Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Stupně Fahrenheita na stupně Celsia a opačně lze převádět jednoduchým sčítáním, odčítáním, násobením a dělením. Až tedy příště dostanete teplotu ve špatných jednotkách, dokážete si ji během pár sekund převést!

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:
Stupně Fahrenheita na stupně Celsius

 1. 1
  Porozumějte těmto stupnicím. Stupnice Fahrenheita a Celsia začínají každá na jiném čísle — zatímco 0° Celsia je bod mrazu, ekvivalentním bodem na stupnici Fahrenheita je 32°. Krom toho, že mají rozdílný počátek, navíc obě stupnice rostou nestejně rychle. Například rozsah od bodu mrazu po bod varu ve stupních Celsia odpovídá 0-100°, zatímco ten samý rozsah ve stupních Fahrenheita činí 32-212°.[1]
 2. 2
  Od teploty ve stupních Fahrenheita odečtěte 32. Jelikož je bod mrazu pro stupně Fahrenheita 32, zatímco pro stupně Celsia 0, začnete převod odečtením čísla 32 od teploty ve stupních Fahrenheit.[2]
  • Je-li například původní hodnota na Fahrenheitově stupnici 74°F, jednoduše od 74 odečtete 32. 74-32 = 42.[3]
 3. 3
  Výsledek vydělte 1,8. Rozsah od bodu mrazu po bod varu je na Celsiově stupnici 0-100, zatímco na Fahrenheitově stupnici je to 32 – 212. To je totéž, jako když řeknete, že každým 180° Fahrenheitovy stupnice odpovídá jen 100° Celsiovy stupnice. To lze vyjádřit jako 180/100, což se po zkrácení rovná právě 1,8. Pro dokončení převodu tedy musíte hodnotu vydělit 1,8.
  • V příkladu z prvního kroku vydělte výsledek 42 číslem 1,8. 42/1.8 = 23°C. 74°F tedy po převodu odpovídá 23°C.
  • Všimněte si, že se 1,8 rovná 9/5. Pokud tedy nemáte kalkulačku, nebo pokud raději počítáte se zlomky, můžete výsledek prvního kroku namísto 1,8 vydělit 9/5.
 4. 4
  Zkontrolujte si výsledek. Níže je několik převodů, kde můžete ověřit, zda vám vycházejí správné výsledky. Pokud váš výsledek této stupnici neodpovídá, ověřte správnost výpočtu. Možná jste zapomněli, že musíte odečítat před dělením.
  ºFahrenheita ºCelsia (zaokrouhleno)
  -40 -40
  0 -18
  32 0
  60 16
  100 38
  150 66
  212 100
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 6:
Stupně Celsia na stupně Fahrenheita

 1. 1
  Porozumějte těmto stupnicím. Rozdíly mezi stupnicemi zůstávají při převodu z Celsia na Fahrenheita stejné, takže budete stále pracovat s rozdílem 32 a násobkem stupnice 1,8. Prostě je jen použijete v obráceném pořadí.
 2. 2
  Vynásobte teplotu ve stupních Celsia číslem 1,8. Pokud chcete naopak převádět teplotu ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita, jednoduše postup obraťte. Začněte vynásobením teploty ve stupních Celsia číslem 1,8.[4]
 3. 3
  Pokud například pracujete s teplotou 30°C, nejprve ji vynásobte 1,8, neboli 9/5. 30 x 1,8 = 54.[5]
 4. 4
  K výsledku přičtěte 32. Nyní, když jste upravili rozdíl v růstu stupnic, musíte (stejně jako v kroku 1) ještě opravit rozdíl ve výchozích bodech. Uděláte to tak, že k teplotě Celsia x 1,8 přičtete 32. Dostanete výslednou teplotu ve stupních Fahrenheita.
  • Přičtěte 32 k 54, což je výsledek z kroku 3. 54 + 32 = 86°F. 30°C tudíž odpovídá 86°F.
 5. 5
  Zkontrolujte si výsledek. Pokud váš výsledek nezapadá mezi dva řádky tabulky, nejspíše jste udělali numerickou chybu. Pamatujte, že musíte násobit číslem 1,8 před tím, než přičtete 32.
  ºCelsia ºFahrenheita
  -40 -40
  0 32
  15 59
  30 86
  60 140
  100 212
  200 392
 6. 6
  Obecnější metodou pro porovnání těchto dvou stupnic je fakt, že každých 5°C odpovídá 9°F:
  ºCelsia ºFahrenheita   ºCelsia ºFahrenheita
  -50 -58 0 32
  -45 -49 5 41
  -40 -40 10 50
  -35 -31 15 59
  -30 -22 20 68
  -25 -13 25 77
  -20 -4 30 86
  -15 5 35 95
  -10 14 40 104
  -5 23 45 113
  50 122
 7. 7
  Mimoto, vzhledem na převodní konstantu 1,8 každý 1°C odpovídá 1,8°F, což je patrné na následující stupnici od -1 do 15°C:
  ºCelsia ºFahrenheita   ºCelsia ºFahrenheita
  -1 30.2 10 50.0
  0 32.0 11 51.8
  1 33.8 12 53.6
  2 35.6 13 55.4
  3 37.4 14 57.2
  4 39.2 15 59.0
  5 41.0 16 60.8
  6 42.8 17 62.6
  7 44.6 18 64.4
  8 46.4 19 66.2
  9 48.2 20 68.0
 8. 8
  Pokud hodnotu stupňů Fahrenheita zaokrouhlíte, bude mít pro nejbližších 5 až 10°C odpovídat vzoru 2,4,5,7:
  ºCelsia ºFahrenheita (zaokrouhleno)
  5 41 = 41+0 = 41-0
  6 43 = 41+2 = 50-7
  7 45 = 41+4 = 50-5
  8 46 = 41+5 = 50-4
  9 48 = 41+7 = 50-2
  10 50 = 50+0 = 50-0
  11 52 = 50+2 = 59-7
  12 54 = 50+4 = 59-5
  13 55 = 50+5 = 59-4
  14 57 = 50+7 = 59-2
  15 59 = 59+0 = 59-0
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 6:
Stupně Celsia na Kelviny

 1. 1
  Porozumějte oběma stupnicím. Vědci chápou Celsiovu stupnici jako odvozeninu od Kelvinovy stupnice. [6] Ačkoliv je rozdíl mezi stupni Celsia Kelviny ještě větší než rozdíl mezi stupni Celsia a Fahrenheita, mají Celsiova a Kelvinova stupnice společnou rychlost růstu. Zatímco poměr Celsiovy stupnice ku Fahrenheitově je 1:1,8, poměr stupňů Celsia ku Kelvinům je 1:1.[7]
  • Zdá se podivné, že je bod mrazu v Kelvinech tak vysoké číslo (273,15), pramení to však z toho, že Kelvinova stupnice začíná na absolutní nule, což je 0 K.
 2. 2
  K teplotě ve stupních Celsia přičtěte 273,15. Ačkoliv je 0°C bod tuhnutí vody, vědci berou 0°C jako 273,15 K. [8] Jelikož tyto dvě stupnice rostou stejně rychle, spočívá převod ze stupňů Celsia na Kelviny v jednoduchém přičtení čísla 273,15.
  • Pokud například pracujete s teplotou 30°C, přičtěte k ní 273,15. 30 + 273,15 = 303,15 K.
 3. 3
  Zkontrolujte si výsledky. Zde je hrubá stupnice, kde můžete zkontrolovat, zda vám vyšel smysluplný výsledek. Pamatujte, že stupnice Celsia a Kelvina rostou stejnou rychlostí, takže jsou tato dvě čísla vzdálena vždy přesně o 273,15.
  • Když máte na začátku celočíselnou hodnotu stupňů Celsia, musíte skončit s kelviny s číslem 15 za desetinnou čárkou.
  • Nejnižší možná teplota je -273.15ºC = 0 K. Pokud vám vyšly negativní hodnoty kelvinů, buďto jste udělali početní chybu, nebo jsou v příkladu zadány nereálné hodnoty.
   ºCelsia kelviny
   -100 173.15
   -50 223.15
   0 273.15
   50 323.15
   100 373.15
   200 473.15
   500 773.15

  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 6:
Kelviny na stupně Celsia

 1. 1
  Porozumějte oběma stupnicím. Poměr 1:1 mezi každým stupněm Celsius a kelvinem platí i při převodu z kelvinů na stupně Celsia. Zkrátka si stačí zapamatovat číslo 273,15 a provádět při převodu opačnou operaci.
 2. 2
  Od teploty na Kelvinově stupnici odečtěte 273,15. Pokud potřebujete teplotu převést naopak ze stupnice Kelvina na Celsia, stačí jednoduše výpočet obrátit a číslo 273,15 odečítat. Řekněme, že začínáte na teplotě 280 K. Jednoduše od 280 odečtěte 273,15 a dostanete teplotu ve stupních Celsia. 280 K – 273,15 = 6,85°C.
 3. 3
  Zkontrolujte si výsledek. Pokud vaše dvě hodnoty nesedí do schématu v následující tabulce, zkontrolujte si výpočet.
  • Když začínáte s celočíselnou hodnotou v kelvinech, musí mít výsledek ve stupních Celsia za desetinnou čárkou číslo 15 (pokud jde o záporné stupně Celsia), nebo číslo 85 (pokud jde o kladné stupně Celsia).
  • Všimněte si, že se u velmi velkých čísel rozdíl mezi kelviny a stupni Celsia začne stírat. Jakmile pracujete s více než šestimístnou teplotou, je rozdíl často pod hranicí rozlišitelné chyby.
   kelviny ºCelsia
   0 -273.15
   5 -268.15
   50 -223.15
   200 -73.15
   500 226.85
   1,000 726.85
   100,000 cca. 99,700
   10 milionů velmi blízko 10 milionů

  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 6:
Kelvin na stupně Fahrenheita

 1. 1
  Porozumějte oběma stupnicím. Jednou z nejdůležitějších věcí k zapamatování při převodu mezi stupnicemi Kelvina a Fahrenheita je poměr jejich růstu. Protože je poměr kelvinů a stupňů Celsia 1:1, je poměr stupňů Fahrenheita a kelvinů stejný, jako poměr stupňů Celsia a stupňů Fahrenheita. Jinými slovy, s každým 1 K se teplota na Fahrenheitově stupnici změní o 1,8°F.[9]
 2. 2
  Vynásobte teplotu číslem 1,8. Pro korekci poměru 1K:1,8°F je třeba při převodu ze stupnice Kelvina do stupnice Fahrenheita nejprve násobit 1,8.
  • Řekněme, že vycházíte z teploty 295 K. Jednoduše toto číslo vynásobte 1,8. 295 x 1,8 = 531.
 3. 3
  Od výsledku odečtěte 459,7. Stejně jako bylo třeba při převodu stupňů Celsia na Fahrenheita upravit počátek stupnice přičtením 32, je nyní třeba provést stejnou úpravu při převodu kelvinů na stupně Fahrenheita. Nicméně zde platí, že 0 K = -459.7°F.[10] Protože tedy přičítáme záporné číslo, musíme jej ve skutečnosti od výsledku odečítat.
  • Jednoduše od 531 odečtěte 459,7. 531 – 459,7 = 71,3 °F. Tudíž 295 K = 71,3 °F.
 4. 4
  Odpovědi si zkontrolujte. Pokud váš převod nesedí mezi dva řádky následující tabulky, zkuste to znovu. Buďto jste udělali numerickou chybu, nebo jste zapomněli, že je třeba násobit dříve než budete odečítat.
  • Pokud začínáte s celočíselnou hodnotou v kelvinech, výsledek ve stupních Fahrenheita bude mít za desetinnou čárkou číslo 67 (je-li hodnota ºF záporná), nebo číslo 33 (je-li hodnota ºF kladná).
   kelviny ºFahrenheita
   0 -459.67
   5 -450.67
   50 -369.67
   200 -99.67
   500 440.33
   1,000 1,340.33
   100,000 cca. 180,000.

  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 6:
Stupně Fahrenheita na kelviny

 1. 1
  Od teploty ve stupních Fahrenheita odečtěte 32. Při převodu ze stupnice Fahrenheit na stupnici Kelvin je na druhou stranu snazší, když nejprve hodnotu převedete na stupně Celsia, a tu pak teprve převedete na kelviny. Začnete tedy odečtením 32.
  • Řekněme, že máte teplotu 82°F. Odečtěte od ní 32. 82 - 32 = 50.
 2. 2
  Toto číslo vynásobte 5/9. Při převodu ze stupňů Fahrenheita na Celsia je dalším krokem násobení 5/9 (čili dělení 1,8 – pokud máte po ruce kalkulačku).
  • 50 x 5/9 = 27,7, což je teplota ve stupních Fahrenheita převedená na stupně Celsia.
 3. 3
  K tomuto číslu přičtěte 273,15. Jelikož je rozdíl mezi stupnicí Celsia a Kelvina roven 273,15, získáte teplotu v kelvinech přičtením čísla 273,15.
  • 273,15 + 27,7 = 300,8. Tudíž je teplota 82°F = 300,8 K.
 4. 4
  Výsledek si zkontrolujte. Porovnejte výsledek s následující tabulkou, abyste ověřili, že dává smysl. Pokud výsledek nesedí do následujícího schématu, zkuste počítat znovu. Nezapomeňte odečítat před násobením.
  ºFahrenheita kelviny (zaokrouhleno)
  -25 241
  0 255
  32 273,15 přesně
  70 294
  100 311
  150 339
  212 373,15 přesně

  Reklama

Tipy

 • Pamatujte, že kelvinů je vždy o 273,15° více než stupňů Celsia.
 • Níže je několik převodů hodnot, které stojí za zapamatování:
  • Voda mrzne při 0°C či 32°F.
  • Tělesná teplota je obvykle 37°C, neboli 98,6°F.
  • Voda vaří při 100°C, čili 212°F.
  • Obě stupnice se shodují v hodnotě -40.
 • Počty si dvakrát zkontrolujte, konečný výsledek tak bude spolehlivější.
 • Při přednesu k mezinárodnímu publiku nepoužívejte slova 'stostupňový' nebo 'celsia'. Raději říkejte 'stupně Celsia'.
 • Pro převod ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia můžete také použít vzorec C = 5/9(F - 32). Pro převod ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita pak existuje vzorec 9/5C = F - 32. Tyto vzorce jsou zkráceným zápisem této rovnice: C/100=(F-32)/180. Protože je bod mrazu na teploměru se stupni F v rozsahu 212, musíme tento bod (32ºF) od teploty F odečíst ( F-32 ). Zároveň jej musíme odečíst i od původních 212, odkud dostaneme číslo 180. Takto jsou si oba intervaly teplot rovny a dostáváme se ke "dlouhé verzi" rovnice.
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama