Stáhnout PDF Stáhnout PDF

K elektrickým popáleninám a projití elektřiny tělem dochází, když se člověk dostane do kontaktu se zdrojem elektrické energie, což jsou uzemněné spotřebiče. Závažnost poranění se liší na tři stupně v závislosti na době, při které byla osoba v kontaktu s proudem, síle a typu proudu a také na směru, kterým proud tělem projde. U popálenin druhého a třetího stupně dochází k velmi hlubokým poraněním, které mohou způsobit necitlivost. Elektrické popáleniny mohou pak vést k dalším komplikacím, jelikož mají vliv na vnitřní orgány a dochází tak ke snadnému kontaktu s masem. S trochou zkušeností budete přesně vědět, jak reagovat v případě, že dostanete vy nebo někdo v okolí zásah elektrickým proudem.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Léčba závažných poranění elektrickým proudem

 1. 1
  Pokud je daná osoba stále v kontaktu s elektrickým proudem, nedotýkejte se jí. V prvé řadě odpojte spotřebič nebo hlavní zdroj energie pro zastavení toku proudu v těle oběti.[1]
  • Pokud není možné okamžitě vypnout napájení, stoupněte si na suchý povrch (např. gumovou podložku, hromadu papírů nebo knihy) a za použití suchého dřevěného předmětu (např. násada na koště) oddělte osobu od zdroje elektrické energie.[2] Nepoužívejte žádné kovové nebo mokré věci.
 2. 2
  S osobou nehýbejte, pokud to není nutné. Jakmile již není osoba v kontaktu s elektrickým proudem, snažte se s ní nehýbat, pokud to není nutné.[3]
 3. 3
  Zkontrolujte, zda je osoba při vědomí. Oběť může být v bezvědomí, nebo nemusí reagovat na dotyk ani mluvení. V případě, že postižená osoba nedýchá, proveďte umělé dýchání a zahajte resuscitaci.[4]
 4. 4
  Okamžitě přivolejte záchrannou službu. Popáleniny elektrickým proudem mohou mít vliv na elektrickou aktivitu srdce.[5] Zavolejte proto záchrannou službu, zejména v případě, že osoba nereaguje nebo v případě popálení od vysokého napětí či úderu blesku.[6]
  • Pokud dojde k zástavě srdce, zahajte resuscitaci.
  • Záchrannou službu byste měli zavolat i v případě, kdy je osoba při vědomí, ale má vážné popáleniny, rychlý srdeční pulz, srdeční arytmii / srdeční zástava, epileptický záchvat, problémy s chůzí nebo udržení rovnováhy, problémy s viděním či slyšením, červená nebo načervenalá černá moč, zmatenost, bolest svalů, kontrakce nebo potíže s dýcháním.[7] [8]
  • Může dojít také k poškození ledvin, nervového systému nebo kostí.
 5. 5
  Během čekání na lékařskou pomoc ošetřete popálené plochy.
  • Popáleniny zakryjte suchou sterilní gázou.[9] V případě vážných popálenin se nesnažte odstranit oblečení, které přilnulo k pokožce. Volný oděv odříznout můžete, zejména v případě, že daná část oblečení obepíná poraněné místo, což by se mohlo jevit jako problematické, pokud by místo opuchlo.
  • Nepoužívejte deku nebo ručník. Volná vlákna by se mohla přilepit k popálenému povrchu.[10]
  • Nepokoušejte se popáleninu chladit vodou nebo ledem.
  • Na popáleninu nenanášejte tuk ani olej.
 6. 6
  Zkontrolujte příznaky šoku. Šok se může projevit zimou, vlhkou pokožkou, bledým vzhledem či rychlým pulzem. Během čekání na záchrannou službu kontrolujte tyto příznaky.
 7. 7
  Udržujte postiženého v teple. Snažte se, aby postižené osobě nebyla zima, což by mohlo zhoršit příznaky šoku. Pokud máte k dispozici deku, dejte ji kolem poraněného, než dorazí pomoc.[11]
 8. 8
  Poslouchejte rady lékaře. V závislosti na závažnosti šoku a rozsahu popálenin mají lékaři a sestry k dispozici širokou škálu možných testů a způsobů léčení.
  • S největší pravděpodobností vám odeberou krev a moč ke kontrole poškození svalů, srdce a dalších orgánu.[12]
  • Lékař může provést EKG, které zaznamenává elektrickou aktivitu srdce, čímž vyloučí potenciální arytmii.[13]
  • V případě vážných popálenin můžou lékaři vyžadovat scintigrafii, která pomáhá najít odumřelé tkáně, které je potřeba odstranit.[14]
 9. 9
  Dodržujte léčbu. Lékař vám může předepsat léky na tišení bolesti, jelikož mohou být popáleniny během hojení velmi bolestivé. Předepíše vám nejspíše nějaké antibiotické masti nebo krémy, které budete používat při výměně obvazů.[15]
 10. 10
  Dávejte pozor na příznaky infekce. Součástí předepsané léčby budou pravděpodobně antibiotika, které budou udržovat popáleninu před nákazou. Příznaky infekce je však třeba i nadále sledovat a v případě, že máte na infekci podezření, ihned kontaktujte lékaře, který vám předepíše silnější antibiotikum. Mezi příznaky infekce patří:[16]
  • změna barvy popálené plochy nebo okolní kůže
  • purpurová změna barvy (zejména pokud je plocha oteklá)
  • změna rozsahu popáleniny (popálenina najednou zasahuje hluboko do kůže)
  • nazelenalý výtok nebo hnis
  • horečka
 11. 11
  Často měňte obvazy. Kdykoliv obvaz zvlhne, nebo je jinak znečištěný, vyměňte jej. Pomocí vody, mýdla a čistých rukou či rukavic ránu vyčistěte, naneste antibiotickou mast (pokud vám ji lékař doporučil) a následně popáleninu obvažte novým obvazem.
 12. 12
  V případě těžkých popálenin zvažte možnost operace. U těžkých popálenin třetího stupně vám mohou lékaři doporučit celou řadu chirurgických zákroků v závislosti na velikosti a místě popálenin. Mezi takové možnosti patří:[17]
  • Debridement nebo odstranění mrtvých či velmi poškozených tkání, aby se zabránilo infekci, zánětu a urychlilo se hojení.
  • Kožní štěpky nebo klapky, což je proces, při kterým vám nahradí ztracenou pokožku zdravou kůži z jiných míst, což vám umožní snadnější hojení a zabrání infekci.
  • Escharotomy, což je incize mrtvé tkáně na vrstvu tuku, což zlepšuje průtok krve a zmírňuje bolest způsobenou otokem.
  • Fasciotomy nebo uvolnění tlaku způsobené zduřením svalů spojené s popáleninou. Může vám to pomoct snížit poškození nervů, tkání nebo orgánů.
 13. 13
  Pokud je to možné, zvažte možnost rehabilitace. U svalů a kloubů, které jsou spojeny s těžkými popáleninami, může dojít ke snížení jejich funkčnosti. Navštivte fyzioterapeuta, který vám pomůže obnovit sílu v postižených oblastech, pomůže vám usnadnit pohyb a zmírnit bolest spojenou s určitými pohyby.[18]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Léčba drobných poranění elektrickým proudem

 1. 1
  V místě popálenin odstraňte oblečení a šperky. Dokonce i menší popáleniny mohou produkovat nějaké nepříjemné otoky, proto je vhodné sundat část oděvu nebo šperky v blízkosti popáleniny.[19]
  • Je-li oblečení přilepené k popálené kůži, nejedná se o drobnou popáleninu. V takovém případě byste měli vyhledat lékařskou péči. Přilepené oblečení se nesnažte odstranit, odřežte pouze volné části oděvu.[20]
 2. 2
  Popálenou plochu dejte pod studenou vodu, dokud se bolest neutiší. Studená voda sníží teplotu pokožky a může také zabránit popálenině přejít do závažnějšího stavu.[21] Popálené místo strčte pod tekoucí bodu, nebo ji do vody namočte po dobu asi 10 minut. Pokud vám studená voda nezastaví bolest okamžitě, nepropadejte panice. Může to trvat až 30 minut.[22]
  • Nikdy nepoužívejte led nebo extrémně studenou vodu. Mohlo by dojít k dalšímu poškození tkání.[23]
  • Paže, ruce, nohy a chodidla můžete strčit do studené vody. Pokud máte popáleninu na jiné části těla či obličeji, použijte studené obklady.[24]
 3. 3
  Umyjte si ruce. Popáleninu je třeba vyčistit, aby se snížili riziko infekce. Před tím si však umyjte ruce, jelikož manipulací s otevřeným puchýřem může dojít k nakažení rány.[25]
  • Použijte také čistý hadřík, gázu, rukavice nebo cokoliv, co vám pomůže při manipulaci s ránou.
 4. 4
  Puchýře netrhejte! Puchýře od popálenin nejsou klasické puchýře, u kterých, když si je odloupnete, dostane se vám určité úlevy. Puchýřů spojenými s popáleninami se nedotýkejte. Jejich poškození by mohlo výrazně zvýšit riziko infekce.[26]
 5. 5
  Popáleninu vyčistěte. Použijte k tomu studenou vodu a mýdlo.[27] Opatrně danou oblast omyjte, aby nedošlo k poškození puchýřů nebo podráždění pokožky.
  • Při mytí může dojít k odstranění části spálení kůže.[28]
 6. 6
  Místo vysušte. Pomocí čistého hadříku opatrně místo osušte. Nesnažte se oblast drhnout. Pokud máte k dispozici sterilní gázu, použijte ji.
  • Pro extrémně malé popáleniny první stupně, je tento krok jediný, který je třeba vykonat.
 7. 7
  Použijte antibiotickou mast. Můžete použít například bacitracin nebo polysporin.[29] Na popáleniny nepoužívejte spreje. Spreje zadržují teplo uvnitř popáleniny.
 8. 8
  Použijte obvaz. Popálenou obvaz jemně pokryjte čistým obvazem. Obvaz měňte pokaždé, když zvlhne nebo se znečistí, aby se zabránilo infekci.[30] Neobvazujte ránu příliš pevně, aby nedošlo k dalšímu poškození.
  • V případě, že popálenina nebo puchýře nejsou otevřené, nemusíte oblast obvazovat. Obvaz však je vhodné použít za každé situace, aby se zabránilo zašpinění nebo podráždění pokožky.[31]
  • Nepoužívejte obvaz k obepnutí ruky, ramenou nebo nohou. Mohlo by to způsobit otok.[32]
 9. 9
  Vezměte si volně prodejné léky proti bolesti. Paracetamol nebo ibuprofen vám pomohou zklidnit drobné bolesti. Užívejte dle pokynů.
 10. 10
  Zvažte návštěvu lékaře. I při popáleninách menšího rozsahu se mohou objevit příznaky, které vyžadují kontrolu lékařem. Na lékaře se obraťte pokud:[33]
  • se cítíte slabý nebo máte pocit závratě
  • máte ztuhlé klouby nebo bolest svalů
  • jste zmatený nebo máte výpadky paměti
  • máte obavy o svůj stav
 11. 11
  Dávejte pozor na příznaky infekce. Infekce sice u popálenin prvního stupně moc nehrozí, i tak byste si však měli dávat na známky infekce pozor, zvláště pokud jsou přítomny nějaké puchýře, nebo došlo k poranění pokožky. Pokud máte podezření na infekci, vyhledejte lékaře, který vám předepíše antibiotika. Mezi příznaky infekce patří:[34]
  • změna barvy popálené plochy nebo okolní kůže
  • purpurová změna barvy (zejména pokud je plocha oteklá)
  • změna rozsahu popáleniny (popálenina najednou zasahuje hluboko do kůže)
  • nazelenalý výtok nebo hnis
  • horečka
 12. 12
  Velké puchýře nechte zkontrolovat lékařem. Pokud máte nějaké velké puchýře způsobené popáleninou, měli byste navštívit lékaře. Takové puchýře jen zřídka zůstanou beze změny, a proto je lepší odstranit je lékařem.[35]
 13. 13
  Často měňte obvazy. Kdykoliv obvaz zvlhne, nebo je jinak znečištěný, vyměňte jej. Pomocí vody, mýdla a čistých rukou či rukavic ránu vyčistěte, naneste antibiotickou mast a následně popáleninu obvažte novým obvazem.
  Reklama

Tipy

 • Nepokoušejte se opravovat elektrické zařízení, pokud se dvakrát neujistíte, že do zařízení nejde žádný proud.
 • Dětské pojistky použijte do všech zásuvek.
 • Opotřebované nebo roztřepené šňůry vyměňte.
 • Přijměte příslušná bezpečnostní opatření při manipulaci s elektřinou.
 • Při volání záchranné služby operátorovi popište, jak k popálení došlo. Bude vás instruovat v dalších krocích.
 • Při práci s elektrickým zařízením mějte po ruce hasicí přístroj.
 • Naučte se rozpoznávat příznaky prvního, druhého a třetího stupně popáleniny, což vám usnadní další postup.
Reklama

Varování

 • Osoby, která je v kontaktu s elektrickým proudem, se nikdy nedotýkejte. Mohli byste se stát obětí i vy.
 • Nevstupujte d oblasti s elektrickým zařízením, které je vystavené vlhkosti nebo mokru.
 • V případě požáru elektrického přístroje nejprve vypněte napájení, poté až použijte hasicí přístroj.
Reklama
 1. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-electrical-burns/basics/art-20056687
 2. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-electrical-burns/basics/art-20056687
 3. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 4. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 5. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 6. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 7. http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/burns
 8. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 9. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 10. http://www.webmd.com/first-aid/tc/burns-home-treatment
 11. http://www.webmd.com/first-aid/tc/burns-home-treatment
 12. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 13. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 14. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 15. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 16. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 17. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 18. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 19. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 20. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 21. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 22. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 23. http://www.webmd.com/first-aid/tc/home-treatment-for-second-degree-burns-topic-overview
 24. http://www.drugs.com/cg/electrical-burns-in-adults.html
 25. http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/burns
 26. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649
 27. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649

O tomto wikiHow

Mohiba Tareen, MD
Spoluautorem článku je :
FAAD Board Certified Dermatologist
Tento článek spoluautorem článku je Mohiba Tareen, MD. Mohiba Tareen je certifikovaná dermatoložka a zakladatelka Tareen Dermatology se sídlem v Roseville, Maplewood a Faribault, v Minnesotě. Dr. Tareen dokončila lékařskou školu na University of Michigan v Ann Arbor, kde byla uvedena do prestižní čestné společnosti Alpha Omega Alpha. Během své rezidentury z dermatologie na Columbia University v New Yorku získala cenu Conrada Stritzlera od New York Dermatologic Society a byla uvedena v The New England Journal of Medicine. Dr. Tareen poté absolvovala procedurální stáž zaměřenou na dermatologickou chirurgii, laserovou a kosmetickou dermatologii. Tento článek byl zobrazen 3 325 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 3 325 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama