Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Užití správného výrazu pro poděkování záleží v čínštině hlavně na dialektu, který se chystáte použít. Dialektů existuje velké množství a jsou užívány jak obyvateli různých regionů přímo v Číně, tak i rozšířenou světovou diasporou. V našem článku vám přinášíme návod, jak čínsky poděkovat několika nejběžnějšími dialekty.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Mandarínština

 1. 1
  Řekněte "xiè xie."[1] Jedná se o nejběžnější způsob, jak říct čínsky "Děkuji", konkrétně tedy mandarínsky.
  • Mandarínštinou se hovoří na většině území severní a jihozápadní Číny a má více mluvčích, než zbývající dvě hlavní formy čínštiny.
  • Xie se samostatně nepřekládá, ale v kombinaci xiè xie znamená "Děkuji" a "'xiè xie nǐ" znamená "Děkuji ti."
  • Přibližná výslovnost xiè xie je sje-sje. První xiè začíná vysoko a ke konci padá. Druhé xie je neutrálním tónem, což znamená, že se vyslovuje mírně a bez důrazu.
  • Zjednodušeným čínským zápisem xiè xie je 谢谢. Zápis tradičními čínskými znaky by potom vypadal takto 謝謝。
  • Další formy poděkování, obsahující xie xie zahrnují "xiè xiè nín de bāng zhù," (谢 谢 您 的 帮 助) což je formální způsob, jak říct "děkuji za tvou pomoc," a "xiè xiè nǐ bāng wǒ-" (谢谢 你 帮 我) neformální verze "děkuji za tvou pomoc".
 2. 2
  Chcete-li odpovědět na kompliment, řekněte "nǎlǐ, nǎlǐ".[2] Tato fráze se dá přeložit zhruba jako “kde, kde!”
  • Čínská kultura si velmi zakládá na pokoře a pokud byste na kompliment odpověděli “děkuji,” mohlo by to být považováno za poněkud arogantní. Použijete-li ale “kde, kde,” v podstatě tím daný kompliment polichoceně odmítáte. Můžeme to přirovnat například k našemu “neříkej” nebo ”ale nech toho."
  • Přibližná výslovnost této odpovědi by mohla být na-ha-lí na-ha-lí.
  • Zjednodušeným čínským zápisem této věty je 哪里哪里. Zápis tradičními čínskými znaky by potom vypadal takto 哪裡哪裡.
 3. 3
  Na komplimenty můžete odpovědět také "bù, bù, bù". Tak jako nǎlǐ, nǎlǐ, i bù, bù, bù je způsob odpovědi, kterým velmi zdvořilou formou odmítnete lichotku.
  • Můžeme to připodobnit českému "ne, ne, ne".
  • Počet jednotlivých "bù" závisí na tom, do jaké míry chcete ukázat svůj nesouhlas s danou lichotkou. Čím větší kompliment, tím silnější odmítnutí.
  • Přibližná výslovnost bù, bù, bù by mohla být bů bů bů.
  • zapíšete v čínštině takto 不.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Kantonština

 1. 1
  Na obdržený dar řekněte "doh je". Jedná se o standardní kantonský způsob, jak říct “děkuji”.[3]
  • Kantonštinou se mluví převážně v jižní Číně. Mimo území ČLR ji používají Číňané po celém světě, nejvíce v Hong Kongu a Macau, ale také v mnoha zámořských regionech-v jihovýchodní Asii, v Kanadě, v Brazílii, v Peru, na Kubě, v Panamě, na Novém Zélandu, v Evropě i ve Spojených státech amerických.
  • Ačkoli se jedná o nejběžnější kantonskou formu poděkování, používá se v naprosté většině případů jako výraz díků za obdržení nějakého hmotného daru. Chcete-li poděkovat za laskavost, musíte použít jiný výraz.
  • V původních čínských znacích, zapisujeme tuto frázi takto 多謝.
  • Přibližná výslovnost do jeh může být dó-dje.
  • Jestliže někomu děkujete za dárek předem, místo “doh je” řekněte ”doh je sin”.
 2. 2
  Na projevenou laskavost nebo službu odpovězte "m goi". Jestliže pro vás někdo něco hezkého udělá nebo vám poskytne nějakou službu, tento výraz je vhodný pro vyjádření poděkování v kantonštině.
  • Tento typ poděkování obvykle nepoužijete jako výraz vděčnosti za nějaký hmotný dar. Obecně se používá hlavně pro poděkování za službu. Tak například, “m goi” řeknete servírce v restauraci po tom, co vám doplnila sklenici, ale stejný výraz nepoužijete pro poděkování za narozeninový dárek.
  • Užijeme-li tradiční čínské znaky, m goi zapisujeme takto 唔該.
  • Přibližná výslovnost m goi je mm gaj, přičemž mm se vyslovuje neutrálním tónem, zatímco goi nebo gai ke konci stoupá.
  • Jestliže někomu chcete poděkovat za službu, která teprve bude provedena, místo "m goi" řekněte "m goi nei sin".
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Další dialekty

 1. 1
  Hoi San dialektem řekněte "u de". Hoi San čínštinou se mluví v Tchaj-anu, přímořské městské prefektuře, rozkládající se na jihu provincie Šan-tung v aglomeraci Tchaj-an.[4]
 2. 2
  V dialektech Hokkien, Hakka a Teochew použijte výraz "gum xia".[5] Tato forma poděkování je akceptovatelná ve všech třech dialektech.
  • Dialektem Hokkien se mluví v oblastech jihovýchodní Asie, obzvláště na Tchaj-wanu a v jižní části provincie Fu-ťien.
  • Dialektem Hakka mluví Chanové, žijící v čínských provinciích Chu-nan, Fu-ťien, S’-čchuan, Kuang-si, Ťiang-si a Kuang-tung. Jinak je používají Číňané po celém světě-v Hong Kongu, v Indii, v Indonésii, na Tchaj-wanu, v Thajsku, v Malajsii a ve Spojených státech amerických.
  • Dialektem Teochow se mluví hlavně v prefektuře Čchao-čou, nacházející se ve východní oblasti čínské provincie Kuang-tung.
  • Tradičními čínskými znaky zapisujeme gum xia takto 感謝.
  • Přibližná výslovnost této fráze by mohla být gám sje.
 3. 3
  V dialektu Hakka a v tchaj-wanské čínštině řekněte "do xia". Jedná se o způsob, jak říct "děkuji" v obou uvedených dialektech.
  • Tradičními čínskými znaky zapisujeme do xia takto 多謝.
  • Přibližná výslovnost je do-sje.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Godspeed Chen
Spoluautorem článku je :
Godspeed Chen
Čínský rodilý mluvčí & Překladatel
Spoluautorem tohoto článku je Godspeed Chen, důvěrný člen wikiHow komunity. Godspeed Chen je profesionální překladatel z Číny. V oblasti překladů a lokalizace pracuje více než 15 let. Tento článek byl zobrazen 5 309 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 5 309 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama