Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Existují dva typy pravítek: imperiální, neboli frakční, a metrické, neboli decimální. [1] Odečítání hodnoty z pravítka může být kvůli všem těm malým čárkám zprvu matoucí, je však docela jednoduché. Jakmile pochopíte základy zmíněné níže, nebude mít problém změřit cokoliv s oběma typy pravítek.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Odečítání z imperiálního pravítka

 1. 1
  Sežeňte si imperiální pravítko. Poznáte jej podle 12 rysek, které na pravítku vyznačují palce. 12 palců se rovná 1 stopě (0,3 m). 1 stopa se dělí na palce. Každý z palců pak dělí 15 menších rysek, což odpovídá celkově 16 ryskám pro každý palec na pravítku.[2]
  • Čím delší je čára na pravítku, tím vyšší jednotku značí. V rozsahu od 1 palce do 1/16 palce se čárky zmenšují spolu s velikostí jednotky.
  • Nezapomeňte pravítko odečítat zleva doprava. Když něco měříte, zarovnejte to s levým koncem pravítka. Bod, kde předmět končí na pravé straně pravítka, je změřená hodnota v palcích.
 2. 2
  Naučte se poznávat značky palců. Pravítko tvoří 12 značek palců. Jde obvykle o číslované značky s nejdelšími čárkami na pravítku. Pokud například chcete změřit hřebík, jeden jeho konec dejte přímo na levou stranu pravítka. Pokud druhá strana končí přímo nad čárkou s číslem 5, je hřebík dlouhý 5 palců.[3]
  • Některá pravítka označují čísly i každou 1/2 palce, proto musíte palce odečítat na značkách s nejdelší čárkou a největším číslem.
 3. 3
  Naučte se poznávat značky 1/2 palce. Značky 1/2 palce jsou druhé největší na pravítku (s poloviční délkou oproti značkám palců). Každá značka 1/2 palce bude ležet uprostřed mezi dvěma čísly označujícími palce, protože jde o polovinu jednoho palce. To znamená, že značky přesně uprostřed mezi 0 a 1 palcem, 1 a 2 palci, 2 a 3 palci atd. vždy na pravítku označují 1/2 palce. Dohromady těchto značek najdete na pravítku 24. [4]
  • Přiložte například pravítko k tužce tak, aby byla její guma u levého okraje pravítka. Podívejte se, kde na pravítku končí špička tuhy tužky. Pokud končí na kratší čárce uprostřed mezi 4 a 5 palci, pak je tužka dlouhá 4 a 1/2 palce.
 4. 4
  Naučte se značky 1/4 palce. Uprostřed mezi každými značkami 1/2 palce najdete kratší čárku, která značí 1/4 palce. V prvním palci pravítka tyto značky označují 1/4, 1/2, 3/4 a 1 palec. Přestože mají značky pro 1/2 palce a 1 palec své vlastní čárky, stále jsou složeny ze 1/4 palce, neboť 2/4 odpovídá polovině palce a 4/4 pak celému 1 palci. Celkem je těchto značek na pravítku 48.[5]
  • Pokud například měříte mrkev, jejíž konec leží na čáře uprostřed mezi čárami 6 1/2 palce a 7 palců, je mrkev dlouhá 6 a 3/4 palce.
 5. 5
  Poznejte značky 1/8 palce. Značky 1/8 palce jsou ty menší čárky, které najdete na pravítku přímo mezi značkami 1/4 palce. Mezi 0 a 1 palcem tyto značky odkazují na 1/8, 1/4 (čili 2/8), 3/8, 1/2 (čili 4/8), 5/8, 6/8 (čili 3/4), 7/8 a 1 (čili 8/8) palce. Dohromady jich na pravítku najdete 96.[6]
  • Například měříte proužek látky, jejíž konec leží na šesté čárce za značkou 4 palců, která je přímo mezi značkami 1/4 a 1/2 palce. Znamená to, že je látka 4 a 3/8 palce dlouhá.
 6. 6
  Rozpoznejte značky 1/16 palce. Malé čárky přímo mezi každou z 1/8 palce označují 1/16 palce. Jde o nejmenší čárky na pravítku. Úplně první z nich na levé straně pravítka označuje délku 1/16 palce. Mezi 0 a 1 palce tyto značky ukazují: 1/16, 2/16 (čili 1/8), 3/16, 4/16 (čili 1/4), 5/16, 6/16 (čili 3/8), 7/16, 8/16 (čili 1/2), 9/16, 10/16 (čili 5/8), 11/16, 12/16 (3/4), 13/16, 14/16 (čili 7/8), 15/16, 16/16 (čili 1) palce. Celkem jich je na pravítku 192.[7]
  • Například při měření stonku květiny leží její konec na 11. čárce za značkou 5 palců. Stonek je pak 5 a 11/16 palce dlouhý.
  • Značky 1/16 palce nenajdete na každém pravítku. Pokud však chcete měřit malé předměty, nebo potřebujete vysokou přesnost, použijte pravítko, které tyto značky má.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Odečítání z metrického pravítka

 1. 1
  Sežeňte si metrické pravítko. Metrické pravítko používá metrický systém, který udává vzdálenost v centimetrech, nikoliv v palcích. Na pravítku by mělo být 30 centimetrů označených velkými čísly. Mezi každou značkou centimetru (cm) byste měli vidět 10 kratších značek, zvaných milimetry (mm).
  • Nezapomeňte pravítko odečítat zleva doprava. Když měříte předmět, zarovnejte jej s levou stranou pravítka. Bod, kde předmět končí na pravé straně pravítka, udává jeho velikost v centimetrech.
  • Na rozdíl od imperiálního pravítka jsou na metrickém pravítku míry udány v desetinných číslech, nikoliv ve zlomcích. Například 1/2 centimetru je udána jako 0,5 cm. [8]
 2. 2
  Poznejte značky centimetrů. Velká čísla u nejdelších čárek na pravítku označují centimetry. Na metrickém pravítku najdete těchto značek 30. Například pro měření pastelky přiložte její spodek na levý konec pravítka. Podívejte se, kde leží její špička. Pokud špička leží přímo na dlouhé čárce u čísla 14, je pastelka dlouhá přesně 14 cm. [9]
 3. 3
  Poznejte značky 1/2 centimetru. Uprostřed mezi dvěma značkami centimetru leží kratší čárka, udávající vzdálenost 1/2 centimetru, neboli 0,5 cm. Celkem jich je na pravítku 60. [10]
  • Pokud například okraj měřeného knoflíku končí na páté čárce přímo mezi značkami 1 a 2 centimetrů, je knoflík dlouhý 1,5 cm.
 4. 4
  Poznejte značky milimetrů. Mezi každou značkou 0,5cm leží čtyři další čárky, označující milimetry. Dohromady jich připadá 10 na každý centimetr, přičemž značka 0,5 cm označuje 5 milimetrů. Každý centimetr tudíž měří 10 mm. Na pravítku je 300 milimetrových čárek. [11]
  • Například při měření kusu papíru, který končí na 7. čárce mezi značkami 24 a 25 centimetrů víte, že tento předmět měří 247 mm, neboli 24,7 cm.
  Reklama

Tipy

 • Nezapomeňte vždy zkontrolovat, že pro každý úkol používáte správnou stranu pravítka. Centimetry a palce by se vám neměly pomíchat, jinak dostanete nesprávné míry. Pamatujte, že na imperiálním pravítku najdete 12 velkých čísel, zatímco na metrickém jich je 30.
 • Naučit se z pravítka odečítat chce cvik, zvláště pak převádění naměřených čísel. Stačí však nezanedbávat trénink a za chvíli uvidíte zlepšení.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 18 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 949 krát
Stránka byla zobrazena 4 949 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama