Sůl se ze slané vody odstraňuje procesem odsolování. Tento proces je velmi důležitý zejména v nouzových situacích, protože pro lidi není bezpečné pít slanou vodu. Její požití totiž způsobuje silnou nevolnost. Všechny jednoduché metody pro odsolení vody se drží těchto základních principů: odpaření a sběr. V tomto článku vám nabízíme několik metod, kterými můžete převařit slanou vodu a z páry zpět zachytit (zkapalnit) vodu sladkou, a to od použití plotny, přes survival metodu, až po metodu solární.

Metoda 1 ze 3:
Použití hrnce a plotny

 1. 1
  Připravte si velký hrnec s poklicí a prázdnou sklenici nebo podobnou nádobku. Sklenice by měla být dostatečně velká, aby udržela poměrně velké množsví sladké vody.
  • Ujistěte se, že je sklenice zároveň dostatečně nízká na to, aby po vložení do hrnce nebránila poklici v těsném dolehnutí k hrnci.
  • Nejbezpečnější je použít nádobu značky Pyrex nebo kovový kalíšek, protože určité typy skla mají tendenci po zahřátí explodovat. Plast se zase může roztavit a deformovat.
  • Přesvědčte se, že se váš hrnec hodí k použití s vaším typem plotny/hořáku.
 2. 2
  Pomalu do hrnce nalijte slanou vodu. Neplňte ho příliš.
  • Zastavte několik centimetrů pod okrajem sklenice.
  • Tím zajistíte, že se do ní během varu nedostane žádná slaná voda.
  • Slaná voda se do sklenice nesmí dostat, protože byste tím samozřejmě sesbíranou sladkou vodu kontaminovali.
 3. 3
  Poklici na hrnec položte obráceně. Na takto umístěné poklici se odpařená voda zachytí a bude odkapávat zpět do sklenice.
  • Poklici umístětě tak, aby její nejvyšší bod nebo ucho bylo přímo nad použitou sklenicí.
  • Poklice musí těsně doléhat po celém obvodu použitého hrnce a poskytovat tak spolehlivé těsnění.
  • Bez dobrého těsnění unikne mnoho páry a tím pádem se samozřejmě sníží celkové množství zachycené sladké vody.
 4. 4
  Přiveďte vodu k pomalému varu. Udržujte pomalý var za mírné teploty.
  • Příliš divoký plný var by mohl kontaminovat zachycenou sladkou vodu, protože by do sklenice šplouchala slaná voda z okolí.
  • Příliš vysoká teplota by sklenici mohla rozbít.
  • Pokud by se voda vařila velmi rychle a divoce, mohla by odsunout sklenici ze středu hrnce a sladká voda by odkapávala zpět do slané.
 5. 5
  Během kondenzace pozorujte hrnec. Jakmile dojde k varu vody, začne se z ní stávat čistá pára a všechny materiály, které byly ve vodě rozpuštěné, nechává za sebou.
  • Jakmile se začne voda odpařovat, přemění se ve vzduchu na páru a na povrchu obrácené poklice zkondenzuje a zachytí se ve formě kapek.
  • Kapky potom stékají do nejnižšího bodu (ucha) a odkapávají přímo do připravené sklenice.
  • Tento proces zabere pravděpodobně asi 20 minut (nebo více).
 6. 6
  Před pitím nově sesbírané vody chvíli počkejte. Sklenice i voda budou velmi horké.
  • Po dokončení odsolování může v hrnci stále ještě zbýt nějaká slaná voda, a proto buďte při vyndavání sklenice velmi opatrní, aby se do sladké vody omylem nedostala žádná slaná.
  • Nově sesbíraná voda i sklenice budou chladnout rychleji po vytažení z hrnce.
  • Při vytahování sklenice z hrnce buďte opatrní a nespalte se. Použijte chňapky nebo speciální držák.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Solární metoda

 1. 1
  Naberte slanou vodu do nějaké misky nebo nádoby. Neplňte ji však až úplně po okraj. [1]
  • V horní části nádoby budete potřebovat prostor, aby slaná voda nevyšplouchla a nedostala se do nádoby, kterou použijete pro zachycení pitné vody.
  • Ujistěte se, že použitá miska nebo nádoba je vodotěsná. Pokud by někde netěsnila, slaná voda by odtekla ještě předtím, než by se stačila odpařit a zkondenzovat na sladkou vodu.
  • Tato metoda zabere několik hodin, takže potřebujete dostatek slunečního svitu.
 2. 2
  Kalíšek nebo menší nádobku umístěte do středu větší nádoby se slanou vodu. Postupujte pomalu. [2]
  • Pokud byste postupovali rychle, mohli byste omylem nějakou slanou vodu dostat do nádobky na vodu sladkou. Sesbíranou pitnou vodu byste tak kontaminovali a znehodnotili.
  • Vršek nádobky musí vyčnívat nad hladinu slané vody.
  • Možná bude potřeba menší nádobku zatížit nějakým kamínkem nebo jiným předmětem, který zabrání klouzání nádobky po dně větší misky.
 3. 3
  Obalte misku plastikovou fólií. Ujistěte se, že fólie není ani příliš těsná, ani příliš volná. [3]
  • Ujistěte se, že vámi vytvořený obal doléhá těsně na okraj misky se slanou vodou.
  • Pokud by obal v nějakém místě prosakoval, pára nebo vytvořená sladká voda by tudy mohla unikat.
  • Použijte bytelnou fólii, která se při obalování misky nepotrhá.
 4. 4
  Do středu fólie položte kámen nebo jiné závaží. To by mělo být přesně nad menší nádobkou na sladkou vodu, kterou je potřeba umístit doprostřed větší misky. [4]
  • Tímto postupem se střed fólie prohne a vytvoří kužel, po kterém bude moct pitná voda odkapávat do nádobky.
  • Kámen nebo jiné použité závaží by nemělo být příliš těžké, aby plastikový obal nepotrhalo.
  • Před tím, než budete pokračovat, se ujistěte, že menší nádoba na pitnou vodu stojí skutečně ve středu misky.
 5. 5
  Vytvořenou sestavu umístěte přímo na slunce. Voda se zahřeje a vyvolá kondenzaci na povrchu plastikové fólie. [5]
  • Po započetí procesu kondenzace začnou stékat kapky pitné vody z fólie přímo do připravené nádobky.
  • Tímto způsobem můžete pomalu sesbírat značné množství pitné vody.
  • Tato metoda zabere několik hodin, proto se obrňte trpělivostí.
  • Po nasbírání dostatečného množství pitné vody můžete přistoupit k její konzumaci. Je bezpečná a naprosto odsolená.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Přeměna slané vody na sladkou pro přežití na pobřeží

 1. 1
  Najděte svůj záchranný člun i další sutiny po případné havárii. Jednotlivé části záchranného člunu můžete použít pro sestavení systému na odsolení vody. [6]
  • Tato metoda je nejvhodnější pro chvíle, kdy jste se ocitli na pobřeží bez jakéhokoli přístupu ke sladké vodě.
  • Byla vyvinuta ztraceným pilotem během 2. světové války v Pacifiku.
  • Tuto metodu oceníte také v případě, kdy netušíte, jak dlouho budete odstřiženi od světa, než vás někdo přijde zachránit.
 2. 2
  Najděte plynovou láhev z vašeho záchranného člunu. Otevřete ji a naplňte slanou vodou. [7]
  • Přefiltrujte slanou vodu přes kus nějaké látky. Zabráníte tím, aby do lahve vniklo příliš mnoho písku nebo jiných nečistot.
  • Neplňte láhev příliš. Naplňte ji jen tak, aby se voda nepřelila přes okraj.
  • Odneste láhev s vodou do místa, kde můžete rozdělat oheň.
 3. 3
  Najděte hadici a těsnění ze záchraného člunu. Následně hadici připojte k jednomu konci těsnění.[8]
  • Vznikne tak potrubí pro vedení odpařené vody z lahve naplněné slanou vodou.
  • Ujistěte se, že hadice není nikde ucpaná a že na ní nejsou žádné smyčky.
  • Ověřte, že spoj mezi těsněním a hadicí je pevný. Zajistíte tak, že žádná nově vytvořená sladká voda neunikne přes špatně utěsněné místo.
 4. 4
  Vršek plynové lahve ucpěte těsněním. Použijte k tomu opačný konec těsnění, než který jste použili k připevnění na hadici.[9]
  • Tímto zajistíte, že odpařená voda půjde ze zahřáté plynové lahve přímo do hadice.
  • Ujistěte se, že spoj těsně doléhá a nikde nesákne.
  • Pokud máte nějaký motouz nebo pásku, můžete funkci spoje podpořit a omotat ho tímto materiálem.
 5. 5
  Vytvořte z písku menší násep a zakopejte do něj hadici. Hadici tak udržíte stabilní během celé doby, kdy skrze ní bude proudit pitná voda.[10]
  • Konec hadice nechte odhalený. Odtud bude pitná voda vytékat.
  • Plynovou láhev ani těsnění nezakopávejte. Tyto části systému musí zůstat nad zemí, abyste mohli celou dobu pozorovat, zda voda někde neuniká.
  • Při zakopávání hadice se znovu přesvědčte, že je co nejvíce natažená a nejsou na ní žádné smyčky.
  • Pod odhalený druhý konec hadice umístěte pánev nebo jinou nádobu. Do této nádoby bude vytékat nově vytvořená pitná voda.
 6. 6
  Rozdělejte oheň a plynovou láhev položte přímo do plamene. Slaná voda uvnitř lahve se začne vařit. [11]
  • Jakmile začne voda vřít, pára se dostane do vrcholu lahve, kde zkondenzuje a poputuje skrze hadici ve formě čisté pitné vody.
  • Během varu bude kondenzovaná pára procházet hadicí a vytékat na druhém konci do připravené pánve.
  • Sesbíraná voda bude odsolená a zcela bezpečná pro konzumaci.
  • Před samotnou konzumací se ovšem ujistěte, že voda již vychladla.
  Reklama

Tipy

 • Tento postup, při kterém se využívá vypařování a následné kondenzace vody se nazývá destilace. Můžete ji využít s obyčejnou kohoutkovou vodou kdykoli potřebujete destilovanou vodu.
 • Po tom, co voda začne vřít, můžete ochladit poklici na hrnci a celý proces kondenzace tím urychlit. Můžete k tomu použít chladnou slanou vodu a vyměnit ji, jakmile se ohřeje.
 • Solární metoda zabere dlouhou dobu a není příliš vhodná pro rychlou tvorbu velkého množství vody v krátkém čase.

Reklama

Varování

 • Buďte při práci opatrní. Neplňte hrnec příliš vysoko. Slaná voda by se mohla omylem dostat do nádobky pro zachytávání sladké vody.
Reklama

Související články

Jak vyrobit krystaly
Jak slepit sklo
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama