Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kvůli rozšiřování kapacit mnoha univerzit a stále nepříznivější situaci na trhu práce se studenti čím dál více zajímají o své známky. Jak vyřešit situaci, kdy dostanete známku, která neodpovídá vašemu výkonu? To se dozvíte v tomto článku.

Postup

 1. 1
  Zamyslete se nad tím, zda máte dobré důvody požádat učitele o přezkoumání známky. Musíte se nad tím zamyslet i z pohledu vašeho profesora. Musí se snažit známkovat všechny studenty spravedlivě. Když si vaši práci nebo zkoušku bude číst znovu, budete mít nad ostatními studenty výhodu. Proto je nutné mít opravdu dobrý důvod pro žádost o přezkoumání známky.
  • Ujistěte se, že jste se přesně drželi pokynů v sylabu nebo zadání úkolu. Když budete muset odpovědět na otázky ohledně nějaké eseje a v odpovědích se danou esejí nebudete zabývat, nemáte právo na přezkoumání známky. Musíte mít jistotu, že jste udělali vše správně, jinak byste se mohli dostat do nepříjemné situace.
  • Pozorně si pročtěte komentář, který vám učitel napsal. Nedorozumění pramení většinou z nedostatečné komunikace, nebo ze špatného porozumění důvodům, které učitele k udělení dané známky vedly.
 2. 2
  Zamyslete se nad tím, zda vám změna známky stojí za podstoupené riziko. Pokud nejde o velkou nespravedlnost, možná byste měli akceptovat fakt, že život není vždy spravedlivý a že jste dostali známku, kterou jste si zasloužili, i když se učitel spletl o jeden nebo dva body.
  • Promyslete si celkový kontext dané známky. Pokud vám jde o dva body u zkoušky, která má celkem 100 bodů a výsledná známka se rovná 30% celého vašeho ohodnocení v daném předmětu, opravdu vám stojí za to se hádat? Než se rozhodnete požádat učitele o přezkoumání, dobře si to rozmyslete – co získáte tím, když se vám podaří přezkoumání dosáhnout? Pokud to opravdu stojí za to, klidně se do toho pusťte. Pokud jde o několik málo bodů u obsáhlé zkoušky nebo testu, možná byste si to měli rozmyslet.
  • Když požádáte učitele o přezkoumání známky, pravděpodobně si vás bude pamatovat a nebude vás mít moc rád. Profesoři jsou sice jen lidé, ale spousta z nich bere svoji práci jako poslání a urazí se, když jejich známky zpochybníte. Pokud chcete jít proti někomu, kdo strávil celý svůj život studiem a učením daného předmětu, budete potřebovat opravdu silné argumenty. Nezapomeňte, že většina profesorů se zabývá také výzkumnou činností. Když později budete potřebovat doporučení na pracovní místo, nebo na jinou univerzitu, nebudete se moci spolehnout na to, že ho od nich získáte.
  • Ještě horší je možnost, že daný profesor bude o vaší žádosti vyprávět svým kolegům. Pokud chcete přezkoumat známku v hlavním předmětu, který studujete, mohlo by vás to stát podporu a pracovní příležitosti.
 3. 3
  Domluvte si s daným profesorem schůzku a promluvte si o tom, jak se stalo, že jste dostali takovou známku a co můžete udělat pro to, abyste ji v budoucnu již nedostal. Profesoři mají rádi studenty, kteří se skutečně snaží uspět a pracují na sobě. Není dobré probírat to s učitelem během hodiny. Když se ho budete chtít na něco zeptat, nebude nav vás mít čas. Raději si s ním po hodině domluvte schůzku. Jistě uděláte dobrý dojem tím, že dáte najevo, že respektujete jeho čas.
  • Pokud vám práci oznámkoval doktorand, neměli byste ho obcházet. Sejděte se nejprve s ním a vše proberte. Když doktoranda obejdete, bude se cítit přehlížen a pravděpodobně vám to ještě vrátí. Kromě toho profesoři jistě ocení, když budete své problémy řešit nejprve s doktorandy.
 4. 4
  Připravte se na schůzku. Pokud profesor souhlasil s tím, že se mohl splést, projděte si znovu poznámky z přednášek a všechny své zápisky a snažte se přinést si na schůzku co nejvíce důkazů. Musíte profesorovi ukázat, že si nic nevymýšlíte a že znáte všechny materiály nazpaměť. Nezapomeňte ale na to, že nejde o soudní proces – důkazy využijte jako základ pro žádost o přezkoumání známky.
 5. 5
  Na schůzce se k profesorovi chovejte slušně.
  • Z ničeho profesora neobviňujte – vyhněte se větám jako „Myslím, že mě nemáte rád,“ nebo „Chováte se ke mně neférově.“ Řekněte učiteli, že si myslíte, že jste dostali nesprávnou známku a zda by byl ochotný vám věnovat několik minut a projít s vámi vaši práci.
  • Nikdy byste neměli říkat: „Zasloužím si lepší známku.“ Když řeknete něco takového, profesor se naštve. Není nic horšího, když profesora student poučuje o něčem, o čem se učí poprvé.
  • Neříkejte profesorovi, že jste napsali to samé, co vaši spolužáci a přesto jste dostali horší známku. Profesor s vámi nemůže mluvit o známkách ostatních studentů. Kromě toho žádní dva studenti nemohou napsat úplně stejnou práci (jinak by to bylo velmi podezřelé).
 6. 6
  Zdůrazněte, že se chcete všechny věci doučit dříve, než přijde další zkouška nebo test. Dáte tím najevo, že si nechcete jen stěžovat na práci svého učitele, ale že vás daný předmět skutečně zajímá (i když to možná není pravda). Nepředstírejte, že na sobě hodláte pracovat, pokud chcete jen získat lepší známku. Profesor by si myslel, že si o něm myslíte, že je hloupý a to by vám rozhodně nepomohlo. Takové hry odhalí úplně každý profesor.
 7. 7
  Zdůrazněte konkrétní oblasti, které vás zajímají a požádejte o vysvětlení toho, co jste udělali špatně (místo abyste po učiteli žádali, aby vám známku změnil). Učitel by vám měl jasně sdělit, kde jste udělali chybu. Pokud jeho odpověď nebude souhlasit s lekcí v učebnici, které se zkouška věnovala, požádejte ho o objasnění. „Profesore, pokud tomu správně rozumím, už vím, kde jsem udělal chybu, ale zmátlo mě to, protože na přednášce jste říkal, že______.“ Nebo: „Myslím, že vám rozumím, ale v knize se píše něco jiného, takže jsem to asi pochopil špatně.“
  • Pokud profesor skutečně udělal chybu a dal vám špatnou známku, jistě to přizná a známku vám změní.
  • Pokud vám profesor vše vysvětlí a souhlasí s informacemi, které jste napsali, poukažte na konzistentnost v přednáškách, knihách a informacích, které jste právě probírali. Nechejte profesora, aby vám vysvětlil všechny chybějící informace, případně aby ospravedlnil známku, kterou vám dal.
  • Pokud prokážete, že mezi přednáškami a vašimi poznámkami a tím, co jste napsali, je silná shoda, můžete profesora požádat, zda by nebyl ochoten přezkoumat vaši známku.
 8. 8
  Když nebudete mít jinou možnost, zkuste celý případ postoupit výše. Když vše ostatní selže, můžete se proti známce odvolat u speciální komise. Většinou budete muset navštívit vedoucího vaší katedry a zjistit, jaký je postup. Nezapomínejte na to, že se nestává moc často, že nějaký profesor změní známku jiného profesora. Pokud jste si ale jistí tím, že jste dostali nespravedlivé ohodnocení, můžete se pokusit o odvolání. Jen byste si měli uvědomit, že se pouštíte do politického procesu. Musíte být naprosto přesvědčeni, že vám bylo ukřivděno a musíte mít dostatek důkazů. Nejlepším výsledkem by bylo, kdyby se situace vyřešila a všichni byli spokojení – nejhorším výsledkem může být, že se budete ve škole cítit špatně, nebudete chtít chodit na přednášky, které povede daný profesor a budete mít problémy dokončit studium. Musíte zvážit všechny výhody a nevýhody a rozumně se rozhodnout.
  Reklama

Tipy

 • Profesoři nemají čas na to, aby se zabývali přezkumem známek a když je o něco takového požádáte, nebudou rádi. Buďte organizovaní, učte se a podávejte výkony, se kterými budete sami spokojeni.
 • Někteří profesoři budou chtít, abyste své důvody napsali písemně. Dělají to proto, aby nemuseli se studenty trávit hodiny hádkami kvůli známkám. Když jim podáte svoji stížnost písemně, budou se tím moci zabývat. Tato procedura zabraňuje tomu, aby studenti zbytečně zdržovali profesory neopodstatněnými žádostmi a zároveň umožňuje podat jasné vysvětlení těm, kterým bylo skutečně ukřivděno.
 • Uvědomte si, že každý předmět se posuzuje jinak. Napsat seminární práci do angličtiny je něco jiného, než napsat seminární práci do ekonomiky. Neříkejte svému profesorovi, že se to v jiných předmětech dělá jinak – je vaší povinností se přizpůsobit požadavkům daného předmětu.
 • Bohužel se může stát, že budete v právu a profesor se bude chovat dětinsky. Pokud taková situace nastane, najděte si jiného profesora, se kterým si budete moci promluvit. Nejprve mu co nejobjektivněji popište váš problém a potom se ho zeptejte, co si o celé situaci myslí (nezapomeňte uvést, že situaci popisujete subjektivně, i když se snažíte o opak). Požádejte tohoto učitele o radu. Možná vám řekne, že byste se na to měli vykašlat, nebo přestat chodit do daného předmětu. *Pokud je problém vážný, druhý profesor si za vás může promluvit s profesorem, který vám ukřivdil, nebo vám může pomoci zahájit proces odvolání.
 • Na mnoha univerzitách je zakázáno měnit známky. Je to proto, že problémy kvůli známkám představují spoustu zbytečně promarněného času.
 • Naučte se rozlišovat mezi objektivními a subjektivními chybami. Pokud studujete v prvním ročníku biologii a vybrali jste správnou možnost z nabídky v testu, je to něco jiného, než když máte napsat esej. I když v eseji najdete několik bodů, ke kterým učitel nepřihlédnul, známku vám to pravděpodobně nezmění. Nejprve se sejděte s profesorem (domluvte si schůzku) a řekněte mu, že si myslíte, že máte práci oznámkovanou špatně, ale že vám nejde o změnu známky, ale spíše o to, abyste pochopili, kde jste udělali chybu. Uvědomte si, že vám profesor musí věnovat čas navíc a chovejte se slušně. Můžete říct, že si myslíte, že jste neporozuměli zadání a chcete v tom mít jasno a dejte najevo, že jste si prošli všechny své poznámky a stále nevíte, kde je problém. Když s vámi profesor vaši práci projde, měli byste mu poděkovat (bez ohledu na to, jak to dopadne). Musíte si dát pozor, aby si váš profesor nemyslel, že jste drzí a marníte jeho čas. Když ukážete, že jste svědomitý student, který chce všemu porozumět, uděláte na něho dobrý dojem.
 • Obecně nemůže známku změnit nikdo, dokonce ani děkan, nebo vedoucí katedry. Na každé univerzitě ale platí jiná pravidla.


Reklama

Varování

 • Neměli byste do hry zapojovat své rodiče, nebo vyhrožovat učiteli, že to rodičům řeknete. Dali byste tím najevo, že se za sebe nedokážete postavit sami a že nejste moc důvěryhodní.
 • Je možné, že budete muset akceptovat známku, kterou jste dostali. Můžete o tom diskutovat, ale nemyslete si, že vám profesor známku změní. Veďte si záznamy o svých známkách, ale neočekávejte, že se vám podaří profesora přimět k nějaké změně. Nejlepší je promluvit si s ním o tom, co můžete udělat pro to, abyste měli v budoucnu lepší známku. Zjistěte, co se vám nepovedlo a kde jste udělali chybu. Na univerzitě vás budou jedničky stát mnohem více práce, než na střední škole.
 • Nechovejte se k učiteli povýšeně jen proto, že platíte vysoké školné. To vám vůbec nepomůže. Školné vám platí pouze příležitost učit se.
 • Někteří profesoři mají pravidlo, že nepřezkoumávají pouze samotnou známku, ale celou práci. Má to svá pozitiva, ale i negativa. Pozitiva jsou zřejmá, ale někdy je mohou negativa zastínit, protože se může stát, že profesor při druhém čtení vaší práce najde další problémy, takže nakonec skončíte s ještě horší známkou. Musíte se zamyslet nad tím, zda vám to stojí za takové riziko.
 • Nemyslete si, že profesoři známkují práce bez emocí. Když napíšete práci o nějaké osobnosti, které si váš profesor velmi váží a ve své práci ji zkritizujete, můžete očekávat, že obdržíte delší komentář a možná i horší známku. Je to špatné, ale nestává se to moc často. Učitel, který při známkování podléhá emocím, to většinou nevydrží dělat moc dlouho, protože si to studenti nenechají líbit. Jedna stížnost většinou nemá moc velkou váhu, ale když se stížnosti nakupí, katedra to většinou musí řešit. Takový profesor na univerzitě moc dlouho nevydrží, nebo bude muset přehodnotit svůj přístup.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 4 943 krát
Stránka byla zobrazena 4 943 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama