Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Lítost je něco, co čas od času zažívá každý z nás. Ačkoli to pro náš soukromý život a rozvoj může znamenat jistý přínos, přehnané a dlouhodobé uvažování nad minulostí může mít negativní dopady jak na fyzické, tak emociální zdraví. Existuje celá řada různých kroků, které můžete udělat pro úpravu svého myšlení a změnu životního stylu, což vám pomůže vyrovnat se se smutkem a hodit ho za hlavu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Změňte své uvažování

 1. 1
  Pochopte psychologii lítosti. Jedná se o velmi silnou emoci. Chcete-li se ji naučit lépe zvládat, budete muset porozumět celé psychologii, která za ní stojí.
  • Lítost je negativním pocitem viny, smutku nebo zlosti nad rouhodnutím, které jste udělali v minulosti. Každý z nás v některém bodě života něčeho lituje, obzvláště v mládí, ovšem pokud budeme nad dávno minulými chybami neustále přemítat, vyústí to v rozklad našeho života, kariéry a osobních vztahů.[1]
  • Lítost je poháněna kontrafaktuálním myšlením. To znamená, že čím snadnější je představit si odlišný či lepší výsledek dané situace, tím pravděpodobněji budeme rozhodnutí litovat. Lítost je nejintenzivnější tehdy, když máte pocit, že jste byli blízko úspěchu, ale selhali jste kvůli špatnému plánování nebo malé aktivitě. Pokud například sázíte v loterii každý týden stejná čísla a jeden týden z nějakého důvodu vynecháte, daná čísla zrovna padnou.[2]
  • Lítost může mít negativní dopady, a to jak emocionální, tak fyzické. Může vést až k rozvoji mentálních zdravotních potíží, jako je deprese nebo úzkost. Chronický stres spojený s úzkostí navíc způsobuje hormonální imbalance a oslabuje imunitní systém.[3]
  • Lítost je mezi pohlaví rozdělena nerovnoměrně. Ženy jsou náchylnější k odloučení od bývalých vztahů a celkově k většímu smutku po minulých milostných soužitích a láskách.[4]
 2. 2
  Nebuďte na sebe tvrdí. Naberete-li si na sebe nerozumné množství osobní zodpovědnosti, zvýšíte tím pravděpodobnost, že budete litovat. Pokud se ale naučíte snížovat svá osobní očekávání a přijímat fakt, že spoustu věcí ve svém životě nemůžete změnit, dokážete se pak lítosti ubránit.
  • Pokud se přistihnete jak se utápíte v lítosti a přemítáte nad tím, co jste mohli udělat jinak, okamžitě se z této situace vymaňte. Zeptejte se sami sebe "Kdyby mi tohle vyprávěl kamarád nebo člen rodiny, co bych mu na to řekl? Považoval bych tento stupeň osobní viny za rozumný?"
  • V potaz vezměte okolnosti, provázející danou situaci nebo rozhodnutí, kterého litujete. Váš úsudek totiž může být ovlivněn spoustou věcí, které nemůžete mít pod kontrolou. Byli jste pod velkým tlakem, když jste provedli tu předčasnou volbu? Byli jste v době daného rozhodnutí málo vzdělaní nebo vám chyběly potřebné informace? Neovlivnilo váš úsudek několik různých stresorů?
  • Řekněme, že jste ve vedení charitativní organizace. Pro nadcházející finanční sbírku jste dopředu zamluvili oblíbený hotelový bar či restauraci. Manažer hotelu vám zavolá týden před pořádáním akce, že prostory neúmyslně přislíbil na stejný den i dalším organizacím. Vzhledem k tomu, že jste byli druzí, dává přednost prvnímu zájemci. Panikaříte a v nastalém shonu se snažíte rychle najít náhradní řešení. Dva kilometry od původního místa konání se vám podaří nalézt další hotelový bar a navíc jedno divadlo s tím, že obě místa jsou na požadovaný termín dosud volná. V časovém presu, bez dostatečného prostoru pro zvážení všech pro a proti, zamluvíte hotelový bar. Dojde na plánovanou akci a vy zjistíte, že personál hotelu je nepříjemný, jídlo nestojí za nic a navíc není dostatek místa pro usazení všech účastníků. V takovém případě budete pravděpodobně litovat, že jste nedali přednost divadlu. Kolik prostoru jste ale měli pro rozhodování ve skutečnosti? Shodou okolností jste se dostali do obtížné situace, ve které jste museli rychle přijít s nějakým řešením. Ačkoli tedy vše nešlo podle původního plánu, svalovat veškerou vinu na sebe by nebylo správné.
 3. 3
  Akceptujte, že nemůžete vědět všechno. Jak jsme již zmínili, lítost pramení z kontrafaktuálního myšlení. Chceme-li se lítosti zbavit, musíme akceptovat, že tento způsob myšlení je škodlivý. V životě je přece taková spousta věcí, které nemůžeme tušit.
  • Veškeré naše jednání má dominový efekt. Je to tak, za naší volbou je vždy nějaký vliv, který nemůžeme kontrolovat. Dopad našeho rozhodnutí je obvykle skutečně viditelný až po mnoha letech od uskutečnění tohoto rozhodnutí. Dokonce i když nyní všechno vidíte černě, nemůžete vědět, co přinese budoucnost. Rozhodnutí, kterého teď litujete, se může po letech ukázat jako něco naprosto zanedbatelného.[5]
  • Pamatujte, že jakmile upadnete do přemítání "co kdyby," pak obvykle operujete pod předpokladem imaginárních scénářů, které jsou nad vaším aktuální stavem. Faktem ale zůstává, že takové věci vědět prostě nemůžete. Zkuste si představit situaci "co kdyby," která připouští, že rozhodnutí, které jste udělali, bylo skutečně lepší. Vezměte si třeba zmíněný příklad s loterií. Co kdybyste ten týden vsadili svá čísla a vyhráli balík peněz? Co kdybyste dali výpověď v práci, začali se nudit a nově nabytý majetek zapříčinil problémy s hazardem, pitím a tvrdými drogami?[6]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Buďte proaktivní

 1. 1
  Učte se ze svých chyb. Lítost je stejná jako jiné emoce, slouží jako základní funkce přežití. Produktivním aspektům této emoce se proto nevyhýbejte a vítejte je - zkrátíte tak dobu trvání lítosti.
  • Lítost je způsobem, kterým se učíme znovu zkoumat své jednání. Dosáhnout osobního růstu a pozitivní změny by nebylo možné, pokud by vás nic nenutilo periodicky identifikovat svá rozhodnutí, mající negativní konsekvence. Drogově závislí například spoléhají na lítost jako na motivaci k léčbě své závislosti.[7]
  • Myšlenky o dané situaci nebo rozhodnutí zasaďte do nového rámce. O chybách přemýšlejte jako o příležitostech k růstu a změně. Mladí lidé často zvládají lítost lépe, a to zejména kvůli tomu, že se na tyto emoce dokážou dívat z pozitivního hlediska. Přijímají fakt, že lítost je klíčem k růstu a změně.[8]
  • Akceptujte svou vinu. Lidé často ze svého jednání obviňují vnější okolnosti. To ale vede k dalším špatným rozhodnutím a ve výsledku tedy i k další lítosti. Pro příklad uveďme, že jste přišli do práce pozdě, protože jste se předešlou noc opili. Vinit z toho můžete stresující týden nebo tlak okolí, přičemž příští týden uděláte znovu to samé. Pokud si místo toho ale řeknete třeba "Zůstávat v baru takhle pozdě bylo hloupé a teď musím čelit následkům," pak takovému jednání pravděpodobně v budoucnu předejdete. Přijmete fakt, že máte celou situaci pod kontrolou, namísto abyste svou odpovědnost přenášeli na vnější okolnosti.[9]
 2. 2
  Nebraňte se žalu ze zklamání. Situace může být někdy obzvláště náročná a vy si prostě potřebujete projít obdobím smutku. Dovolte si proto zklamání přijmout na adekvátně dlouhou dobu a dobijte tak baterky.[10]
  • Smutek je lítosti velmi podobný; jedná se o negativní emoci, která je ale pro lidi velmi prospěšná. Pocity smutku posunují lidskou mysl k extrémně soustředěnému stavu, který nám umožňuje hodnotit problémy a zjišťovat, jak se vyrovnat s těžkostmi života.[11]
  • Reagovat na negativní okolnosti smutkem je naprosto normální. Pokud byste se smutku vyhýbali, prodloužili byste tím období lítosti a frustrace. Po nějaké obzvláště těžké situaci si dopřejte týden na truchlení ze své ztráty a prožijte si svůj smutek či zklamání.[12]
 3. 3
  Zhodnoťte své vztahy. Stavy lítosti u nás často pramení ze špatného vztahu s přáteli, rodinou nebo jinými blízkými osobami.
  • Procházíte-li si zrovna těžkým obdobím a pocity smutku či lítosti, přijdou za vámi vaši přátelé a podají vám pomocnou ruku? Kdo vám nabízí svou podporu a lásku a kdo se raději schovává někde v pozadí?[13]
  • Identifikujte lidi, kteří vás emocionálně nepodporují, a kteří se ve vašich těžkých chvílích vždy stahovali raději zpět. Dlouhodobé udržování negativních interpersonálních vztahů může být předmětem lítosti. S těmi, kteří vás nepodporují, rozvažte veškeré vazby a přimkněte se k těm, kteří vám chtějí pomoct.[14]
 4. 4
  Rozhodněte, co musíte udělat. Jak již bylo řečeno, budete-li na lítost nahlížet jako na příležitost k růstu, pak budete nad svými chybami méně přemítat. Přesto ale musíte být připraveni konat. Zjistěte, co musíte udělat, abyste se lítosti zbavili.
  • Ublížili jste někomu svým rozhodnutím? Dotkli se nějak následky vašeho chování přátel nebo rodiny? Na základě odpovědí na tyto otázky budete muset nejspíš udělat několik telefonátů či napsat několik dopisů. Pokud je to nutné, omluvte se.
  • Zapište si všechny emoce, které prožíváte. "Jsem smutný, protože X, Y, a Z." "Jsem naštvaný, protože X, Y, a Z." Po dokončení si seznam projděte a zhodnoťte, co vedlo k vašemu aktuálnímu stavu mysli. Co jste mohli udělat odlišně? Co tyto emoce pohání a jak se jich můžete rozumně zbavit?[15]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Změňte svůj životní styl

 1. 1
  Praktikujte bdělou pozornost. Mindfulness, jak se tato technika bdělé pozornosti nazývá, je mentální stav, ve kterém si aktivně uvědomujete svou přítomnost. Midnfulness je kognitivně behaviorální terapie, která se s úspěchem praktikuje v léčbě depresí, zapříčiněních chronickou lítostí.[16]
  • Být bděle pozorný znamená pozorovat vlastní myšlenky s odstupem. Budete pak schopní objektivně posoudit svou minulost a své chyby, což vám umožní přiměřeně zhodnotit skutečný dopad lítosti na váš život.[17]
  • S mindfulness vám pomůže základní meditace. Zaměřte se na svůj dech nebo pravidelně vyslovujte nějaké slovo či frázi. Nechte připlout myšlenky a zdržte se přitom vynášení soudů.[18]
  • Všímejte si jakýchkoli projevů svého těla, jako je například svědění nebo dýchání. Uvědomujte si všechny smysly - zrak, čich, sluch, hmat a chuť. Pokuste se prožít každý moment v plném uvědomění si svého okolí a vlastních pocitů. [19]
  • Prožijte si emoce, aniž byste je hodnotili. Nechte se unést k prožitkům smutku, strachu, zlosti či bolesti, aniž byste se je snažili eliminovat nebo potlačit.[20]
  • Budete-li úspěšní, mindfulness vás udrží soustředěné na přítomný moment. Zabrání vám to v podlehnutí myšlenkám na minulost a minulá rozhodnutí. Mindfulness terapie je obzvláště nápomocná u starších pacientů, kteří trpí chronickou lítostí nad svými životy.[21]
 2. 2
  Snažte se dosáhnout abstraktních cílů. Zklamání a lítost jsou často spojené s neschopností dosáhnout určitých cílů. Posunete-li své nahlížení cílů, pomůže vám to lépe zvládat lítost a akceptovat přítomnost.
  • Provažte své dlouhodobé cíle s abstraktními úspěchy. Řekněte si "Do pěti let se chci cítit po většinou šťastný" namísto "Do pěti let chci dosáhnout vrcholu své kariéry." Tímto způsobem provážete svůj smysl pro úspěch s aktuálním stavem mysli, což můžete kontrolovat, narozdíl od věcí, které ve svém životě často ovlivnit nemůžete.[22]
  • Průzkumy ukázaly, že konkrétní odměny nedělají lidem takovou radost, jako ty abstraktní. Lidé, kteří jsou motivovaní penězmi, slávou, štěstím a kariérním úspěchem, jsou celkově méně šťastní než lidé, kteří touží po abstraktnostech, jako je štěstí, pozitivní vztahy a intelektuální rozvoj.[23]
 3. 3
  Mluvte o tom. Vlastní systém podpory je naprosto nedocenitelný, když přijde na zvládání těžkých situací, které pohání vaši lítost. Budete-li o svých pocitech mluvit, pomůže vám je to přehodnotit a získat náhled z vnější perspektivy.
  • Proberte svou lítost s kamarádem nebo členem rodiny. Pokud v sobě budete tyto emoce dusit, časem se všechno akorát zhorší. Vyberte si takové zpovědníky, kteří mají podobné zkušenosti a poskytnou vám svůj pohled na věc.[24]
  • Jestliže máte se zvládáním pocitů zklamání potíže, zvažte podstoupení terapie. Terapeut vám nabídne pohled třetí osoby a pomůže vám nahlížet na vaše emoce jiným způsobem. Také vám dá radu, jak překonat negativní myšlenky.
 4. 4
  Zhodnoťte přítomný okamžik. Lítost často pramení z touhy po věci, kterou jste svým rozhodnutím zahodili. Zhodnotíte-li současnou situaci a přijmete její pozitiva, pomůže to vaše pocity lítosti minimalizovat.
  • Lítost je často výsledkem myšlenkové nerovnováhy. Lpění na nějakém konkrétním rozhodnutí nebo sérii rozhodnutí může narušit vaši schopnost realisticky hodnotit život s tím, že budete klást přílišný důraz na negativa.
  • Zapište si pozitiva ve svém životě, jako je rodina, přátelé, práce a jakýkoli úspěch, kterého jste dosud dosáhli. Ve skutečnosti má každá událost své plusy a své mínusy. Problém je, že pokud se necháme ovládnout lítostí, vidíme pouze mínusy. Vynikajícím způsobem jak minimalizovat pocity lítosti, je přijetí pozitvních stránek současnosti.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 5 543 krát
Stránka byla zobrazena 5 543 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama