Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Naučit dítě číst, je nádherné dobrodružství jak pro něj samotné, tak pro rodiče. Ať už se rozhodnete dítě vzdělávat doma, nebo mu chcete dát dobré základy do školy. Se správnými pomůckami a taktikou to hravě zvládnete.


Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Začněte brzy

 1. 1
  Pravidelně dítěti čtěte. Jako se vším, je těžké se naučit něco, s čím nemáte žádnou zkušenost. Aby mělo vaše dítě zájem o čtení, měli byste mu nejdříve pravidelně číst sami. Pokud je to možné, začněte už v miminkovském věku, a pokračujte i když začne chodit do školy. Vybírejte knihy přiměřené věku dítěte - pravděpodobně budete začínat 3 - 4 tenkými leporely denně.
  • Dítěti školního věku zkuste číst knihy, které jsou lehce nad jeho čtecí schopnosti, a mají zajímavý příběh a zápletku, která upoutá jeho pozornost.[1]
  • Pro malé děti hledejte knihy, které rozvíjejí další smysly a pomohou jim tak vžít se do příběhu. Vyzkoušejte knihy, které mají plastické stránky, vydávají zvuky, nebo jsou jinak interaktivní.
 2. 2
  Klaďte otázky. Ještě než se dítě samo naučí číst, naučte ho, jak knihám rozumět. Když mu nahlas čtěte příběhy, komunikujte s ním. Ptejte se ho na postavy a děj. S batoletem například takto: "Vidíš toho pejska? Jak se pejsek jmenuje?" Čím se bude úroveň čtení zvyšovat, tím těžší otázky klaďte.
  • Pomozte dítěti rozvíjet kritické myšlení a dávejte otázky s otevřeným koncem. Možná to nepůjde, dokud dítěti nebude 4 - 5 let.
 3. 3
  Dávejte knihy na přístupná místa. Vaše snaha je k ničemu, když máte knihy na místech, kam dítě nedosáhne. Nechávejte je nízko nad zemí, a poblíž míst, kde si dítě hraje, aby si spojilo čtení s hrou.
  • Malé dítě se bude knihy často dotýkat, volte proto takové, které pro vás nemají příliš velkou osobní hodnotu. Vzácné a drahé knížky nejsou dobrý nápad.
  • Odolejte pokušení, koupit drahou a krásnou knihovnu, alespoň dokud dítě nebude chodit do školy. Praktičnost především.
 4. 4
  Jděte příkladem. Ukažte dítěti, že čtení je zajímavé a zábavné, a sami si čtěte. Každý den si vyhraďte alespoň 10 minut na čtení, až bude dítě poblíž, aby vás vidělo. I když sami nejste vášniví čtenáři, najděte si třeba noviny, časopis, kuchařku...všechno se počítá. Dítě se brzy začne o čtení zajímat, jednoduše proto, že to vidělo u vás.
  • Zapojte dítě do svého čtení. Pokud čtete něco, čemu by porozumělo i dítě, řekněte mu o tom. Ukažte prstem na slova, aby si lépe spojilo psané slovo a jeho mluvenou podobu.
 5. 5
  Přístup ke knihovně. Tady máte dvě možnosti. Buď si doma udělat malou knihovnu a sehnat množství knih, přiměřených schopnostem dítěte, nebo spolu začít chodit jednou týdně do městské knihovny, a půjčovat si knížky. Mít na výběr ze široké škály knih (obzvlášť u starších dětí) přitáhne zájem, a rozšíří dítěti slovní zásobu.
 6. 6
  Začněte spojovat psanou a mluvenou podobu slov. Ještě než začnete s abecedou dítěti umožněte pochopit, že věty na stránce jsou přímo spojené s mluvenými slovy. Až mu budete nahlas číst, na každé slovo, které právě říkáte, ukažte v textu prstem.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Začněte s učením

 1. 1
  Naučte dítě abecedu. Až dítě začne chápat slova, začněte je rozdělovat na jednotlivá písmena. Každé písmeno nazývejte jeho jménem. Naučte se spolu jednu z mnoha písniček nebo říkanek o abecedě.
  • Učte dítě malá písmena. Velká písmena tvoří jen 5% psaného textu. Zaměřte se proto nejdříve na malá tiskací písmena, která jsou pro čtení důležitější.
  • Zkuste písmena zapojit do hry. Napište je na velké papíry a nechte dítě, ať se strefuje míčem do těch, které vyslovujete, nebo je vystříhejte z pěny a lovte ve vaně. Buďte kreativní. Tyto hry podporují i další dovednosti, než jen čtení.[2]
 2. 2
  Spojujte písmena se zvuky. Jedna z nejdůležitějších věcí při čtení je, uvědomit si jak písmeno, napsané ve slově, zní v mluveném projevu, a jak se jeho výslovnost mění s háčky a čárkami.
  • Soustřeďte se pokaždé jen na jedno písmeno/zvuk. Vyhněte se zmatkům, a nesnažte se naučit dítě víc písmen najednou. K dalším se propracovávejte postupně, až dítě zvládne předchozí.
  • Dávejte příklady ze života. například písmeno M se čte jako ve slově "máma".
  • Hrajte hry, podobně jako když jste se učili abecedu. Rozvíjejte u dítěte kritické myšlení a pochopení souvislosti mezi zvukem a písmenem.
  • Pro dítě je jednodušší, když jsou slova rozdělená na slabiky. Zkuste hru, kdy spolu na každou slabiku tlesknete, nebo čtěte slova po jednotlivých písmenech, která až na konci dítě spojí dohromady.[3]
 3. 3
  Učte dítě říkanky a básničky. Rýmování rozvíjí cit pro fonetické učení slov, rozpoznávání písmen a slovní zásobu. Předříkávejte dítěti jednoduché básničky, a učte se rýmy jako les - pes, louka - mouka atd. Dítě začne chápat rytmus slov, a zvuky, která jsou určitým písmenům přiřazena.
 4. 4
  Je známo že děti rozpoznávají slova podle jejich délky, prvního a posledního písmene, a celkového zvuku. nedávno bylo ovšem prokázáno, že slovní zásoba se dramaticky zvýší (z 900 až na 30000 slov na úrovni třetí třídy), když se dítě učí číst naopak - nejdříve čte slovo po jednotlivých písmenech, která pak spojí dohromady. Vyzkoušejte to, a nechte dítě nahlas vyslovit každé jednotlivé písmeno, aniž by se snažilo pochopit význam celého slova.[4]
  • Nespěchejte. Dítě si nejprve musí vytvořit cit pro písmena a zvuky. Jestli si je ještě nedokáže spojit, potřebuje víc času, než se pustíte do čtení celých slov.
 5. 5
  Dejte dítěti čas na "dekódovací" fázi. Ať nejdříve raději čte slova po jednotlivých písmenech a zřetelně je vyslovuje, než začne číst celá slova. Čtení se skládá ze dvou částí - přečtení slova a pochopení jeho významu. Nespěchejte na dítě a dejte mu nějaký čas na prosté čtení slov, významem se zatím nezabývejte.
  • Nepoužívejte ještě celé příběhy nebo knihy - nechte dítě číst napsaná slova, nebo si sestavte krátký příběh (zatím se nezabývejte zápletkou). Je to další příležitost, kdy vám přijdou vhod rýmy a říkadla.
  • Čtení po jednotlivých slabikách je pro dítě jednodušší, a lépe se tak naučí vyslovovat. Tleskněte si na každou slabiku, chcete-li.
  • Nebuďte zatím přísní na to, jak dítě slovo vyslovuje. Oceňte jeho snahu. Mějte na paměti, že naučit se správnou výslovnost, je jen jeden k roků k tomu, naučit se číst. Zatím to není vaším cílem..[5]
 6. 6
  Nedělejte si starosti s gramatikou. Předškoláci a prvňáčci ještě komplikovaná pravidla svým myšlením nedokážou zvládnout. Už čtyřleté děti mají většinou dobrou přirozenou znalost gramatiky, a během času se její pravidla naučí. Zatím procvičujete jen mechanickou schopnost čtení, tedy dekódování psaných slov a plynulost v jejich používání.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Zvyšujte náročnost

 1. 1
  Začněte dítěti předkládat jednoduché příběhy. Až bude dítě chodit do školy, bude dostávat od učitelek a učitelů další materiály ke čtení. Pomozte mu tyto příběhy číst a podněcujte jej k rozšiřování slovní zásoby. Jak dítě bude získávat stále lepší cit pro slova a pochopení jejich významu, dokáže pomalu pochopit příběh a jeho zápletku.
  • Dovolte dítěti dívat se na obrázky. Není to podvádění. Spojení obrázku a slova podněcuje fantazii a pomáhá obohacovat slovní zásobu.
 2. 2
  nechte dítě, ať vám přečtený příběh popíše. Po každém čtení nechte dítě vlastními slovy popsat, o čem příběh byl Snažte se jej přimět, aby vám řeklo co nejvíc podrobností, ale nečekejte, že bude přesné a dokonalé. Zábavnou formou můžete dítě povzbudit, když mu dáte loutky, a necháte ho, aby příběh předvedlo s jejich pomocí..
 3. 3
  Ptejte se na otázky ohledně příběhů. Stejně jako když jste dítěti sami četli, pokaždé, když dítě samo čte, ptejte se ho na to, co právě přečetlo. Zpočátku pro něj bude těžké kriticky přemýšlet o významu slov a vývoji postav a zápletky (nebo náznaku těchto věcí v prvních jednoduchých textech), ale jeho dovednosti, a schopnost odpovědět, se budou postupně zlepšovat..
  • Napište seznam otázek, který dítě dokáže přečíst a pochopit. Je to stejně důležité a užitečné, jako samotné odpovídání na ně.
  • Začněte jednoduchými, přímými dotazy, jako "Kdo je hlavní postava?", místo komplikovaných jako "proč se hlavní hrdina bál?"
 4. 4
  Zapojte do čtení také psaní. Čtení je nezbytný předchůdce psaní, a jak dítě zlepšuje své čtecí dovednosti, nechte je zároveň procvičovat ty psací. Děti se naučí číst rychleji, pokud se u toho zároveň učí i psát. Motorická paměť tvaru písmen a zároveň poslouchání jejich zvuků upevní nové vědomosti. Učte tedy dítě psát jednotlivá písmena a slova.
  • Až se dítě naučí spojovat hlásky se zvuky, uvidíte rychlé pokroky. Jděte na věc pomalu, nespěchejte, a nečekejte dokonalost.
 5. 5
  Dál dítěti sami čtěte. Stejně, jako jste ho učili potěšení a radosti ze čtení, ještě než to samo umělo, pokračujte v podpoře čtení tím, že mu/s ním dál budete denně číst. Když bude slova vidět při vašem čtení, spojí si je spolu rychleji, než když s tím bude bojovat samo.
 6. 6
  Nechte dítě, ať vám nahlas předčítá. Získáte tak lepší představu o jeho čtecích dovednostech, a ono samo bude muset zpomalit, a vyslovovat správně. Neskákejte mu do řeči, abyste opravili případné chyby, jinak přerušíte tok jeho myšlenek a pochopení čteného textu pro něj bude těžší.
  • Čtení nahlas nemusí být spojeno jen s příběhy. Kdykoli jsou okolo vás písmena, nechte dítě, ať je nahlas přečte. Cedule u silnice jsou dobrý příklad něčeho, co vaše dítě vidí každý den, a na čem může cvičit čtení.[6]
  Reklama

Tipy

 • Navzdory nedávným radám, miminka se naučit číst nedokážou. Rozeznávají některé tvary a dokážou je spojit s obrázky, ale to není opravdové čtení. Většina dětí není na první čtení zralá do věku přibližně 3 - 4 roky.
 • Nemá-li vaše dítě trpělivost učit se číst a raději se dívá na televizi, zapněte titulky, obrázek vždy zastavte, a podněcujte ho k jejich čtení.
 • Většina dětí dokáže začít číst ve věku 4 let (nejdříve). Můžete začít se spojováním písmen a zvuků a jednoduchými slovy.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 17 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 17 117 krát
Stránka byla zobrazena 17 117 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama