Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Tisková zpráva je psaný text určený pro média. Může oznamovat různé zprávy, naplánované události, osobní povýšení, ohodnocení a služby, výsledky prodejů atd. Také je možné je použít pro generování podpůrného příběhu. Reportéři budou chtít uvést příběh pouze v případě, že jim pošlete dobrou tiskovku. Jde o důležitý nástroj PR pracovníků a může ho využít každý, kdo je ochotný použít správný formát. Zde vám ukážeme, jak na to.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Buďte zajímaví

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vymyslete si originální nadpis. Měl by být stručný, jasný a k věci, v podstatě taková ultra kompaktní verze celé tiskové zprávy. Mnoho PR profesionálů doporučuje psát nadpis až na konec, až napíšete celý text tiskovky. Pokud se tím chcete řídit, začněte tedy se samotnou zprávou a k nadpisu se později vraťte. Nadpis je velmi důležitý a závisí na něm celý úspěch tiskové zprávy.
  • wikiHow je nyní nejspolehlivějším zdrojem informací. Vidíte? Nyní byste se rádi dozvěděli více! Nadpisy tiskovek by měly být schopny přitáhnout novináře, stejně jako nadpisy v novinách přitahují čtenáře. Popište v něm poslední úspěchy společnosti, nedávnou důležitou událost, nový produkt nebo službu.
  • Nadpisy pište tučně. Tučný nadpis většinou také píšeme větším písmem, než zbytek tiskové zprávy. Většinou se v nadpisech používá přítomný čas a v určitých kontextech se také vynechávají slovesa.
  • První slovo článku se píše velkými písmeny, stejně jako všechna vlastní jména. Většina slov v nadpisu je psána malými písmeny, ale někdy se používají speciální druhy písma, které tiskovce dodají zajímavější vzhled. Nepište velkým každé slovo!
  • Najděte si důležitá klíčová slovíčka. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit nadpis pro tiskovou zprávu, je vyhledat si v textu zprávy nejdůležitější klíčová slova. Z těchto slov zkuste vytvořit logické tvrzení. Pokud po nadpisu píšete krátkou shrnující větu, platí to samé. Použití klíčových slov umožní vyhledávačům najít vaši tiskovou zprávu a pro novináře a čtenáře bude snadnější udělat si představu o jejím obsahu.
 2. 2
  Napište samotnou tiskovou zprávu. Tiskovka by měla být napsaná tak, jak byste ji sami chtěli slyšet ve zprávách. Pamatujte: většina novinářů je velmi zaneprázdněná a nemají čas si zjišťovat informace o novinkách ve vaší společnosti, takže použijí jen to, co jim napíšete ve své tiskové zprávě. Pokud chcete, aby něco řekli, napište to sem.
  • Začněte datem a místem, odkud vaše tisková zpráva pochází. Pokud je místo matoucí – například tiskovka vznikla v New Yorku, ale je o konferenci v Chicagu, je možné místo vypustit.
  • První věta by měla čtenáře zaujmout a stručně sdělit, o co se jedná. Například pokud je nadpisem „Vydavatelství Carpren vydává nový román o druhé světové válce“, první věta by mohla být například: „Vydavatelství Carpren dnes vydalo první román z prostředí druhé světové války úspěšného autora Arcyho Kaye.“ Dostatečně tím rozšíříte nadpis a poskytnete nové informace. Další věta nebo dvě by měly tyto informace dále rozvíjet.
  • Text tiskové zprávy by měl být kompaktní. Nepište příliš dlouhé věty a odstavce. Neopakujte se a nepoužívejte žargon ani příliš okázalé výrazy. Snažte se o jednoduchost a neplýtvejte slovy.
  • První odstavec (dvě nebo tři věty) by měly shrnout, o čem tisková zpráva je. Zbývající text by tuto zprávu měl rozvinout. V dnešním rychlém světě si nikdo nebude vaši tiskovou zprávu číst až do konce, pokud ho nezaujme její úvod.
  • Napište skutečná fakta – události, produkty, služby, lidi, cíle, plány a projekty. Snažte se poskytnout co nejvíce pravdivých informací. Jde o zprávy! Tiskovou zprávu můžete jednoduše napsat tak, že si napíšete základní body: kdo, co, kdy, kde, proč a jak.
 3. 3
  Vyjádřete odpovědi na tyto otázky co nejjasněji. Kdo, co, kdy, kde, proč a jak by mělo vašemu čtenáři říct přesně to, co potřebuje vědět. Zamyslete se nad seznamem níže, který jsme použili pro tiskovou zprávu podle příkladu s vydavatelstvím.
  • O koho se jedná? Vydavatelství Carpren.
  • O co se jedná? Vydavatelství Carpren vydává novou knihu.
  • Kdy se to děje? Zítra.
  • Kde se to děje? Ve všech větších knihkupectvích.
  • Proč tahle zpráva? Knihu napsal úspěšný autor Arcy Kay.
  • Jak se to stane? Hlavní událost a autogramiáda je v Chicagu, následně autor projede všechna velká města.
   • Když máte základy, můžete zaplnit mezery informacemi o lidech, produktech, datech a dalších věcech, které se k vaší zprávě vztahují.
   • Pokud vaše společnost není hlavním předmětem tiskovky, ale dodává samotnou zprávu, jasně to uveďte v textu zprávy.
  • Udržujte zprávu stručnou a k věci. Pokud posíláte výtisk, měli byste používat dvojité řádkování.
  • Čím zajímavější bude vaše zpráva, tím větší šanci budete mít, že si ji novináři vyberou. Zjistěte, co je pro které trhy zajímavé a použijte tyto znalosti, aby si vás nějaký novinář nebo editor oblíbil.
 4. 4
  Pište čistě, úderně a adekvátně svému publiku. Je možné, že ten, komu své tiskovky posíláte, jich má již ve schránce takových dvacet, které hodlá také ignorovat. Pokud chcete, aby si vybrali tu vaši, musíte ji napsat opravdu dobře. A nejen, že musí bát dobrá, ale musí se hodit pro tisk!
  • Když se na vaši zprávu podívá editor, hned si pomyslí, jak dlouho potrvá připravit ji k tisku. Pokud je vaše práce plná chyb, postrádá kvalitní obsah, nebo je potřeba ji přepsat, nikdo s vámi nebude ztrácet čas. Dejte tedy pozor na správný pravopis a najděte si dobré téma!
  • Proč by někoho mělo zajímat, co jim chcete říct? Pokud mluvíte ke správnému publiku, bude to všem jasné. Pokud ale ne, proč to vlastně děláte? Pošlete nějaké zprávy těm správným lidem (zprávy, ne reklamy) a jste na dobré cestě.
   • Zaujmete více, pokud pošlete svoji zprávu ráno. Novináři budou mít čas přidat ji k tomu, na čem již pracují. Přemýšlejte o takových věcech.
 5. 5
  Napište další informace, které podporují vaši tiskovou zprávu. Má například společnost, které se zpráva týká nějaké dodatečné informace na svém webu? Přidejte tam odkaz.
  • Pokud nevíte, jak na tom jste, můžete si zkusit najít něco, co už někdo napsal. Někdo jistě již napsal něco podobného, jako vy. Zkuste PR Web [1] nebo PR Newswire.[2] .
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Zvládněte formát

Stáhnout PDF
 1. 1
  Rozvrhněte si základní strukturu. Nyní máte základ své tiskovky, ale jak ji dostanete papír? Pro začátek ji zkraťte. Neměla by být delší, než 1 stránka. Nikdo si nebude číst 5 odstavců, pokud zrovna nebudete psát o třetí světové válce. Zde je několik tipů (některé z nich jsme již zmínili): [3]
  • OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ toto napište úplně nahoru k levému okraji
   • Pokud je na tiskovku uvaleno embargo, napište „EMBARGO DO...“ s datem, kdy chcete zprávu zveřejnit. Pokud zpráva neobsahuje datum zveřejnění, předpokládá se, že je určena k okamžitému zveřejnění.
  • Pod tím by měl být tučně a velkým nadpis, srovnán uprostřed.
   • Pokud chcete, pod něj napište krátký podnadpis kurzívou.
  • První odstavec: nejdůležitější informace. Může začínat datem nebo místem, odkud zpráva pochází.
  • Druhý (a také třetí) odstavec: doplňující informace. Sem patří citace a fakta.
  • Další informace: Více o vaší společnosti. Kdo jste, jaké jsou vaše úspěchy a jaké máte cíle?
  • Kontaktní informace: více o pisateli zprávy (pravděpodobně o vás). Pokud někoho zaujmete, bude si o vás chtít zjistit více.
  • Multimédia: v dnešním světě je vždy po ruce Twitter
 2. 2
  Pod tělo tiskové zprávy napište doplňující informace. Napište údaje o své společnosti. Když si nějaký novinář vybere vaši tiskovku, bude logicky muset zmínit společnost, která s novinkou přišla. Tyto informace by potom měli najít v této sekci.
  • Název této sekce by měl být "O [NÁZEV SPOLEČNOSTI]."
  • Po nadpisu napište jeden nebo dva odstavce o vaší společnosti, každý asi 5 nebo 6 řádků dlouhý. Text by měl popisovat vaši společnost, její cíle a politiku. Mnoho společností již má profesionálně napsané brožury, prezentace, obchodní plány atd. Úvod jedné z takových brožurek můžete použít i zde.
  • Na konci této sekce uveďte odkaz na webové stránky. Měli byste uvést celou URL adresu, aby byl odkaz vidět i na vytištěné stránce, například: http://www.example.com, nikoli Klikněte zde.
  • Společnosti, které mají speciální stránku pro média, by měly uvést také URL této stránky. Mediální stránka většinou obsahuje kontaktní informace a položky pro tisk, jako například loga společnosti.
 3. 3
  Napište své kontaktní informace. Pokud je vaše tiskovka skutečně zajímavá, novináři se budou chtít dozvědět více věcí o lidech, kteří na ní pracovali. Pokud vám nevadí, že vás budou média kontaktovat přímo, můžete uvést kontaktní údaje přímo na svoji osobu. Například v případě nějaké inovace můžete také poskytnout kontakt na výzkumný tým, nebo na inženýrský tým.
  • Pokud tyto informace neuvádíte, musíte uvést kontakt na mediální/PR oddělení vaší společnosti přímo do sekce „Kontakty“. Pokud nemáte speciální tým pro média, musíte někomu tuto funkci přidělit, aby bylo možné udržovat styk s médii.
  • Kontaktní informace musí být omezeny pouze na konkrétní tiskovou zprávu. Měli byste uvést:
   • Oficiální název společnosti
   • Název mediálního oddělení a kontaktní osobu
   • Adresu sídla společnosti
   • Telefonní a faxová čísla s platnými předčíslími a čísly klapek
   • Mobilní telefonní čísla (volitelné)
   • Čas dostupnosti
   • Emailové adresy
   • Webové stránky
 4. 4
  Pokud je to možné, přidejte také odkaz na online kopii té samé tiskové zprávy. Je dobrým zvykem si všechny tiskovky také zveřejňovat na webových stránkách. Můžete tak snadno poskytnout odkaz na každou z nich a také si vést záznamy.
 5. 5
  Konec tiskové zprávy označte třemi křížky (#). Umístěte je doprostřed přímo pod poslední řádek tiskové zprávy. Jde o žurnalistický standard. Může se zdát, že to přeháníte, ale není to tak, opravdu se to tak dělá.
  Reklama

Tipy

 • Vyhledejte si skutečné tiskové zprávy na webu, abyste zjistili, jaký použít jazyk, tón, strukturu a formát.
 • Každou zprávu přizpůsobujte konkrétním médiím a posílejte ji novinářům, kteří se podobnými tématy zabývají. Tyto informace najdete na webových stránkách médií. Když budete svoji tiskovku posílat mnoha různým novinářům, budete vypadat, jakože střílíte od boku, místo abyste se zaměřili na určitý trh.
 • Použijte nadpis jako „předmět“ pro váš email. Pokud dokážete napsat dobrý úderný nadpis, přitáhnete tím pozornost čtenáře již v jeho emailové schránce.
 • Pošlete svoji tiskovku emailem a nepřehánějte to s formátováním. Velká písma a hodně barev vaši novinku neudělají zajímavou, naopak od ní odvedou pozornost. Zprávu napište do těla emailu, neposílejte ji jako přílohu. Pokud musíte některé věci přiložit do přílohy, použijte textový soubor nebo soubor RTF. Wordové dokumenty většina firem přijímá, ale pokud máte nejnovější verzi, ukládejte raději ve formátu .doc a ne ve formátu .docx. Noviny nemívají příliš mnoho peněz, takže je možné, že společnosti ještě neupgradovaly na poslední verzi. PDF používejte pouze pokud posíláte mediální balíček se spoustou grafiky. Nepište také tiskovku na hlavičkový papír, který potom naskenujete a pošlete jako JPEG – je to ztráta času. Prostě napište svoji tiskovou zprávu do těla emailu.
 • Vyhýbejte se žargonu a speciálním termínům. Pokud je nutné nějaký takový termín použít, definujte ho.
 • Zahrňte do své tiskové zprávy také nějakou výzvu k akci. To znamená to, co chcete, aby veřejnost udělala s informacemi, které jí prostřednictvím své zprávy sdělujete. Chcete například, aby si lidé koupili nějaký produkt? Uveďte tedy informace o tom, kde jej mohou zakoupit. Chcete, aby čtenáři navštívili vaše webové stránky, zúčastnili se nějaké soutěže, nebo se dozvěděli více o vaší společnosti? Uveďte tedy telefonní číslo a příslušnou webovou stránku.
 • Neztrácejte čas s nadpisem, dokud ještě nemáte celý text tiskové zprávy. Editoři vždy píšou k novinkám a zprávám nadpisy, ale je také dobré mít dobrý nadpis u tiskovky. Nadpis může být vaší jedinou šancí, jak zaujmout. Měl by být stručný a jasný. Pokud ho ale budete psát dříve, než po napsání celé zprávy, budete jen ztrácet čas. Ještě přesně nevíte, co chcete napsat. Když napíšete první verzi tiskové zprávy, můžete ji upravit, nebo ji nechat jak je. Až teprve potom začněte psát nadpis.
 • Název společnosti uveďte viditelně v nadpisu, v podnadpisu i v textu tiskové zprávy, aby bylo snadné ho vyhledat vyhledávači a aby si ho čtenáři zapamatovali. Pokud posíláte výtisk, můžete zprávu vytisknout na hlavičkový papír.
 • Když po zaslání tiskové zprávy zavoláte do redakce, může vám to pomoci.
 • Načasování tiskové zprávy je velmi důležité. Musí být aktuální a vztahovat se k blízkým událostem.
Reklama

Varování

 • Články by měly být úderné a pozitivní. Vyhýbejte se obratům jako „následovalo po rezignaci předchozího předsedy“ nebo „po dlouhé odmlce“. Novináři by se mohli rozhodnout věnovat se spíše těmto věcem, než skutečnému tématu vaší tiskové zprávy, a i když byly všechny okolnosti v pořádku a předseda rezignoval například kvůli špatnému zdravotnímu stavu, nemusel by se vám výsledný článek líbit.
 • Neuvádějte kontakt na lidi, aniž byste se s nimi předem domluvili. Navíc je nutné, aby byli dostupní a mohli odpovídat na zprávy a přijímali telefony v době, kterou v tiskové zprávě uvedete.
 • Když posíláte tiskovou zprávu emailem, nepište do předmětu „tisková zpráva“. Váš email tak pouze zapadne mezi ostatní. Snažte se upoutat pozornost zajímavým nadpisem, například „Brand Co. vyhrála vládní zakázku za 600 miliónů!“
 • Vždy uveďte citaci – ideálně od někoho, kdo má na starosti celý projekt, který je tématem tiskové zprávy. Nemusíte uvádět přímo citace, ale měli byste napsat něco důvěryhodného. Je důležité si ale ověřit, že to danému člověku nebaví. Citát umožní novináři napsat celý článek bez předchozího rozhovoru s jeho autorem!
 • Vždy pamatujte na to, že většina editorských týmů mají mnoho práce a málo lidí. Pokud jim to můžete nějak usnadnit, budete mít větší šanci, že si vás vyberou. Když napíšete tiskovou zprávu, která se velmi blíží tomu, jak by ji editor vydal, rozhodne se ji vydat, protože na ní bude potřeba provést pouze několik málo úprav. Když někomu ale pošlete reklamní článek se špatným formátováním atd., okamžitě si takovou zprávu smaže. Každý tvrdí, že je nejlepší. Nemarněte editorským časem. Vždy do tiskové zprávy uveďte kontaktní informace a buďte přesní a struční.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 107 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 021 krát
Stránka byla zobrazena 7 021 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama