Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Bez ohledu na to, kolik je vám let, odkud podcházíte, jaké jsou vaše schopnosti a jak okouzlující jste, nikdy nejste dost staří, krásní, nebo chytří na to, aby vás někdo mohl odmítnout. Jediným způsobem, jak zajistit, že vás nikdo neodmítne, je nedělat vůbec nic a nekomunikovat s lidmi. To pochopitelně není možné, takže každý člověk v životě zažije odmítnutí. Běžně se s ním lidé potkávají v milostných vztazích, při studiu, v práci, ve sportu, nebo v obchodním prostředí. Naštěstí nemusíte dovolit, aby vám odmítnutí zničilo život. Překonat odmítnutí neznamená popírat ho, nebo předstírat, že je vše v pořádku – znamená to naučit se s touto situací vypořádat a zaměřit se na budoucnost.

Část 1
Část 1 ze 3:
Překonejte prvotní bolest

 1. 1
  Uvědomte si, že je naprosto normální cítit bolest. Pocity ublížení po odmítnutí jsou normální lidskou reakcí na emocionální a fyziologické příčiny. Výzkumy prokázaly, že neočekávané odmítnutí způsobuje dokonce i fyzické příznaky: emocionální bolest aktivuje stejné neurony v mozku, jako fyzická bolest. [1] Odmítnutí vám může dokonce způsobit doslovný pocit „zlomeného srdce,“ protože aktivuje parasympatický nervový systém, který reguluje například srdeční tep. [2]
  • Odmítnutí v romantickém vztahu, například ve formě nepříjemného rozchodu, může vyvolat v mozku stejnou reakci, jaká nastává při abstinenčních příznacích po vysazení drogy. [3]
  • Lidé, kteří trpí depresí, mají větší problémy se zpracováním pocitů odmítnutí. Protože deprese zastavuje uvolňování opioidů, což jsou přírodní analgetické látky těla, lidé s depresí, kteří zažijí odmítnutí, prožívají tuto bolest déle a akutněji, než lidé, kteří depresemi netrpí. [4]
 2. 2
  Dovolte si cítit se smutně. Odmítnutí způsobuje skutečnou bolest, jak psychickou, tak často i fyzickou. Když budete svoji bolesti popírat, nebo se ji snažit zlehčit – například budete tvrdit, že vám vůbec nevadí, že vás nevzali na vysokou školu, na kterou jste se hlásili – z dlouhodobějšího hlediska to celé pouze zhoršíte. [5] Musíte si uvědomit, že jsou vaše pocity naprosto normální, abyste se od nich mohli začít pomalu vzdalovat.
  • Ve společnosti se vcelku běžně propaguje názor, že by člověk měl „být tvrdý,“ měl by „zatnout zuby“ a překonat svoji bolest, jako kdyby bylo vyjádření emocí známkou podřadnosti. Tyto představy jsou od pravdy velmi daleko. Lidé, kteří své emoce potlačují a neumožňují si je prožít, mají často problémy s řešením a mohou si také vytvářet situace, které jim způsobují negativní pocity.
 3. 3
  Vyjadřujte své emoce. Když se naučíte vyjadřovat své pocity, pomůže vám to akceptovat fakt, že si procházíte něčím bolestivým. [6] Odmítnutí může způsobit silné pocity zklamání, opuštěnosti a ztráty a pravděpodobně budete potřebovat nějakou dobu na to, abyste se vypořádali s tím, že jste nezískali to, po čem jste toužili.[7] Nezlehčujte své pocity a neduste je v sobě.
  • Pokud chcete plakat, plačte. Pláč vám může pomoci zbavit se pocitů úzkosti, nervozity a podrážděnosti. Také vám může snížit hladinu stresu. Neměli byste se tedy stydět plakat – pláčou jak ženy, tak muži. [8]
  • Snažte se nekřičet, nemlátit do věcí a nic neničit. Výzkumy prokázaly, že když si svůj vztek na něčem vybijete, i když půjde jen o neživou věc, může to vaše pocity vzteku posílit. [9] Je mnohem produktivnější si své pocity zapisovat a přemýšlet o tom, proč cítíte vztek. [10]
  • Je velmi užitečné vyjadřovat své pocity kreativně, například pomocí umění, hudby, nebo poezie. Měli byste se ale vyhýbat příliš smutným nebo rozzlobeným věcem, které by mohly vaše nepříjemné pocity zhoršit. [11]
 4. 4
  Zaměřte se na své pocity. Je dobré uvědomit si, proč přesně se po odmítnutí cítíte špatně. Jste zklamaní, že si kapitán týmu vybral někoho jiného místo vás? Nebo vám ublížilo, že jste se zamilovali do někoho, kdo vaše city neopětuje? Máte pocit, že jste k ničemu, protože jste nezískali práci, o kterou jste se ucházeli? Když se nad svými pocity zamyslíte, pomůže vám to zjistit, jak byste je měli řešit. [12]
  • Využijte tuto příležitost a zamyslete se nad důvody, které mohou stát za vaším odmítnutím. Nemusíte sami sebe rozebírat na kousky – jde o rozumnou analýzu toho, co byste příště chtěli udělat jinak. Ať už najdete jakékoli důvody – například to, že jednáte s narcistními lidmi, neodevzdáváte ve škole úkoly včas, nebo netrénujete dostatečně pilně – poskytne vám to odrazový můstek a zjistíte, na čem musíte pracovat. Díky tomu se přestanete soustředit na odmítnutí.
 5. 5
  Držte se faktů. Je snadné přijít po odmítnutí o sebevědomí, zejména pokud šlo o silně osobní odmítnutí, například v romantickém vztahu. Až se budete chtít zamyslet nad svými pocity a myšlenkami, měli byste se držet faktů.
  • Místo abyste si říkali například: „Pozval jsem na ples dívku, která se mi líbí a ona mě odmítla, protože jsem ošklivý a tlustý,“ se držte toho, čím si můžete být jistí: „Pozval jsem dívku na ples a ona se mnou nechtěla jít.“ Stále jde o odmítnutí, stále to velmi bolí, ale vyhnete se tím sebekritice a ponižování, což je velmi nezdravé.
  • Zjistilo se, že vám odmítnutí dočasně snižuje IQ.[13] Pokud máte tedy problém přemýšlet o svých pocitech s jasnou myslí, nemusíte se za to stydět – není to vaše vina.
 6. 6
  Nevybíjejte si svůj vztek na ostatních. Protože odmítnutí bolí, někteří lidé reagují na bolest, kterou jim způsobuje tím, že podléhají vzteku a vybíjejí si svoji zlost na ostatních lidech. Tyto reakce jsou způsobem, jak získat pocit, že máte situaci pod kontrolou a ostatní vám věnují pozornost. Ve skutečnosti si tím můžete ovšem způsobit jen další odmítnutí, takže i když vás bude lákat chovat se agresivně, snažte se to nedělat. [14]
 7. 7
  Vezměte si nějaký volně prodejný lék proti bolesti. Věřte nebo ne, výzkumy prokázaly, že emocionální bolest prochází mnoha cestami, kterými prochází i fyzická bolest. Proto vám může pomoci nějaký volně prodejný lék proti bolesti, jako je Advil nebo Tylenol, který budete brát tři týdny v kuse. Mělo by vám to pomoci zmírnit bolest způsobenou odmítnutím. [15]
  • Berte pouze volně prodejné léky a neberte si více, než je doporučená dávka. Chcete se zbavit bolesti, ne si vytvořit závislost na lécích.
 8. 8
  Pečujte o své zdraví. Jezte zdravě a pravidelně cvičte. Nesnažte se léčit sami sebe pomocí alkoholu a nebezpečných návykových látek. [16] Při cvičení se v těle uvolňují přírodní analgetické látky, které se nazývají opioidy, takže když budete mít pocit, že se ve vás nepříjemné pocity hromadí, zajděte si na procházku, projeďte se na kole, jděte si zaplavat, nebo se věnujte jinému sportu. [17]
  • Snažte se uvolnit svoji energii pomocí psychicky agresivních činností, jako je běh, kickbox, taekwondo, nebo karate. Pomůže vám to zbavit se vzteku z odmítnutí.
 9. 9
  Travte čas s přáteli. Jedním z nejvážnějších vedlejších účinků odmítnutí je pocit osamělosti. Travte čas s lidmi, kteří vás mají rádi a podporují vás. Výzkumy prokázaly, že když máte zábavné a zdravé vztahy s lidmi, které máte rádi, má to příznivý vliv na obranné systémy těla. Když si najdete přátele, kteří vás budou podporovat a budou vás mít rádi, pomůže vám to zbavit se bolesti z odmítnutí. [18]
 10. 10
  Bavte se. Zabavte se, abyste nemysleli na svoji bolest a najděte si způsob, jak se ponořit do věcí, které vám způsobují pocity štěstí. Pusťte si nějakou komedii, sledujte vystoupení komiků, nebo jděte do kina. Když se budete chvíli bavit, nezahojíte si tím sice své zlomené srdce, ale pomůže vám to zmírnit vaše nepříjemné pocity a chvíli se radovat. [19]
  • Smích je v období následující odmítnutí velmi důležitý, protože se při něm uvolňují látky, kterým se říká endorfiny a které způsobují pozitivní pocity a pohodu. Smích dokáže dokonce zvýšit vaši toleranci fyzické bolesti![20]
 11. 11
  Sdílejte své pocity s někým, komu důvěřujete. Může jít o vašeho nejlepšího kamaráda, o sourozence, rodiče, nebo třeba psychologa. Řekněte tomuto člověku, co se stalo a jaký z toho máte pocit. Možná vám povypráví své vlastní zkušenosti s odmítnutím a poradí vám, co máte dělat. Takový rozhovor pro vás může být velmi přínosný. [21]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Jak překonat odmítnutí

 1. 1
  Mějte soucit sami se sebou. Odmítnutí si může vybrat daň na vašem sebevědomí a může vám způsobit pocity méněcennosti a opakované vyčítání chyb, nebo pocit, že nikdy nedosáhnete úspěchu ani štěstí. Když budete mít soucit sami se sebou, pomůže vám to akceptovat chyby a neúspěchy jako součást života, takže jimi nebudete posedlí. [22] Soucit k sobě samému má tři části:[23]
  • Laskavost. Laskavost k sobě samému znamená chovat se k sobě stejně laskavě a chápavě, jako ke svým blízkým. Neznamená to, že musíte své chyby omlouvat, nebo ignorovat své nedostatky. Jde o to uvědomit si, že nejste dokonalí. Když budete milovat sami sebe, bude pro vás snadnější chovat se láskyplně i k ostatním lidem.
  • Lidskost. Uvědomovat si svoji lidskost znamená přijmout fakt, že negativní zkušenosti včetně odmítnutí jsou běžnou součástí života a o vás jako o člověku nic nevypovídají. Když si tento fakt uvědomíte, pomůže vám to překonat odmítnutí, protože si uvědomíte, že se s odmítnutím potýkají všichni.
  • Vnímavost. Trénovat vnímavost znamená uvědomovat si a akceptovat své zážitky bez odsuzování. Když budete trénovat vnímavost pomocí meditace, pomůže vám to zpracovat vaše negativní emoce, aniž byste se na ně museli příliš soustředit.
 2. 2
  Vyhněte se personalizaci odmítnutí. Je velmi snadné vnímat odmítnutí jako potvrzení těch nejhorších obav, kterými trpíme: že nejsme dostatečně dobří, že si nezasloužíme lásku, že nikdy nedosáhneme úspěchu. Když se naučíte vyhýbat se této personalizaci, pomůže vám to brát nepříjemné zážitky jako cenné lekce a nebudete z nich emocionálně zničení.[24]
  • Vyhýbejte se „katastrofizaci.“ Katastrofizace je v podstatě zveličování chyb a neúspěchů a ignorace všech svých pozitivních vlastností. Pokud nezískáte práci, o kterou jste se ucházeli, neznamená to, že nikdy nenajdete žádnou jinou práci a budete žít v krabici od lednice někde pod mostem. Když vám učitel řekne, že se mu nelíbila vaše esej, neznamená to, že se nikdy nezlepšíte. Katastrofizace vám vezme příležitost vnímat své pokroky a poučovat se ze svých zkušeností – i z těch skutečně negativních, jako je odmítnutí.
 3. 3
  Napište si seznam svých pozitivních vlastností. Odmítnutí vás často zasáhne jako rána pod pás a může způsobit, že se vám budou častěji vyskytovat negativní myšlenky – když to dovolíte. Snažte se tomu odolat a nemyslete jen na to, co je s vámi špatně. Buďte aktivní a napište si seznam všech svých dobrých a pozitivních vlastností a silných stránek. Studie prokázaly, že když si budete stále připomínat, že jste hodnotní a zasloužíte si lásku, budete schopni snáze překonat odmítnutí a dokonce budete odolní proti odmítnutí v budoucnu. [25]
 4. 4
  Berte odmítnutí takové, jaké skutečně je. Nedosáhli jste něčeho, v co jste doufali, často velmi náhle a nepříjemně. Je to ale také šance přeorientovat se na něco produktivnějšího a funkčnějšího. Přestože to bolí, odmítnutí vás může naučit rozvíjet vaše silné stránky a využívat vaše schopnosti a energii produktivněji.[26]
  • Pokud jste například právě prožili rozchod, váš bývalý partner vám pravděpodobně dal jasně najevo, že s vámi již nechce udržovat vztah. Takové odmítnutí je sice velmi nepříjemné, ale vždy je lepší si uvědomit neschůdnost situace dříve, než později. Jistě byste nebyli rádi, kdybyste zjistili, že se k sobě s partnerem nehodíte až mnohem později.
 5. 5
  Počkejte, až čas zahojí vaše rány. Je to sice klišé, ale skutečně to funguje – když počkáte dostatečně dlouho, čas vaše rány zhojí. Budete mít také šanci na sobě pracovat, takže za nějakou dobu uvidíte svoji situaci úplně jinýma očima. Pokud právě prožíváte bolest z odmítnutí, nebude to snadné, ale po nějaké době si pravděpodobně uvědomíte, že to, o co jste přišli, jste původně stejně neměli mít. [27]
 6. 6
  Naučte se něco nového. Když se naučíte něco, co jste vždy chtěli umět, pomůže vám to cítit se lépe, což vám může spravit poškozené sebevědomí. Naučte se něco příjemného, jako je vaření, hraní na kytaru, nebo nějaký nový jazyk. Budete ze sebe mít lepší pocit a zlepší se vám i nálada.
  • Můžete zkusit také například trénink asertivity. Někdy lidé prožívají odmítnutí proto, že nebyli schopni dostatečně jasně vyjádřit své potřeby a touhy. Možná zjistíte, že když se naučíte být asertivnější a budete umět mluvit o tom, co chcete, nebudete se s odmítnutím potýkat tak často. [28]
  • Někdy pravděpodobně budete mít pochybnosti a nebudete si jistí, zda máte zkusit něco nového. Pusťte se do toho pomalu, abyste sami sebe nezahltili informacemi. Pokud jste se rozhodli změnit určité oblasti svého života, budete se pravděpodobně cítit jako nováček a budete si připadat neschopně. Snažte se překonat tyto pocity a uvědomit si, že být začátečníkem je ve skutečnosti pozitivní, protože jste ochotní učit se nové věci a vnímat všechno pozorně.
 7. 7
  Něco si dopřejte. „Nakupovací terapie“ může mít spoustu pozitivních účinků. Výzkumy například prokázaly, že při nakupování si lidé představují, jak jejich nové oblečení zapadne do jejich nového života. Když si koupíte něco, co vám sluší, nebo se necháte například ostříhat, budete mít vyšší sebevědomí. [29]
  • Nevyužívejte ovšem utrácení jako způsob, jak se zbavit bolesti, nebo skrýt své pocity. Neměli byste to s utrácením přehánět, jinak si tím způsobíte zbytečný stres. Někdy je dobré si něco dopřát, zejména pokud vám to pomůže vydat se na cestu za světlejšími zítřky.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Zůstaňte silní

 1. 1
  Uvědomte si, že se nehodíte ke všem lidem. Pokud ve vašem případě šlo o osobní odmítnutí, například o rozchod nebo neúspěch ve sportu, je lákavé vnímat tento neúspěch jako potvrzení představy, že jste podřadní a neschopní. Když ale budete mít ze sebe stále dobrý pocit a budete si pamatovat, že někteří lidé se k vám jednoduše nehodí, budete schopní akceptovat odmítnutí a nebudete jím posedlí. Pamatujte si: čím více budete milovat sami sebe, tím méně uznání budete vyžadovat od ostatních. [30]
 2. 2
  Trénujte si odmítnutí v uvolněnějším prostředí. Když se budete stavět do situací, ve kterých byste mohli zažít odmítnutí, které ovšem nebude mít sáhodlouhé negativní následky, pomůže vám to zjistit, že odmítnutí většinou nemá nic společného s vaší osobou.[31]
  • Můžete například někoho požádat o něco, co vám téměř jistě odmítne (ale nemělo by to být něco příliš velkého) a naučit se díky tomu akceptovat odmítnutí.
 3. 3
  Nepřestávejte riskovat. Lidé, kteří prožili odmítnutí se často bojí riskovat. Přestanou například oslovovat cizí lidi, protože umožní svému strachu, aby ovládal jejich myšlení. Je velmi důležité zachovat si pozitivní myšlení a neztrácet naději a to i v případech, kdy čelíte možnosti odmítnutí. [32]
  • Pokud se například bavíte s kamarádem a cítíte se nějakým způsobem odmítnutí, můžete z rozhovoru pomalu ustoupit, abyste se vyhnuli pocitům ublíženosti. Sice se tím zbavíte původního nepohodlí, ale také se vzdálíte od ostatních lidí, což může vaše odmítnutí ještě zhoršit. [33]
  • Pamatujte si: za odmítnutí můžete považovat 100% příležitostí, kterých jste nevyužili.
 4. 4
  Očekávejte úspěch (ale uvědomte si, že není zaručen). Je velmi těžké nalézt rovnováhu, ale je důležité udržovat si zdravý a rozumný pohled na situaci i po odmítnutí. Výzkumy prokázaly, že to, zda si myslíte, že budete mít úspěch, nebo nebudete mít úspěch, ovlivňuje váš výkon. Když budete věřit, že uspějete, budete pracovat tvrději. [34]
  • Je ovšem důležité si uvědomit, že vaše představy o tom, zda dosáhnete úspěchu neovlivňují váš skutečný úspěch – pouze to, kolik energie jste ochotni do něj investovat. Je stále možné (a v určitých chvílích také pravděpodobné) neuspět i v případě, že budete odhodlaní a budete tvrdě pracovat.
  • Když si uvědomíte, že můžete ovládat pouze své vlastní činy a ne jejich výsledky, pomůže vám to zbavit se personalizace v případě odmítnutí. [35] Uvědomte si, že odmítnutí je jednou z možností, ale snažte se udělat vše, co bude ve vašich silách bez ohledu na výsledek.
 5. 5
  Naučte se odpouštět. Když pociťujete bolest a zklamání kvůli odmítnutí, pravděpodobně nebudete chtít odpustit těm, kteří vám tyto pocity způsobili. Když se ale pokusíte vcítit do těchto lidí, pomůže vám to řešit vaše vlastní emoce. Zamyslete se nad tím, proč vás ten druhý odmítl. Možná si uvědomíte, že s vámi jeho rozhodnutí nemělo vůbec nic společného. [36]
  Reklama

Tipy

 • Zapamatujte si tento citát basketbalové legendy Michaela Jordana: „Za svoji kariéru jsem minul koš více než 9000x. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. 26x jsem měl příležitost dát vítězný koš a minul jsem. Ve svém životě jsem měl stále nějaké neúspěchy. A právě díky tomu jsem nakonec uspěl.“[37]
 • Odmítnutí nemá vždy stejnou váhu. Pokud máte například pocit, že vás potenciální zaměstnavatel odmítl na základě diskriminace, máte právo to řešit oficiálně a požadovat nápravu.
 • Výzkumy prokázaly, že když máte pozitivní přístup a očekáváte od lidí a situací přijetí, máte větší šanci, že skutečně dosáhnete přijetí. Neznamená to, že se nebudete muset potýkat s odmítnutím, ale že váš přístup skutečně ovlivňuje to, jak se k vám ostatní lidé chovají.[38]
Reklama

Varování

 • Zpracujte své pocity, ale nelpěte na nich. Když budete posedlí negativními emocemi, může vám to zabránit v zotavení.
 • Nepodléhejte vzteku nebo agresivitě, i když budete zoufalí. Když si budete svůj vztek vybíjet na ostatních, ze začátku se možná budete cítit lépe, ale nakonec tím ublížíte sobě i těm druhým.
Reklama
 1. http://www.prevention.com/mind-body/emotional-health/healthiest-ways-express-anger
 2. http://www.apa.org/helpcenter/recognize-anger.aspx
 3. http://teenshealth.org/teen/your_mind/emotions/rejection.html#
 4. https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201307/10-surprising-facts-about-rejection
 5. http://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspx
 6. http://www.prevention.com/mind-body/emotional-health/tips-handling-rejection
 7. http://www.mayoclinic.org/healthy-living/end-of-life/in-depth/grief/art-20047261?pg=2
 8. http://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspx
 9. http://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspx
 10. https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201307/10-surprising-facts-about-rejection
 11. http://www.nytimes.com/2011/09/14/science/14laughter.html?_r=0
 12. http://www.oprah.com/inspiration/Dr-Phil-How-to-Get-Over-Rejection
 13. https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201307/10-surprising-facts-about-rejection
 14. http://www.self-compassion.org/what-is-self-compassion/the-three-elements-of-self-compassion.html
 15. http://psychcentral.com/blog/archives/2013/02/19/7-tips-to-avoid-personalizing-rejection/
 16. http://www.huffingtonpost.com/2014/03/13/rejection-coping-methods-research_n_4919538.html
 17. https://www.psychologytoday.com/blog/thriving101/201012/rejection-losers-guide
 18. https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201307/10-surprising-facts-about-rejection
 19. http://www.education.udel.edu/wp-content/uploads/2013/01/SociallyRejected.pdf
 20. http://business.time.com/2013/04/16/is-retail-therapy-for-real-5-ways-shopping-is-actually-good-for-you/
 21. http://www.oprah.com/inspiration/Dr-Phil-How-to-Get-Over-Rejection
 22. http://psychcentral.com/blog/archives/2013/02/19/7-tips-to-avoid-personalizing-rejection/
 23. http://psychcentral.com/blog/archives/2013/02/19/7-tips-to-avoid-personalizing-rejection/
 24. http://www.huffingtonpost.com/2014/03/13/rejection-coping-methods-research_n_4919538.html
 25. https://www.psychologytoday.com/blog/thriving101/201012/rejection-losers-guide
 26. https://www.psychologytoday.com/blog/fighting-fear/201308/how-cope-rejection
 27. http://teenshealth.org/teen/your_mind/emotions/rejection.html#
 28. http://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/career-coach-dealing-with-rejection-and-setbacks/2012/05/04/gIQAfS3J6T_story.html
 29. http://www.huffingtonpost.com/2014/03/13/rejection-coping-methods-research_n_4919538.html

O tomto wikiHow

Susan Pazak, PhD
Spoluautorem článku je :
Licencovaná klinická psycholožka a profesionální životní kouč
Spoluautorem tohoto článku je Susan Pazak, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 4 886 krát
Stránka byla zobrazena 4 886 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama