Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Povel „Sedni“ je tím nejjednodušším povelem, který můžete svého psa naučit, a bývá mezi prvními povely v základním výcviku poslušnosti. Zvládnutí tohoto povelu může být velmi užitečné v mnoha situacích, ale výcvik sám o sobě je začátkem budování vztahu mezi vámi a vaším psem. Jakmile se pes naučí sednout si, bude vám věnovat svou pozornost, což vám v budoucnu další výcvik značně ulehčí. Některé metody fungují obzvláště na štěňata, zatímco jiné jsou vhodné pro starší, méně energické psy.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Vytvoření vhodného prostředí pro výcvik

 1. 1
  Začněte pozvolna. Zvláště štěňata mívají omezenou míru pozornosti a lehce se rozptylují. Během výcviku to mějte na paměti, a proto začněte pomalu. Dopřejte svému psovi přestávky, aby se mohl na výcvik plně soustředit.[1]
 2. 2
  Vyberte vhodné prostředí. Vhodným prostředím je myšleno klidné místo, kde je váš pes spokojený a kde můžete nerušeně pracovat.[2]
  • Ideální je uzavřený prostor, kde máte větší přehled o tom, co váš pes dělá a kde lépe udržíte jeho pozornost.
  • Ujistěte se, že ostatní členové domácnosti vědí, že právě pracujete se svým psem a vyvarují se narušení výcvikové lekce.
 3. 3
  Pokud je to možné, neprovádějte výcvik venku. Tréninkové lekce venku jsou více rozptylující, což ztěžuje jejich průběh. Venkovní prostor také snižuje vaši schopnost upoutat pozornost svého psa.
  • Jestliže jste nuceni cvičit venku, musíte zabezpečit prostor, aby váš pes neutekl, anebo použít vodítko. Výcvik se tak stává obtížnější a to snižuje jeho účinnost.
 4. 4
  Vezměte do úvahy povahu svého psa. Když provádíte výcvik a vyžadujete jeho plné soustředění, reakce na vaše povely a plnou účast, začne být časem stále více nepozorný. Dopřejte mu přestávku. Je možné, že svého psa přetěžujete. Pravděpodobně budete muset najít klidnější prostředí, anebo zkrátit jednotlivé lekce (například na 5 minut místo 10 minut).
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Používání pamlsků

 1. 1
  Opatřete si různé pamlsky. Pamlsky by měly být malé, protože jich dáte svému psovi během tréninku hodně. Taktéž je vhodné použít zdravou lidskou potravu, třeba kousky jablka, mrkve, zelených fazolek nebo kuřete. Mělo by to být něco, co vašemu psovi chutná.[3] Jestliže pracujete se psem s nadváhou, musíte najít pamlsky s menším množstvím kalorií, anebo použít kousky jeho dietního krmení.
  • Pokud použijete lidskou potravu, ujistěte se, že je pro psa bezpečná. Hrozny, rozinky, čokoláda, cibule nebo avokádo jsou pro psy škodlivé.
 2. 2
  Získejte jeho pozornost. Ať už učíte svého psa cokoliv, prvním krokem je zaujmout jeho pozornost. Abyste toho docílili, je nejlepší stát přímo před ním, aby na vás dobře viděl a aby vás zřetelně slyšel.
 3. 3
  Ukažte psovi pamlsek. Držte pamlsek ve své ruce tak, aby o něm váš pes věděl, ale aby jej nemohl uzmout. Bude ho velice zajímat, jak se k pamlsku dostat, takže vám teď bude věnovat plnou pozornost.[4]
 4. 4
  Posouvejte pamlsek od jeho nosu za hlavu. Držte jej přitom blízko čenichu, pak pomalu zvedejte nad hlavu. Pes bude pamlsek sledovat svýma očima a čenichem, dívajíce se nahoru. Přitom bude jeho zadek stále blíže k podlaze.
  • Musíte držet pamlsek dostatečně blízko u hlavy tak, aby pes nemohl vyskočit a nepokusil se ho získat. Držte ho ale tak, aby si mohl sednout.
  • Když je už jeho zadek skoro na zemi, můžete mu jemně pomoct rukou, aby dosedl úplně. Stále držte pamlsek ve stejné pozici.
  • Jestliže by se váš pes chtěl otočit, aby mohl sledovat pamlsek a nezvedal hlavu, začněte trénovat tento trik v rohu. Tak se nebude moci otáčet.[5]
 5. 5
  Řekněte „Sedni“ a odměňte ho pamlskem. Jakmile zadek vašeho psa dosedne na zem, zřetelným hlasem řekněte „Sedni“ a okamžitě mu nabídněte pamlsek jako odměnu za to, že si sedl.
  • Zkuste omezit ústní projev. Jestliže si pes nesedne napoprvé, nemluvte a nedávejte mu ani jiný povel. Pokud se totiž omezíte pouze na povel a pochvalu, slovo „Sedni“ pro něj začne mít jasnější význam.[6]
 6. 6
  Pochvalte ho. Spojte jeho reakci na povel s pochvalou; pohlaďte ho po hlavě a řekněte něco jako „hodný pejsek“. Tím mu ukážete, že udělal něco, co vás potěšilo. Udělejte to pokaždé, když váš pes během tréninku zvládne povel.[7] [8]
 7. 7
  Uvolněte psa z této pozice. Uvolnit jej ze „sedu“ můžete tím, že řeknete třeba „Volno“ a ustoupíte o krok, čímž ho vyzvete, aby šel za vámi.
 8. 8
  Opakujte povel tak 10 minut. Po čase se možná váš pes začne nudit. V tom případě si raději dejte přestávku a pokračujte v tréninku jindy. Vyšetřete si čas na nejméně 2-3 lekce každý den.[9] Výcvik musí být důsledný a obvykle trvá asi 1-2 týdny než pes povel zvládne.[10]
 9. 9
  Odnaučte svého psa od pamlsků. Když začínáte s výcvikem a používáte pamlsky, dejte je psovi pokaždé, když správně reaguje na povel. Dbejte na to, abyste ho rovněž zahrnuli nadšenou pochvalou. Po jednom nebo dvou týdnech, když váš pes zvládne povel s pamlsky od nich začněte pomalu ustupovat a dávejte mu je jen občas. Nikdy ho však nepřestaňte chválit. Můžete pomalu začít trénovat povel „Sedni“ s použitím ručního signálu a později už jen ústní povel „Sedni“.[11]
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Výcvik za pomoci tělesné podpory

 1. 1
  Tato metoda je vhodná pro energičtější psy. Jejím použitím získáte lepší kontrolu nad psem, se kterým pracujete, a je vhodnější pro velmi energické psy.
  • Abyste mohli úspěšně pracovat s energickým psem, použijte vodítko a ohlávku, anebo postroj. Negativní chování během výcviku byste měli ignorovat, jinak ho jen utužíte.[12]
 2. 2
  Dejte svého psa na vodítko. Během výcvikové lekce je potřeba, aby vám váš pes věnoval pozornost, zůstal na místě a nikam neutíkal. Vodítko vám v tom pomůže. Pokud však důrazně trváte na výcviku bez vodítka, mějte ho u sebe alespoň pro každý případ, když budete chtít, aby pes zůstal ve vaší blízkosti.[13]
  • Držte vodítko napnuté, aby pes zůstal vedle vás. Ne však tolik, aby se cítil nepříjemně nebo by ho to bolelo.
  • Než najdete vhodný postroj nebo obojek, budete muset zkusit více druhů. S použitím postroje, který připnete na hruď, budete mít větší kontrolu nad pohyby a chováním vašeho psa.[14]
 3. 3
  Stůjte vedle svého psa a povzbuďte jej, aby si sedl. Pomozte mu do sedu tím, že jej velmi jemně postrčíte v místě přímo nad zadními nohami. Možná, že bude ze začátku trochu zmatený, ale po chvíli získá představu, co po něm chcete a sedne si.
  • Nenuťte jej do sedu. Jestliže ho postrčíte příliš silně, můžete ho vystrašit, nebo mu způsobit bolest.
  • Nikdy svého psa nebijte. Bitím jej sednout nenaučíte. Naučíte ho jen to, aby se vás bál.
  • Jestliže se pes vzpouzí a odmítá si sednout, zkuste se s ním trochu projít na vodítku, uvolnit „atmosféru“, a pak to zkuste znovu.
 4. 4
  Řekněte „Sedni“ hned, jak se jeho zadek dotkne země. Přidržte jej rukou v sedu asi 30 vteřin, aby si tuto pozici spojil s povelem.
 5. 5
  Akci opakujte. Měli byste tuto akci opakovat několikrát. Odměňte jej a pochvalte za každý úspěšný pokus. Pokračujte v navádění rukou tak dlouho, dokud se nenaučí sednout jen s použitím ústního povelu.
 6. 6
  Změňte prostředí. Jestliže si váš pes opětovně odmítá sednout, zkuste se přesunout na jiný povrch, na kterém by se cítil pohodlněji. Rovněž si můžete udělat přestávku a zkusit to zas později.
 7. 7
  Buďte vytrvalí. U zvláště energického psa může trvat týdny, než si zvládne sednout na povel. Abyste ho mohli zklidnit a urychlit výcvik, musíte zůstat v klidu i vy. Mluvte na něj pokojně vlídným hlasem. Taktéž můžete své lekce naplánovat tak, abyste minimalizovali rozptylování. Třeba to může být po dlouhé procházce, kdy je váš energický pes „trochu unavený".
 8. 8
  Trénujte povel „Sedni“ bez podpory. Jakmile pes zvládne povel s vaší pomocí, je načase, abyste to zkusili bez ní. Stále mějte svého psa na vodítku a procvičujte povel „Sedni“ bez toho, aby byla vaše ruka na konci jeho zad. Na začátku pokračujte s odměňováním za každý úspěšný pokus. Postupně už nebudete žádné pamlsky potřebovat.[15]
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Pochvala za přirozené chování

 1. 1
  Tento způsob je vhodný pro starší klidné psy. Tato metoda není velmi účinná u štěňat, ale dobře funguje u starších psů, kteří mají relativně klidné chování.
 2. 2
  Pracujte se svým psem v pohodlném prostředí. Nejlepší je začít trénovat v domácím prostředí, kde se pes cítí nejlépe a kde je nejméně rušivých elementů. Pracujte uvnitř na malé ploše, ale umožněte svému psovi volně se pohybovat.
  • Pamatujte si, že tento čas je vyhrazený tréninku, ne pouze pozorování. Měli byste zůstat klidní a nesnažit se měnit přirozené chování svého psa.
 3. 3
  Pozorujte psa, než si sedne. Nedělejte nic, čím byste jej přiměli sednout si. Nechte jej pohybovat se volně, než si sedne sám.
 4. 4
  Řekněte „Sedni“ a okamžitě psa odměňte. Ujistěte se, že jste řekli „Sedni“ a odměnili jej právě v okamžiku, kdy se jeho zadek dotýkal země. Mluvte zřetelně a přátelsky. Odměňte psa pohlazením na hlavě, řekněte „hodný“ nebo mu dejte malý pamlsek.
  • Nekřičte na svého psa. Psi nereagují dobře na negativní motivaci.
 5. 5
  Opakujte povel vždy, když je to možné. Aby si váš pes spojil pozici sedu se slovem „Sedni“, musíte často cvičit. Pokuste se zůstat v blízkosti svého psa půlhodinu až hodinu a za pomoci výše popsané metody jej trénujte, kdykoliv si sedne.
 6. 6
  Řekněte svému psovi „Sedni“ když stojí. Jakmile se vám povedlo naučit jej, co slovo „Sedni“ znamená, začněte pracovat na tom, aby si sedl pokaždé, když mu tento povel dáte.[16] Pokud úspěšně zareaguje na povel, ihned ho odměňte. Pak pokračujte ve výcviku, až váš pes začne postupně reagovat na povel i bez pamlsků.
  Reklama

Tipy

 • Pes se žádný povel nenaučí ihned. Cvičit musíte každý den, než jej zvládne a každých pár dní opakovat, než si jej zapamatuje.
 • Pochvalte svého psa pokaždé, když provede povel správně.
 • Jestliže se vašemu psovi nedaří, netlačte na něj. Skončete dříve, než oba propadnete zoufalství a zkuste to znovu další den.
 • Milujte svého psa a buďte trpěliví. Budete to muset dělat mnohokrát, než se to váš pes naučí.
 • Občas nechte i někoho jiného ve vaší domácnosti zadat povel „Sedni“.
Reklama

O tomto wikiHow

David Levin
Spoluautorem článku je :
Profesionální trenér psů
Spoluautorem tohoto článku je David Levin, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 3 360 krát
Kategorie: Psi
Stránka byla zobrazena 3 360 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama