Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sůl se ze slané vody odstraňuje procesem odsolování. Tento proces je velmi důležitý zejména v nouzových situacích, protože pro lidi není bezpečné pít slanou vodu. Její požití totiž způsobuje silnou nevolnost. Všechny jednoduché metody pro odsolení vody se drží těchto základních principů: odpaření a sběr. V tomto článku vám nabízíme několik metod, kterými můžete převařit slanou vodu a z páry zpět zachytit (zkapalnit) vodu sladkou, a to od použití plotny, přes survival metodu, až po metodu solární.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Použití hrnce a plotny

 1. 1
  Připravte si velký hrnec s poklicí a prázdnou sklenici nebo podobnou nádobku. Sklenice by měla být dostatečně velká, aby udržela poměrně velké množsví sladké vody.
  • Ujistěte se, že je sklenice zároveň dostatečně nízká na to, aby po vložení do hrnce nebránila poklici v těsném dolehnutí k hrnci.
  • Nejbezpečnější je použít nádobu značky Pyrex nebo kovový kalíšek, protože určité typy skla mají tendenci po zahřátí explodovat. Plast se zase může roztavit a deformovat.
  • Přesvědčte se, že se váš hrnec hodí k použití s vaším typem plotny/hořáku.
 2. 2
  Pomalu do hrnce nalijte slanou vodu. Neplňte ho příliš.
  • Zastavte několik centimetrů pod okrajem sklenice.
  • Tím zajistíte, že se do ní během varu nedostane žádná slaná voda.
  • Slaná voda se do sklenice nesmí dostat, protože byste tím samozřejmě sesbíranou sladkou vodu kontaminovali.
 3. 3
  Poklici na hrnec položte obráceně. Na takto umístěné poklici se odpařená voda zachytí a bude odkapávat zpět do sklenice.
  • Poklici umístětě tak, aby její nejvyšší bod nebo ucho bylo přímo nad použitou sklenicí.
  • Poklice musí těsně doléhat po celém obvodu použitého hrnce a poskytovat tak spolehlivé těsnění.
  • Bez dobrého těsnění unikne mnoho páry a tím pádem se samozřejmě sníží celkové množství zachycené sladké vody.
 4. 4
  Přiveďte vodu k pomalému varu. Udržujte pomalý var za mírné teploty.
  • Příliš divoký plný var by mohl kontaminovat zachycenou sladkou vodu, protože by do sklenice šplouchala slaná voda z okolí.
  • Příliš vysoká teplota by sklenici mohla rozbít.
  • Pokud by se voda vařila velmi rychle a divoce, mohla by odsunout sklenici ze středu hrnce a sladká voda by odkapávala zpět do slané.
 5. 5
  Během kondenzace pozorujte hrnec. Jakmile dojde k varu vody, začne se z ní stávat čistá pára a všechny materiály, které byly ve vodě rozpuštěné, nechává za sebou.
  • Jakmile se začne voda odpařovat, přemění se ve vzduchu na páru a na povrchu obrácené poklice zkondenzuje a zachytí se ve formě kapek.
  • Kapky potom stékají do nejnižšího bodu (ucha) a odkapávají přímo do připravené sklenice.
  • Tento proces zabere pravděpodobně asi 20 minut (nebo více).
 6. 6
  Před pitím nově sesbírané vody chvíli počkejte. Sklenice i voda budou velmi horké.
  • Po dokončení odsolování může v hrnci stále ještě zbýt nějaká slaná voda, a proto buďte při vyndavání sklenice velmi opatrní, aby se do sladké vody omylem nedostala žádná slaná.
  • Nově sesbíraná voda i sklenice budou chladnout rychleji po vytažení z hrnce.
  • Při vytahování sklenice z hrnce buďte opatrní a nespalte se. Použijte chňapky nebo speciální držák.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Solární metoda

 1. 1
  Naberte slanou vodu do nějaké misky nebo nádoby. Neplňte ji však až úplně po okraj. [1]
  • V horní části nádoby budete potřebovat prostor, aby slaná voda nevyšplouchla a nedostala se do nádoby, kterou použijete pro zachycení pitné vody.
  • Ujistěte se, že použitá miska nebo nádoba je vodotěsná. Pokud by někde netěsnila, slaná voda by odtekla ještě předtím, než by se stačila odpařit a zkondenzovat na sladkou vodu.
  • Tato metoda zabere několik hodin, takže potřebujete dostatek slunečního svitu.
 2. 2
  Kalíšek nebo menší nádobku umístěte do středu větší nádoby se slanou vodu. Postupujte pomalu. [2]
  • Pokud byste postupovali rychle, mohli byste omylem nějakou slanou vodu dostat do nádobky na vodu sladkou. Sesbíranou pitnou vodu byste tak kontaminovali a znehodnotili.
  • Vršek nádobky musí vyčnívat nad hladinu slané vody.
  • Možná bude potřeba menší nádobku zatížit nějakým kamínkem nebo jiným předmětem, který zabrání klouzání nádobky po dně větší misky.
 3. 3
  Obalte misku plastikovou fólií. Ujistěte se, že fólie není ani příliš těsná, ani příliš volná. [3]
  • Ujistěte se, že vámi vytvořený obal doléhá těsně na okraj misky se slanou vodou.
  • Pokud by obal v nějakém místě prosakoval, pára nebo vytvořená sladká voda by tudy mohla unikat.
  • Použijte bytelnou fólii, která se při obalování misky nepotrhá.
 4. 4
  Do středu fólie položte kámen nebo jiné závaží. To by mělo být přesně nad menší nádobkou na sladkou vodu, kterou je potřeba umístit doprostřed větší misky. [4]
  • Tímto postupem se střed fólie prohne a vytvoří kužel, po kterém bude moct pitná voda odkapávat do nádobky.
  • Kámen nebo jiné použité závaží by nemělo být příliš těžké, aby plastikový obal nepotrhalo.
  • Před tím, než budete pokračovat, se ujistěte, že menší nádoba na pitnou vodu stojí skutečně ve středu misky.
 5. 5
  Vytvořenou sestavu umístěte přímo na slunce. Voda se zahřeje a vyvolá kondenzaci na povrchu plastikové fólie. [5]
  • Po započetí procesu kondenzace začnou stékat kapky pitné vody z fólie přímo do připravené nádobky.
  • Tímto způsobem můžete pomalu sesbírat značné množství pitné vody.
  • Tato metoda zabere několik hodin, proto se obrňte trpělivostí.
  • Po nasbírání dostatečného množství pitné vody můžete přistoupit k její konzumaci. Je bezpečná a naprosto odsolená.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Přeměna slané vody na sladkou pro přežití na pobřeží

 1. 1
  Najděte svůj záchranný člun i další sutiny po případné havárii. Jednotlivé části záchranného člunu můžete použít pro sestavení systému na odsolení vody. [6]
  • Tato metoda je nejvhodnější pro chvíle, kdy jste se ocitli na pobřeží bez jakéhokoli přístupu ke sladké vodě.
  • Byla vyvinuta ztraceným pilotem během 2. světové války v Pacifiku.
  • Tuto metodu oceníte také v případě, kdy netušíte, jak dlouho budete odstřiženi od světa, než vás někdo přijde zachránit.
 2. 2
  Najděte plynovou láhev z vašeho záchranného člunu. Otevřete ji a naplňte slanou vodou. [7]
  • Přefiltrujte slanou vodu přes kus nějaké látky. Zabráníte tím, aby do lahve vniklo příliš mnoho písku nebo jiných nečistot.
  • Neplňte láhev příliš. Naplňte ji jen tak, aby se voda nepřelila přes okraj.
  • Odneste láhev s vodou do místa, kde můžete rozdělat oheň.
 3. 3
  Najděte hadici a těsnění ze záchraného člunu. Následně hadici připojte k jednomu konci těsnění.[8]
  • Vznikne tak potrubí pro vedení odpařené vody z lahve naplněné slanou vodou.
  • Ujistěte se, že hadice není nikde ucpaná a že na ní nejsou žádné smyčky.
  • Ověřte, že spoj mezi těsněním a hadicí je pevný. Zajistíte tak, že žádná nově vytvořená sladká voda neunikne přes špatně utěsněné místo.
 4. 4
  Vršek plynové lahve ucpěte těsněním. Použijte k tomu opačný konec těsnění, než který jste použili k připevnění na hadici.[9]
  • Tímto zajistíte, že odpařená voda půjde ze zahřáté plynové lahve přímo do hadice.
  • Ujistěte se, že spoj těsně doléhá a nikde nesákne.
  • Pokud máte nějaký motouz nebo pásku, můžete funkci spoje podpořit a omotat ho tímto materiálem.
 5. 5
  Vytvořte z písku menší násep a zakopejte do něj hadici. Hadici tak udržíte stabilní během celé doby, kdy skrze ní bude proudit pitná voda.[10]
  • Konec hadice nechte odhalený. Odtud bude pitná voda vytékat.
  • Plynovou láhev ani těsnění nezakopávejte. Tyto části systému musí zůstat nad zemí, abyste mohli celou dobu pozorovat, zda voda někde neuniká.
  • Při zakopávání hadice se znovu přesvědčte, že je co nejvíce natažená a nejsou na ní žádné smyčky.
  • Pod odhalený druhý konec hadice umístěte pánev nebo jinou nádobu. Do této nádoby bude vytékat nově vytvořená pitná voda.
 6. 6
  Rozdělejte oheň a plynovou láhev položte přímo do plamene. Slaná voda uvnitř lahve se začne vařit. [11]
  • Jakmile začne voda vřít, pára se dostane do vrcholu lahve, kde zkondenzuje a poputuje skrze hadici ve formě čisté pitné vody.
  • Během varu bude kondenzovaná pára procházet hadicí a vytékat na druhém konci do připravené pánve.
  • Sesbíraná voda bude odsolená a zcela bezpečná pro konzumaci.
  • Před samotnou konzumací se ovšem ujistěte, že voda již vychladla.
  Reklama

Tipy

 • Tento postup, při kterém se využívá vypařování a následné kondenzace vody se nazývá destilace. Můžete ji využít s obyčejnou kohoutkovou vodou kdykoli potřebujete destilovanou vodu.
 • Po tom, co voda začne vřít, můžete ochladit poklici na hrnci a celý proces kondenzace tím urychlit. Můžete k tomu použít chladnou slanou vodu a vyměnit ji, jakmile se ohřeje.
 • Solární metoda zabere dlouhou dobu a není příliš vhodná pro rychlou tvorbu velkého množství vody v krátkém čase.
Reklama

Varování

 • Buďte při práci opatrní. Neplňte hrnec příliš vysoko. Slaná voda by se mohla omylem dostat do nádobky pro zachytávání sladké vody.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 106 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 896 krát
Kategorie: Chemie
Stránka byla zobrazena 7 896 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama