Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Úsloví „lže, jako když tiskne“ získává zcela nový rozměr ve chvíli, kdy se setkáte s patologickým lhářem. Takový člověk nemusí být úplně nohama na zemi a skutečně věří lžím, které říká, často proto, aby si zvedl nízké sebevědomí. Každý si občas trochu přikrášlí skutečnost nebo neřekne celou pravdu, ale patologický lhář lže doslova o každé minutě svého života. Lže i o drobnostech jako kolik utratil za večeři nebo jak naposledy koupal svého psa, protože žije v bludu, že každá věta má strategický význam pro jeho život.

Když vám váž blízký neustále lže, je to velmi frustrující a ponižující zároveň. Jak tedy poznáte rozdíl mezi tím, zda máte tu čest jen s běžným člověkem, který se tu a tam rád dělá zajímavějším, nebo se skutečným patologickým lhářem? Několik rozpoznávacích znaků vám v tom spolehlivě pomůže.

Postup

 1. 1
  Pochopte, co patologický lhář je. Uvědomte si, že patologický lhář je někdo kdo lže ze zvyku, chronicky a bez přemýšlení. Je to zkrátka jeho způsob života, vymýšlet si věci z mnoha důvodů, většinou proto, že pravda je nepříjemná a vybájené historky jsou pohodlnější. Tento druh lhaní se většinou rozvine již v dětství, často jako důsledek složitých situací doma nebo ve škole, které je pro dítě jednodušší vyřešit zalháním. Je to zlozvyk, nikoli manipulace – tak rozpoznáte patologického lháře od sociopata, který chce ovládat své okolí.
 2. 2
  Věnujte pozornost tomu, zda podrobnosti a informace, které dotyčný říká, jsou při každém vyprávění konzistentní. Otestujte jednoduchý příběh, například otázku, co měl včera k večeři. Odpověď bude třeba těstoviny s brokolicí, ale později bude osoba tvrdit ostatním a/nebo vám, že se těstoviny zapíjely šampaňským. Podrobnosti a detaily budou neustále narůstat a vyvíjet se.
  • Porovnávejte drobné detaily s celým obrazem. Od počtu lidí v lhářově příběhu po příběh samotný, uvědomte si, jaké podrobnosti se změnily a jak často.
  • Věnujte pozornost postavám, které v příběhu vystupují.. Pokud se například při třetím vyprávění stejné historky najednou objeví policisté, zamyslete se nad tím, jestli dotyčný vůbec mluví pravdu.
  • Uvědomte si frekvenci lží. Patologický lhář lže neustále, což je jediná věc, které u něj můžete věřit – lže bez přestání. Proveďte nevědecký experiment a každý den se zajímejte o nějakou oblast života dotyčné osoby. Vyberte si něco nedůležitého, například co bylo k večeři, nebo na co se díval/a v televizi. Nenápadně se zeptejte na tu stejnou věc několikrát za den a počkejte, zda se odpověď mění – podpořte lháře tím, že ukážete zájem, když se lhář bude pokoušet příběh vyšperkovat. Neříkejte, že jste dnes už předtím slyšeli jinou odpověd.
 3. 3
  Porovnejte příběhy s lidmi, kteří se přátelí s vámi i s tím, koho podezříváte z patologického lhaní, abyste si ujasnili, jak moc se příběh mění, aby zaujal různé posluchače. Některé podrobnosti se mohou měnit, aby byla historka dramatičtější, nebo aby přitáhla pozornost k osobnosti lháře.
  • Zkuste přátele/příbuzné navzájem konfrontovat. Pokud se lhář dostal do sporu, bude se možná pokoušet pozměnit detaily tak, aby vypadal lepší. Také možná do vyprávění zahrne další lidi a vymyslí si lži o druhých, aby se většina osob přiklonila na jeho/její stranu.
  • Νedostaňte se do problémů. Pokud lhář něco udělal špatně, udělá cokoliv pro to, aby chybu nemusel přiznat – což znamená vymyslet si i obrovskou lež a/nebo svalit vinu na někoho jiného.
  • Lhář si vymýšlí, aby na sebe upoutal pozornost. Hlavním cílem mnoha patologických lhářů je získat pozitivní pozornost. Motivů existuje mnoho – nuda, nízké sebevědomí a tak dále. Patologický lhář chce vypadat lépe, než druzí, aby ho okolí obdivovalo a cenilo si ho.
 4. 4
  Zamyslete se, zda dotyčný lže proto, aby si získal pozornost. Jedním z důvodů patologického lhaní je pocit, že díky lžím se člověk drží na výsluní. Taková osoba trpí utkvělou představou, že by měla být středem vesmíru a udělá cokoliv, aby toho dosáhla. Jakmile ten pocit jednou okusí, ve svých pocitech se utvrdí a pak se neštítí ani těch největších lží a fabulací, aby si svou důležitost udržela. Tady je několik možností:
  • Žadonění o soucit. Patologický lhář žije v domění, že jeho problémy jsou mnohem závažnější, než problémy druhých. Od říznutí o papír po údajnou šikanu od učitele či nadřízeného, patologický lhář o svých útrapách každému neustále vypráví, zveličuje podrobnosti do neuvěřitelných rozměrů, aby získal soucit všech lidí okolo sebe.
  • Touha cítit se důležitě. Patologický lhář se potřebuje cítit jako král nebo královna. Ať už jste vy dosáhli v životě čehokoli, buďte si jistí, že lháři se to povedlo mnohem lépe. Tenhle člověk se nad vámi vždycky cítí nadřazen bez ohledu na to, jestli v osobním nebo pracovním životě.
  • Pocit nudy. Protože dotyčný člověk prakticky nežije v reálném světě, znadno se začne nudit, pokud má pocit, že se v jeho okolí neodehrává žádné drama. Výsledkem jsou lži a fabulace, které mají za cíl lháře zabavit. Naneštěstí to znamená i zapojení dalších lidí, kterým mohou výmysly ublížit.
  • Nejistota. Nízké sebevědomí je jedním z nejčastějších důvodů, proč se z lidí stávají patologičtí lháři. Až už si to uvědomují nebo ne, patologičtí lháři mají pocit, že nejsou dostatečně důležití a tak si musí vymýšlet události, aby se jevili zajímavější.
 5. 5
  Zjistěte si, jestli je dotyčný na něčem závislý nebo jestli nemá nějaké tajné návyky, které jsou potenciálně škodlivé. Patologiícké lhaní jde často ruku v ruce se snahou zamaskovat závislost na alkoholu nebo drogách, posedlost, která postiženému ničí život, například trávení příliš dlouhé doby na počítači nebo zdravotní problémy jako je bulimie či anorexie. Terapie, skupinové poradenství a jiná profesionální pomoc je pro takové lidi velmi důležitá. Když si vy sami uvědomíte tyto souvislosti, lépe pochopíte důvody patologického lhaní dotyčného.
  • Část terapie se musí soustředit na neovladatelné patologické lhaní. Patologického lháře je možné změnit.
  • Důvodem mohou být i další duševní poruchy a onemocnění, například narcistní porucha osobnosti, bipolární afektivní porucha nebo hraniční porucha osobnosti.
 6. 6
  Všimněte si, jak se dotyčný chová, pokud je při lži přistižen. Nejhorší, co se patologickému lháři může stát, je když ho někdo při lhaní nachytá.
  • Extrémní obrana. Čekejte, že se lhář bude bránit ze všech sil a udělá cokoli, co je ve jeho silách, aby svalil vinu na někoho jiného.
  • Rychle si vymyslí jinou lež, aby zakryl tu původní. Patologický lhář si začne okamžitě vymýšlet, aby jeho pověst ani trochu neutrpěla. Může to zahrnovat i mnohem větší lež, než byla ta původní – což bývá velmi nápadné.
  • Bude agresivní a možná bude toužit po pomstě. Vztek a zlost může být další reakce na přistižení při lži, takže se připravte i na to. Když lháře přistihne někdo blízký, komu na něm záleží, může ho to také emocionálně vykolejit a lhář se lítostivě rozpláče.
 7. 7
  Zjistěte, jestli dotyčný žije v realitě. Patologický lhář obvykle žije úplně odtržený od reality a má problémy zvládat svůj skutečný život. Některé indicie zahrnují:
  • Časté změny zaměstnání. Dotyčný si nedokáže dlouhodobě udržet stejné zaměstnání, buď proto, že je vždy brzy přistižen při lži, nebo proto, že práci jednoduše nezvládá, protože se k ní dostal opět lží.
  • Neschopnost si udržet trvalý vztah. Mezilidské a romantické vztahy často zkrachují – patologický lhář má většinou životní lásku nebo nejlepšího přítele několik měsíců a pak z ničeho nic s tou osobou přeruší veškerý kontakt. Lži a nereálná očekávání ke lháři často přitajhují spoustu nových vztahů, ale on je nedokáže rozvíjet a posilovat.
  • Problematické vztahy s rodinou. Po letech obelhávání přestane rodina patologického lháře podporovat a raději si od něj drží odstup.
  Reklama

Tipy

 • Při rozhovoru s patologickým lhářem se nikdy nedozvíte konzistentní, spojitý příběh.
 • Nezapomínejte, že patologický lhář zveličuje všechno, co vám říká, takže jeho historky berte s rezervou.
 • Člověk, který lže ze zvyku časem ztratí schopnost rozlišit mezi skutečností a lží. Skutečně svým výmyslům věří – je proto prakticky nemožné patologického lháře konfrontovat.
 • "Mythomaniak", "kompulzivní lhář", "chronický lhář", to je jen několik dalších pojmenování patologického lháře.
 • Když vám někdo neustále lže, vlastně k vám nemá žádnou úctu – není to člověk, kterému můžete věřit a považovat ho za skutečného přítele.
 • Ani pro vyléčeného patologického lháře není lehké se kontrolovat. Většina odpovědí je rychlá a reflexivní, i když většinou vymyšlená. Ačkoli lhář slíbí, že své lži bude sám oznamovat, požádejte přátele, aby lháři kladli nejrůznější otázky a pomohli vám lež odhalit. Pokaždé, když se vám to povede, lháři to řekněte. Brzy možná patologický lhář sám začne na své lži upozorňovat, jakmile je vysloví. Nezapomeňte, že tito lidé většinou trpí nedostatkem sebevědomí., takže když je párkrát přistihnete při lži, nejspíš je to odradí.
 • Pokud vám na tom člověku záleží, často mu připomínejte, že nemusí předstírat, že je dokonalý. Řekněte mu o některých svých vlastních selháních a věcech, které se vám nepovedly.
 • Nejúspěšnější lháři vědí, jak své lži v životě uplatnit. Každý den začnou s novou lží a postupem času jejich lži úplně překryjí skutečný svět a jejich život se stane zvláštním snem.
 • Snažte se chronického lháře úplně neignorovat a neznepřátelit si ho. Má vážný problém, který mu omezuje život a osamělost a nedostatek opravdových přátel může vést k úzkosti a depresím.
 • Zvažte možnost, že osoba trpí poruchou ADHD nebo OCD a ve skutečnosti není patologický lhář. Lidé s ADHD často čelí stejným výzvám a problémům, jako patologičtí lháři, ale jen malé procento dospělých skutečně vyhledá odbornou pomoc. Obzvlášť střídání zaměstnání je typický příznak pro oba stavy – dospělí lidé, trpící ADHD často dávají výpověď, protože mají nízké sebevědomí a pocit, že "je každý odsuzuje" nebo "kritizuje" případně rovnou "nenávidí." Pokud se s někým takovým osobně setkáte, je lepší začít upřímně mluvit o vlastních zkušenostech a o jiných dospělých s ADHD, abyste dotyčného podpořili a pomohli mu najít vlastní cestu. Většinu dospělých nikdy nenapadne, že by mohli ADHD trpět a že nejsou jednoduše „divní“. Na internetu je spousta návodů na to, jak příznaky nemoci rozeznat a jak zahájit účinnou léčbu.
 • Řekněte lháři něco hezkého, abyste muzvedli sebevědomí. Může to trochu snížit jeho nutkání ke lhaní, alespoň na krátkou dobu. Dejte jim najevo, že život je někdy zkrátka nudný a že je to tak úplně v pořádku, že to znamená méně stresu. Vystavení se těmto situacím může mít za následek, že jejich vlastní život bude "mnohem průměrnější a nudnější," což je mnohem lepší, než neustálé lhaní.
Reklama

Varování

 • Můžete někomu doporučit, aby začal své patologické lhaní léčit, ale přinutit ho nemůžete. Velmi náročné je už jen přimět dotyčného, aby si uvědomil, že má se lhaním problém, natož ho přimět, aby se začal léčit.
 • Pokud máte podezření, že někdo lže, aby kryl protizákonou aktivitu, raději kontaktujte policii.
Reklama

Související články

Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak poznat, kdy je čas na rozchodJak poznat, kdy je čas na rozchod
Jak zapomenout na někoho, koho milujeteJak zapomenout na někoho, koho milujete
Jak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexuJak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexu
Jak ukázat ex, že jste se pohnuli dálJak ukázat ex, že jste se pohnuli dál
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak se rozejítJak se rozejít
Jak přestat mluvit sprostěJak přestat mluvit sprostě
Jak přistihnout nevěrného partnera nebo partnerkuJak přistihnout nevěrného partnera nebo partnerku
Jak se šetrně rozejít s přítelkyníJak se šetrně rozejít s přítelkyní
Jak se rozejít s někým, koho milujeteJak se rozejít s někým, koho milujete
Jak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovaliJak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovali
Jak zajistit rozchod nějakého páruJak zajistit rozchod nějakého páru
Jak přestat milovatJak přestat milovat
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 52 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 21 570 krát
Stránka byla zobrazena 21 570 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama