Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Když se vám někdo omluví za to, že udělal nebo řekl něco špatného, může být těžké danou omluvu přijmout. To může být proto, že si nemyslíte, že se jedná o upřímnou omluvu, nebo potřebujete čas na to, abyste ji zhodnotili a zamysleli se nad ní. Až se rozhodnete, že omluvu dané osoby přijmete, můžete tak udělat slovy nebo činy. Pokud se daná omluva zdá být upřímná a nehraná, tak se ji snažte přijmout odpuštěním.

Část 1
Část 1 ze 3:
Vyhodnocení omluvy

 1. 1
  Věnujte pozornost formulaci omluvy. Když se vám někdo omlouvá, věnujte čas zanalyzování formulace omluvy. Všímejte si toho, jestli používá věty “v první osobě”, jako “Teď si uvědomuji, co jsem udělal/a špatně, a lituji toho, co jsem udělal/a.” Měli byste také věnovat pozornost tónu hlasu a řeči těla dané osoby. Pokud s vámi udržuje oční kontakt a tón jejího hlasu je během omluvy upřímný, je možné, že se snaží být opravdu upřímná. Pokud se očnímu kontaktu vyhýbá a má sarkastický nebo monotónní tón, možná nemyslí to, co říká vážně.[1]
  • Opravdová omluva by měla být přímá a srdečná. Například: “Teď si uvědomuji, co jsem udělal/a špatně a lituji toho, co jsem udělal/a. Omlouvám se za své činy a doufám, že mi budeš moct odpustit.”
  • Stydlivá, ve společnosti úzkostlivá, nebo autistická osoba se možná bude vyhýbat očnímu kontaktu, i když bude omluvu myslet upřímně.
 2. 2
  Dávejte si pozor na jakékoliv pasivně agresivní formulace v omluvě. Může to být projevem toho, že se nejedná o upřímnou omluvu. Daná osoba možná používá věty “v první osobě”, ale možná také poukazuje na to, co jste udělali špatně a čím jste jí přinutili zachovat se špatně. Takové formulace mohou být projevem toho, že omluva není myšlena od srdce a ve skutečnosti se jedná o způsob, jak přenést vinu na vás nebo jak nemuset čelit s následkům svých činů.[2]
  • Příkladem pasivně agresivní omluvy je: “Zeptal jsem se tě, jestli se mnou na tu party půjdeš, ale ty jsi odmítla, takže jsem tam nakonec šel sám a lhal jsem ti o tom. Kdybys hned řekla, že půjdeš, tak bych nemusel lhát. Ale je mi to líto.” Je možné, že omluva této osoby není upřímná a snaží se jen využít omluvu k tomu, aby nevězela v nepříjemné situaci.
 3. 3
  Spolehněte se na své instinkty. Váš instinkt může být často lepším ukazatelem, jestli dané osobě věřit a přijmout její omluvu, než jakékoliv možné analýzy. Věnujte chvilku zamyšlení nad omluvou a věnujte pozornost vaším pocitům vůči dané osobě a její omluvě. Cítíte, že je daná osoba upřímná a přímá? Pociťujete pochybnosti nebo zmatení, co se dané osoby a její omluvy týče?
 4. 4
  Zamyslete se nad tím, jestli jste připraveni omluvu přijmout. Předtím, než omluvu přijmete, měli byste se zamyslet nad jejími okolnostmi a nad tím, jak dobře danou osobu znáte. Jedná-li se o dobrého přítele, který se vám omlouvá za to, že se k vám špatně choval, zamyslete se nad tím, jestli omluvu používá pouze, aby se vymluvil se ze svého chování. Jestli se vám omlouvá váš příbuzný, nebo partner za něco neobvyklého a něco, co se nestává často, asi budete k přijetí takové omluvy ochotnější.[3]
  • Lidé dělají chyby a lžou nebo ubližují ostatním z různých důvodů. Je důležité, že jste ochotni povznést se nad chyby dané osoby, především, omlouvá-li se upřímně. Pokud si stále nejste jisti, jestli máte věřit tónu omluvy, bylo by dobré si s danou osobou o svých obavách dlouze promluvit. Může se jednat o lepší přístup, než jakým je přijmout omluvu, kterou si nejste jistí a zůstat pak dotčení nebo zneklidnění i přesto, že děláte, jako by vše bylo pořádku.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Přijetí omluvy

 1. 1
  Za omluvu dané osobě poděkujte. Začněte tím, že dané osobě řeknete, že si vážíte její omluvy a vůli nahradit spáchanou škodu. To může být tak prosté jako “Děkuji za to, že ses omluvil” nebo “Vážím si tvé omluvy, děkuji.”[4]
  • Neodbývejte něčí omluvu tím, že řeknete “Je to v pohodě” nebo “Nic se nestalo”. Když odpovíte zlehčujícím způsobem, můžete zranit city dané osoby a situace ve výsledku zůstane nevyřešená. Buďte připraveni projevit dané osobě vděk za to, že sebrala odvahu na omluvu a přiznala svojí chybu.
 2. 2
  Vysvětlete, že jste se cítili dotčení. Až dané osobě za omluvu poděkujete, měli byste jí dát najevo, že jste se cítili dotčení a měli byste vysvětlit, co vám tak ublížilo. Tím projevíte, že danou situaci berete vážně a ne na lehkou váhu. Můžete říct třeba: “Děkuji za to, že ses omluvil. Velmi se mě dotklo, když jsi mi lhal” nebo “Vážím si tvé omluvy, děkuji. Zranilo mě, když jsi na mě křičel před mými rodiči”.[5]
  • Řekněte jasně a přímo, jak jste se cítili, když se daná osoba zachovala špatně, ale neuchylujte se k použití pasivně agresivního tónu. Snažte se být stejně upřímní a přímí jako byl váš protějšek, když se vám omluvil.
 3. 3
  Řekněte “rozumím” a ne “je to v pořádku”. Zakončete vaše přijetí tím, že řeknete, že chápete, proč se váš protějšek zachoval tak, jak se zachoval, a že jste schopni přijmout jeho omluvu a nechat to být. Můžete třeba říct: “Rozumím, proč sis myslel, že musíš lhát a přijímám tvojí omluvu.”.[6]
  • Když omluvu odbudete něčím jako “je to v pohodě” nebo “zapomeňme na to”, nebude pro danou osobu jasné, zda její omluvu přijímáte. Možná to dokonce bude působit neuctivě, především, myslí-li to daná osoba se svojí omluvou vážně.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Odpusťte dané osobě

 1. 1
  Napište dané osobě dopis o přijetí a odpuštění. Jakmile omluvu dané osoby přijmete, může být těžké vaše přijetí a odpuštění doopravdy zrealizovat. Možná se stále budete cítit dotčeně, ublíženě nebo rozhořčeně, kvůli tomu, co vám tato osoba řekla nebo udělala a budete mít problém s tím, jak jí doopravdy odpustit. Jedním způsobem, jak se vypořádat se svými pocity je napsat dané osobě dopis, který se zaměřuje na to, jak a proč vám ublížila a jak se budete snažit dosáhnout toho, abyste jí doopravdy odpustili.
  • Ve svém dopise buďte konkrétní a nebojte se být upřímní. Můžete probrat, proč se stále cítíte dotčeně a roztrpčeně vůči dané osobě a poznamenat, že vám může chvíli trvat, než se přenesete přes její slova nebo činy. Můžete například zmínit "Jsem stále dotčený, kvůli tomu, co jsi udělal, ale pokusím se ti tvé činy odpustit. Myslím si, že naše přátelství je dostatečně silné na to, abychom se přes tohle přenesli, a opravdu se pokusím zpracovat své emoce a zbavit se pocitu zrazení."
  • Je na vás, jestli se rozhodnete napsaný dopis dané osobě předat nebo ne, vzhledem k tomu, že může obsahovat informace, které si chcete nechat pro sebe. Ale už jen to, že prostě sepíšete své pocity a adresujete je danému člověku osobně, vám může pomoci zacelit rány a daný problém nechat za hlavou.
 2. 2
  Navrhněte, že spolu strávíte čas děláním něčeho příjemného. Dalším způsobem, jak realizovat své odpuštění, je této osobě ukázat, že její omluvu přijímáte. Navrhněte, že spolu podniknete něco příjemného, abyste ukázali, že s tím člověkem stále rádi trávíte čas a chcete být i nadále přáteli. [7]
  • Můžete si třeba naplánovat výlet, nebo nějakou aktivitu, kde musíte spolupracovat a navzájem se podporovat, jako společnou uměleckou dílnu nebo týmový sport. Tím projevíte, že jste ochotni mezi vámi dvěma znovu vybudovat důvěru a obnovit váš vztah. Můžete také projevit ochotnu předejít jakýmkoliv prošlým problémům a zavzpomínat na dobré časy, které jste spolu zažili, tím, že navrhnete podniknout něco, co jste rádi dělali v minulosti.
 3. 3
  Buďte připraveni na případ, že mezi vámi znovu vyvstanou nějaké problémy. Měli byste se sice pokusit dané osobě znovu plně důvěřovat, především, jestli se srdečně omluvila a vy jste omluvu přijali, ale zároveň byste si měli dávat pozor na jakékoliv varovné projevy. Může se jednat o malé okamžiky, které naznačují, že by se daná osoba mohla znovu dopustit stejné chyby, nebo se zase uchylovat ke stejným špatným zvykům, které by mohly vést k dalšímu problému a nutnosti znovu se omlouvat. Snažte se vést tuto osobu tak, aby neučinila další chybu, nebo vám znovu neublížila jako předtím.
  • Můžete si například všimnout, že daná osoba začíná chodit na vámi dojednané schůzky stále později a můžete se obávat, že zas začíná se svým špatným zvykem vždy dorazit pozdě. Můžete mezi řečí podotknout, že jste si všimli, že začíná chodit na vámi dojednané termíny čím dál tím později, a že vám to doopravdy vadí. Připomeňte jí, že už se vám jednou musela omluvit za to, že přišla na dojednanou schůzku pozdě nebo vůbec a že vás zraňuje, když tohle dělá. Díky tomu se pak možná bude vyhýbat pozdním příchodům, což vám oběma může pomoci předejít situaci, kdy by se vám zase musela omlouvat.
  Reklama

Související články

Jak někomu udělat cucflekJak někomu udělat cucflek
Jak zařídit, aby vás postrádalJak zařídit, aby vás postrádal
Jak na francouzské líbání
Jak poznat, zda o vás má dívka zájemJak poznat, zda o vás má dívka zájem
Jak přestat milovat někoho, kdo vás nemilujeJak přestat milovat někoho, kdo vás nemiluje
Jak zajistit, aby se do vás muž zamilovalJak zajistit, aby se do vás muž zamiloval
Jak poznat, že někoho milujeteJak poznat, že někoho milujete
Jak se komukoliv pomstítJak se komukoliv pomstít
Jak rozpoznat flirtovací signály u ženJak rozpoznat flirtovací signály u žen
Jak se naučit skvěle líbatJak se naučit skvěle líbat
Jak na něco (nebo na někoho) přestat mysletJak na něco (nebo na někoho) přestat myslet
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak si najít přítelkyniJak si najít přítelkyni
Jak dát dívce najevo, že vám na ní záležíJak dát dívce najevo, že vám na ní záleží
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Spoluautorem tohoto článku je Trudi Griffin, LPC, MS, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 9 179 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 9 179 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama