Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina motoristů se dříve nebo později setká s vybitou baterií, ať už kvůli tomu, že zapomněli vypnout světla, nechali klíček v zapalování, nebo zkrátka kvůli opotřebení baterie. Naštěstí stačí, aby bylo poblíž jiné funkční auto, nebo abyste měli manuální převodovku. V obou případech své auto snadno nastartujete a pojedete dál.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Kontrola baterie

 1. 1
  Zkontrolujte, že je problém v baterii.
  • Zkontrolujte světla. Svítí jasně, nebo tlumeně? (Pozor, u některých aut je pro rozsvícení předních světel nutné zapnout zapalování.) Pokud světla sotva svítí, je na vině nejspíše baterie. Pokud však svítí jasně, baterie je v pořádku a auto přes kabely nenastartujete.
  • Vložte klíček do zapalování a podívejte se, jestli se normálně rozsvítí přístrojová deska. Vyzkoušejte rádio. Ve většině případů by se i při vybité baterii měly rozsvítit některé kontrolky a hrát rádio. Pokud na přístrojové desce nic ani neblikne, může být problém se spínací skříňkou.
  • Zkuste auto nastartovat. Točí se motor pomalu, nebo rychle? Pokud se točí svižně, baterii máte v pořádku a startování přes kabely nepomůže. Jestliže se otáčí pomalu, nejspíše je baterie vybitá.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Startování přes startovací kabely

 1. 1
  Otevřete kapotu a najděte autobaterii. Ve většině aut je na levé nebo pravé straně vepředu. Některá auta pak mají baterii poblíž přepážky oddělující motor od prostoru pro pasažéry, jiná zase v kufru. Jestliže si nejste jistí, vyhledejte si umístění baterie v návodu k autu. Na baterii najděte kladný a záporný pól.
  • Kladný pól je označen znaménkem plus (+) a obvykle k němu vede červený kabel.
  • Záporný pól je označen znaménkem mínus (-) a obvykle k němu vede černý kabel.
 2. 2
  Funkční auto zaparkujte vedle auta vybitého tak, aby se nedotýkala. Postavte auto tak, aby byla vzdálenost mezi oběma autobateriemi co možná nejkratší. Vypněte motor, rádio, světla, klimatizaci, větráky a všechna další elektrická zařízení. Totéž nezapomeňte udělat i na autě s vybitou baterií. Auta se nesmí vzájemně dotýkat.
  • Pokud by se auta dotýkala, propojením baterií by mohl mezi nimi vzniknout nebezpečný elektrický oblouk.
 3. 3
  Nasaďte si ochranné pomůcky (brýle a rukavice), pokud je máte. Prohlédněte baterie, zda nevykazují praskliny, úniky kapaliny, ani jiné poškození. Pokud najdete cokoliv z výše zmíněného, přes kabely nestartujte. Raději si zavolejte odtahovou službu, nebo baterii vyměňte za novou.
  • Možná bude nutné odpojit z vybité baterie kabely a vyčistit jak ty, tak jejich kontakty na baterii. K odstranění veškeré koroze použijte tvrdý drátěný kartáč. Pak kabely připojte zpět na kontakty baterie a začněte s připojováním startovacích kabelů.
  • Odstraňte jakékoliv ochranné kryty z kladného (+) pólu baterie.
 4. 4
  Rozmotejte a rozdělte své startovací kabely. Stejně jako na baterii, i na kabelech pravděpodobně najdete červenou a černou barvu, a také masivní svorky pro připojení k pólům baterie. Musíte si dát velký pozor na to, aby se červený a černý konec kabelů po připojení k baterii nedotknul. Pokud se tak stane, může dojít ke vzniku velkého elektrického výboje a/nebo poškození jednoho či obou aut.
 5. 5
  Startovací kabely připojte v pořadí uvedeném níže:
  • Červenou svorku zapojte na kladný pól (+) vybité baterie.
  • Druhou červenou svorku připojte na kladný pól (+) funkční baterie.
  • Černou svorku připojte na záporný pól (-) funkční baterie.
  • Druhou černou svorku připojte ke kusu uzemněného kovu na autě s vybitou baterií, ideálně ke šroubu, který spojuje silný záporný kabel baterie s karoserií auta. Pokud se vám to nehodí, hledejte kus lesklého kovu (bez barvy a oleje), který je připevněn na motoru. Obyčejně poslouží matka, šroub či jiný vystouplý kus kovu. Při připojování svorky k dobré zemi byste měli vidět malou jiskru. Až v případě nouze přistupte k tomu, že byste svorku zapojili k zápornému pólu (-) vybité baterie. Riskujete přitom však vznícení vodíku, který z baterie uniká.
  • Zkontrolujte, že žádný z kabelů nezasahuje do motorového prostoru, kde by mohl přijít do styku s pohyblivými součástmi.
 6. 6
  Nastartujte funkční auto. Nechte jej několik minut běžet na volnoběh. Motor nevytáčejte do červeného pole, avšak na 30 až 60 sekund zvyšte otáčky mírně nad volnoběh. Tím zajistíte nabití vybité baterie druhého auta, protože jeho startér bude muset vytáhnout většinu potřebného startovacího proudu (více než 100 A) z baterie, nikoliv ze startovacích kabelů. Běžné startovací kabely takovýto proud nepřenesou, tudíž je nutné nejprve nabít baterii. Pokud nepostačí 30 sekund, zkuste 60 sekund, otáčky však držte jen mírně nad volnoběhem. Zásadní je přitom čisté a pevné spojení kabelů a pólů baterie.
 7. 7
  Zkuste nastartovat vybité auto. Pokud nenastartuje, vypněte motor, odpojte poslední připojenou svorku a zkuste mírně zaviklat s ostatními svorkami, abyste získali lepší spojení. Funkční auto znovu nastartujte a nechte jej pět minut nabíjet, než znovu zkusíte nastartovat auto s vybitou baterií. Pokud ani po několika pokusech nenastartujete, nejspíše budete muset auto odtáhnout, nebo vyměnit baterii za novou.
 8. 8
  Jakmile auto nastartuje, odpojte startovací kabely. To proveďte v opačném pořadí, než v jakém jste je připojovali, a zabraňte tomu, aby se jakékoliv svorky dotknuly jedna druhé (nebo spadly do motorového prostoru).
  • Ze zemnící kovové součástky zachraňovaného auta odpojte černou svorku.
  • Druhou černou svorku odpojte ze záporného pólu (-) funkční baterie.
  • Odpojte červenou svorku od kladného pólu (+) funkční baterie.
  • Odpojte červenou svorku od kladného pólu (+) dříve vybité baterie.
  • Nasaďte zpět jakékoliv ochranné kryty kladného pólu (+) baterie. Ty brání náhodnému zkratování baterie.
 9. 9
  Motor zachraňovaného auta nechte běžet. Auto vytočte nad volnoběžné otáčky (tedy s nohou na plynu) na pět minut, a poté na 20 minut nechte běžet na volnoběh (či vyšší otáčky). Poté teprve vypněte motor. To by mělo stačit, aby se baterie nabila dostatečně k dalšímu nastartování auta. Pokud ne, nejspíše je vadná baterie, nebo alternátor.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Bez startovacích kabelů (jen manuální převodovky)

 1. 1
  Dostaňte auto na kopec, nebo jej roztlačte.
 2. 2
  Zcela vyšlápněte spojku.[1]
 3. 3
  Zařaďte druhý rychlostní stupeň.[2]
 4. 4
  Zapněte zapalování, avšak nestartujte. [3] Jde o otočení klíčku do druhé polohy. Klíč vložíte do zapalování a otočíte jím o jeden krok doprava. Otočením o další krok byste startovali, což nyní nechcete.
 5. 5
  Uvolněte brzdy. Spojku držte sešlápnutou. Auto se rozjede z kopce, nebo vás někdo roztlačí. [4]
 6. 6
  Když zrychlíte na 8 km/h, spojku rychle pusťte.[5] Motor by se měl roztočit a chytit. Pokud se tak nestane, zkuste spojku znovu sešlápnout a uvolnit.
  Reklama

Tipy

 • Nikdy nepřipojujte nejprve černé, a poté teprve červené svorky. Kdybyste to udělali a omylem upustili červenou svorku na kostru auta, vznikl by masivní zkrat, který by nejspíše přivařil svorku ke karoserii.
 • Alespoň na deset minut zdržte auto, které vás zachraňovalo. Vybitou baterii je třeba chvíli nabíjet a auto často chcípne (zvláště pokud nepodržíte otáčky nad volnoběhem).
 • Všechny baterie nejsou na stejném místě. Některé vozy je myjí pod kapotou, jiné za kabinou, a některé dokonce v kufru.
 • Na spoustě startovacích kabelů najdete instruktážní obrázky, znázorňující správné pořadí zapojení svorek.
 • Kupujte pouze kvalitní a masivní startovací kabely. Určujícím měřítkem je v tomto případě tloušťka (průřez) drátu. Čím vyšší je označení drátu, tím je vodič silnější (drát s normovaným průřezem 22 mm je silnější než drát 16mm). Nesuďte však kabely podle celkové tloušťky, protože řada výrobců jednoduše maskuje levné kabely tím, že tenounký vodič obalí silnou vrstvou levné plastové izolace. Také nezapomeňte, že čím jsou kabely delší, tím musí být i silnější.
 • Při startování většiny osobních (a malých nákladních) aut startovacími kabely nehrozí usmrcení elektrickým proudem. Pracujete zde s napětím 12 V, které ještě nikoho smrtelně nezranilo. Stalo se však, že jen malá jiskra poblíž baterie způsobila explozi, která měla za následek vážné poranění a popáleniny. Jiskru při náhodném zkratu přitom nemá na svědomí napětí, ale vysoký protékající proud.
 • Při práci okolo baterie nemanipulujte s otevřeným ohněm, ani nekuřte. Baterie vylučují jako normální vedlejší produkt elektrochemické reakce plynný vodík, který je vysoce výbušný.
 • Roztlačit/rozjet z kopce lze auto i na zpátečku. Díky zpřevodování to může být jednodušší a proveditelné za nižší rychlosti. Jde tedy o jednu z možností, pokud auto parkuje směrem do kopce a nelze jej vytlačit. Auta s automatickou převodovkou nelze roztlačit, pokud se nepohybujete rychlostí vyšší než asi 60 km/h. To však nedoporučujeme, jelikož nemáte k dispozici posilovač brzd a řízení.
Reklama

Varování

 • Obličej se snažte držet od baterie, jak nejdále to jde.
 • Nikdy kabely připojené k autobaterii nekřižte.
 • Nabíjená i vybíjená baterie produkuje plynný vodík, který může za určitých okolností způsobit výbuch. [6] Proto byste neměli přímo propojovat jednu baterii s druhou (tedy připojit všechny 4 svorky na póly baterie). To Toto berte jako zcela nouzové řešení, pokud nebudete mít jinou možnost, a učiňte všechna možná bezpečnostní opatření. Stůjte co nejdále od baterie, jelikož vzniklé jiskry mohou způsobit výbuch.
Reklama

O tomto wikiHow

Ed Beery
Spoluautorem článku je :
Specialista na automotive
Tento článek spoluautorem článku je Ed Beery. Ed Beery je automobilový specialista a vlastník společnosti InTechgrity Automotive Excellence se sídlem v Denveru, Colorado. S více než osmiletými zkušenostmi se specializuje na poskytování služeb údržby a oprav pro jednotlivce i vozové parky. Ed a tým InTechgrity Automotive Excellence Team jsou schváleni Americkou automobilovou asociací (AAA) pro opravy a mají certifikaci Automotive Service Excellence (ASE). Tento článek byl zobrazen 23 097 krát
Kategorie: Automechanika
Stránka byla zobrazena 23 097 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama