Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Všeobecně můžeme říci, že loajalita koně obvykle záleží na způsobu obsedání nebo druhu výcviku, kterému se mu v mládí dostane. S koněm, který vás jako jezdce respektuje, se vám bude pracovat daleko příjemněji než s koněm, který vás poslouchá ze strachu. Pokud vás tedy čeká obsedání koně, držte se následujících rad a pokuste se vytvořit si s koněm pouto založené na důvěře.

Část 1
Část 1 ze 5:

První fáze obsedání

 1. 1
  Získejte si důvěru vašeho koně. Abyste získali důvěru koně, musíte si s ním vybudovat osobní vztah, který je pro budoucí výcvik nezbytně nutný. Buďte s koněm denně v kontaktu, krmte ho, hřebelcujte a starejte se o něj. Je to ten nejlepší způsob, jak mezi vámi vytvořit pouto. Pohybujte se kolem něho při práci na pastvě i ve stáji, ať si na vás zvykne a začne vám postupně důvěřovat. Když se něčeho poleká, promluvte na něj a uklidněte ho.
  • Pokud chcete koně pochopit, musíte se podívat na svět jejich očima. Kůň nepřemýšlí jako predátor, ale jako kořist a proto se snadno plaší. Pokud váš kůň nevyrostl ve společnosti lidí, je pravděpodobné, že je bude vnímat jako „predátora“ a bude se jich bát.[1]
  • Pokud máte hříbě nebo koně, který je na výcvik ještě příliš mladý, začněte ho zvykat na přítomnost lidí a pusťte se do budování vzájemné důvěry.[2]
  • Než se pustíte do samotného výcviku, měli byste budování vzájemné důvěry mezi vámi a koněm věnovat dostatečné množství času. Důvěru si nezískáte za den.
 2. 2
  Dodržujte bezpečnostní zásady. Koně jsou velká, silná zvířata, která mohou ve stresové situaci nadělat mnoho škod. Kolem koní vždy dodržujte několik následujících bezpečnostních zásad, kterými předejdete možným zraněním. Snažte se pohybovat co nejvíce v zorném úhlu koně. Pokud se musíte přesunout na místo, kde vás nevidí, přejeďte rukou po jeho hřbetu nebo zádi, aby věděl, kde se nacházíte.
  • Nejlepší místo, kde v přítomnosti koně stát, je po jeho levé straně poblíž hlavy, přibližně v linii s jeho uchem. Na tomto místě na vás kůň nejlépe vidí.
  • Když jste mimo zorný úhel koně, mluvte na něj. Pomůže mu to se zorientovat a určit vaší polohu.
  • Ke koni nepřistupujte zezadu, a pokud je to možné, nepohybujte se v prostoru za ním. Nestůjte ani přímo před ním – přímo před svou hlavou má kůň další „slepou oblast“.
  • Poblíž koně si neklekejte ani nesedejte. Když pracujete s kopyty, namísto přidřepnutí se k nim sehněte.[3]
 3. 3
  Postupujte krok za krokem. Obsedání koně je postupný proces, který vyžaduje čas. K další části tréninku nebo k dalšímu cviku můžete přejít jen tehdy, když kůň stoprocentně zvládl cvik předchozí – vytvořil si návyk. Když koně něčemu učíte, musí každý nový prvek vycházet z prvku předešlého, tedy z toho, co už kůň umí a zná. Nezapomeňte, že vaším cílem je právě toto vytvoření a osvojení požadovaných návyků, jinak se výcvik mine účinkem.[4]
  • Nikdy to nevzdávejte. Pro vašeho koně budou některé části výcviku jednodušší než jiné. Obsedání koně je závazek, který vyžaduje dávku vytrvalosti a trpělivosti.
  • Ukončete každou lekci pochvalou. I kdyby byl pokrok sebemenší (např. že kůň zůstal v klidu, když jste se k němu přiblížili s ohlávkou), vždy výcvik zakončete pozitivně.[5]
 4. 4
  Nikdy se nerozčilujte. Nikdy na koně nekřičte, nebijte ho, neházejte kolem něco věcmi a nechovejte se agresivně. Mohlo by ho to opravdu vyděsit a nevratně poškodit vztah, který jste si vybudovali. Na koně mluvte klidným hlasem a vyvarujte se vysokých tónů. [6]
  • Pokud vás kůň neposlechne, opravte ho v klidu, bez známek agresivity.[7] Můžete zkusit použít i zvukový povel, aby si byl kůň vědom, že něco udělal špatně.[8]
 5. 5
  Odměňte úspěchy vašeho koně. Pokud se vašemu koni daří, odměňte ho. Odměna koně motivuje a má pozitivní vliv na jeho výcvik. Odměnou může být pamlsek, ale i poplácání, podrbání a slovní pochvala. Pokud potřebujete koni vytknout nevhodné chování, můžete ho klepnout bičíkem, vyvinout větší tlak na udidlo nebo třeba použít nějaký hlasový projev (nikdy však nekřičet!). Pamatujte, že u koní funguje nejlépe pozitivní motivace bez nátlaku.
  • Trestat koně způsobem, který v něm vzbuzuje strach nebo mu způsobuje bolest, je nepřijatelné. Pokud chcete koně potrestat za nevhodné chování či opakovanou chybu, měli byste být důslední a vyvinout nátlak pokaždé, když se kůň zachová špatně. Jakmile kůň začne reagovat tak, jak si přejete, ihned s nátlakem přestaňte.[9]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 5:

Nasazování ohlávky

 1. 1
  Nechte koně, aby si zvykl na vaše ruce. Ze všeho nejdřív si hříbě musí zvyknout na dotyky lidské ruky a přítomnost člověka vůbec. Postupujte proto pomalu. Zůstávejte v jeho zorném úhlu, aby se nepolekalo. Velice pomalu natáhněte ruku. Nedělejte žádné prudké pohyby, jinak by si mohlo vaše záměry vysvětlit chybně a vyplašit se. Pokud reaguje dobře, pokuste se dotknout jeho hlavy, uší a krku.
  • Za každé zlepšení koně pochvalte slovem. I nepatrný pokrok (jako např. o kousek větší přiblížení ruky k hlavě zvířete nebo první krátký dotyk) si zaslouží odměnu.
  • Koně můžete odměnit i pamlskem.[10]
 2. 2
  Umožněte koni, aby si na ohlávku zvykl. Začněte jednoduše tím, že přinesete ohlávku k hříběti a necháte ho, aby si jí očichal. Další dny jí můžete jen tak položit na zem a kůň si jí postupně očichá a prověří, že se nejedná o nic nebezpečného. Pak můžete začít zkoušet nasadit nánosník na čumák. Pokud je kůň v klidu, můžete postoupit dál a zkusit ohlávku přetáhnout přes uši. Zpočátku je lepší nechat ohlávku rozepnutou. Jakmile si koník zvykne na rozepnutou ohlávku, můžete jí zkusit i zapnout a je to!
  • Celý proces může nějakou chvíli trvat a pravděpodobně budete muset provést několik pokusů. Buďte trpěliví, klidní, rozdělte postup na jednotlivé kroky a zkuste každý den postoupit o kousek dál.
  • Až se vám podaří ohlávku nasadit, nechte jí koni na hlavě několik dní.[11]
 3. 3
  Seznamte koně s uzdou. Začněte tak, že koni ukážete uzdu společně s ohlávkou. Můžete zkusit koně uzdou podrbat na krku a hlavě. Pokuste se ho přimět, aby otevřel hubu a nechal si do ní vložit udidlo. Buďte velmi jemní.
 4. 4
  Přidejte udidlo. Kromě ohlávky bude časem nutné zvyknout koně na udidlo. Při prvním nasazování postupujte velmi opatrně a pomalu. Pokud kůň udidlo přijme, nechte mu ho zpočátku v hubě jen na několik minut. Proces další dny opakujte a prodlužujte dobu, kdy má kůň udidlo v hubě.[12]
  • Můžete zkusit potřít udidlo vrstvou melasy, která vám pomůže koně přesvědčit, aby si nechal udidlo do huby vložit.[13]
 5. 5
  Nasaďte koni uzdečku. Jakmile kůň bez problémů přijme udidlo, pokračujte nasazením uzdečky přes uši. Řemínky nechte prozatím rozepnuté.
  • Postupně se propracujte až k zapnutí všech řemínků. Nezapomeňte dát koni čas, aby si zvykl na uzdečku nasazenou přes hlavu a uši.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 5:

Práce s koněm na lonži

 1. 1
  Ujasněte si, co je lonžování. Proces obsedání vždy začíná prací ze země. Lonž je dlouhá, obvykle plochá, vodící šňůra, která se používá k výcviku koně v ohradě. Ideálním prostorem pro lonžování je kruhová ohrada. Při lonžování se soustřeďte na to, abyste maximálně využili prostor ohrady a kůň obcházel co možná největší kruh. Pokud kůň chodí v příliš uzavřeném kruhu, může u něj dojít ke zranění nohou, šlach nebo vazů. Ujistěte se, že váš kruh má průměr alespoň 18 metrů.
  • Až začnete s koněm pracovat na lonži, nikdy netrénujte déle než 10 minut na každou stranu. Delší trénink je náročný a tělo koně velmi zatěžuje, proto je potřeba na něj koně postupně připravit. Trénink na lonži by dohromady neměl trvat déle než 15 – 20 minut.
 2. 2
  Pracujte s koněm ze země. Než se pokusíte na koně nasednout, je důležité nejprve získat jeho důvěru na zemi. Připněte lonži k ohlávce koně.
 3. 3
  Pracujte s lonží s citem. Pokud má kůň v hubě udidlo, dejte pozor, ať na něj nevyvíjíte příliš velký tlak nebo za lonži divoce netrháte. Když bude mít kůň s lonžováním spojené nepříjemné nebo bolestivé pocity, bude se ho obávat.
  • Pohybujte se v souladu s koněm tak, abyste lonží drželi koně na stejně pružném kontaktu, jako byste drželi otěž. Tento kontakt by měl být pokud možno stálý, bez výkyvů. Kůň po čase tento kontakt přijme a bude chodit po kruhu tak, aby v udidle udržel neměnný tlak.[14]
 4. 4
  Začněte s lonžováním vašeho koně. Lonžování je proces, při kterém pracujeme s koněm v ohradě. Lonžujte vašeho koně alespoň jednou denně. Pro komunikaci s koněm používejte řeč těla, hlasové signály a samozřejmě lonž, případně další pomůcky jako např. lonžovací bič. Postupně zvyšujte intenzitu tréninků až do doby, než kůň zvládne cval a další chody.
  • Pokud máte možnost vzít si na pomoc jiného jezdce, poproste ho, aby se v ohradě postavil za vás a během lonžování se pohyboval zároveň s vámi. Pokud se kůň začne stáčet do středu kruhu, váš pomocník by se měl rozejít proti němu a donutit tím koně vrátit se na obvod ohrady.
  • Při lonžování byste se nikdy neměli koně dotýkat. Všechny povely byste měli sdělovat změnami kontaktu pomocí lonže, pozicí vašeho těla, použitím volného konce lonže nebo lonžovacího biče.
  • Lonžování je výcvik koně založený na důvěře. Pokaždé, když váš kůň zareaguje tak, jak jste si přáli, přerušte oční kontakt a uvolněte tlak, který na něj vyvíjíte.
 5. 5
  Naučte koně hlasové signály. Základem je vodění koně na vodítku: kůň by měl postupně zvládnout přechody mezi krokem, zastavením, krokem, klusem atd. Když se kůň pohybuje v kruhovce, standardními povely jsou „krok“, „klus“, „cval“ (nebo „hop“). Pro zpomalení můžete použít dlouze vyslovený povel „hou“. Ze všeho nejdřív je ale potřeba naučit koně povel pro krok a zastavení. Pro úplné zastavení můžete koně naučit na různá slova, můžete si vybrat z povelů „stůj“, „stop“ nebo „prr“.
  • Pokuste se naučit koně, že v situaci, kdy si není povelem jistý, by měl zastavit tak, jak je a čekat.[15]
   • Pokud už sedíte v sedle, pro zastavení můžete použít jeden ze zmíněných povelů nebo koně naučit reagovat na styl vašeho sedu – jakmile sednete hluboko do sedla a přestanete se pohybovat v harmonii s pohybem koně, signalizujete povel „zastav“.
 6. 6
  Naučte koně respektovat váš osobní prostor. Kůň to na vás zpočátku bude samozřejmě zkoušet. Může se pokusit vás vystrčit ze svého prostoru, aby si ověřil, kdo je tady pánem. Vaším úkolem je ujistit ho, že jste to vy! Když se k vám kůň příliš přiblíží, zatlačte na jeho žebra v místě přibližně 30 centimetrů za plecí. Kdyby chtěl dominantní kůň ve stádu vyškolit jiného koně, použil by tlak na stejné místo. Kůň by tedy měl na vaše zatlačení zareagovat, ustoupit a dát vám prostor.
 7. 7
  Naučte koně reagovat na tlak. Kůň by se měl naučit reagovat na tlak vyvíjený na ohlávku. Připněte na ohlávku vodítko. Postavte se ke koni z levé strany, přibližně na úroveň jeho hlavy, čelem do směru chůze. Držte vodítko kousek pod karabinou. Pomalu zatáhněte za vodítko směrem od vás (tedy doprava). Kůň by měl zareagovat na tlak a otočit hlavu doprava. Jakmile to udělá, tlak uvolněte a koně pochvalte.
  • Cvik obměňte a postavte se na pravou stranu koně. Přitáhněte vodítko směrem k sobě. Kůň by se měl naučit jak otočit hlavu směrem k vám i z tohoto povelu.
  • Opakujte stejný cvik na levou stranu. Postupujte stejným způsobem, jen opačným směrem.
  • Nacvičte i vyvíjení tlaku dopředu a dozadu.
  • Kůň se postupně naučí reagovat na tlak, aby docílil jeho uvolnění.[16]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 5:

Sedlání koně

 1. 1
  Seznamte koně se sedlem. Kůň si musí zvyknout na váhu a zvuk sedla na svém hřbetě. Stejně jako s ohlávkou a udidlem, nechte koně, ať si sedlo prohlédne, očichá a přesvědčí se, že to není věc, která by ho mohla ohrozit.
  • Jakmile si kůň na sedlo zvykne vizuálně, podržte mu ho nad hřbetem, aniž byste ho položili na hřbet.[17]
 2. 2
  Položte koni na hřbet sedlovou dečku. Když je kůň zvyklý na sedlo, položte mu na hřbet sedlovou dečku. Nechte mu jí na hřbetě několik minut. Pokud kůň reaguje dobře, deku sundejte. Celý proces několikrát opakujte. Střídejte stranu, ze které deku nasazujete, aby si kůň zvykl na sedlání zleva i zprava.
  • Pokud je kůň ze situace nervózní, ve stresu a začíná ze strachu přehnaně reagovat, rychle deku sundejte a celý proces opakujte až tehdy, kdy je kůň ve větší psychické pohodě.
  • Ať už budete jezdit v anglickém nebo westernovém sedle, je důležité, aby koni perfektně sedělo. Westernová sedla jsou konstruována především pro pohodlí jezdce a koně. Nutným doplňkem je podsedlová deka, která zabraňuje odření koně a pomáhá rozložit váhu sedla. Dnes je k dostání velké množství dek nejrůznějších barev a zdobených krásnými vzory. Tyto deky vypadají na koni efektně a jsou vhodné na různé závodní disciplíny. Podsedlové dečky a podložky pro anglická sedla bývají funkční, ale méně nápadité. Pokud anglické sedlo padne opravdu perfektně, použití dečky není povinné.
 3. 3
  Položte sedlo koni na hřbet. Postupujte pomalu, aby se nepolekal. Mluvte na něj, pohlaďte ho, dávejte mu zkrátka najevo, že mu nic nehrozí.[18] Nechte mu sedlo na hřbetě několik minut a pak ho opět sundejte. Celý proces opakujte z opačné strany.
  • Nezapomeňte vytáhnout třmeny a dejte si pozor na volné řemeny a podbřišník – mohly by koně vylekat.
 4. 4
  Dotáhněte podbřišník. Postupujte velice pomalu. Každý den utáhněte podbřišník o trochu víc, zvlášť pokud je kůň lekavý. Pokud kůň působí opravdu vyděšeně, přestaňte podbřišník utahovat a jen ho nechte zvykat na výstroj.
  • Pokud se vám podařilo podbřišník plně dotáhnout, zkuste si zlehka lehnout koni přes hřbet.
 5. 5
  Zvykejte koně na třmeny. Dalším krokem je lonžování se sedlem a následně se spuštěnými třmeny. Kůň se naučí zvládat pohyb s výstrojí, která povlává kolem jeho boků a nohou.[19] Zároveň můžete povolit další řemínky na sedle.
  • Opět postupujte pomalu. Vždy představte koni jen jeden dosud neznámý element, nikdy několik najednou. Než přistoupíte k dalšímu kroku, nechte koni čas na zvládnutí předchozího.[20]
 6. 6
  Lonžujte koně se sedlem. Až kůň snese sedlo na hřbetě po delší dobu, začněte trénovat lonžování se sedlem.
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 5:

Obsedání koně

 1. 1
  Připravte koně na první nasednutí. Do této chvíle vás kůň vždy viděl maximálně ve výšce svých očí. Přiveďte ho k nějakému podstavci nebo k ohradě a vylezte na ní. Pokuste se vylézt tak vysoko, abyste byli výš než hlava vašeho koně.
 2. 2
  Naučte koně zvládat váhu jezdce na hřbetě. Vezměte si na pomoc zkušeného jezdce. Přizvedněte ho, aby si mohl pomalu a jemně lehnout koni přes hřbet. Pokud by na hřbet dopadl moc zhurta nebo nečekaně, mohl by koně vyděsit.[21]
  • Pokud to koni nevadí a klidně stojí, pohlaďte ho a odměňte.
 3. 3
  Usaďte do sedla zkušeného jezdce. Opět je dobré, když poprosíte zkušeného jezdce o pomoc. Nejprve by měl pomalu a jemně vložit levé chodidlo do třmenu. S vahou na koňském hřbetě by pak měl opatrně přehodit pravou nohu přes hřbet koně. Je potřeba dát pozor hlavně na to, aby jezdec koně při přehazování nohy nekopl. Pak už jen zbývá vložit pravé chodidlo do pravého třmenu.[22]
  • Jezdec na koni by měl v této fázi zůstat potichu, protože koně může jeho přítomnost na jeho hřbetě vyděsit. Měl by se pevně držet sedla, ale otěže nechat volně, protože v případě, že by kůň vyhodil, tlak na udidlo by ho mohl vyplašit ještě víc.
 4. 4
  Zkuste koně vodit s jezdcem na hřbetu. Pokuste se koně pomalu rozejít i s jezdcem na zádech a postupně se od nich vzdalujte.
  • Poproste jezdce, aby si vzal do ruky otěže a začal prvně vytvářet kontakt s hubou koně. Zde je na místě velká obezřetnost. Jezdec teď může zkusit i první hlasové povely a jemný stisk vnitřní stranou lýtek.[23]
 5. 5
  Zkuste nasednout vy sami. Poté, co na koně nasedl zkušený jezdec, už to můžete zkusit vy sami. Nikdy to však nezkoušejte bez dozoru zkušeného trenéra nebo jezdce. Obsedání koně není zcela bezpečná aktivita a musíte počítat s tím, že může stát cokoli. Pomalu nasedněte na vašeho koně, zvlášť si dejte pozor, abyste ho při nasedání nekopli nebo mu neskřípli kůži do výstroje. Nechte koně popojít několik kroků, zastavte a opět sesedněte.
  • Během následujících týdnů a měsíců postupně prodlužujte dobu strávenou v sedle. Nepokoušejte se o klus, dokud váš kůň stoprocentně nezvládl jízdu krokem s jezdcem v sedle.
  • Než se propracujete ke klusu a cvalu, může to trvat celý rok. Nesnažte se tento proces urychlit, jinak bude výsledkem bojácný nebo špatně vycvičený kůň.
  Reklama

Tipy

 • Abyste koně zbytečně nemátli, používejte jednoslovné povely a nikdy je neměňte!
 • Když kůň stočí uši dozadu nebo působí vystrašeně, uklidněte ho.
 • Každý kůň je jiný, a proto i délka každé lekce obsedání se různí. Pozorujte svého koně a naučte se rozpoznat, kdy už je unavený nebo má tréninku dost.
 • Před každou lekcí proveďte zahřívací cvičení a stejně tak i zklidňující v jejím závěru.
 • Vždy než přejdete k další části výcviku, procvičte s koněm cviky, které už kůň ovládá, a vyjděte z nich.
 • Než na koně nasednete, párkrát si vedle něj povyskočte, aby se nevystrašil, až vsednete do sedla. Poté poklepejte rukou na sedlo a řekněte mu, co se bude dít.
 • Pokud se váš kůň během nové části výcviku bojí, uklidněte ho a vraťte se ke cvikům, které bez problémů zvládá. Při další lekci to zkuste znovu.
 • Dejte koni najevo, kdo je tady pánem. Pokud se mu to nelíbí a vyvádí, neustupujte. Kůň by si váš ústupek mohl vyložit jako svou výhru a příště by to zkusil znovu.
 • Uvědomte si, že pokud jste ještě nikdy koně neobsedali, nemusí se vám to podařit. Pokud nemáte dost zkušeností, zaplaťte si radši profesionálního trenéra, který vašeho koně obsedne. Je to lepší varianta, než s koně spadnout a vážně se zranit.
Reklama

Varování

 • Koně vnímají vaše emoce a řeč těla. Pokud budete napjatí a nervózní, váš kůň bude ve stresu také.
 • Koně se nikdy neobsedají dřív než ve svých dvou letech. Pokud začnete dřív, riskujete vážné zranění, jehož následky si kůň ponese do konce života.
 • Při výcviku buďte pozorní a dobře koně pozorujte. Pokud má kůň uši jakoby přitisknuté dozadu ke krku nebo podupává či hrabe předníma nohama, hned se ho snažte uklidnit. Je možné, že už měl pro dnešek dost a potřebuje pauzu – každopádně začíná být podrážděný, zmatený nebo panikaří. Pamatujte, že základem výcviku je trpělivost, ne síla.
 • Pokud má kůň uši sklopené úplně dozadu a téměř „přišité“ ke krku, dávejte pozor! Jedna věc jsou uši otočené směrem dozadu, které značí pouze to, že kůň poslouchá, co se děje za ním. Uši „přišité“ ke krku jsou zcela jiná záležitost! Takový kůň je velmi podrážděný nebo přímo zuřivý a připravený se bránit. Ještě chvíli ho budete štvát a vysloužíte si pěkný kousanec.
Reklama

Související články

Jak jezdit na koniJak jezdit na koni
Jak bezpečně pracovat s koňmiJak bezpečně pracovat s koňmi
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 49 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 519 krát
Kategorie: Koně
Stránka byla zobrazena 7 519 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama