Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Planeta Země je lidským chováním ohrožena. Abychom uspokojili své potřeby, ničíme ji a likvidujeme. Proto je nutné zastavit se a zamyslet se nad tím, jak naši planetu ochránit a pomoci jí. Globální oteplování je příliš obsáhlým problémem, aby ho mohl vyřešit jeden člověk. Svým ekologickým chováním a inspirováním ostatních lidí však můžeme přispět k jeho řešení. V tomto článku naleznete návod, jak Zemi před globálním oteplováním chránit.

Metoda 1 ze 4:
Buďte politicky aktivní

 1. 1
  Sledujte informace o globálním oteplování. Globální oteplování narušuje každý den miliony životů. Dochází ke ztrátě přirozeného prostředí a mění se přírodní podmínky, které jsou pro mnohé organismy ničivé.[1] Dostatek informací je výchozím bodem pro jakoukoliv aktivitu. Snáze potom přejdete na nový životní styl a s dostatkem argumentů také dokážete lépe informovat a přesvědčit ostatní.
  • Místopředseda Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) sir John Houghton tvrdí, že přírodní katastrofy, jako jsou vlny veder, povodně, sucha a bouře stále více ovlivňují každého z nás. Nynější situace je však jen špičkou tajícího ledovce, plný dopad globálního oteplování pocítí až naše děti a vnoučata.[2] Pokud nesnížíme míru globálního oteplování a emise skleníkových plynů, můžeme očekávat hladomory, nedostatek vody, extrémy v počasí a úbytek živočišných a rostlinných druhů o 20 – 30 %.
  • Na druhou stranu mohou teplejší zimy v oblastech mírného a subarktického podnebí znamenat prodloužení zemědělské sezóny. Ročně by tak mohlo být nasazeno více plodin a sklizena větší úroda.[3] [4] Když budete znát obě strany mince, dokážete mnohem lépe argumentovat.
 2. 2
  Inspirujte ostatní k aktivitě. Nejlepší způsob, jak rozšířit svůj vliv, je získat na svou stranu co nejvíce lidí. Čím více argumentů podložených vědeckými výzkumy budete mít, tím lépe ostatní přesvědčíte, aby změnili své každodenní chování. Některé způsoby šetření s energií mohou být zpočátku nákladné (například solární vytápění) nebo stojí námahu navíc (například třídění odpadu). Proto je nutné, aby lidé věděli, že jejich snaha má skutečně význam.[5]
  • Musíte je přesvědčit o pozitivních dopadech ekologického chování a zdůraznit, že každý jednotlivec hraje v konečném celku důležitou roli. Vysvětlete jim, co může nastat, pokud nezměníme své chování.
  • Uvědomte si však, že lidé neradi slyší moralistické poučky. Nepoučujte a nestrašte, pouze informujte.
 3. 3
  Zasáhněte do politiky. Hlasujte pro kandidáty, kteří chtějí otázku globálního oteplování řešit. Kontaktujte úřady telefonicky, emailem nebo napište dopis, kde vysvětlíte své stanovisko. Účastněte se diskuzí a debat s politiky.
  • Zjistěte si co nejvíce podrobností o řešeních, které navrhujete. Když totiž objevíte řešení jednoho problému, často vzniknou problémy další. Pokud například nahradíte klasickou žárovku žárovkou kompaktní, zvýší se nebezpečí znečištění domácností a skládek rtutí, kterou obsahuje. Kompaktní žárovky jsou sice mnohem vhodnější (viz níže), ale musí se správně recyklovat a nerozbíjet, aby se neuvolnila rtuť.
  • Uvědomte si, že neekologické chování velkých firem a korporací je pro Zemi mnohem škodlivější než neekologické chování jednotlivců. Aby se zabránilo globálnímu oteplování je nutné, aby tyto společnosti vyráběly a distribuovaly ekologicky.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Změňte své stravovací návyky

 1. 1
  Staňte se vegetariánem nebo veganem. Hospodářská zvířata jsou zodpovědná za více emisí skleníkových plynů než dopravní prostředky. Je to způsobeno spotřebou obrovského množství ropy, které je nutné k výrobě hnojiva dusičnanu amonného. Hnojí se jím kukuřice, kterou se pak krmí hospodářská zvířata. Toto množství dále zvyšuje nutnost dopravit kukuřici ke zvířatům a poté přepravit zvířata na porážku a jejich maso dále do obchodů. Výběrem vegetariánské stravy přispějete také ke snížení spotřeby vody v zemědělství a k biodiverzitě.[6]
  • Pokud se nechcete vzdát masa, alespoň si vybírejte produkty z místních zdrojů, které nemusely příliš cestovat než se dostaly na váš stůl.[7]
  • Také vybírejte produkty menších farem, spíše než velkých průmyslových. Jsou ekologičtější.
 2. 2
  Nekupujte věci na jedno použití a recyklujte. Zřiďte si doma koše na tříděný odpad, zvlášť na sklo, plasty, papír a bioodpad. Přimějte třídit také sousedy, nadřízené, kolegy a obchodní partnery.
  • Na nákupy choďte s vlastní taškou, abyste nemuseli kupovat papírové nebo plastové.
  • Pokud je to možné, zřiďte si kompost na zbytky potravin a nevyhazujte je do běžného odpadu.
 3. 3
  Používejte náhradní náplně. Zkuste používat náhradní náplně místo nákupu nových sklenic a lahví. Sníží to množství odpadu a je to také levnější.
 4. 4
  Kupujte zboží s minimálním obalem. Menší obaly mohou výrazně snížit množství odpadu, ušetřit mnoho peněz a snížit emise oxidu uhličitého. Pokud máte pocit, že je určité zboží příliš zabalené, kontaktujte výrobce a navrhněte mu množství obalu snížit. Podejte konkrétní návrh, pokud vás napadá, jak zboží ekologičtěji zabalit.
 5. 5
  Snižte spotřebu papírových výrobků. Před tiskem z počítače vždy nejprve zvažte, zda informace opravdu potřebujete v papírové podobě. Na závěr svého emailového podpisu uveďte poznámku, ať se čtenář zamyslí nad nutností tisku tohoto emailu.
  • Využijte beze zbytku každý kousek papíru, než jej vyhodíte. Napište si na něj nákupní seznam, školní zápisky či jiné poznámky a teprve poté jej vyhoďte do tříděného odpadu.
  • K tisku používejte výhradně 100% recyklovaný papír. Emise oxidu uhličitého tak můžete snížit až o 2 kg na jeden balík.
 6. 6
  Kupujte produkty vyrobené a vypěstované v místě vašeho bydliště. Koupí lokálních produktů šetříte energii potřebnou na dopravu zboží.[8] Nakupované spotřební zboží je zodpovědné za polovinu průměrné uhlíkové stopy jedné domácnosti.
  • Pokud se vám podaří přesvědčit i okolí, možná rozšíří majitelé obchodů ve vašem okolí nabídku lokálních produktů.
  • Nakupujte potraviny na farmářských trzích nebo v menších místních obchodech místo ve velkých řetězcích s potravinami.
  • Také oblečení a jiné zboží nakupujte v malých obchůdcích a buticích místo velkých nákupních center.
  • Vybírejte si místní restaurace místo fast foodů a restaurací velkých řetězců.
 7. 7
  Mějte přehled o vlastní spotřebě uhlíku. Použijte uhlíkovou kalkulačku a spočítejte si svou uhlíkovou stopu. Díky ní zjistíte, jaký vliv mají vaše vlastní aktivity na emise uhlíku.
  • Kalkulačky jsou k dispozici pro různé země, najdete je snadno na internetu. Mezinárodní kalkulačka naleznete na webových stránkách Institutu světových zdrojů (anglicky World Resources Institute).[9]
  • Najdete tam také značku Carbon Counted (česky "uhlík spočítán"), kterou mohou společnosti uvádět na svých produktech a tím zákazníkům sdělit, že sledují svou uhlíkovou stopu. Ti si pak mohou zvolit produkty s nízkou uhlíkovou stopou a odměnit tak firmy, které se snaží snižovat emise při výrobě zboží.
  Reklama

Metoda 3 ze 4:
Snižte svou vlastní spotřebu energie

 1. 1
  Používejte kompaktní nebo LED žárovky. Když vyměníte tři nejpoužívanější žárovky za kompaktní, můžete ročně snížit emise oxidu uhličitého až o 130 kg a ušetřit více než 1 000 korun. Standardní kompaktní žárovka ušetří asi třetinu tuny skleníkových plynů a náklady na koupi šesti nebo více klasických žárovek.[10]
  • Nezapomeňte, že kompaktní žárovky obsahují malé množství toxické rtuti. Správná recyklace je nezbytná, aby se zabránilo kontaminaci skládek.
  • Poohlédnout se můžete také po LED žárovkách, které jsou ještě účinnější, vydrží déle a neobsahují rtuť![11]
  • Nahraďte tolik klasických žárovek za úsporné, kolik jen zvládnete. Dejte úsporné žárovky jako dárek rodině a přátelům. Úspornými žárovkami můžete obdarovat také charitativní organizace.
 2. 2
  Myčku vždy zcela naplňte. Zapínejte myčku pouze zcela naplněnou. Emise oxidu uhličitého tím můžete ročně snížit až o 50 kg a ušetřit tak 800 korun. Nebo myjte nádobí v ruce s minimálním množstvím vody.[12]
 3. 3
  Podporujte výrobce energie z obnovitelných zdrojů. Pomožte rozvoji trhu s obnovitelnými zdroji energie. Na webových stránkách Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie naleznete katalog firem, které nabízí své služby v tomto oboru. Prohledejte internet a využívejte služeb těch správných firem.
 4. 4
  Izolujte svůj domov. Vše, co využívá zdroj energie, by mělo být správně izolováno od okolního prostředí s rozdílnou teplotou.
  • Izolujte svůj ohřívač vody. Ročně snížíte emise oxidu uhličitého až o 500 kg a ušetříte 800 korun. Nepoužívejte zařízení s klasickým zapalováním „věčným“ hořícím plamínkem, ušetříte ročně dalších 800 korun a emise skleníkových plynů snížíte až o 200 kg.[13] Šetřete s teplou vodou. Pokud vám například teče ve sprše příliš chladná voda, uberte studené vody místo přidání teplé.
  • Izolujte celý dům a snižte náklady na vytápění a ochlazování. Pokud je zateplení vašeho domu již zastaralé, investujte do něj a zateplení modernizujte. Nejenže to sníží produkci emisí, ale výrazně se to promítne také do vašich účtů za energie. Zateplete podkroví, půdu, sklepy, stěny i stropy. Pokud objevíte mezery, nechejte je zaizolovat celulózou nebo skelnou vatou.
  • Utěsněte všechny otvory ve vašem domě. Utěsněte vchody, okna a klimatizaci. Roční emise oxidu uhličitého můžete snížit až o 800 kg a ušetřit tak přes 5 000 korun. Brzy zjistíte, že náklady vynaložené na utěsnění budou kompenzovány úsporou nákladů a vyšším komfortem.[14]
 5. 5
  Vyměňte staré spotřebiče a omezte jejich používání. Neefektivní spotřebiče (například ledničky, pračky a klimatizace) plýtvají energií. Jejich nahrazením můžete snížit emise oxidu uhličitého a ušetřit tisíce korun ročně (nezapomeňte staré spotřebiče správně recyklovat).
  • Mnoho zemí má zavedeny energetické štítky, podle nichž poznáte, jakou má spotřebič spotřebu energie. Při nákupu si vždy energetické štítky pozorně přečtěte. U starších ledniček a mrazáků zkontrolujte, zda dvířka správně těsní. Pokud ne, vyměňte je za nové.
  • A když už mluvíme o spotřebičích, zvažte, zda je opravdu všechny nutně potřebujete. Například přenosné klimatizace můžeme nahradit prostým otevřením okna. Přehodnoťte užívání také některých kuchyňských spotřebičů, které sice šetří váš čas, ale ne energii.
 6. 6
  Vypojujte elektrická zařízení ze zásuvek. I když jsou zařízení vypnutá, spotřebovávají energii. Jejich vypojením ze zásuvky můžete snížit emise oxidu uhličitého až o 500 kg ročně a ušetřit více než 5 000 korun. Zvykněte si vytáhnout večer všechny spotřebiče ze zásuvek.
 7. 7
  Používejte ruční sekačku na trávu. Použijte svou vlastní sílu místo fosilních paliv a při sekání trávníku si trochu zasportujte. Můžete snížit emise oxidu uhličitého až o 200 kg ročně.
  Reklama

Metoda 4 ze 4:
Používejte ekologické formy dopravy

 1. 1
  Jezděte veřejnou dopravu. Když jedete autobusem, vlakem, metrem nebo jiným veřejným dopravním prostředkem, snižujete zatížení silnic a emisi skleníkových plynů o více než 700 kg na osobu na rok.[15] Když pojedete veřejnou dopravou, zbavíte se stresu z dopravních zácp a během cesty si můžete číst, přemýšlet nebo odpočívat. Ušetříte také peníze za parkování a čas strávený hledáním parkovacího místa.
 2. 2
  Jezděte na kole. Jeďte na kole místo auta. Můžete narazit na problémy, jako je nedostatek cyklostezek, hustá doprava nebo kopcovitý terén. S dostatkem odhodlání je však dokážete překonat.
  • Požádejte místní politiky, aby ve městě vybudovali více cyklostezek a aby byli cyklisti chráněni od ostatní dopravy stejně jako chodci. Získejte si další obyvatele na svou stranu - sousedy, lidi z vaší ulice nebo z celé čtvrtě!
  • Ani kopce nejsou nepřekonatelným problémem. Můžete trénovat ve volném čase na kratších trasách, najít si nějakou jinou alternativní cestu nebo jet část cesty autobusem nebo vlakem (mnoho z nich je uzpůsobeno i na přepravu kol).
 3. 3
  Bojujte proti globálnímu oteplování prostřednictvím svého vozu. Pokud nemůžete žít bez auta, využívejte je tak, aby byl jeho globální dopad minimální.
  • Kupte si hybridní auto. Průměrný řidič může ročně díky hybridu snížit emise oxidu uhličitého až o 7 000 kg a ušetřit 75 000 korun. Nabíjecí hybridy dokáží ušetřit ještě více a náklady na jejich koupi se vám brzy vrátí.
  • Kupte si energeticky úsporné auto. Díky úspornému autu můžete roční emise oxidu uhličitého snížit až o 9 000 kg a za dobu životnosti auta ušetřit až 200 000 korun.[16] Nákupem úsporného auta dáváte také signál výrobcům, aby se dále věnovali vývoji úsporných aut.
  • Naučte se jezdit úsporně. Staňte se ohleduplným řidičem, sundejte nohu z plynu a uvolněte se. Snížit spotřebu můžete také odstraněním střešních nosičů, vypnutím motoru při delším stání (delším než jedna minuta) a vyložením nepotřebných věcí z kufru.[17]
  • Jezděte na dostatečně nahuštěných pneumatikách. Podhuštěné pneumatiky mohou zvýšit spotřebu paliva až o 3 % a také se více opotřebovávají.[18] Měsíčně je kontrolujte. Můžete tak snížit emise oxidu uhličitého až o 100 kg ročně a ušetřit 15 000 korun ročně.
  • Vyměňte vzduchový filtr. Kontrolujte vzduchový filtr vašeho auta každý měsíc. Můžete tak snížit emise oxidu uhličitého až o 350 kg ročně a ušetřit až 2 500 korun.[19] Čištění vzduchového filtru zlepšuje kilometrový výkon a snižuje znečištění, protože usnadňuje autu nasát vzduch a udržet správný poměr mezi množstvím paliva a vzduchu.
  Reklama

Tipy

 • Přijměte zodpovědnost za spotřebu energie ve vaší kanceláři. Mnoho kanceláří nechává zapnutou klimatizaci, počítače nebo rozsvícená světla po celou noc. Promluvte si s příslušnými nadřízenými a zkuste prosadit úsporná opatření.
 • Výsadba stromů vyrovnává emise uhlíku a znečišťování ovzduší. Prostřednictvím různých ekologických organizací tak můžete snížit svou uhlíkovou stopu.
 • Snažte se spotřebovávat méně produktů a omezit tak množství odpadu. Filmy, videohry nebo knihy si místo jejich nákupu půjčujte anebo je kupujte použité.
 • Pěstujte rychle rostoucí rostliny. Pokud máte vlastní zahradu, dejte přednost výsadbě rychle rostoucích druhů. Vybírejte však především z rostlin typických pro vaše podnebí.
 • Pijte vodu z vodovodu místo vody balené.[20] Snížíte tak energetické náklady nutné na stáčení vody do láhví a její dopravu do obchodů.

Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 6 164 krát
Stránka byla zobrazena 6 164 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama