Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Vyberte si téma

 1. 1
  Odpovězte si na důležité otázky. Přestože jste jistě omezení konkrétním zadáním a pravidly, nejdůležitějším krokem při psaní takové práce je vybrat si téma. Bez ohledu na to, jaké téma si vyberete, je nezbytné pamatovat si několik věcí: máte k danému tématu dostatek zdrojů? Je téma dostatečně zajímavé na to, abyste mohli přijít s novými poznatky a názory? Je toto téma relevantní pro váš seminář/pracovní pozici?
 2. 2
  Vyberte si něco, co máte rádi. Pokud je to možné, vyberte si téma, které vás opravdu baví a zajímá. Když budete psát o něčem, co si užíváte, jistě se to projeví na výsledné práci a budete mít větší šanci, že vyprodukujete úspěšnou výzkumnou práci na téma, které vás skutečně zajímá.
 3. 3
  Buďte originální. Pokud píšete práci pro třídu studentů, berte na ně ohledy. Jaká je pravděpodobnost, že budou chtít psát o stejném tématu? Jak zajistíte, aby vaše práce byla originální a zajímavá, když všichni píšete o tom samém?
 4. 4
  Nechejte si poradit. Pokud máte problém vybrat si téma, které by vám „sedlo“, zeptejte se svého profesora nebo svých kolegů. Jistě vám poradí a i když si nevyberete nějaké z jejich témat, alespoň získáte nové nálady. Požádat profesora o pomoc může být sice nepříjemné, ale pokud chcete uspět, budete pro to muset udělat vše.
 5. 5
  Nebojte se změnit si téma. Pokud si vyberete nějaké téma, dáte se do výzkumu a zjistíte, že toto téma pro vás skutečně není vhodné, nevyšilujte! Budete sice muset pracovat více, ale je možné změnit si téma i po tom, co začnete na nějakém pracovat.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Výzkum

 1. 1
  Začněte s výzkumem. Až si vyberete téma, dalším krokem je výzkum a sběr informací. Můžete použít webové stránky, články z časopisů, knihy, encyklopedie, rozhovory, příspěvky na blozích a další zdroje. Udělejte si čas a najděte si všechny profesionální zdroje k vašemu tématu. Snažte se použít alespoň 5 různých zdrojů – nespoléhejte se pouze na jeden nebo dva.[1]
 2. 2
  Najděte si empirické výzkumy. Pokud je to možné, zkuste najít přezkoumané empirické výzkumy. Jsou to články nebo knihy napsané odborníky na dané téma, které si přečetli a ohodnotili ostatní experti na to samé téma. Najdete je ve vědeckých žurnálech nebo na internetu.
 3. 3
  Zajděte si do knihovny. Udělejte si výlet do místní městské nebo univerzitní knihovny. Možná máte pocit, že je to staromódní, ale knihovny obsahují přehršel informací na dané téma od knih přes časopisy a noviny až po vědecké žurnály. Nebojte se požádat knihovnici o pomoc – jsou vyškolené, aby vám uměly cokoli ihned najít.
 4. 4
  Hledejte na internetu. Použít vyhledávač a tři první odkazy, které vám vyjedou, není vždy to nejlepší. Myslete rozumně a dobře si pročtěte všechny zdroje. Na základě toho se rozhodněte, zda je tento zdroj spolehlivý. Webové stránky, blogy a online fóra nejsou povinny zveřejňovat pouze fakta, takže si vždy raději ověřte důvěryhodnost každého zdroje.
  • Stránky s koncovkami .edu, .gov. nebo .org většinou obsahují bezpečné informace. To proto, že tyto stránky patří školám, vládě a organizacím, které se vaším tématem zabývají.
  • Zkuste několikrát změnit zadání vyhledávání, abyste našli i jiné výsledky. Pokud nemůžete nic najít, je možné, že váš dotaz nesouhlasí s názvy většiny článků na toto téma.
 5. 5
  Použijte akademickou databázi. Existují speciální vyhledávače a univerzitní databáze, které si můžete procházet. Obsahují tisíce ověřených studií a výsledků výzkumů, stovky žurnálů, časopisů a knih. Přestože je u některých těchto databází přístup placený, pokud jste aktuálně studentem nějaké vysoké školy, měli byste mít přístup k těmto databázím zdarma.
  • Najděte si databáze, které obsahují informace pouze o vašem tématu. Například PschInfo je akademická databáze oborů psychologie a sociologie. Tyto specializované databáze vám pomohou získat přesnější informace, než obyčejný internetový vyhledávač. [2]
  • Většina akademických databází vám dá možnost hledat pouze konkrétní informace pomocí zaškrtnutí několika vyhledávacích boxů. Také můžete hledat pouze jeden typ zdrojů (například jen žurnálové články, nebo jen noviny). Využijte toho a hledejte si co nejkonkrétnější informace.
  • Zajděte si do knihovny a požádejte knihovnici a seznam akademických databází a hesla k nim.
 6. 6
  Buďte při výzkumu kreativní. Pokud najdete jednu knihu nebo časopis, který vaše téma popisuje dokonale a dostatečně, snažte se najít něco v seznamu použité literatury na konci tohoto zdroje. Mělo by tam být více knih a dalších zdrojů na vaše téma.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Udělejte si osnovu

 1. 1
  Anotujte svůj výzkum. Po ukončení výzkumu si vytiskněte všechny informace a udělejte si soubor literatury, kterou chcete při své práci použít. Tento krok je velmi důležitý: projděte si svůj výzkum, udělejte si poznámky o důležitých věcech a vyznačte si klíčové informace. Pište přímo do kopií, které jste si pořídili. [3]
  • Osnovu a anotaci udělejte pořádně. Označte si vše, co pro vás bude při psaní práce důležité nebo co byste mohli použít.
  • Při dělání poznámek si pište vlastní komentáře a glosy, které vám pomohou informace zařadit do své práce. Napište si všechny nápady na papír, bude pro vás později jednodušší napsat práci správně.
 2. 2
  Uspořádejte si své poznámky. Anotace a osnova práce může chvíli trvat, ale je nutné to udělat, protože jinak byste měli při psaní práce v hlavě zmatek. Uspořádejte si své poznámky podle důležitosti, podle kategorií nebo podle pořadí, v jakém je chcete v práci uvést. Například pokud píšete práci o nějakém klasickém literárním díle, můžete si poznámky uspořádat do kategorií podle postav, určitých bodů příběhu nebo například podle symbolů, které se v díle objevují.
  • Snažte se napsat si každý citát, který chcete použít, na speciální kartičku. Tak si budete moci svoji práci uspořádat podle sebe a budete moci měnit pořadí uvedených citátů.
  • Poznámky si označte barevně, abyste se v nich lépe orientovali. Například si napište seznam poznámek ke každému zdroji, který chcete použít a potom si barevně vyznačte kategorii ke každé informaci. Napište si třeba všechny informace z jedné knihy nebo jednoho časopisu na papír a potom si označte všechny informace o postavách zeleně, všechny informace o zápletce oranžově atd.
 3. 3
  Vytvořte si předběžný seznam literatury. Při procházení poznámek si napište jméno autora, název knihy, rok vydání a vydavatelství a také čísla stran, ze kterých chcete citovat. Bude se vám to hodit později, až budete ke své práci tvořit seznam bibliografie.
 4. 4
  Určete si cíl práce. Obecně existují dva typy výzkumných prací – argumentační práce a analytická práce. Každá z nich vyžaduje trochu jiný přístup a styl psaní a je tedy nezbytné si předem určit, jakou práci chcete psát.
  • Argumentační práce se snaží čtenáře přesvědčit o nějakém názoru nebo pohledu na určitou problematiku. Daný argument by měl být podpořen logickými protiargumenty.
  • Analytická práce nabízí čerstvý pohled na nějaké důležité téma. Nemusí jít o kontroverzní téma, ale musí být vidět pokus přesvědčit čtenáře o tom, že jsou vaše názory správné. Nejde pouze o to sepsat si seznam informací, ale musíte poskytnout jedinečný pohled na věc založený na tom, co jste se při přípravě práce naučili.
 5. 5
  Určete si svoji cílovou skupinu. Kdo bude vaši práci číst? Budete ji chtít vydat? Možná píšete pouze pro svého profesora nebo nadřízeného, ale i tak je nezbytné tomu přizpůsobit tón a zaměření vaší práce. Pokud píšete pro své kolegy, informace v práci by měly stavět na informacích, které již znáte, nemusíte vysvětlovat základní teorie. Pokud ale píšete pro čtenáře, kteří toto téma neznají, budete důležité zahrnout také vysvětlení a příklady fundamentálních konceptů a teorií, které se vztahují k vašemu výzkumu. [4]
 6. 6
  Vytvořte si tezi. Teze je tvrzení o 1-2 větách, které uvádíte na začátku své práce a které shrnuje hlavní cíl vaší práce. Můžete při posledních úpravách lehce změnit znění teze, ale vymyslet tuto tezi musíte ještě než se dáte do psaní. Všechny odstavce a informace by se měly točit kolem vaši teze, takže ji musíte na začátku uvést jasně. [5]
  • Nejlepší je zformulovat si tezi do otázky, na kterou později odpovíte. Jak zní hlavní otázka nebo hypotéza, kterou se budete ve své práci zabývat? Teze může být například „jaký dopad má kulturní přijetí na léčbu mentálních chorob?“ Odpovězte si na tuto otázku a získáte svoji tezi!
  • Teze by měla vyjadřovat hlavní ideu celé práce, aniž byste museli připsat všechny argumenty, které máte. Mělo by jít o jednoduché tvrzení – na důkazy a argumenty budete mít celou práci!
 7. 7
  Určete si hlavní body. Tělo eseje se bude točit kolem hlavních konceptů, které chcete vysvětlit. Projděte si svůj výzkum a anotace a určete si, které body jsou nejdůležitější pro celou práci a prezentaci vašich informací. O jakých věcech chcete psát celé odstavce? Které věci máte dobře podložené empirickými důkazy? Sepište si hlavní body na papír a potom si k nim přiřaďte zdroje.
  • Při psaní osnovy hlavních bodů si je seřaďte do správného pořadí. Nejsilnější body dejte na začátek a na konec celé práce a slabší body a argumenty uveďte v prostřední části práce.
  • Nemusíte každý hlavní bod popisovat pouze jedním odstavcem, hlavně pokud píšete hodně rozsáhlou práci. Hlavní body byste měli rozdělit do tolika odstavců, kolik budete potřebovat.
 8. 8
  Formátovací pravidla. Záleží na tom, jaká pravidla dostanete v zadání, ale většinou musíte svoji práci formátovat určitým stylem. Pokud například píšete ve formátu APA, musíte svoji práci rozdělit do podkapitol – úvod, metody, výsledky a diskuse. Tato pravidla do určité míry změní způsob psaní osnovy i celé práce. [6]
 9. 9
  Finální verze osnovy. Mějte na paměti všechny uvedené tipy a sestavte si osnovu celé práce. Hlavní body nalevo, pod nimi podkapitoly a poznámky z výzkumu. Osnova by měla být bodovým obrazem celé vaší práce. Zahrňte do textu všechny citace, abyste se nemuseli při dopisování práce stále vracet.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Napište svoji práci

 1. 1
  Napište tělo práce. Možná se vám to zdá kontraproduktivní, ale psát úvod jako první může být těžší, než nechat si ho na konec. Když začnete hlavními body (které podporují vaši tezi), budete moci své nápady jemně měnit a bude pro vás snazší je umístit do textu.
  • Každé tvrzení podpořte důkazy. Protože jde o výzkumnou práci, neměli byste zmiňovat nic, co nemůžete dokázat fakty nebo citacemi uvedenými přímo ve vaší práci.
  • Výzkum podpořte kvalitním vysvětlením. Místo abyste psali své názory bez faktů, pište hlavně fakta bez komentáře. Přestože jistě chcete v práci použít mnoho důkazů, měli byste napsat jedinečnou a originální práci – vašemu vlastnímu vlivu a názoru se tedy nevyhnete.
  • Nepoužívejte příliš dlouhé přímé citace. Přestože je celá vaše práce založena na výzkumu, pointou vašich snah je představit vaše vlastní názory a pohled na danou problematiku. Pokud není citace nezbytná, snažte se ji parafrázovat a analyzovat vlastními slovy.
  • Naučte se psát souvisle bez zjevných přechodů. Vaše esej by se měla dobře číst a neměla by být pouze souborem nesouvisejících bodů. Každý odstavec by měl plynule navazovat na ten předchozí.
 2. 2
  Napište závěr. Až si projdete důkazy a argumenty, napište závěr, který shrnuje vaše výsledky a dodá čtenářům pocit zakončení. Začněte tím, že shrnete tezi, připomenete čtenářům hlavní body celé práce a nakonec pomalu ukončete závěr tím, že zdůrazníte širší dopady vašich závěrů.
  • Cílem závěru je zjednodušeně odpovědět na otázku „Co jako?“ Snažte se zajistit, aby čtenáři dočetli vaši práci s tím, že se přiučili něco nového.
  • Je dobré napsat si závěr ještě dříve, než budete psát úvod. Za prvé je jednodušší napsat závěr, dokud máte ještě důkazy a informace čerstvě v hlavě. Také se doporučuje využít v závěru silnějšího a expresivnějšího jazyka, a úvod založit na tomto závěru, jen v klidnějším tónu. Na čtenáře tím uděláte lepší dojem.
 3. 3
  Napište úvod. Úvod je v mnoha ohledech vlastně takový obrácený závěr – začněte tím, že obecně uvedete dané téma, potom se zaměřte na konkrétnější oblast, kterou se budete zabývat a nakonec napište svoji tezi. Neopakujte přesně to samé, co jste psali i do závěru.
 4. 4
  Zdokumentujte si svoji práci. Všechny eseje a práce musejí být zdokumentovány, aby se předešlo plagiátorství. Podle tématu budete muset používat jeden ze stylů formátování. MLA, APA nebo Chicago jsou tři hlavní citační styly a podle nich se budete muset rozhodnout, jak citovat, jak používat poznámky pod čarou a také v jakém pořadí budete informace v textu uvádět.
  • Formát MLA se většinou používá u literárních výzkumných prací. Na konci práce musí být „seznam citované literatury“. Tento formát vyžaduje citace přímo v textu.
  • Formát APA se používá hlavně ve společenských vědách a také se podle něho cituje přímo do textu. Na konci práce je sekce „reference“, je ale možné použitou literaturu uvádět také mezi podkapitolami.
  • Formátovací styl Chicago se používá hlavně pro historické výzkumné práce a používá poznámky pod čarou na každé stránce místo seznamu literatury a citací přímo v textu. [7]
 5. 5
  Upravte první verzi práce. Je jistě lákavé jednoduše projet celou práci kontrolou pravopisu, ale měli byste úpravu provést důkladně. Projděte si celý text alespoň jednou, ale nejlépe dvakrát a požádejte také někoho jiného, aby vám ho prošel. Nechejte si udělat základní gramatickou a pravopisnou korekturu a také zapracujte na detailech ohledně přesvědčivosti a plynulosti vaší práce.
  • Pokud si opravujete práci sami, počkejte s tím alespoň tři dny po dokončení. Studie prokázaly, že pokud máte práci v čerstvé paměti, pravděpodobně si nevšimnete některých chyb, které byste jinak našli.
  • Neignorujte připomínky ostatních jen proto, že byste museli kus práce přepracovat. Když vám někdo řekne, že byste měli práci upravit, měli byste to udělat. Vždy si dávejte záležet na kontrole. [8]
 6. 6
  Napište poslední verzi. Po několikáté úpravě první verze, formátování dle požadavků daného stylu, shrnutí hlavních bodů a upravení chyb budete připraveni vytvořit finální verzi. Projděte si svoji práci a opravte všechny chyby formátování a vzhledu textu. Pokud je to nutné, vytvořte abstrakt a seznam literatury na speciální papír. A máte hotovo! Uložte si svoji práci na několik úložišť a vytiskněte si ji.
  Reklama

Tipy

 • Vždy všechny úkoly plňte včas!
 • Snažte se najít důležité body, otázky a problémy, které jsou spojené s vaším tématem. Zabývejte se tím, co skutečně chcete popisovat a nepište příliš obecně.
 • Neodkládejte psaní práce na poslední chvíli!
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 3 779 krát
Stránka byla zobrazena 3 779 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama