Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Budete-li někdy v ohrožení života, bude si muset přivolat sanitku. Proto je důležité, pamatovat si číslo tísňové linky, která vám pošle na pomoc záchrannou službu, a tím třeba zachrání život.

Část 1
Část 1 ze 3:
Přivolání záchranné služby

 1. 1
  Uklidněte se. Zhluboka se nadechněte a během několika sekund se pokuste uklidnit. Přestože má čas v takových případech zásadní roli, uklidnění je velmi důležité.[1]
 2. 2
  Pamatujte si číslo. Číslo záchranné služby je v každé zemi jiné. Pokud tedy cestujete, měli byste si zjistit tamní číslo tísňové linky. Jedná se o pouhé 3 čísla. Čísla jednotlivých oblastí jsou:
  • 112 Evropa
  • 999 Spojené království (když voláte z mobilu, volejte 112)
  • 911 USA/Kanada
  • 000 Austrálie
  • 119 Japonsko
  • Ostatní země mají svá různá telefonní čísla. Pokud jste nenalezli dané číslo zde, podívejte se na internet.
 3. 3
  Vyžádejte si pomoc. Operátor potřebuje vědět, jaký typ pomoci potřebujete. V našem případě popište situaci a sdělte, že je potřeba lékařské pomoci. Operátor vám okamžitě vyšle sanitku a další potřebné jednotky.[2]
  • Pokud došlo ke zranění spojeném s nějakou trestnou činností, operátor vyšle na místo také policii.
  • Pokud došlo ke zranění v důsledku požáru nebo autonehody, operátor vyšle na místo také hasiče.
 4. 4
  Popište operátorovi detaily. Operátor vám položí několik otázek, aby si ujasnil situaci. Bude se vás ptát na následující otázky:[3]
  • vaše poloha
  • číslo telefonu, z kterého voláte
  • Jste-li na veřejném místě, sdělte operátorovi nejbližší křižovatku nebo nějaký orientační bod (např. ulici)
  • Sdělte mu své jméno, název poraněné osoby a proč je třeba zavolat sanitku. Dále popište zdravotní stav oběti.
 5. 5
  Zachovejte klid a řiďte se pokyny operátora. Operátor s vámi zůstane na telefonu až do příjezdu záchranné služby. [4]
  • Operátor vás může instruovat, jak postupovat, než záchranná služba dorazí.[5]
 6. 6
  Buďte připraveni poskytnout pomoc. Záchranné složky vás mohou požádat, abyste jim s něčím pomohli. Zachovejte klid a postupujte dle jejich pokynů. Záchranáři vás také mohou požádat, ať jdete stranou a vyčkáte na další pokyny. Nejedná-li se o mimořádný případ, nezasahujte do práce záchranářů.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Kdy přivolat záchrannou službu

 1. 1
  Tísňovou linku volejte jen v případě, je-li to nutné. Obecně platí, že je-li člověk při vědomí a je schopen chůze, není potřeba volat sanitku, může se do nemocnice dostat sám. Záchrannou službu volejte pouze v případě, kdy je to nutné.[6]
  • Menší odřeniny, řezné rány nebo pohmožděniny nepatří mezi poranění, při kterých je nutné volat záchranáře.
  • Zlomenina (pokud není výrazněji závažná) také není životu ohrožující situace a není tedy nutné volat záchranáře.
 2. 2
  Pokud si nejste závažností zranění jisti, záchrannou službu zavolejte. Jestliže nejste vyškolený zdravotník, nebudete pravděpodobně vědět, jak ošetřit a rozpoznat vážnější poranění. Pokud si tedy nejste jisti závažností poranění, zavolejte záchrannou službu a svěřte poraněného do péče odborníků.[7]
 3. 3
  Podívejte se po životu ohrožujících příznacích. V krizových situacích to může být těžké rozpoznat. Záchrannou službu je tedy vhodné přivolat, pokud:[8]
  • oběť nedýchá
  • oběť ztrácí nadměrné množství krve
  • oběť se nehýbe
  • oběť není při vědomí
  • oběť má závratě, potíže s dýcháním nebo upadá do šoku.
 4. 4
  Nejprve volejte, poté pomáhejte. Prvotní instinkt vás může nutit nejprve pomoci oběti, nicméně každá vteřina se počítá. Nepotřebujete proto ztrácet drahocenný čas tím, že se snažíte poraněnému pomoci před tím, než zavoláte záchranáře.[9] [10]
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Poskytnutí pomoci během čekání na záchranáře

 1. 1
  Vyhodnoťte situaci. Po zavolání záchranné služby můžete poskytnout určitou pomoc oběti. Zhodnoťte tedy, zda je možné poskytnout oběti nějakou pomoc, než dorazí záchranáři.[11]
 2. 2
  Eliminujte jakékoliv bezprostřední ohrožení. Pokud je to možné, snažte se dostat sebe i oběť do bezpečí od dalšího nebezpečí. U toho je však velmi důležité, abyste se tím sami nevystavovali riziku. Poraněný již jeden je, nechcete se přece zranit také.
  • Krvácí-li osoba hodně, aplikujte přímý tlak na ránu, čímž krvácení zastavíte. Kolem rány dejte ručník nebo košili a přitlačte. V tomto případě můžete použít veškeré dostupné předměty, které by mohly posloužit jako škrtidlo.[12] V krajním případě můžete použít pásek, avšak není to nejvhodnější škrtidlo.
  • Pokud došlo ke zranění v důsledku autonehody, možná budete muset poraněného vyprostit, začne-li z auta vycházet kouřit.[13]
  • V případě, že se poraněná osoba nachází na nebezpečném místě, jako je například rušná silnice, přesuňte ji na kraj vozovky, tak aby ji nesrazilo další auto.[14]
  • Nikdy se nepřibližujte k již hořícímu autu, a pokud daná osoba utrpěla poranění páteře, nesnažte se s ní jakkoliv manipulovat. Pohybem by se poraněnému jen přitížilo, v případě že auto hoří, mohlo by vylétnout do povětří.[15]
 3. 3
  Zahajte resuscitaci. Pokud jste vyškolení na provedení resuscitace, musíte tak učinit. Zkontrolujte vitální funkce poraněného. Pokud osoba nedýchá, dejte jí umělé dýchání.[16]
  • Při resuscitaci poraněného začněte s kompresí hrudníku. Položte prsty nad střed hrudníku a 30 krát jej stlačte do hloubky asi 5 cm. Mačkejte pevně a rychle, přičemž byste měli dosáhnout alespoň 100 stlačení za minutu. Musíte proto tlačit rychleji než jednou za sekundu.[17]
  • Po stisknutí hrudi 30 krát dvakrát vdechněte vzduch do plic poraněného. Lehce mu zakloňte hlavu a zvedněte bradu. Poté je potřeba utěsnit prostor mezi vašimi ústy a ústy oběti, takže jí zacpěte nos a ústa zakryjte těmi vašimi. Vdechněte vzduch tak, abyste viděl zvednout se hruď oběti. Pokaždé proveďte 2 vdechy. Vdechy by měly být v rozmezí jedné sekundy.[18]
  • Tento postup opakujte, dokud je to nezbytné - tedy 30 stlačení a 2 vdechy.[19]
  • Pokud nemáte s resuscitací žádné zkušenosti, raději ji neprovádějte, jelikož byste mohli poraněnému ještě více uškodit.
 4. 4
  Vyhledejte pomoc v bezprostřední blízkosti. Možná si s resuscitací sami neporadíte, ale v okolí se můžou nacházet lidé, kteří ano. Zeptejte se tedy lidí v okolí, zda vám dokáží jakkoliv pomoct. Kolemjdoucí využijte i v případě, že chcete poraněného přesunout (ne však při poranění páteře).
 5. 5
  Poraněného utěšte. Dokonce, i když nemůžete poskytnout lékařskou pomoc, můžete poskytnout morální podporu. Poraněný bude mít pravděpodobně strach, nebo bude trpět pocitem úzkosti. Sedněte si k němu a poskytněte mu podporu a hlavně pohodlí, než dorazí záchranáři.
  • Sdělte poraněnému, že pomoc je již na cestě. Mluvte s ním a udržujte ho při vědomí.[20]
  • Dodejte mu klid a dejte mu najevo, že není sám. V případě, že poraněný leží, nechte jej ležet. Pokud stojí, opatrně jej položte.[21]
  • Pokud si to poraněný žádá, chytněte jej za ruku a položte si jej na rameno, aby měl jistotu, že není sám a vy jste ochoten mu pomoci.[22]
  • Naslouchejte mu. Nikdy však poraněnému nedávejte jídlo nebo pití, pokud má nějaké skrytá zranění. Mohlo by mu to uškodit.[23]
 6. 6
  Jděte stranou. Jakmile dorazí záchranná služba, nepřekážejte jí v práci, pokud vám neurčí jinak. Záchranáři jsou vyškolení profesionálové, kteří jsou připravení reagovat na mimořádné události, avšak nepotřebují od vás žádné další rozptýlení.
  • V případě, že došlo k nějaké trestné činnosti a vy jste toho svědkem, policie si vás nejspíš vezme stranou a bude vám klást různé otázky. Řiďte se jejich pokyny a odpovězte na všechny otázky, jak nejlépe můžete.
  Reklama

Tipy

 • Většina lidí s sebou nosí mobilní telefony. Zastavte někoho a požádejte jej, aby zavolal sanitku. Nežádejte si však od něj telefon, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.
 • Nedělejte nic, na co se necítíte, nebo byste se mohli vystavit nebezpečí.
 • Nezapomeňte, že vyškolení profesionálové jsou již na cestě.
 • Na tísňovou linku se dovoláte z každého telefonu. Při použití telefonního automatu nepotřebujete peníze, jelikož je tato linka zdarma.
 • Právě pro takové případy se naučte, jak resuscitovat člověka. Můžete tak člověku zachránit život.
 • Dojde-li k nějaké nehodě, ujistěte se, že jste v bezpečí. Například: Stane-li se nehoda uprostřed silnice, nechoďte na pomoc, dokud se oběti nedostanou na stranu silnice, je-li provoz stále aktivní, mohlo by vás srazit auto.
 • Nezapomínejte, že vaše bezpečnost je na prvním místě.
Reklama

Varování

 • Nezavěšujte, dokud k tomu nedostanete pokyn.
 • Podívejte se, zda u sebe zraněný nemá nějaký doklad o tom, že trpí závažným onemocněním, či na ruce nemá náramek s údaji o možné nemoci. Může se jednat o lékové alergie, či jiný závažný problém.
 • Operátoři tísňové linky jsou lidé. Operátoři sice očekávají určitou paniku volajícího, nicméně nadávky či urážení operátora není rozumné. Pokud tísňovou linku zneužijete, můžete být obviněni z páchání trestného činu, bez ohledu na to, zda se tak stalo v krizové situaci.
 • Nikdy nevolejte sanitku ze srandy. Plýtváte tak dostupnou pomocí, která může být ve stejný čas žádána tam, kde ji skutečně potřebují. Takové jednání je nezákonné a vás lze vysledovat pomocí telefonu, z kterého voláte.
Reklama

O tomto wikiHow

Chris M. Matsko, MD
Spoluautorem článku je :
Lékař rodinného lékařství
Spoluautorem tohoto článku je Chris M. Matsko, MD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 2 240 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 2 240 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama