Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Povrchové rány jsou drobné řezné rány, odřeniny a vpichy, které poškozují pouze první dvě vrstvy kůže - epidermis a dermis. Dokonce i při menším poranění vaší pokožky se mohou do vašeho těla dostat cizí předměty (mikroby a nečistoty), a proto je i v takových případech nezbytné ránu vyčistit, aby se zabránilo infekci a dalším vážným komplikacím. Tento článek vás naučí, jak se doma o takovou ránu postarat (odřeniny, popáleniny a řezné rány). U větších poranění, které nepřestávají krvácet, vykazují známky infekce, nebo jsou způsobeny kousnutím od zvířete, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Metoda 1 ze 4:
Řezné rány

 1. 1
  Umyjte si ruce. Otevřené rány jsou náchylné na bakterie, takže je důležité, abyste měli před jakoukoliv manipulací s ránou umyté ruce. Ruce si umyjte pomocí teplé vody a mýdla a následně si je dobře vysušte.[1]
  • V případě, že je rána velká a silně krvácí, nezdržujte se mytím rukou a okamžitě na ránu aplikujte tlak. Jakmile zastavíte krvácení, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Pokud nemáte k dispozici vodu, můžete použít vlhčené ubrousky nebo alkohol pro dezinfekci rukou, nebo nejlépe lékařské rukavice.
 2. 2
  Postiženou oblast opláchněte vodou, abyste z rány a okolní kůže smyli všechny nečistoty. Pro kompletní odstranění nečistot budete možná muset ránu zlehka drhnout.[2]
  • Jakmile ránu opláchnete, opatrně ji vysušte.
  • Ránu můžete také vypláchnout sterilním fyziologickým roztokem, máte-li ho k dispozici.
 3. 3
  Pomocí přímého tlaku zastavte krvácení. Vezměte si čistý hadr nebo ručník a přitlačte jej na ránu, dokud se krvácení nezastaví. Krvácení se vám možná nepodaří zcela zastavit.[3]
  • Pokud je to možné, zvedněte poraněnou část nad úroveň srdce. Například ruku zvedněte nad sebe, v případě že máte poraněnou nohu, posaďte se a zvedněte ji. Dojde tím ke snížení průtoku krve danou oblastí.
  • Postiženou oblast zchlaďte buď čistým hadříkem namočeným ve studené vodě, nebo ledovým obkladem zabaleným do ručníku (viz Tipy). Snížení teploty pomáhá zpomalit průtok krve v oblasti a snižuje krvácení.
 4. 4
  Naneste tenkou vrstvu antimikrobiální masti. Otevřené rány jsou náchylné na bakterie. Použitím antibiotické masti (například Neosporin) na danou oblast pomůžete snížit riziko infekce.[4]
  • Naneste pouze tenkou vrstvu v souladu s pokyny na obalu.
  • Před poradou s lékařem nenanášejte tyto masti na rány, které jsou hluboké a pronikají do cév.
 5. 5
  Ránu zakryjte. Pokuste se obvaz či náplast použít tak, abyste jím pokryly veškeré okraje rány, abyste ji utěsnili.[5]
  • Použijte nepřilnavý obvaz nebo sterilní vycpávku společně s obvazem.
 6. 6
  Obvaz měňte několikrát denně, zvláště je-li mokrý nebo špinavý. Při odstraňování obvazu dávejte pozor, abyste ránu neroztrhli. Pokud rána začne krvácet, zatlačte na ni.
  • Při použití nového obvazu zároveň naneste antimikrobiální mast (v případě potřeby).
  • Udržujte ránu zvlhčenou a zakrytou, dokud se plně nezahojí.
  • Jakmile se rána plně zacelí, můžete ji odkrýt.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Drobné popáleniny

 1. 1
  Popáleninu nevystavujte dalšímu teplu. Pokud jste i nadále v kontaktu s příčinou popáleniny (např. otevřeným ohněm či sluncem), může dojít k dalšímu poškození tkáně. Proto je nutné ihned eliminovat další případné poranění.[6]
  • Postiženou oblast dejte pod studenou tekoucí vodu na dobu asi 15-20 minut.
  • V případě, že došlo k popálení na obličeji, rukou, kloubech, nebo je popálenina velká, vyhledejte lékaře.
  • Teplou vodu použijte jen v případě, že došlo k popálení od méně agresivních chemikálií, nebo dostanou-li se do očí.
  • Pokud se vám dostanou nějaké chemikálie do očí nebo úst, ihned vyhledejte lékaře. Mohlo by dojít k dalším komplikacím.
  • Dojde-li ke kontaktu s chemikáliemi, je nutné je neutralizovat. Pokud si nejste jisti, jak na to, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Pokud nemáte k dispozici vodu, použijte ledový obklad, zabalený do ručníku.
 2. 2
  Na popáleninu naneste mast. Krém či gel z aloe (popřípadě menší dávka hydrokortizonu) vám pomůže s hojením a ochranou pokožky.[7]
  • Před použitím jakéhokoliv krému pokožku osušte.
  • Krém nanášejte po celý den, aby byla postižená oblast neustále vlhká.
 3. 3
  V případě potřeby si můžete vzít volně prodejné léky proti bolesti. Popáleniny jsou bolestivé, proto je občas potřeba použít léky proti bolesti, jako je pracetamol nebo ibuprofen.[8]
  • Léky užívejte dle předepsaných dávek. V případě neustávající bolesti vyhledejte lékařskou pomoc.
 4. 4
  Neporušujte puchýře. U popálenin dochází většinou k tvorbě puchýřů (podkožních váčků naplněných tekutinou).[9]
  • Pokud puchýř praskne, opláchněte ho vodou, naneste antimikrobiální mast a zakryjte ho nepřilnavým obvazem.
 5. 5
  Hlídejte známky infekce. Pokud dojde k zarudnutí, bolesti, otoku nebo výtoku hnisu, naneste na popáleninu antimikrobiální mast a pokryjte ji čistou gázou, která ji bude během hojení chránit.
  • Pokud se poranění horší, nebo dojde-li k infekci, navštivte lékaře. K lékaři zajděte i v případě, že se vyskytnou nějaké větší puchýře, nebo dojde ke změně barvy rány.
  Reklama

Metoda 3 ze 4:
Píchnutí

 1. 1
  Před manipulací s ránou si umyjte ruce. Pomocí teplé vody a mýdla si opláchněte ruce po dobu alespoň 30 sekund.[10]
  • Aby se snížilo riziko infekce, ruce si následně důkladně osušte.
 2. 2
  Postiženou oblast opláchněte vodou, abyste z rány smyli všechny nečistoty. Pokud se vám nepodaří odstranit všechny nečistoty, použijte pinzetu očištěnou alkoholem. Pokud se v ráně stále nachází předmět, který ji způsobil, vytáhněte i jej.[11]
  • Pokud se předmět nachází uvnitř vaší kůže a nelze jej vytáhnout, aniž by způsobil další škody, vyhledejte lékařskou pomoc.
 3. 3
  Tlakem zastavte krvácení. Pokud dojde ke krvácení, přitiskněte na ránu čistý hadřík nebo ledový obklad zabalený do ručníku.[12]
 4. 4
  Na ránu naneste tenkou vrstvu antimikrobiální masti. Mast používejte pouze na povrchové rány. Je-li rána velká, otevřená, nebo zasahuje-li hluboko do tkáně, nepoužívejte žádné lokální léky a vyhledejte lékařskou pomoc.
 5. 5
  Ránu zakryjte čistým obvazem nebo bandáží. Pomůže vám to udržet ránu čistou a sníží riziko infekce a dalších komplikací[14]
  • Obvaz měňte několikrát denně, zejména je-li mokrý nebo špinavý.
  • Do 48 hodin se poraďte se svým lékařem o případném očkování proti tetanu. Injekce se většinou doporučuje, pokud od posledního očkování uplynulo více než 5 let. Pamatujte, že i drobné píchnutí může vést k infekci.
 6. 6
  Hlídejte příznaky infekce (zarudnutí, bolest, hnis nebo otok). V případě, že se rána nehojí, nebo trpíte nadměrnou bolestí, horkostí, zarudnutí nebo výtokem hnisu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  Reklama

Metoda 4 ze 4:
Kožní trhliny

 1. 1
  Důkladně si umyjte ruce. Použijte teplou vodu a mýdlo, abyste smyli všechny viditelné nečistoty. Nedotýkejte se rány špinavými rukami, mohlo by to vést k infekci.[15]
  • Pokud nemáte k dispozici čistou vodu, použijte rukavice nebo alespoň vlhčené ubrousky.
 2. 2
  Pro odstranění nečistot z rány ji opláchněte čistou vodou. Dejte si pozor, abyste neodtrhli kousky kůže. Jakmile ránu opláchnete, opatrně ji vysušte.
 3. 3
  Ránu zakryjte obvazem. Visí-li nějaký kousek kůže, dejte jej zpět na místo a poté ránu obvažte. Pomůže to zacelit ránu.
  • Použít můžete nepřilnavý nelepící sterilní tampón a následně ránu obvázat.
  • Obvaz měňte několikrát denně, zvláště je-li vlhký. Starý obvaz opatrně odstraňte, ránu opláchněte a použijte nový obvaz.
  Reklama

Tipy

 • Zjistěte si informace o péči o povrchové rány předem, ať jste připraveni.
 • Gumové rukavice jsou vhodnou ochranou před možnou infekcí. Díky rukavicím udržíte ránu suchou a čistou.
 • Ránu omyjte pouze čistou vodou. Nepoužívejte alkohol, roztok jódu ani peroxid vodíku. V případě, že je rána silně znečištěna, použijte k jejímu vyčištění mýdlo.
 • Pokud jste nebyli v posledních 5-10 letech očkováni proti tetanu, nechte se přeočkovat.
 • Při používání některých antimikrobiálních mastí, obsahující neomycin, dávejte pozor na možné alergické reakce. Mezi známky alergické reakce patří svědění, zarudnutí, otok nebo vyrážka v místě nanesení masti. Pokud spatříte určité známky alergie, přestaňte mast používat a zavolejte o radu lékaři.
 • Při ošetření jiného člověka používejte lékařské rukavice. Rukavice noste v uzavřeném plastovém vaku a po jejich použití je vyhoďte, aby je nemohl použít nikdo jiný.
 • Při použití ledového obkladu z poloviny naplňte sáček nejlépe drceným ledem a uzavřete jej. Sáček zabalte do utěrky, případně aplikujte přes polštář. Led se používá ke chlazení popálenin, snižuje otok a podlitiny a zpomaluje počáteční krvácení. Po 10-15 minutách, nebo je-li vám to nepříjemné, obklad odložte.

Reklama

Varování

 • V případě pohybností vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Aplikujte tlak na ránu, dokud se krvácení nezastaví, avšak netlačte příliš pevně, aby nedošlo k odříznutí dané části těla od krevního oběhu.
 • Krvácí-li rána příliš, neztrácejte čas čištěním rány. Dostaňte krvácení pod kontrolu a poté vyhledejte lékaře.
 • Máte-li popáleniny způsobené různými chemikáliemi, utrpěli jste hlubší poranění, nebo došlo k zasažení očí či úst, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě, že rána krvácí i přes obvaz, neodstraňujte jej, pouze přiložte nový. V opačném případě by došlo k přerušení srážení krve, což by mohlo způsobit další krvácení. Proto je nejlepší vrstvit obvazy na sebe a vyhledat lékařskou pomoc.
 • Na otevřené rány nepoužívejte peroxid vodíku, alkohol, jód, betadine, nebo jakkoliv jiný "dezinfekční prostředek". Použití těchto látek je velmi nepříjemné a mohlo by dojít k poškození obnovujících se buněk, což může zkomplikovat hojení.
 • Pokud nejste schopni zastavit krvácení během 10 minut, nebo nelze-li z rány vytáhnout cizí předmět, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Tento postup je určený pouze pro povrchové rány. Pokud utrpíte ránu hlubší, která pronikne přes dermis, nebo dojde-li k popálení na tváři, rukou nebo přes kloub, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Pokud se šíří infekce, která není rychle hojena antimikrobiální mastí, vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi známky a příznaky infekce patří zarudnutí, bolest, horkost a otok postižené oblasti, zejména pak vytékající žlutý nebo zelený neprůhledný hnis.
Reklama

Věci které budete potřebovat

 • antimikrobiální mast, jako je například neosporin
 • obvazy
 • gázy nebo čisté hadříky
 • válcová gáza
 • čistá voda
 • lékařské gumové nebo vinylové rukavice

O tomto wikiHow

Laura Marusinec, MD
Spoluautor od:
Lékař
Tento článek spoluautor od Laura Marusinec, MD. Dr. Marusinec je atestovaný pediatr ve Wisconsinu. V roce 1995 získala lékařský titul na Medical College of Wisconsin School of Medicine. Tento článek byl zobrazen 1 232 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 1 232 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama