Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Když budete sledovat obličejové výrazy lidí, abyste zjistili, zda lžou, může vás to zachránit před tím, abyste se stali obětí podvodu. Také vám to může pomoci, abyste si byli jisti svým srdcem a začít si něco s někým neznámým. Analytikové soudních porot pomáhají určit, zda někdo lže u soudu nebo při policejním výslechu. Dokonce i soudci používají techniky odhalení lží, aby věděli, jak mají případy rozsoudit. Abyste také byli schopni to dělat, musíte se naučit, jak správně číst obličejové výrazy a řeč těla, které si většina lidí nevšímá. Chce to trochu cvičení, ale je skvělé mít takové dovednosti! Začtěte se a začněte...

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:
Odhalte lež v obličeji a v očích

 1. 1
  Hledejte mikro-výrazy. Jde o obličejové výrazy, které se na tváři člověka objeví pouze na zlomek vteřiny, ale odhalí jeho skutečné emoce, které se skrývají za lží. Někteří lidé tyto mikro-výrazy vnímají přirozeně, ale může se to naučit téměř každý.
  • Když osoba lže, jeho či její mikro-výrazy odhalí pocity stresu, které způsobuje stahování obočí doprostřed obličeje. Díky tomu se na čele krátce objeví jemná vráska.
 2. 2
  Sledujte dotyky nosu a zakrývání úst. Lidé mají tendenci si sahat na nos častěji, když lžou, než když říkají pravdu.[1] Děje se to pravděpodobně z toho důvodu, že se nahrne adrenalin do kapilár v nose, což způsobuje jeho svědění.[2] [3] Člověk, který lže, si pravděpodobně bude zakrývat ústa rukou, nebo si bude dávat ruce blízko úst, jako kdyby chtěl zakrýt lež, kterou právě říká. Pokud má ústa stažená a napjatá, může to znamenat, že je tato osoba ve stresu. [4] [5]
  • Poslouchejte funění. Někdy může dotýkání se nosu znamenat jen to, že osoba má alergie nebo je nachlazená.
 3. 3
  Všímejte si pohybů očí. Většinou lze poznat, zda si osoba na něco vzpomíná, když se jí díváte na oči. Když si lidé vybavují detaily, jejich oči se posunují směrem doleva (u praváků). Když si praváci něco vymýšlejí, jejich oči se pohnou směrem doprava. U leváků je to přesně naopak. Lidé také při lhaní často zrychleně mrkají. U mužů častěji než u žen je zase běžné protírání očí při lhaní. [1]
  • Sledujte oční víčka. Když člověk vidí nebo slyší něco, s čím nesouhlasí, při mrkání se víčka zavírají na delší dobu. [4] Může jít ale o tak malou změnu, že byste museli vědět, jak člověk mrká v normálních situacích, abyste to mohli odhalit. Pokud si ale člověk dává ruce nebo prsty k očím, jde o další signál toho, že se snaží "zablokovat" [4]
  • Buďte opatrní a nesnažte se odhadnout něčí pravdomluvnost pouze na základě pohybů očí. Nedávné studie zpochybňují názor, že pohyby očí v určitých směrech poukazují na lhaní. [6] [7] Mnoho vědců věří, že tyto pohyby očí jsou statisticky nepřesným ukazatelem pravdomluvnosti.
 4. 4
  Také nepoužívejte jako ukazatel pravdomluvnosti oční kontakt, nebo jeho nedostatek. Přestože si lidé myslí, že je to naopak, lháři se ne vždy vyhýbají očnímu kontaktu. Lidé často oční kontakt přeruší a zahledí se na nehybný předmět, aby se mohli soustředit a vybavit si informace. Lháři mohou naopak oční kontakt schválně vyhledávat, aby působili důvěryhodněji. Lze to i nacvičit a pokusit se tak "dokázat", že člověk mluví pravdu.
  • Ve skutečnosti bylo dokázáno, že někteří lháři vědomě zvyšují oční kontakt, protože zjistili, že nedostatek očního kontaktu se považuje za lhaní. [4]
  • Je jasné, že oční kontakt lze považovat pouze za obecný ukazatel zvyšujícího se stresu, když lidem pokládáte složité otázky. [4]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 5:
Odhalte lži v mluveném projevu

 1. 1
  Všímejte si hlasu dané osoby. Hlas může být opravdu dobrým ukazatelem. Osoba, která lže, může najednou začít mluvit pomaleji nebo rychleji, než normálně, nebo se vlivem napětí může zvýšit či třást hlas. Koktání a zadrhávání také poukazuje na lež.
 2. 2
  Všímejte si přehnaných detailů. Zdá se vám, že daná osoba říká příliš mnoho informací? Příkladem může být: "Moje máma bydlí ve Francii, není to tam hezké? Máte rádi Eiffelovu věž? Je to tam tak čisté. " Příliš mnoho detailů vás může navést k tomu, že se daná osoba snaží působit za každou cenu důvěryhodně.
 3. 3
  Všímejte si impulsivních emocionálních reakcí. Načasování a délka jejich trvání u lhářů většinou nesedí. Buď je to proto, že si daná osoba již zkoušela svoji odpověď, (a nebo je připravena na to, že se jí na to někdo bude ptát) nebo prostě jen plácá nesmysly, aby zaplnila chvíle ticha.
  • Pokud někomu položíte otázku a on odpoví okamžitě, je možné že tato osoba lže. Je to proto, že si svoji odpověď již plánovala a snaží se co nejrychleji odpovědět, aby to měla za sebou.
  • Dalším příkladem je vynechávání důležitých časových údajů, například: "Šel jsem do práce v 5 hodin ráno, a když jsem se v 5 hodin odpoledne vrátil, byl už mrtvý." Touto šikovnou větou lhář pominul vše, co se stalo mezitím.
 4. 4
  Zaměřte se na reakce dané osoby na vaše otázky. Pravdomluvný člověk se nemá proč bránit, protože říká pravdu. Když ale někdo lže, snaží se vykompenzovat to tím, že je příliš útočný, brání se nebo používá jinou zdržovací taktiku.
  • Pravdomluvná osoba často odpoví a přidá další detaily, aby rozptýlila pochyby o pravdivosti svého příběhu. Někdo, kdo se vás snaží podvést, nebude schopný odhalit něco dalšího a bude neustále opakovat, co už bylo řečeno.[5]
  • Naslouchejte nepatrným krátkým pauzám mezi otázkou a odpovědí. Upřímná odpověď vychází z paměti rychle. Lži vyžadují rychlé zopakování toho, co lhář řekl ostatním, aby se vyhl nesrovnalostem a vymyslel si potřebné detaily. Pamatujte, že lidé, kteří se dívají vzhůru, aby si vybavili informace, nemusejí vždy lhát – může to být jen přirozený instinkt.
 5. 5
  Hledejte neobvyklá slova. Způsoby, jak někdo mluví, vám mohou napovědět. Pokud mluví jinak než obvykle, je možné, že vám lžou.
  • Utvrzení. Lhář může používat utvrzující slova, jako například „Opravdu jsem to neudělal“ místo „Neudělal jsem to“. Je to jeho pokus utvrdit vás v něčem..[4]
  • Krátké odpovědi. Někteří lháři odpovídají co možná nejkratší možnou odpovědí (jako „Ano“ nebo „Ne“), aby se vyhnuli zacházení do detailů.
  • Nedokončené věty. Lhář může mluvit zmateně nebo nejasně. Často se v polovině věty zarazí, začnou od začátku nebo větu vůbec nedokončí.[5]
  • Předvědčování. Lháři používají výrazy jako "upřímně," "podle mě," "pravdivě," "Byl jsem vychován tak, abych nikdy nelhal," atd. Honest Pravdomluvní lidé obvykle netráví mnoho času tím, že se utvrzují o pravdě.[4]
  • Přehrávání zpět na vás. Když se zeptáte "Udělal jsi ___," mohou ihned odpovědět "Ne, neudělal ____." To je pokus, jak se vyhnout dojmu z opožděné odpovědi.[4]
 6. 6
  Všímejte se technik, které zdržují čas nebo odvádějí pozornost. Lhář těchto technik využívá k tomu, aby získal čas k vymyšlení důvěryhodného příběhu nebo odvedl pozornost.[4]
  • Opakování vašich vlastních slov v odpovědi na otázku.
  • Zadržovací taktiky, jako požadavek na zopakování otázky.
  • Pochvaly typu "Dobrá otázka!" nebo "Kdy se z tebe stal tak dobrý detektiv?"
  • Konfrontační styl odpovědí jako " Záleží na tom, co myslíš tím X" nebo "Kde jsi tuto informaci zjistil? "
  • Použití humoru a/nebo sarkazmu aby odvedli pozornost.
 7. 7
  Všímejte si, jestli osoba opakuje věty. Když podezřelý používá téměř stejná slova dokola, pak pravděpodobně lže. Když si někdo vymýšlí, on nebo ona si snaží vybavit určitou větu nebo frázi, která zní přesvědčivě. Když je požádán, aby situaci vysvětlil znovu, lhář použije tu samou "přesvědčivou" větu znovu.
 8. 8
  Odhalte přerušení v půlce věty. Přerušení v půli věty vidíme, když se chytrý lhář snaží odvést pozornost od sebe a v polovině věty hovor přeruší a stočí téma někam jinam. Někdo se například může takto chytře pokusit změnit téma hovoru: "Šel jsem zrovna – hele, nenechal sis o víkend udělat nový účes? "
  • Buďte obzvláště opatrní, pokud vám dotazovaný lichotí. Lháři vědí, že lidé dobře reagují na lichotky a díky nim tak dostane šanci uniknout otázkám. Buďte tedy na pozoru, pokud vám někdo zničehonic začne skládat komplimenty.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 5:
Odhalte lži pomocí řeči těla

 1. 1
  Zkontrolujte pocení. Lidé mají tendenci se více potit když lžou.[8] Měření pocení je vlastně jeden ze způsobů jak funguje polygraf ("detektor lži" ve všech filmech) a odhalí lež.[9] I zde ale nejde o spolehlivý ukazatel lhaní.
  • Pamatujte však na to, že to není spolehlivé znamení. Někteří lidé se více potí, protože jsou nervózní, plaší, nebo čelí podmínkám, kvůli kterým se potí více než obvykle. Jde o ukazatel, který musí být interpretován v kontextu ostatních znaků, jako je například třas, červenání nebo potíže s polykáním.
 2. 2
  Sledujte, jestli daná osoba pokyvuje hlavou. Pokud pokyvuje nebo třese hlavou v rozporu s tím, co říká, může jít o lež. Říká se tomu "nesoulad."
  • Někdo může například tvrdit, že něco udělal, jako třeba: "Vyčistil jsem ty hrnce pořádně, " zatímco kroutí hlavou a tím odhalí fakt, že hrnce jen lehce vytřel a neumyl je pořádně. Pokud nejde o dobře trénovanou osobu, je toto jednoduchá nevědomá chyba a fyzická reakce, která je pravdivá.[1] [4]
  • Také se může stát, že osoba s kýváním zaváhá. Pravdomluvná osoba často pokyvuje hlavou, aby podpořila tvrzení, které pronáší v tu samou dobu; když se vás lidé snaží podvést, může se objevit krátké zaváhání.[1]
 3. 3
  Sledujte nervozitu. Znakem, že osoba lže, je jeho nervozita, buď se vrtí sami, nebo s náhodnými věcmi ve svém dosahu. Vychází to z nervozity, která pramení ze strachu, že bude lež odhalena. Aby lháři uvolnili negativní energii, často si hrají se židlí, kapesníkem nebo s nějakou části svého těla.
  • Ošívání se může být také známkou trapnosti, neklidu, nepohodlí nebo nutnosti jít na toaletu.
  • Lidé se zdravotním postižením, jako je ADHD nebo autismus, se mohou hodně ošívat. Vůbec to nesouvisí s upřímností; je to způsob, jak zůstávají v klidu.
  • Klid také vždy neznamená poctivost. Někteří lháři stojí nebo sedí velmi klidně, protože jsou tak soustředěni na svou lež.
 4. 4
  Sledujte zrcadlení. Přirozeně napodobujeme chování těch, se kterými jsme v kontaktu. Je to způsob jak prokázat zájem a podporu. Při lhaní může napodobování ustoupit, protože má lhář spoustu práce s vytvářením nové reality pro posluchače. Některé příklady selhání zrcadlení, díky kterým byste mohli zpozorovat, že je něco v nepořádku:
  • Odklánění. Když člověk mluví pravdu, nebo nemá co skrývat má tendenci naklánět se blíže k posluchači. Na druhou stranu lhář se bude pravděpodobně naklánět směrem dozadu, což znamená, že nechce říct více, než je nutné.< ref name="Navarro" /> Také to může ale znamenat nelibost nebo nezájem. Chtějí se ze situace dostat ven.
  • Když lidé říkají pravdu, pohyby hlavou a gesta nevědomě napodobují posluchače a vytvářejí tak souhru mezi mluvčím a posluchačem. Osobě, která se vás snaží podvést, tohle pravděpodobně nepůjde, pokud má tedy problém s gestikulací a pohyby hlavou, může to znamenat, že se snaží něco skrýt. Můžete si dokonce všimnout i vědomého natočení hlavy či ruky na opačnou stranu.
 5. 5
  Sledujte hrdlo. Když daná osoba lže, může se neustále snažit zvlhčovat hrdlo polykáním nebo odkašláváním. Lhaní způsobuje zvýšenou produkci adrenalinu v těle a tím slinné žlázy produkují nejdříve spoustu slin a poté velmi málo. Když se sliny tvoří, může daná osoba polykat. Když se tvořit přestanou, může si odkašlávat.
 6. 6
  Kontrolujte dýchání. Lhář má tendenci dýchat rychleji, což se projevuje několika krátkýcmi nádechy následovanými jedním hlubokým.[4] /sta se mohou zdát suchá (což způsobuje odkašlávání). Opět je to tím, že vystavují své tělo stresu, což způsobuje, že srdce bije rychleji a plíce vyžadují více vzduchu.
 7. 7
  Všímejte si, jak se chovají ostatní části těla. Sledujte dlaně, ruce a nohy. V běžné situaci si lidé dělají pohodlí a dělají si prostor, tím že do široka gestikulují rukama a možná si i pohodlně roztáhnou nohy. Lhář bude mít tendenci pohyb omezovat, být strnulý a sebestředný. [4] Rukama se může dotýkat obličeje, uší nebo zadní části krku. Založené ruce, překřížené nohy a nedostatek pohybu rukama, může být známkou, že nechce daná osoba poskytnout další informace. The person's hands may touch his or her face, ear, or the back of the neck.
  • Lháři mají tendenci vyhýbat se gestům, které považujeme za normální součást rozhovoru nebo konverzace. Až na pár vyjímek se budou lháři vyhýbat ukazování prstem, gestům s otevřenou dlaní a gestu kdy se sebe dotýkají prsty a tvoří trojůhelníkový tvar (často spojované s hlasitým přemýšlením), atd.[4]
  • Zkontrolujte klouby. Lháři, kteří zůstávají stát bez pohybu se mohou chytit za boky židle nebo jiný objekt až jim zbělají klouby na rukou, aniž by si toho všimli.[4]
  • Lháři se také běžně upravují, například si hrají s vlasy, upravují si kravatu nebo si hrají s manžetami u košile.[5] [10]
  • Pamatujte si tyto dvě výjimky:
   • Lháři mohou záměrně vypadat jako že jsou "v pohodě".[4] Zívání a znuděné chování může být známkou pokusu zakrýt podpovod tím že bude působit neformálně. Jen protože jsou v pohodě, neznamená, že nelžou.
   • Pamatujte, že tyto signály mohou být známkou nervozity a ne podvodu. Vyslíchaná osoba nemusí být nutně nervózní protože lže.
 8. 8
  Nezapomeňte, že mohou existovat i jiné důvody neobvyklé řeči těla. Jiná řeč těla neznamená vždy lež. Vyhněte se unáhleným závěrům, protože existuje mnoho důvodů, proč se někdo chová jinak. Patří sem...
  • Pochází z jiné kultury, s různými normami vztahujícími se k řeči těla
  • Pocit nervozity z důvodu, který nesouvisí se lží (jako je plachost nebo sociální úzkost)
  • Pocit chladu (a tím zkřížení paží a dojem "uzavření se")
  • Postižení, které ovlivňuje řeč těla, jako je ADHD nebo autismus (což může zahrnovat ošívání se, divnou řeč těla a zírání nebo naopak vyhýbání se očnímu kontaktu)
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 5:
Odhalte lež pomocí vyptávání

 1. 1
  Buďte opatrní. Ačkoliv je možné odhalit lež a podvody, je také možné vidět znaky podvodného chování tam, kde nejsou. Mnoho faktorů může způsobit, že někdo bude vypadat jako lhář, ale tyto "projevy" se mohou objevit kvůli rozpakům, nervozitě, nemotornosti, nebo pocitu studu/méněcennosti. Je snadné si se lhářem splést i vystresovaného člověka, protože některé projevy stresu jsou podobné jako projevy lhaní. Proto je důležité si při pozorování osoby podezřelé ze lhaní vytvořit "vzorec" klamného chování a odpovědí, protože neexistuje nic, co vám spolehlivě řekne "aha, to je lež!". Může jít například o:[4]
  • Trapnou situaci
  • Stud
  • Nešikovnost
  • Pocit méněcennosti
  • Stres
 2. 2
  Věnujte čas tomu, abyste si s domnělým lhářem vypěstovali dobrý vztah a vytvořili uvolněnou atmosféru. K tomu patří, že nedáte najevo, že danou osobu podezíráte ze lhaní a budete se snažit zrcadlit jeho/její pohyby při konverzaci a rychlost řeči. Když se této osoby budete na něco ptát, dělejte to s porozuměním a nebuďte povýšení. Tento postup pomůže zajistit, aby se potenciální lhář uvolnil, což vám umožní lépe číst projevy lhaní.
 3. 3
  Stanovte výchozí bod. Výchozí bod je to, jak se daná osoba chová, když nelže. Pomůže vám určit, jestli to, jak se chová teď je jiné, než obvykle. Začněte tím, že se, v případě, že se neznáte, seznámíte a pak budete pokračovat – lidé většinou odpovídají pravdivě na základní otázky o své osobě. Pokud jde o někoho, koho již lépe znáte, můžete výchozí bod nastavit pomocí otázek, na které už odpověď znáte.
 4. 4
  Naučte se všímat si odchylek. Většinou když lidé lžou, vyprávějí pravdivé historky, kterými se schválně chtějí vyhnout odpovědi na vaši otázku.
  • Pokud někdo na otázku "Uhodil jsi někdy svoji ženu?" odpoví "Svoji ženu miluju, proč bych to dělal?", říká v podstatě pravdu, ale vyhýbá se odpovídání na původní otázku. Může to znamenat, že lže, nebo se snaží něco skrýt.
 5. 5
  Chtějte po dané osobě, aby vám příběh opakovala stále dokola. Pokud si opravdu nejste jistí, jestli mluví pravdu, požádejte je, ať příběh několikrát zopakují. Je těžké mít přehled o nepravdivých informacích. Je pravděpodobné, že lhář v průběhu opakování vymyšleného příběhu řekne něco jinak, nebo úplně špatně.
  • Požádejte danou osobu, aby vám příběh převyprávěla od konce.[5] To je velmi těžké, obzvlášť nemají-li být vynechány detaily. I profesionální lhář může mít s tímto opačným postupem problém.
 6. 6
  Dívejte se na domnělého lháře nedůvěřivě. Pokud lže, bude mu to brzy nepříjemné. Pokud říká pravdu, často se naštve, nebo bude působit frustrovaně (sevře rty, svraští obočí, napne horní víčka a přivře oči).
 7. 7
  Použijte ticho. Pro lháře je velmi těžké nezaplnit ticho, které jste způsobili.[4] Chce, abyste věřili jeho lžím a ticho neposkytuje žádnou zpětnou vazbu, co se týče toho, zda jste mu na to skočili, nebo ne. Když budete trpěliví a vydržíte potichu, hodně lhářů nepřestane mluvit, aby toto ticho zaplnili; pravděpodobně budou informace přikrášlovat a možná se sami něčím prozradí, aniž byste se na cokoliv museli ptát!
  • Lháři se vás snaží prokouknout, aby zjistili, jestli jste jim na jejich historku skočili.[5] Pokud nedáte nic najevo, začnou se často cítit nepříjemně.
  • Jste-li dobrý posluchač, stejně nebudete přerušovat, což je samo o sobě skvělý způsob, jak příběhu přijít na kloub. Pokud máte tendenci lidi přerušovat, tak trénujte, abyste to nedělali – díky tomu nejenom odhalíte lži, ale budete i celkově lepším posluchačem.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 5:
Zhodnoťte situaci

 1. 1
  Podívejte se na situaci v širším měřítku. Až budete hodnotit řeč těla, mluvené reakce a další znaky poukazující na lhaní, zaměřte se na následující faktory:[1]
  • Je tato osoba často vystavena velikému stresu, nebo se jedná jen o situaci, ve které je teď?
  • Nejedná se o kulturní nedorozumění? Možná se jedná o chování, které je v jedné kultuře vhodné, zatímco v jiné kultuře je považováno za nečestné.
  • Nejste vůči této osobě zaujatí nebo plni předsudků?
  • Nechcete aby tato osoba skutečně lhala? Dejte si pozor, ať do této pasti nechytíte!
  • Lhala tato osoba už někdy? Je právě tato osoba zvyklá lhát?
  • Má tato osoba motiv a máte dobrý důvod, myslet si, že lže?
  • Umíte dobře prokouknout lži? Uvážili jste celý kontext a nezaměřili jste se pouze na jeden nebo dva možné znaky?
 2. 2
  Podívejte se na své vlastní chování. Máte často podezření nebo obviňujete lidi ze lhaní? To by mohlo být známkou toho, že máte potíže s důvěrou v ostatní lidi. Pokud se často urážíte, lidé vás mohou jen těžko mít rádi nebo si k vám najít cestu.
  • Zvažte rozhovor s poradcem, pokud máte potíže s důvěrou v ostatní nebo se jen těžko uvolňujete v přítomnosti lidí.
 3. 3
  Dávejte pozor na obviňování svých blízkých. Pokud někoho nesprávně obviníte ze lhaní, můžete poškodit nebo zničit vztah. Můžete také poškodit svou pověst a lidé si mohou myslet, že by vás mohli obviňovat. Než někoho obviníte, ujistěte se, že jste si jisti jeho lží.
  • Vyhněte se unáhleným názorům na někoho na základě jeho pověsti. Pokud už někdo lhal, může to dělat znovu. Může se však polepšit, nebo jej může obvinit někdo jiný, koho napadlo že to bude jednodušší.
 4. 4
  Dotáhněte to do konce. Pokud můžete, zkontrolujte si fakta spojená s lhářovou historkou. Zkušený lhář vám možná dá nějaká důvod, proč byste neměli mluvit s osobou, která příběh může potvrdit nebo vyvrátit. Pravděpodobně půjde zase o lži, takže by se mohlo vyplatit překonat svojí neochotu, abyste se spojili s osobou, od které vás lhář odrazoval. Všechna fakta, která si ověřit můžete, byste si ověřit měli.
  • Zkontrolujte, zda lež má smysl. Je logická, nebo má části, které se nezdají být realistické?
  Reklama

Tipy

 • Dobrým způsobem, jak pracovat na svých schopnostech odhalovat lži, je sledování soudních pořadů jako Soudkyně Barbara a snažit se určit, kdo lže. Věřte svým instinktům a pak pozorně sledujte, abyste viděli, jestli dokážete poznat nějaké lži, které osoba, které nejméně věříte, říká (i když občas lžou oba!) Pokud souhlasíte s rozsudkem soudce, tak jste si pravděpodobně všimli stejných znaků jako ona.
 • Také byste si měli ověřit, zda lež dává smysl. Většina lidí při lhaní znervózní a začne si vymýšlet něco, co nedává smysl. Pokud vám budou říkat příliš mnoho detailů, je možné, že lžou. Požádejte je, ať vám svůj příběh řeknou několikrát a ujistěte se, že říkají to samé, jako předtím.
 • Než někoho nazvete lhářem, buďte si stoprocentně jistí. Jinak byste mohli zničit přátelství/vztah pro nic za nic.
 • Čím lépe někoho budete znát, tím lépe pochopíte, jakým způsobem myslí, a budete tedy schopní snadněji poznat, kdy odbíhají od pravdy.
 • Lháři mohou použít věci, které jsou okolo nich, aby do svých lží přidali detaily. Například, leží-li na stole pero, začlení pero do svého příběhu. To také může prozradit, že někdo lže.
 • Rychlá změna tématu nebo přenesení tématu v žert může značit lež. Také přechod do obrany a vyhýbání se očnímu kontaktu, nebo naopak snaha přesvědčit vás přímým očním kontaktem. Občas se vás začnou na něco vyptávat, aby od sebe odtrhli pozornost. Někteří lidé jsou opravdu velmi dobrými lháři a nic nenaznačuje tomu, že lžou. Musíte věřit své intuici a důkazům, kterých si všimnete.
 • Některé z projevů lhaní vypsaných výše můžou také korespondovat s chováním někoho, kdo třeba vůbec nelže. Lidé, kteří jsou nervózní, stydliví, snadno zastrašení, nebo se z nějakého důvodu cítí vinní atd., mohou reagovat nervózně nebo špatně, když se jich někdo vyptává, nebo když jsou vystaveni stresu. Takoví lidé se v případě, že je někdo obviní ze lži, mohou rychle začít bránit, hlavně pak ti, kteří jsou opravdu upřímní a čestní. To může vypadat jako lhaní, ale často se jedná jenom o šok nebo stud kvůli tomu, že se z ničeho nic stali středem zájmu.
 • Pokud si myslíte, že někdo lže, vyžadujte víc detailů. Pokud váhají nebo se dotýkají svého obličeje, může se jednat o znak, že lžou!
 • O některých lidech se ví, že lžou. Pamatujte na to, ale nenechte si tím zakalit úsudek. Lidé se neustále mění a může se stát, že když se někdo změní, může to kvůli nedostatku důvěry způsobeným dřívější reputací přijít vniveč. Dřívější reputace není vším – stejně jako u znaků lhaní ji musíte interpretovat spolu v kontextu s dalšími věcmi a v každém případě zvlášť. Zvažte také to, že něčí špatnou reputaci mohl vytvořit někdo, komu to přijde vhod.
 • Je snazší poznat, že někdo lže u lidí, které dobře znáte.
Reklama

Varování

 • Řeč těla je jedním z ukazatelů, ne fakt. Nikoho netrestejte jen kvůli tomu, že si nějak vyložíte jejich řeč těla nebo projev. Vždy najděte konkrétní důkazy předtím, než budete dělat konečné závěry. Také by váš přístup k situaci, kdy chcete objevit lháře, neměl být "Jestli to nevezmu vážně, tak mě oblbnou"; ponechte svůj osobní smysl pro spravedlnost stranou a hledejte fakta, motiv a širší důsledky. Ačkoliv máte právo cítit se ublíženě a zrazeně pokud někdo lhal tak, že vám to ublížilo, přání, aby někdo lhal, protože to odpovídá vaším předsudkům, může zakalit váš úsudek.
 • Nezapomeňte, že se někteří lidé rádi dívají z očí do očí. Možná si to nacvičili, možná to dělají proto, aby ostatní rozhodili, nebo si prostě jen myslí, že jde o slušnost, protože jim někdo řekl, že udržovat oční kontakt je zdvořilé!
 • Někteří lidé mají opravdu hodně sucho v krku a musí hodně polykat a odkašlávat si.
 • Nucený úsměv je často pouze projevem slušnosti; neberte si to osobně. Pokud se na vás někdo neupřímně směje, může to také znamenat, že se na vás snaží udělat dobrý dojem, že si vás váží a projevuje vám svůj respekt.
 • dávejte si pozor na to, jak často hodnotíte pravdomluvnost druhých. Pokud neustále hledáte lži, tak se vám možná lidé začnou vyhýbat, protože nechtějí být vyslýcháni. Když jste neustále útoční a podezřívaví, nejedná se o bdělost – znamená to, že máte chorobný nedostatek důvěry k ostatním.
 • Někteří lidé se vrtí, když se jim chce na toaletu, nebo když jim je příliš horko nebo zima.
 • Studie prokázaly, že výslech podezřelého lháře by měl vždy být prováděn v jeho mateřštině, protože ani profesionální mluvčí cizího jazyka neprojeví stejné reakce (jak v mluvené řeči, tak v řeči těla), když se jich někdo na něco ptá v jazyce, který si osvojili až později v životě.
 • Nezapomeňte na různá postižení. Postižení může ovlivnit, jak se daná osoba projevuje, takže byste postižené lidi neměli soudit stejně jako nepostižené – mohlo by to vést k nedorozuměním. Zjistěte, jak se chovají normálně a pak si všímejte, jestli se jejich současné chování od toho normálního liší.
  • Autisté (včetně těch s Aspergerovým syndromem) se možná budou vrtět a vyhýbat očnímu kontaktu, což patří k jejich přirozené řeči těla.
  • Úzkost (především sociální fobie a posttraumatická stresová porucha) se občas může jevit jako lhaní; daná osoba se může vyhýbat očnímu kontaktu, lidem a chovat se nervózně.
  • Hluší nebo nedoslýchaví lidé budou místo vašich očí pravděpodobně muset sledovat vaše ústa, aby z nich mohli lépe vyčíst, co říkáte.
  • Mezi symptomy bipolární poruchy (maniakální deprese) patří rychlé mluvení v manické fázi.

Nikoho neobviňujte předtím, než si budete stoprocentně jistí, že lžou.

Reklama

Související články

Jak někomu udělat cucflekJak někomu udělat cucflek
Jak zařídit, aby vás postrádalJak zařídit, aby vás postrádal
Jak na francouzské líbání
Jak poznat, zda o vás má dívka zájemJak poznat, zda o vás má dívka zájem
Jak přestat milovat někoho, kdo vás nemilujeJak přestat milovat někoho, kdo vás nemiluje
Jak zajistit, aby se do vás muž zamilovalJak zajistit, aby se do vás muž zamiloval
Jak poznat, že někoho milujeteJak poznat, že někoho milujete
Jak se komukoliv pomstítJak se komukoliv pomstít
Jak se naučit skvěle líbatJak se naučit skvěle líbat
Jak rozpoznat flirtovací signály u ženJak rozpoznat flirtovací signály u žen
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak na něco (nebo na někoho) přestat mysletJak na něco (nebo na někoho) přestat myslet
Jak si najít přítelkyniJak si najít přítelkyni
Jak dát dívce najevo, že vám na ní záležíJak dát dívce najevo, že vám na ní záleží
Reklama

O tomto wikiHow

Maya Diamond, MA
Spoluautorem článku je :
Životní kouč
Spoluautorem tohoto článku je Maya Diamond, MA, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 24 809 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 24 809 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama