Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Existuje několik rozšíření Google Chrome, které blokují reklamy. Mezi nejpopulárnější patří AdBlock a AdBlock Plus. Oba jsou velmi efektivní a zdarma. Oba mají sice podobný název, avšak provozují je různí lidé. Který z nich si zvolíte, záleží pouze na vás.

Objeví-li se reklamy ve vyskakovacích oknech nebo na každé webové stránce, budete muset odstranit adware, který infikuje váš počítač.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
AdBlock

 1. 1
  Nainstalujte Adblock. V prohlížeči Chrome klikněte na tento odkaz, poté klikněte na modrý + ZDARMA, čímž AdBlock instalujete. Měla by se otevřít nová karta a rozšíření by mělo být během pár okamžiků nainstalováno.
  • Pokud to nefunguje, můžete zkusit Adblock Plus, o kterém se dočtete v další sekci. Každou z těchto služeb provozují různí lidé, avšak jsou téměř totožné. Různí se pouze v marketingu. AdBlock je provozován výhradně z dotací a ve výchozím nastavení blokuje všechny reklamy.
 2. 2
  Klikněte na ikonu Adblock pro otevření ovládacích prvků. Nová ikona by se měla objevit na pravé straně adresního řádku Chromu: červený šestiúhelník s rukou uprostřed. Kliknutím na tuto ikonu získáte přístup k ovládacím prvkům, které jsou popsané v následujících krocích.
  • Číslo na ikoně ukazuje, kolik zakázaných reklam se nachází na místě, na které se právě díváte. Tuto možnost můžete vypnout v možnostech, odškrtnutím políčka "Zobrazit na tlačítku Adblock".
 3. 3
  Zablokujte reklamu, která proklouzne. AdBlock je nyní automaticky aktivován na všech stránkách a měl by zachytit těméř všechny reklamy. Pokud i přesto nějakou reklamu vidíte, nebo chcete-li něco blokovat na stránce pro urychlení doby načítání, můžete takový předmět zablokovat podle tohoto návodu:
  • Klikněte na ikonu a zvolte "Blokovat reklamu na této stránce", nebo pravým tlačítkem myši na reklamu a vyberte "Adblock" → "Blokovat tuto reklamu".
  • Přesuňte kurzor myši, dokud je reklama zvýrazněna modře a klepněte na tlačítko (pokud jste již vybrali konkrétní reklamu).
  • Posuňte posuvník, dokud reklama nezmizí. Posuvník se objeví se vyskakovacím okně, které lze přetáhnout po obrazovce, pro případ že potřebujete vidět něco pod ním.
  • Klikněte na "Vypadá to dobře", čímž trvale zablokujete tuto reklamu.
 4. 4
  Změňte různé možnosti. Kliknutím na ikonu vyvoláte opět nabídku možností, klepněte na tlačítko "Možnosti" pro otevření nové karty. Zde můžete změnit několik možností. Některé z nich jsou jednoduché, složitější možnosti jsou popsány níže:
  • Pro podporu konkrétních kanálů YouTube, povolte možnost whitelist YouTube, přejděte na jakékoliv video na tomto kanálu YouTube, klikněte na ikonu Adblock a vyberte možnost "Whitelist".
  • Zkontrolujte "Rozšířené možnosti" na seznamu funkcí, které nejsou plně funkční. Například vynechání detekce blokování reklam hulu.com a synchronizace nastavení do jiných počítačů s dropboxem.[1] [2]
 5. 5
  Přidejte další seznamy filtrů. Pokud se přes AdBlock dostalo více reklam, budete muset pravděpodobně aktualizovat vaše filtry, nebo seznam reklam, které AdBlock používá k identifikaci toho, co má blokovat. Klikněte na ikonu a zvolte "Možnosti", poté klikněte na tlačítko "Filtrovat seznamy" v horní části obrazovky. Dále můžete kliknout na "Aktualizovat nyní" pro použití doporučených filtrů, nebo zkontrolovat další seznamy filtrů pro další blokaci.
  • Zvláštní filtry, jakou jsou "Anti-sociální" (odstraní tlačítka na sociální sítě), "Fanboy's Annoyances" (odstraní otravnosti na webu) a další. [3] Než začnete nějaký filtr používat, podívejte se na jeho popis pro zjištění, jak vlastně funguje. Může se stát, že omylem zablokujete něco, co může zpomalit vaše prohlížení.
  • Odkaz "Přizpůsobit" v horní části okna vám umožní přidávat své vlastní filtry. Nejdříve si však přečtěte pokyny, patřící k filtrům, případně se podívejte na AdBlock Plus výukový program, který používá stejnou syntaxi.
 6. 6
  Aktivace reklam. Klikněte na ikonu a zvolte "Pozastavit AdBlock", čímž toto rozšíření vypnete, do doby, než na toto tlačítko opět nekliknete. Chcete-li trvale povolit reklamu na webu, který pravidelně navštěvujete, zvolte raději "Nespouštět na této stránce" (pro konkrétní URL), nebo "Nespouštět na stránkách této domény" (platí pro všechny webové stránky na stejném místě).
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Adblock Plus

 1. 1
  Nainstalujte Adblock Plus. V prohlížeči Chrome klikněte na tento odkaz, poté klikněte na modrý + ZDARMA, čímž AdBlock instalujete.
  • Adblock Plus přijímá platby od společností, které vykazují některé neobtěžující reklamy, i když si můžete tuto možnost zakázat.[4] [5] Tato služba je jinak téměř identická s rozšířením Adblock, kterou jsme vám popsali v první části.
 2. 2
  Na kartě, která se vám otevře, zvolte předvolby. Jakmile je Adblock Plus nainstalován, zobrazí se vám nové okno. Přejeďte dolů pro zobrazení více možností, kde si můžete nastavit dodatečnou obranu.
  • Blokování Malwaru bude blokovat domény, které jsou známým zdrojem virů nebo dalších škodlivin.
  • Odebrat tlačítka sociálních média bude blokovat tlačítka ze sítí Facebook, Twitter apodobně od objevení na jiných místech.
  • Zakázat sledování zabrání navštíveným webovým stránkám sledovat vaše prohlížení, která se obvykle provádí za účelem poskytnout vám cílené reklamy.
 3. 3
  Podívejte se na další možnosti. Klikněte na ikonu Adblock Plus v pravém horním rohu okna prohlížeče Google Chrome. Ikona má podobu červeného šestiúhelníku s písmeny "ABP" uprostřed. Další zmíněný postup může být dokončen v této nabídce.
 4. 4
  Zakažte další reklamy. První záložka v nabídce možností se nazývá "Seznamy filtrů" a umožňuje vybrat, které seznamy reklam chcete zablokovat. Ve výchozím nastavení najdete pouze "EasyList", který by měl blokovat většinu reklamy sám o sobě. Zde jsou nějaké další, běžně používané možnosti:
  • Zrušte zaškrtnutí políčka "Allow some non-intrusive advertising", čímž zakážete malé, pouze textové reklamy.
  • Zaškrtněte "Adblock Warning Removal List", což zakáže bannery a hlášení požadující vypnout Adblock.
  • Klikněte na "Add Filter Subscription". Ze seznamu vyberte neanglický jazyk a klepněte na tlačítko "Přidat", čímž zakážete reklamy v tomto jazyce.
 5. 5
  Zablokujte jednotlivé reklamy. Pokud se reklama dostane přes filtr, nebo v případě velkého počtu prvků stránky, zpomalujících vaše prohlížení, můžete zablokovat konkrétní reklamu.
  • Klikněte pravým tlačítkem na reklamu, a poté na tlačítko "Block Element". Případně klikněte na ikonu Adblock Plus v pravém horním rohu, tam na zmíněné tlačítko a následně na reklamu.
  • Neupravujte filtr, bez přečtení pokynů v dolní části nebo oficiálním tutoriálu.
  • Klepněte na tlačítko "Přidat" nebo stiskněte klávesu Enter pro zablokování blokovat reklamy. Pokud jste se spletli, klepněte na tlačítko "Storno" nebo použijte klávesu ESC.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Vlastní reklamové filtry

 1. 1
  Nainstalujte jednu z výše uvedených rozšíření. Reklamní filtr je URL, které AdBlock vyhledává při rozhodování o tom, co blokovat. AdBlock i AdblockPlus umožňují psát filtry, takže můžete zachytit i reklamy, které proklouzly vestavěnými filtry, nebo můžete pomocí nich blokovat další reklamy, které vás obtěžují.
  • Kompletní návod najdete zde, avšak jednoduché pokyny pro začátečníky vám přinášíme níže.
 2. 2
  Použitím přesné adresy zablokujete pouze jeden prvek. Pokud existuje jeden konkrétní obrázek, video nebo jiný prvek webové stránky, který chcete blokovat, vše co potřebujete, je zadat webová adresa. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný prvek a zvolte "Kopírovat adresu URL obrázku" nebo "Kopírovat adresu URL videa". U ostatních typů obsahu, můžete adresy získat pomocí příkazu "Blokování reklam", popsaných v jejich sekcích. Mělo by se vám zobrazit vyskakovací okno, kde můžete vybrat prvek a zjistit tak adresu.
 3. 3
  Pro více obecných filtrů použijte hvězdičku. Část URL vyměňte za symbol hvězdičky * (Shift 8 na většině anglických klávesnic), pro blokování všech prvků, které obsahují něco, kde se nachází hvězdička. Zde je několik příkladů:
  • http://www.website.com/top-banner/* bude blokovat vše, co website.com zveřejní pod složkou "top banner". Mělo by vám to zabránit zobrazit cokoliv v reklamním rámečku. (Všimněte si, že ne všechny servery používají adresy, které tomu budou odpovídat.
  • http://www.website.com/*/image-of-clowns.jpg bude blokovat obrázek "image-of-clowns.jpg" na všech stránkách website.com
  • http://www.website.com/* bude blokovat veškerý obsah na website.com. Pokud je stránka, kterou jste se pokusili zablokovat, prázdná, pravděpodobně jste použili * na špatném místě.
 4. 4
  Najděte vyměnitelný obsah adresy. Mnoho adres obsahuje řetězce zdánlivě náhodných písmen a čísel, které jsou spojeny s konkrétní reklamou, velikostí či jinou funkcí. Odstraňte je a nahraďte je jediným symbolem *.
 5. 5
  Nenechte filtr blokovat užitečný obsah. Může se tak stát použitím * na špatném místě. V případě, kdy mají užitečný obsah a reklamy velmi podobné adresy, můžete použít jednu z těchto technik.[6]
  • Symbol ^ na konci filtru omezí filtr na adresy, které na tom místě končí, nebo následuje "oddělovač". Například filtr website.com/ad^ bude blokovat "website.com/ad/anything-here~~dobj" nebo "website.com/ad?=send-malware-yes~~HEAD=dobj", avšak ne "website.com/adventures- of-Tintin".
  • Přidejte | Symbol (svislá čára, obvykle nad klávesou Enter) na začátek nebo na konec filtru, čímž zablokujete pouze adresy, které začínají nebo končí v tomto bodě. Například filtr swf bude blokovat všechny adresy, které obsahují "swf" (všechna Flash videa i další podobný obsah). "|swf" bude tedy blokovat jen adresy, které začínají "swf" (nejedná se o užitečný filtr). "swf|" bude blokovat pouze adresy, které končí na "swf" (pouze videa ve formátu Flash).
  Reklama

Tipy

 • Pro povolení jakéhokoliv rozšíření v anonymním režimu použijte nabídku Chrome pro přechod do Windows → Rozšíření a zaškrtněte políčko "Povolit v anonymním režimu" pod názvem rozšíření.
 • Obě rozšíření mají daleko více možností, které si můžete přečíst v nabídce možností.
Reklama

Varování

 • Instalace a umožnění více než jednoho doplňku zpomalí váš prohlížeč.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 9 067 krát
Stránka byla zobrazena 9 067 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama