou výhody počítačů jako učebních pomůcek pro žáky pátých tříd?“ a vymyslete si odpověď o jedné větě, která bude sloužit jako teze: „Potenciální výhody používání počítačů při výuce v páté třídě jsou...“
 3. 3
  Dodržujte strukturu práce. Když budete znát základní pravidla, udržíte tezi dostatečně krátkou a budete vědět, jak uspořádat své argumenty.[9] Teze se skládá ze dvou částí:[5]
  • Jasně dané téma nebo problém
  • Krátké shrnutí toho, o čem budete psát
  • Na tezi můžeme pohlížet také jako na vzorec, který obsahuje dvě základní části:[10]
   • [Něco] [dělá něco] protože [důvod(y)].
   • Protože [důvod(y)], [něco] [dělá něco].
   • Přestože [opačné důkazy], [důvod(y)] ukazují [něco] [dělá něco].
  • Poslední příklad zahrnuje také protiargument, který komplikuje tezi, ale posiluje vaše argumenty. Při psaní práce byste vždy měli myslet také na protiargumenty. [11] Díky tomu bude vaše teze přesnější a přinutí vás to přemýšlet nad argumenty, které byste použili v případě, že by vaši esej někdo zpochybnil.
 4. 4
  Napište svoji tezi.[11] Když si napíšete předběžnou podobu teze, budete na správné cestě a donutí vás to o ní přemýšlet, rozvíjet své nápady dál a objasnit obsah celé práce. Budete díky tomu schopni napsat tezi logicky, jasně a stručně.
  • Existují dva přístupy k načasování teze. Někteří lidé tvrdí, že byste neměli začínat psát svoji práci bez jasné teze, i kdybyste ji na konci museli lehce změnit. Jiní zase tvrdí, že stejně pravděpodobně nebudete vědět, kam se dostanete, takže byste tezi měli napsat až úplně na konci psaní. Vyberte si sami co vám vyhovuje lépe.
  Reklama

Metoda 4 ze 4:
Jak vylepšit tezi

 1. 1
  Analyzujte svoji tezi a snažte se doladit ji k finální verzi. Měli byste se vyhnout základním chybám, které tezi oslabují. Zamyslete se nad následujícími věcmi a ujasněte si, čeho se držet a čemu se vyhnout:

  • Nikdy neformulujte tezi jako otázku.[11] Teze má být odpovědí na otázku, ne otázkou.
  • Teze není seznam věcí nebo idejí.[11] Pokud se snažíte odpovědět na jednoduchou otázku, příliš mnoho proměnných vám to jen zkomplikuje. Snažte se psát k věci.
  • Nikdy v tezi nezmiňujte nové téma, o kterém nehodláte v práci psát.
  • Nepište tezi v první osobě.[12] Nepoužívejte věty jako „ukážu vám...“, „vysvětlím vám...“ atd.
  • Nepište příliš agresivně. [9] Cílem práce je přesvědčit někoho o něčem, ne ho odradit. Nejlepší tedy je, když vás lidé sami chtějí poslouchat. Vyjadřujte se klidně a snažte se najít společnou řeč mezi dvěma tábory.
 2. 2
  Uvědomte si, že teze nemusí být absolutní. „Pracovní teze“ se může změnit. Při psaní práce možná zjistíte, že se váš názor změnil, nebojte se tomu přizpůsobit i tezi. [5] Opakovaně si čtěte svoji práci, nechejte ji chvíli ležet a později se k ní vraťte. Jakmile ji budete mít dokončenou, vraťte se k tezi a zjistěte, zda je nutné ji nějak upravit.
  Reklama

Tipy

 • Berte svoji tezi jako právník případ, který si musí obhájit.[11] Teze by měla vysvětlovat čtenářům to, co chcete dokázat a jak toho chcete dokázat. Můžete svoji tezi brát také jako smlouvu.[1] Když budete v tezi čtenářům představovat nové pojmy, pouze je tím zmatete.
 • Správně napsaná teze podpírá celou práci. [1] Teze rozhoduje o tom, co do eseje napíšete. Pokud nějaký odstavec nepodporuje vaši tezi, vyhoďte ho nebo ho změňte.


Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 40 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 14 846 krát
Stránka byla zobrazena 14 846 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama