Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Tsunami jsou nebezpečné destruktivní vlny, které způsobuje zemětřesení, nebo narušení podvodního prostředí. [1] V posledních letech tyto vlny způsobily velké škody na mnoha místech planety. Pokud chcete tsunami přežít, musíte být připraveni a zachovat klid. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Část 1
Část 1 ze 4:

Připravte se předem

 1. 1
  Předem myslete na potenciální nebezpečí. Je nezbytně nutné počítat s touto možností ať už žijete někde, kde se vlny tsunami objevují, nebo ne. Určité riziko nastává v případě, že:
  • Žijete nebo pracujete na pobřeží nebo poblíž pobřeží.
  • Žijete nebo pracujete na místě s nulovou nadmořskou výškou. Pokud nevíte, v jaké nadmořské výšce je váš dům nebo zaměstnání, zjistěte si to. Některé organizace uvádějí nadmořskou výšku jako rizikový faktor.
  • Ve vaší oblasti je vyšší riziko vln tsunami.
  • Úřady vás informovaly o zvýšeném riziku výskytu tsunami.
  • Přirozené mořské bariéry byly odstraněny kvůli výstavbě.
 2. 2
  Zjistěte si, zda se tsunami ve vašem bydlišti již někdy objevily. Zajděte si do knihovny, nebo hledejte na internetu. [2]
  • Většina tsunami se vyskytuje v tzv. „ohnivém kruhu“ v oblasti Tichého oceánu. [3] Chile, západní pobřeží Spojených Států, Japonsko a Filipíny jsou nejvíce ohroženými státy.
 3. 3
  Připravte si nezbytnosti k přežití a dejte si je na místo, kde se k nim snadno dostanete. Pokud přijde tsunami (nebo jiná přírodní katastrofa), budete potřebovat základní potřeby k přežití a budete je potřebovat rychle. Je dobré mít připraveno bezpečnostní zavazadlo a zavazadlo k přežití:
  • Bezpečnostní zavazadlo: Jídlo, voda a lékárnička jsou nejdůležitější. Toto zavazadlo mějte na vhodném místě v domě, kde se k němu snadno dostanete. Je také dobré mít po ruce pláštěnku nebo kabát.
  • Připravte každému členovi rodiny zavazadlo k přežití a kromě toho rodinné zavazadlo s běžnými věcmi pro každého. Do tohoto zavazadla dejte běžné léky každého člena rodiny a nezapomeňte ani na potřeby pro své domácí mazlíčky.
 4. 4
  Vymyslete si evakuační plán. Evakuační plán si musíte vymyslet v dostatečném předstihu. Myslete na svoji rodinu, na své pracoviště, školu a na své sousedy. V případě potřeby vymyslete evakuační plán pro celé sousedství a zapojte i místní úřady a ostatní lidi, kteří v sousedství žijí. Když nebudete mít varovné systémy ani evakuační plán, budete riskovat, že se v případě tsunami vážně zraníte, nebo zemřete. [4] Zde jsou věci, které by měly být součástí evakuačního plánu:
  • Proberte s rodinou a s kolegy různé možnosti evakuace. Měli byste například vědět, kdy se budete schopni sejít s rodinou v případě tsunami. [5]
  • Trénujte si cvičnou evakuaci, aby všichni věděli, kam v případě potřeby mají jít a co mají dělat.
  • Vymyslete plán, který zajistí přepočítání všech lidí v komunitě a zajistěte pomoc postiženým a nemohoucím lidem.
  • Zajistěte, aby všichni rozuměli varovným a evakuačním signálům – rozdejte v sousedství letáky, nebo uspořádejte několik přednášek.
  • Musíte vymyslet několik bezpečných evakuačních cest pro případ, že by zemětřesení zničilo vozovky.
  • Zamyslete se nad tím, jaké přístřeší budete moci v evakuačních zónách zajistit a v případě potřeby ho postavte.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Naučte se poznávat známky blížící se tsunami

 1. 1
  Dávejte si velký pozor po zemětřesení. Pokud žijete na pobřeží, zemětřesení by mělo být jasným důvodem pro poplach a evakuaci.
 2. 2
  Všímejte si rychlého zvednutí a poklesu pobřežních vod. Pokud se moře zničehonic stáhne a odhalí písek, je to varovné znamení, že přijde velké množství vody.
 3. 3
  Všímejte si chování zvířat. Pokud zvířata utíkají od moře, nebo se seskupují a snaží se dostat se do lidských příbytků, jde také o varovný signál. [6]
 4. 4
  Věnujte pozornost hlášení a varování. Pokud mají místní úřady dost času lidi varovat, věnujte těmto varováním pozornost. V předstihu si zjistěte, jak takové varování vypadá, abyste ho nepřeslechli nebo neignorovali. Všechny tyto informace řekněte své rodině, přátelům, sousedům a ostatním lidem. Pokud úřady mají letáky, webové stránky a další zdroje informací, požádejte je o kopie a rozneste je v sousedství.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Evakuace v případě tsunami

 1. 1
  Nechejte všechny věci na místě. V případě katastrofy zachraňujte životy, ne majetek. Když se budete snažit odnést co nejvíce věcí, přijdete o drahocenný čas. Popadněte bezpečnostní zavazadlo, něco teplého na sebe, zkontrolujte, že jste celá rodina pohromadě a okamžitě odejděte. Přeživší tsunami většinou reagují velmi rychle a nezabývají se záchranou věcí.
 2. 2
  Jeďte do vnitrozemí a snažte se najít hory nebo kopec. Nejprve musíte odjet z pobřeží, od lagun atd. a mířit směrem nahoru, nejlépe do kopců a hor. Jeďte tak dlouho, dokud nebudete minimálně 3 km od pobřeží a alespoň 30 m nad mořem. [7]
  • Připravte se na to, že tsunami zničí všechny vozovky.[8] Pokud chcete jet po cestách, dobře si to rozmyslete. Když přijde tsunami, většina vozovek bude zničená buďto kvůli zemětřesení, nebo kvůli samotné vlně. Zamyslete se nad tím, kterým směrem se chcete vydat a zabalte si do bezpečnostního zavazadla kompas.
 3. 3
  Šplhejte co nejvýše. Pokud nemůžete jet do vnitrozemí, protože jste v pasti, miřte nahoru. Není to sice ideální, protože každá stavba se může zřítit, ale v takovém případě je to to nejlepší, co můžete udělat. Jděte co nejvýše, ideálně až na střechu. [9]
 4. 4
  Vylezte na vysoký strom. Pokud jste uvěznění ve vodě a nemůžete jet do vnitrozemí ani vylézt na nějakou budovu, vaší poslední možností je vylézt si na nějaký vysoký a pevný strom. Existuje ovšem riziko, že voda tento strom stáhne s sebou do moře, takže byste tuto možnost neměli využívat, pokud se naskytnou lepší možnosti. Čím pevnější, vyšší a silnější strom si najdete (budete tam muset být i několik hodin), tím větší šanci na přežití budete mít. [10]
 5. 5
  Když spadnete do vody, snažte se reagovat rychle. Pokud jste se nestihli evakuovat a dostanete se do vody, můžete se pokusit přežít:
  • Chytněte se něčeho, co plave. Když použijete plovoucí předmět jako raft, může se vám podařit udržet se nad vodou. Chytněte se kmene stromu, dveří, rybářského náčiní atd.[11]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Jak přežít následky tsunami

 1. 1
  Připravte se na otřesy a další vlny. Tsunami přichází ve vlnách několik hodin v kuse a každá další vlna může být silnější, než ta předešlá. [12]
 2. 2
  Snažte se získat spolehlivé informace. Poslouchejte rádio a nevěřte tomu, co říkají lidé. Vždy je lepší počkat, než se vracet příliš brzy a nechat se chytit další vlnou.
 3. 3
  Počkejte dokud úřady nevydají zprávu, že vlny ustaly. Teprve potom se smíte vrátit domů. Předem si zjistěte, jak takové prohlášení bude vypadat a nezapomeňte na to, že cesty budou pravděpodobně poškozené a budete se domů muset dostat jinak. [13] Kvalitní nouzový plán by s touto možností měl počítat a měl by zahrnovat alternativní cesty a přístřešky.
 4. 4
  Uvědomte si, že přežívat budete i po odeznění tsunami. Až vlny odezní, budete se muset potýkat s nepořádkem, zničenými budovami a poškozenou infrastrukturou. Všude kolem budou také mrtvá těla. Zdroje čerstvé vody budou zničené, nebo poškozené a potraviny budou pravděpodobně nedostupné. Potenciál nemocí, post-traumatické stresové poruchy, smutku, hladu a zranění bude téměř stejný, jako během samotné tsunami. Nouzový plán by měl počítat i s následky tsunami a měl by uvádět, co je nutné udělat pro ochranu komunity.
 5. 5
  Připravte si rehabilitační plán. Pokud vaše místní úřady nepřipravily plán pro řešení následků tsunami, navrhněte jim, aby to udělaly, nebo plán sestavte společně se sousedy. Takový plán by měl zahrnovat:
  • Zajištění zásoby pitné vody. Ať už půjde o balenou či filtrovanou vodu, je nutné zajistit dostatečné zásoby pitné vody pro celé okolí.
  • Otevření nepoškozených budov a domovů ostatním lidem. Je nutné pomoci lidem v nouzi a poskytnout jím přístřeší. [14]
  • Zajištění generátorů elektřiny k umožnění vaření, dodržování hygieny a obnovení základních zdravotnických a dopravních služeb.
  • Zajištění nouzového ubytování a distribuce potravin.[15]
  • Co nejrychlejší spuštění nouzového plánu zdravotní péče.
  • Uhašení ohně a utěsnění úniků plynu.
  Reklama

Tipy

 • Pokud jste na pláži a všimnete si, že se podezřele stahuje moře, okamžitě se evakuujte. Není čas na to zjišťovat, o co přesně jde – jednoduše vezměte nohy na ramena.
 • Postarejte se o své děti a snažte se zůstat stále pohromadě. Dejte všem jasné instrukce a zajistěte, že budou vědět, co mají dělat v případě, že se rozdělíte.
 • Protože někdy není možné udržet své děti u sebe, naučte je, co mají dělat v případě, že by se ocitly samy.
 • Při útěku od moře varujte co nejvíce lidí. Křičte „Tsunami! Jděte na kopec!“ ale nezastavujte se. Jakmile se moře stáhne, nebudete mít více než několik minut do příchodu první velké vlny.
 • Když uslyšíte, že se blíží tsunami, popadněte svá nouzová zavazadla a co nejrychleji jeďte do vnitrozemí, kde vyčkejte na pokyny úřadů.
 • Když uslyšíte oficiální varování před tsunami, neignorujte ho a ihned jednejte.
 • Připravte se k evakuaci a najděte si bezpečné místo. Je lepší být zbytečně připraven na vlnu, která nakonec nepřijde, než si myslet, že jste chytřejší, než příroda a zemřít. Pro nic se do vody nevracejte.
 • Když moře rychle ustoupí, velmi brzy se vrátí v plné síle.
 • Naučte své děti rozpoznávat přicházející tsunami. Desetiletá Tilly Smith zachránila celou svoji rodinu při tsunami v roce 2004, protože dávala v zeměpise pozor.
 • Když hrozí riziko tsunami, velká města jsou varována několik hodin předem. Věnujte těmto varováním pozornost a odjeďte!


Reklama

Varování

 • Nečekejte na žádná varování. Když hrozí nebezpečí, měli byste se okamžitě evakuovat.
 • Nejčastější příčinou smrti při tsunami je utopení. Druhou nejčastější příčinou smrti je úraz při kontaktu s plovoucími troskami.[16]
 • Poslouchejte všechny instrukce a rady úřadů. Většinou je dávají v rádiu, takže byste měli mít rádio stále po ruce.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Jídlo
 • Čistá voda
 • Lékárnička pro celou rodinu
 • Suché a teplé oblečení
 • Léky, které vaše rodina pravidelně bere (např. na astma, na srdce atd.)
 • Baterky a náhradní baterie
 • Zásoby jídla a vody
 • Oblečení – dva páry kalhot a svetrů na osobu
 • Silné magnety
 • Rádio na baterie
 • Nafukovací polštář
 • Mobilní telefon
 • Přikrývky
 • Multifunkční nůž
 • Peníze
 • Kopie důležitých dokumentů (rodný list, občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny)


 1. U.S. Geological Survey, Circular 1187, Version 1.1 (2005), Surviving a Tsunami - Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
 2. U.S. Geological Survey, Circular 1187, Version 1.1 (2005), Surviving a Tsunami - Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
 3. U.S. Geological Survey, Circular 1187, Version 1.1 (2005), Surviving a Tsunami - Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
 4. U.S. Geological Survey, Circular 1187, Version 1.1 (2005), Surviving a Tsunami - Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
 5. U.S. Geological Survey, Circular 1187, Version 1.1 (2005), Surviving a Tsunami - Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
 6. UNDP, UNDRO, (1992) An Overview of Disaster Management, p 35 (PDF)
 7. UNDP, UNDRO, (1992) An Overview of Disaster Management, p 35 (PDF)

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 13 904 krát
Kategorie: Dům a Zahrada
Stránka byla zobrazena 13 904 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama