Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina koček jsou klidní a mírumilovní tvorové. Nechtějí vás kousat ani škrábat a většinou se vyhýbají všem situacím, kdy je to nutné. V některých případech může ovšem kočka na svého majitele zaútočit a poranit ho. Kromě toho, že škrábance a kousance od koček bolí, mohou také způsobit infekci a je lepší se jim vyhnout. V tomto článku se dozvíte, jak reagovat, když vás kočka pokouše nebo poškrábe a jak ji tyto zlozvyky odnaučit.[1]

Část 1
Část 1 ze 3:
Jak reagovat na kousání a škrábání

 1. 1
  Reaguje klidně. Nikdy kočku nebijte, nekřičte na ni, ani ji nepronásledujte a neztrácejte nervy. Když kočku vyděsíte, bude ještě nervóznější a zmatenější.
  • Nikdy kočku nevolejte, abyste ji mohli potrestat. Kočka nemá ani páru o tom, proč se k ní chováte negativně. Když ji k sobě budete volat, bude naopak očekávat, že se k ní budete chovat mile.
 2. 2
  Odejděte od kočky. To první, co byste měli udělat, je přestat se kočky dotýkat a dát si pozor, aby vám nemohla zaútočit na ruce. Pokud se kočka nezklidní během několika vteřin, pomalu si stoupněte, abyste mohli odejít. Jděte pryč a nevracejte se, dokud kočka nebude v klidu.
  • Neměli byste se snažit kočku zklidnit a hladit ji po tom, co vás kousla nebo škrábla. Dejte jí najevo svoji nespokojenost. Potom se s ní ovšem nesmíte začít opět mazlit. Byla by zmatená a nevěděla by, co může a co nesmí. Možná by vás dokonce brzy začala kousat, abyste si s ní hráli.
 3. 3
  Umožněte kočce odejít. Pokud se snažíte přejít z jedné místnosti do druhé a cestu vám zastupuje syčící agresivní kočka, podívejte se na situaci z jejího pohledu. Kočka si myslí, že nemá kam uniknout a vnímá vás jako hrozbu. Chce utéct, ale protože nemá kam, hodlá se bránit tím, že vás napadne. Jednoduchým řešením je ustoupit do strany, nechat kočku projít (což jistě rychle udělá) a jít si po svých. [2]
  • Nekrmte kočku během 20 minut po tom, co vás škrábla nebo kousla, jinak by si to mohla mylně vyložit jako odměnu.
 4. 4
  Zjistěte, čím kočku můžete přimět změnit její chování. Kočky nejlépe reagují na pozitivní podmiňování, zejména na pochvaly a odměny za dobré chování. Když se kočka bude chovat špatně, nejlepším řešením je ignorovat ji.
  • Podejte kočce nějakou hračku, do které se bude moci zakousnout, aby vás nekousla. Když si hračku vezme, pochvalte ji za to.
 5. 5
  Zkuste metodu hlasu a těla. Jakmile vás kočka škrábne nebo kousne, řekněte jí autoritativním hlasem NE. Zároveň zvedněte prst a namiřte ho na ni. Dívejte se kočce upřeně do očí a tvařte se přísně. Když budete na kočku upřeně zírat, vyloží si to jako známku dominance.
  • Je dobré potom od kočky odejít, nebo ji alespoň deset minut ignorovat.
 6. 6
  Zkuste metodu tleskání. Když vás kočka kousne nebo škrábne, tleskněte rukama a řekněte NE. Nikdy byste ovšem kočce neměli tleskat přímo před obličejem. Mohli byste ji vyděsit a znervóznit. Používejte tuto metodu vždy, když vás kočka kousne nebo škrábne. Brzy by se to měla odnaučit.
  • Tato metoda funguje u dominantních a agresivních koček. Nedoporučujeme ji v případě plachých a nervózních koček, u kterých může mít opačný účinek.
 7. 7
  Zkuste kočku ignorovat. Jakmile vás kočka přestane kousat nebo škrábat, jděte od ní pryč a naprosto ji ignorujte. Kočka by měla být v místnosti sama minimálně 5-10 minut. Zopakujte tento postup vždy, když se vás kočka pokusí poškrábat nebo pokousat. Velmi brzy si toto své špatné chování spojí s ignorací a odnaučí se ho.
  • Tato metoda nefunguje u všech koček, ale nejlépe funguje u koček, které vyžadují hodně pozornosti a u mladých koťat, která se stále učí, jak se mají chovat.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Jak se vyhnout kousání a škrábání

 1. 1
  Naučte své kotě hrát si tak, aby vám neubližovalo. Hrajte si s kočkou tak, aby pochopila, co si může dovolit a co ne. Když vás při hraní kotě kousne nebo škrábne, vykřikněte a rychle dejte ruku pryč. Potom si stoupněte a odejděte a dejte kočce najevo, že už si s ní nechcete hrát. Když budete takto postupovat vždy, kotě se brzy naučí, že jakmile vás kousne, přestanete si s ním hrát a bude se tomu snažit vyhnout. [3]
  • Pokud vás vaše kočka při hraní kouše a vy ji to chcete odnaučit, jemně ji zatlačte na zuby. Když jí budete tlačit na zuby zakousnuté do vaší ruky, bude to pro ni nepříjemné a přestane to dělat. Když se budete při hraní snažit odtáhnout ruku příliš rychle, s největší pravděpodobností vás kočka kousne nebo škrábne.
 2. 2
  Dejte kočce hračky, se kterými si bude moci hrát místo vašich rukou. Když si kočka hraje, často zapomíná na to, že se musí chovat jemně a může vás poškrábat nebo pokousat, aniž by to dělala schválně. Vyhnete se tomu tím, že kočce dáte dostatek hraček, do kterých se bude moci zakousnout. Používejte plyšové hračky, laserová ukazovátka, nebo speciální hračky s šantou kočičí.[4]
  • Kočky musejí kousat, žvýkat a škrábat, aby se vytrénovaly – jde jen o to, aby nekousaly a neškrábaly lidi. Zkuste při hraní s kočkou používat různé hračky, aby se nemohla zakousnout do vašich rukou.
 3. 3
  Dopřejte kočce dostatek času na hraní. Měli byste si s kočkou hrát každý den alespoň 5-10 minut. Začněte si s ní hrát například s hračkou zavěšenou na tyči a pokračujte tak dlouho, dokud se kočka neunaví.
  • Jde o to, abyste kočku mentálně stimulovali a fyzicky vyčerpali pomocí hračky. Unavená kočka vás už nenapadne, ale znuděná kočka s přemírou energie po vás pravděpodobně vystartuje. [5]
 4. 4
  Nechejte svoji kočku vykastrovat. Kočky, které nejsou kastrované, se snaží bránit si své území více, než kastrované kočky. Nekastrované kočky nemusejí být nutně agresivní, ale kastrace má na většinu koček zklidňující vliv a způsobí, že je kočka společenštější a klidnější.</ref>
 5. 5
  Naučte se rozpoznávat známky agrese před napadením. Všímejte si rozšířených zornic, zvedání kůže a toho, když kočka přestane příst. Kočka připravující se na útok může také vydávat nízké chraplavé zvuky, nebo tiché syčení. Většinou také zatáhne uši k hlavě, vystrčí vousky dopředu a mírně otevře ústa s vycení zuby (většinou při tom také syčí).[6]
  • Kočka, která si chce hrát, bude mít pravděpodobně zvětšené kulaté zornice, protože je vzrušená. Všímejte si těchto znaků v kontextu s ostatními projevy řeči těla – kočka, která vám leží na klíně, by neměla mít rozšířené zornice.
  • Pokud se kočka něčeho bojí, většinou se skrčí a bude se úzkostlivě rozhlížet ze strany na stranu a bude si hledat únikovou cestu.[7]
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Proč kočky koušou a škrábou

 1. 1
  Zjistěte, zda vaši kočku vychovala její matka, nebo jde o sirotka, kterého vychovali lidé. Kočky, které vychovala jejich matka, většinou neumějí samy od sebe používat kočičí záchod a nenaučily se chovat se k lidem při hraní jemně. Tato koťata potom často vyrostou v dospělé kočky, které bezdůvodně napadají lidi.[8]
  • Takové kočky, které jsou agresivní, většinou lidem dávají jemně najevo, že by je měli nechat na pokoji. Když se naučíte tyto projevy poznat, můžete se vyhnout kousání a škrábání.
 2. 2
  Zjistěte, zda je vaše kočka ve stresu, nebo trpí úzkostí. Vystresovaná kočka, která nemá kam utéct, vás pravděpodobně napadne. Stres může způsobit hluční dítě, změna prostředí, nebo noví lidé, takže je důležité si uvědomovat emocionální potřeby a reakce své kočky. Nemyslete si, že je vaše kočka agresivní – možná jen reaguje na stres. [9]
  • Nejlepší reakcí je zachovat klid a umožnit kočce, aby se také uvolnila. Vypněte hlasitou televizi, požádejte děti, aby kočku neznervózňovaly a pokud je někdo rozčílený, řekněte mu, aby v přítomnosti kočky nekřičel.
 3. 3
  Zjistěte, zda vaše kočka není jen přehnaně hravá. Když budete kočku povzbuzovat tím, že budete pohybovat rukama, nohama, nebo prsty, nesmíte se divit tomu, že na vás bude útočit i po tom, co si s ní přestanete hrát. Kočka si může myslet, že si s ní stále hrajete.[10]
 4. 4
  Zjistěte, zda vaše kočka není nemocná, nebo ji něco nebolí. Kočka, kterou něco bolí, nebo trpí nějakou nemocí, se může snažit bránit a napadat lidi. Pokud kočka jeví známky nemoci (hubne, má žízeň nebo zvrací), nebo bolesti (je podrážděná, škrábe a kouše), měli byste ji vzít k veterináři. Je možné, že když se její zdravotní stav zlepší, přestane vás kousat a škrábat.[11]
  • Starší kočka může být nervózní z toho, že na ni někdo sahá nebo se ji snaží zvednout a kvůli tomu může lidi kousat a škrábat. Požádejte členy své rodiny, aby brali ohled na věk vaší kočky a zacházeli s ní opatrně. Když kočce dopřejete dostatek prostoru, mělo by to vyřešit váš problém s kousáním a škrábáním.
  Reklama

Tipy

 • Naučte své děti, jak kočku správně hladit a držet. Když to budou umět, vyhnou se zbytečným škrábancům a kousancům.
 • Pokud vás kočka neustále kouše nebo škrábe, jemně ji plácněte přes nos. Neublížíte jí tím, ale pouze ji rozčílíte.
 • Tento tip je trochu riskantní – musíte zvážit, zda je v případě vaší kočky vhodný. Jakmile se kočka pohne, aby vás kousla nebo škrábla, pevně ji chytněte za kůži za krkem a zatlačte jí hlavu směrem dolů. Zároveň řekněte přísně NE, ale nekřičte. Není to hrubé chování, pouze tím kočku v danou chvíli znehybníte. Pravděpodobně se bude snažit utéct (umožněte jí to dříve, než vás začne škrábat), ale uvědomí si, že se vám její chování nelíbí. Pokud kočka zůstane nehybná, pusťte ji sami. Musíte se chovat přísně, ale férově.
 • Existuje spousta různých metod, jak kočku odnaučit útočit. Některé z těchto metod zahrnují použití nepříjemných zvuků. Tyto metody váš problém pravděpodobně jen zhorší, protože kočce způsobí silnou úzkost. Když kočku postříkáte vodou, poprvé ji tím jistě odradíte, ale když to budete dělat často, kočka se vás začne bát. Pokud vám nevadí, že se k vám nebude chtít už ani přiblížit, je to v pořádku, ale pokud chcete mít se svou kočkou příjemný láskyplný vztah, nedělejte to! [12]
Reklama

Varování

 • Pokud vaše kočka na nějakou z metod reaguje špatně, přestaňte se všemi metodami.
 • Kočičí kousnutí se může snadno zanítit. Dávejte si pozor na příznaky infekce a v případě potřeby navštivte lékaře.
 • Pokud vaše kočka kouše znenadání a bezdůvodně, ihned s ní jeďte k veterináři. Možná trpí nějakým zdravotním problémem, který vyžaduje okamžitou léčbu.
 • Pokud máte doma děti, naučte je, jak s kočkou jednat (netahat za ocas, nebít, nekřičet, nestříkat na ni vodu atd.).
Reklama

Reference

 1. The Cat's Mind. Bruce Fogle. Publisher: Pelham Books.
 2. Feline Behaviour for the Veterinarian. Bonnie Beaver.Publisher: Saunders. 2nd edition
 3. BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioral Medicine. Horwitz & Mills. BSAVA publications. 2nd edition.
 4. The Cat's Mind. Bruce Fogle. Publisher: Pelham Books.
 5. The Cat's Mind. Bruce Fogle. Publisher: Pelham Books.
 6. Feline Behaviour for the Veterinarian. Bonnie Beaver.Publisher: Saunders. 2nd edition
 7. Feline Behaviour for the Veterinarian. Bonnie Beaver.Publisher: Saunders. 2nd edition
 8. BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioral Medicine. Horwitz & Mills. BSAVA publications. 2nd edition.
 9. Feline Behaviour for the Veterinarian. Bonnie Beaver.Publisher: Saunders. 2nd edition
 1. The Cat's Mind. Bruce Fogle. Publisher: Pelham Books.
 2. BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioral Medicine. Horwitz & Mills. BSAVA publications. 2nd edition.
 3. The Cat's Mind. Bruce Fogle. Publisher: Pelham Books.

O tomto wikiHow

Jean Johnson
Spoluautorem článku je :
Specialistka na kočky
Spoluautorem tohoto článku je Jean Johnson, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 24 533 krát
Kategorie: Kočky
Stránka byla zobrazena 24 533 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama