Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Upozornění systému Windows Genuine Advantage (WGA) se objeví, když počítač neprojde ověřovacím testem. Test může skončit neúspěšně, protože jste si nainstalovali pirátskou neoriginální kopii Windows 7, protože jste změnili produktový klíč Windows 7 na jiný (softwarově generovaný), a občas také bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Tak či tak, otravných notifikací se můžete snadno svépomoci zbavit.

Metoda 1
Metoda 1 ze 10:

Použitím skriptu v Příkazovém řádku

 1. 1
  Spusťte příkazový řádek jako správce přes Start menu > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek. Klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Spustit jako správce.
 2. 2
  Napište "SLMGR/REARM" (bez uvozovek) a stiskněte Enter.
 3. 3
  Restartujte Windows
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 10:

S použitím Linuxu

 1. 1
  Spusťte počítač pomocí Linuxu na CD či USB flash disku.
 2. 2
  Přesuňte se do složky System32 ve složce Windows.
 3. 3
  Smažte, nebo přejmenujte tyto dvě položky: WgaTray.exe a WgaTray.dll.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 10:

Pomocí Správce úloh

 1. 1
  Přihlaste se jako administrátor (bez dalších přihlášených uživatelských účtů).
 2. 2
  Spusťte Správce úloh Windows (Procesy). Nechte jej otevřený.
 3. 3
  Přesuňte se do C:\Windows\System32 a najděte soubor WgaTray.exe.
 4. 4
  Klikněte na WgaTray.exe pravým tlačítkem a vyberte Smazat. Nechte otevřené okno vyžadující potvrzení smazání.
 5. 5
  Vraťte se do Správce úloh Windows a klikněte na Wgatray.exe.
 6. 6
  Klikněte na Ukončit proces. Když se vám zobrazí potvrzení pro ukončení procesu, posuňte si potvrzovací okno „Ukončit proces“ vedle předchozího okna „Odstranit soubor“, nebo si okna alespoň přibližte. Udělejte to, protože budete muset provést obě akce rychle – maximálně během 2 – 3 sekund.
 7. 7
  V obou oknech rychle klikněte na Ano. Klikněte na Ano v okně Správce úloh (tím ukončíte proces), a poté rychle klepněte na Ano v okně potvrzení smazání (pro vlastní smazání souboru). Pokud se vám to nepovede, budete to muset zkusit znovu.
 8. 8
  Spusťte Editor registrů. Klikněte na Start, pak Spustit a napište regedit.
 9. 9
  Přesuňte se do následujícího umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
 10. 10
  Smažte složku WgaLogon a vše, co obsahuje.
 11. 11
  Restartujte Windows 7.
 12. 12
  Ověřte, že se vše povedlo. Poté, co jste postupovali podle instrukcí výše, pro jistotu:
  • Jděte do Ovládacích panelů > Centrum zabezpečení > Nastavení automatických aktualizací.
  • Zvolte třetí možnost, „Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být staženy a nainstalovány“.
  • Klikněte na OK.
  • Až se příště v panelu nástrojů zobrazí ikona „Windows Updates“, klikněte na ni a zobrazí se vám seznam dostupných aktualizací. Windows je už nebude automaticky stahovat, ani instalovat.
  • Pokud je mezi aktualizacemi „Windows Genuine Advantage Notification Tool“, odškrtněte tuto položku a stiskněte Enter pro stažení všeho ostatního (pokud chcete). Pravým tlačítkem můžete „skrýt aktualizace“, které si nepřejete.
  • Zvolte „Na tyto aktualizace mě znovu neupozorňujte“, aby byly přeskočeny při každém stahování aktualizací.
  • Nezapomeňte jen čas od času zkontrolovat seznam stahovaných aktualizací, abyste si nestáhli novou verzi tohoto „nástroje“.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 10:

Pomocí příkazu smazat

 1. 1
  Zkuste nejprve obnovit systém. Pokud jste si jen nainstalovali upozornění Windows Genuine Advantage, použijte prostě funkci pro obnovení systému, která tento program odebere. Poté při dalším updatu Windows odmítněte aktualizaci WGA přijmout. V dalších případech pokračujte podle podrobného návodu níže.
 2. 2
  Otevřete okno Příkazového řádku. Klikněte na Start a Spustit. Napište CMD a stiskněte OK.
 3. 3
  Změňte adresář na složku System32. Napište "cd \windows\system32" (bez uvozovek).
 4. 4
  Otevřete okno Poznámkového bloku. Zadejte do něj následující řádky: taskkill -IM wgatray.exedel wgatray.exedel wgalogon.old
 5. 5
  Označte a zkopírujte si tyto tři horní řádky do Schránky.
 6. 6
  Vložte obsah Schránky do Příkazového řádku. Tím by se měl ve Správci úloh ukončit proces wgatray.exe, a také okamžitě vymazat oba soubory wgatray.exe a wgalogon.dll.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 10:

Spuštěním skriptu z dávkového souboru

 1. 1
  Pravým tlačítkem klikněte na Plochu. Vyberte Nový, a poté Textový dokument.
  • Pojmenujte dokument jako „remove.bat“ (bez uvozovek).
  • Měla by se objevit zpráva o tom, že měníte typ souboru. Klikněte na Ano. Pokud se vám zpráva nezobrazí a ikona má podobu listu papíru, musíte zapnout „zobrazovat přípony souborů známých typů“ v Prohlížeči souborů Windows (Nástroje -> Možnosti složky).
 2. 2
  Klikněte na remove.bat pravým tlačítkem a vyberte Upravit. Otevře se Poznámkový blok.
 3. 3
  Vložte do něj následující řádky, uložte změny a zavřete okno: taskkill -IM wgatray.exedel wgatray.exedel wgalogon.old
 4. 4
  Dvakrát klikněte na ikonu remove.bat. Mělo by se krátce zobrazit okno Příkazového řádku, které se pak automaticky zavře.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 10:

Systémovými nástroji

 1. 1
  Otevřete si System32 jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na Start, pak na Spustit. Zadejte "system32" (bez uvozovek) a stiskněte OK.
  • Najděte system32 ručně kliknutím na Start, Počítač, (C:) (nebo jiné písmeno vašeho disku), WINDOWS, a následně system32.
 2. 2
  Skryjte přípony. V system32 přejděte na Nástroje, a pak do Možností složky. Klikněte na záložku Zobrazit a odškrtněte "Skrýt přípony souborů známých typů“, pokud toto pole ještě odškrtnuté nemáte.
 3. 3
  Ověřte, že je okno, které se zobrazí, plné nejrůznějších souborů. Tyto soubory jsou abecedně seřazeny, díky čemuž mezi nimi snadno najdete konkrétní soubor.
 4. 4
  Najděte WgaLogon.dll. Přejmenujte jej na "WgaLogon.dll.bak" (bez uvozovek).
 5. 5
  Vytvořte si prázdnou kopii souboru WgaLogon.dll.
  • Klikněte pravým tlačítkem na volné místo v okně system32 a vyberte Nový, a následně Textový dokument.
  • Ponechte textový dokument prázdný a pojmenujte jej "WgaLogon.dll" (without quotes). Na klávesnici stiskněte Enter.
  • Možná se vám po předchozím kroku zobrazí varování: „Změníte-li příponu souboru, může se stát, že soubor nebude možné použít. Opravdu ji chcete změnit?“. Klikněte na Ano.
 6. 6
  Buďte připraveni dokončit následující dva kroky velmi rychle.
  • Najděte v system32 soubor WgaTray.exe a smažte ho.
  • Poté budete mít 5 sekund na nalezení položky WgaTray.exe ve Správci úloh.
  • Pozn.: Pokud odstraníte výše zmíněné soubory v systému spuštěném v Bezpečném módu („Safe Mode“), je následující krok zbytečný.
 7. 7
  Okamžitě poté otevřete Správce úloh. To lze udělat třemi způsoby:
  • Stiskněte současně Ctrl, Shift a Esc.
  • Stiskněte současně Ctrl, Alt a Delete.
  • Klikněte pravým tlačítkem na Panel nástrojů a zvolte Správce úloh.
 8. 8
  Klikněte na záložku procesů a vyberte WgaTray.exe. Klikněte na Ukončit proces.
  • Pamatujte, že pokud vám toto zabere delší dobu, nemusíte panikařit. Stane se jen to, že se WgaTray.exe znovu objeví v seznamu procesů (čili jej nebudete moci smazat, což potřebujete). V tomto případě se pro odstranění upozornění vraťte do system32. Najdete zde dva soubory: WgaLogon.dll.bak (ten, který jste přejmenovali) a rozšíření aplikace (0KB) s názvem WgaLogon.dll. Smažte rozšíření aplikace, přejmenujte WgaLogon.dll.bak na WgaLogon.dll a zopakujte celý postup od smazání WgaTray.exe ze system32 rychleji.
 9. 9
  Až skončíte, restartujte počítač. Všechna upozornění by měla být pryč.
  Reklama
Metoda 7
Metoda 7 ze 10:

Přejmenováním

 1. 1
  Otevřete Příkazový řádek. Klepněte na Start, a poté na Spustit. Napište CMD a stiskněte OK.
 2. 2
  Otevřete Poznámkový blok. Klikněte na Start, pak na Spustit, a nakonec napište NOTEPAD. Stiskněte OK.
 3. 3
  Napište nebo zkopírujte následující řádky do okna Poznámkového bloku:CD %systemroot%\system32rename wgatray.exe wgatray.exe.bakrename wgalogon.old wgalogon.old.bakrename LegitCheckControl.dll LegitCheckControl.dll.baktaskkill /F /T /IM wgatray.exedel wgatray.exe.bakdel wgalogon.old.bakdel LegitCheckControl.old.bak
 4. 4
  Vynechejte řádek. Zkontrolujte, že je na konci textového dokumentu hned za posledním řádkem textu prázdný řádek.
 5. 5
  Vyberte všechen text (Ctrl-A) a zkopírujte ho do Schránky (Ctrl-C).
 6. 6
  Vložte obsah Schránky do okna Příkazového řádku. Klikněte do něj pravým tlačítkem a zvolte Vložit, nebo stiskněte Ctrl-V.
  • Tím by mělo dojít k ukončení procesu wgatray.exe a ke smazání souborů, které proces používá.
  Reklama
Metoda 8
Metoda 8 ze 10:

Přejmenováním (s výběrem v grafickém rozhranní)

 1. 1
  V administrátorském účtu na vašem počítači s Windows zvolte „Počítač“.
 2. 2
  Na „Místním disku (C:)“ vyberte složku Windows.
 3. 3
  Najděte a zvolte složku "system32".
 4. 4
  Pravým tlačítkem klikněte na "wgatray.exe" a přejmenujte tento soubor na "wgatray.exe blocked" (bez uvozovek).
 5. 5
  Pravým tlačítkem klikněte na "wgalogon.dll" a přejmenujte jej "wgalogon.dll blocked" (bez uvozovek).
  Reklama
Metoda 9
Metoda 9 ze 10:

Alternativní metoda

 1. 1
  Spusťte Správce úloh Windows.
 2. 2
  Najděte proces“wgatray.exe” a ukončete ho.
  • Pokud vám proces nejde ukončit, zkuste přejmenovat soubor wgatray.exe na aaa v obou následujících adresářích: c:\Windows\System32\dllcache a c:\Windows\System32.
 3. 3
  Napište do okna Spustit příkaz regedit, čímž spustíte Editor registrů.
 4. 4
  Přesuňte se na záznam HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
 5. 5
  Smažte složku WgaLogon a vše, co obsahuje.
 6. 6
  Normálně restartujte PC.
 7. 7
  Smažte soubor aaa z c:\Windows\System32.
 8. 8
  Smažte soubor aaa z c:\Windows\System32\dllcache.
  Reklama
Metoda 10
Metoda 10 ze 10:

Zastavením služby

 1. 1
  Otevřete nabídku Spustit.
 2. 2
  Napište do ní "services.msc" bez uvozovek a stiskněte OK
 3. 3
  Najděte službu SPP Notification.
 4. 4
  Klikněte na ni pravým tlačítkem a stiskněte Zastavit.
 5. 5
  Klikněte opět pravým tlačítkem a přejděte na Vlastnosti.
 6. 6
  Změňte Typ spouštění na Zakázáno.
 7. 7
  Restartujte počítač.
  Reklama

Tipy

 • Pokud se vám přesouvají procesy ve Správci úloh, zastavíte je kliknutím na nadpis sloupečku „Název“.
 • Pokud nepoužíváte originální verzi, budete i přesto dostávat důležité aktualizace.
 • Toto není třeba dělat u systémů starších než Windows 2000, jelikož starší verze Windows nemají službu WGA nainstalovanou. Seznam takovýchto systémů zahrunuje: Windows 3.1, 95, 98, NT 3.51 a NT4. (WGA se nyní instaluje do Windows 2000, kde pátrá po nejrozšířenějších pirátských produktových číslech.)
 • V případě, že nelze WgaTray.exe smazat, musíte postupovat dle následujících kroků: přejděte do Správce úloh, klikněte na WgaTray.exe, a poté na Ukončit úlohu. V okně, které se zobrazí, zatím neklikejte na Ano. Přesuňte se do složky System32 a smažte WgaTray.exe pomocí SHIFT+DELETE. Při dotazu, zda chcete skutečně soubor odstranit, neklikejte na Ano. Srovnejte si obě potvrzovací okna blízko sebe. Velmi rychle (do vteřiny) klikněte na Ano v prvním vyskakovacím okně ze Správce souborů, a poté klikněte na Ano i ve vyskakovacím okně pro odstranění souboru. A soubor WgaTray.exe je pryč. Pokud tento postup nebude fungovat (vyskočí vám chyba), zkuste to znovu a rychleji. Přinejmenším pro WindowsXP by to mělo fungovat.
 • Pokud vám nejde WgaTray.exe odstranit z Panelu nástrojů, můžete také přejmenovat soubor WgaTray.exe na WgaTray.exe.bak. Pak jej odstraníte pomocí Ctrl+Shift+Escape.
 • Tímto postupem se pouze zbavíte upozornění, nezlegalizuje vaši kopii XP. Odstraníte pomocí něj také časový odpočet při přihlášení do XP, bílou poznámku na obrazovce i otravnou žlutou hvězdičku, která se objevuje v dolním pravém rohu obrazovky.
 • Pokud nemáte originální verzi Windows, bude nejlepší si ji pořídit, neboť s ní máte právo na získání nekritických aktualizací, IE9/10/11 a Media Playeru 12.
 • Nesplněný ověřovací test nainstaluje do vašeho počítače tři typy upozornění: jedno na přihlašovací obrazovku, druhé v podobě odpočtu při přihlášení, a třetí v podobě balonku. Chybný test také zastaví aktualizace od Microsoftu a vypne možnost nainstalovat IE11 i Windows Media Player 12. Tímto postupem se zbavíte všech tří upozornění, ačkoliv stále nebudete moci stahovat aktualizace přes Windows Update. Nebudete moci od Microsoftu ani stahovat soubory, které vyžadují platné licenční číslo.
 • Nadále už nebudete smět používat Automatickou aktualizaci. Namísto toho budete muset aktualizace provádět ručně. Ve Zdrojích a citacích najdete odkaz na program, který vám umožní aktualizovat jakýkoliv originální i neoriginální systém.
 • Pokud máte problémy při úpravách souborů ve složce system32, budete muset vypnout Obnovení systému. Běžte do "Start" -> "Ovládací panely" -> "Systém" -> "Obnovení systému " a zaškrtněte políčko "Vypnout obnovení systému ".
 • Abyste se mohli ručně přesunout do složky System32, možná budete muset ve Windows zobrazit skryté soubory a složky.
Reklama

Varování

 • Pokud upravíte špatný soubor, můžete si poškodit počítač. V nejhorším případě to lze vyřešit novou instalací. Pokud jste však ve světě počítačů nováčkem, ujistěte se před zkoušením tohoto postupu., že víte, jak reinstalovat počítač bez ztráty dat. Obraz disku se systémovým oddílem a data uložená na samostatném diskovém oddílu jsou z hlediska rychlosti obnovení ideálním způsobem, jak toho dosáhnout.
 • Ve složce system32 neupravujte nic jiného, než je zde uvedeno, jinak můžete způsobit chybu při spuštění systému.
Reklama

Související články

Reference

 1. Stránka na Wikipedii věnovaná WGA
 2. Microsoft.com KB921914 – Jak vypnout či odinstalovat prvotní verzi Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications pro Windows XP.

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 17 398 krát
Stránka byla zobrazena 17 398 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama