Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina moderních bowlingových heren je vybavena elektronickým počítadlem skóre, ale pochopit, jak počítat skóre je důležité, když není dostupné elektronické počítadlo nebo hrajete jen pro zábavu na dvorku. Vědět, jak počítat skóre v bowlingu, také dává hráči lepší porozumění hry a toho, jak získat body.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Obecné znalosti

 1. 1
  Naučte se základy toho, jak je hra strukturována. Hra bowlingu má 10 kol. V každém kole má každý hráč 2 možnosti shodit všech 10 kuželek. [1]
  • Pokud hráč shodí všech 10 kuželek na první pokus v daném kole, získává takzvaný strike a nebude v tomto kole potřebovat druhý hod.
  • Pokud hráč využije ke shození všech 10 kuželek v kole 2 koule, získává takzvaný spare. Například může hráč shodit 7 kuželek na první hod a 3 kuželky na druhý.
  • Pokud hráč mine všech 10 kuželek na první pokus a potom všech 10 shodí na druhý, stále se to považuje za spare (ne strike), protože bylo třeba 2 koule k jejich shození.
  • Takzvaný otevřený rámeček je, když hráč neshodí všech 10 kuželek na oba pokusy.
 2. 2
  Pochopte formát bowlingové skórkarty. Skórkarta má místo na jméno každého hráče následované 10 políčky (jedním na každé kolo) a políčkem na celkové skóre. Každé z 10 políček je rozděleno na 2 menší políčka; ty slouží k zaznamenání počtu kuželek shozených v každém z hodů v kole.
  • Políčko na celkové skóre má 1 menší pole, které označuje třetí hod v 10 kole - používá se pouze, když hráč získá v 10 kole spare nebo strike.
 3. 3
  Poznejte doplňky. V závislosti na pravidlech, která si vy a vaši přátelé určíte, může být třeba rozhodnout, jak značit variace ve hře. Jednou za čas se stanou neobvyklé věci - jak budou značeny?
  • "F" může označovat situaci, kdy hráč překročil hranici (doslova) - čáru oddělící rozběh od skutečné dráhy. Pokud se to stane, získají pro tento tah 0 bodů.
  • Pokud hráč získá takzvaný split, můžete vyznačit "O" kolem čísla, abyste označili rozložení kuželek. Jako alternativu vyznačte "S" před počet shozených kuželek. "Split" nastane, když čelní kuželka je úspěšně shozena a zůstane mezera mezi ostatními stále stojícími.
  • Pokud čelní kuželka chyběla, někdy se používají termíny "wide" nebo "washout". "W" může být poznamenáno na kartě, ale obecně toto vysvětlivka vypadla z běžného užívání. [2]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Počítání skóre

 1. 1
  Počítání otevřeného rámečku. Počítání skóre v otevřeném rámečku na skórkartě je prosté sečtení počtu kuželek shozených na první hod a počtu kuželek shozených na druhý hod. To je celkové skóre pro kolo.
  • V bowlingu se používá průběžný součet. Do políčka určeného pro každé kolo se uvádí současné skóre každého hráče. Například, pokud hráč shodí 3 kuželky na první hod a 2 na druhý, do políčka pro kolo 1 se dá 5. Pokud hráč shodí celkem 7 kuželek v druhém kole, do pole pro kolo 2 se uvede 12.
 2. 2
  Zaznamenejte spare. Pokud hráč získá spare, počet kuželek shozených na první pokus se zaznamená do prvního pole a do druhého pole se dá lomítko.
  • Spare má hodnotu 10 kuželek plus počet kuželek, které hráč shodí v dalším hodu. Například, pokud hráč získá v prvním kole spare a potom v prvním hodu druhého kola shodí 7 kuželek, zapište 17 do pole pro kolo 1.
 3. 3
  Započítejte strike. Pokud hráč získá strike, zapište do pole pro první hod X.
  • Když počítáte body za strike, má strike hodnotu 10 kuželek plus počet kuželek, které hráč shodí v dalších dvou hodech. Například, když hráč získá v kole 1 strike a potom shodí 5 kuželek na první hod v druhém kole a 4 kuželky na druhý hod, zapište 19 do políčka pro kolo 1.
  • Pokud hráč hodí strike a následuje další strike, stále se hráči přičítá další hod. Proto, pokud hráč získá strike v 1, 2 i 3 kole, celkový součet pro první kolo bude 30.
 4. 4
  Zaznamenávejte kombinace. Někdy to je poněkud chaotické. Zkontrolujme si to: když hodíte v prvním kole strike, v druhém split (7|/) a 9 ve třetím, jaké je celkové skóre?
  • Vyšlo vám 48? První kolo je za 20 (strike plus spare je 10+10), druhé kolo je 39 (20+10+9) a třetí kolo je 48 (39+9).
  Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Papír
 • Tužku/pero
 • Bowlingové vybavení

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 8 172 krát
Kategorie: Sporty
Stránka byla zobrazena 8 172 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama