Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Obvyklým způsobem jak poděkovat v italštině je slovo „grazie“, ale existují i další výrazy, které zdůrazní upřímnost nebo emocionální náboj poděkování. Italština má také hned několik výrazů ve významu „Není zač“. Zde najdete ty nejběžnější a nejpoužívanější z nich.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Základní poděkování

 1. 1
  Řekněte „grazie“.[1] Základním výrazem pro poděkování v italštině je jednoduché slovo „grazie“. Můžete ho použít, ať už chcete dané osobě vykat nebo tykat.
  • Tento výraz se používá jako vyjádření díků, ať už chcete říci „díky“ nebo „děkuji“.
  • Přibližná výslovnost slova „grazie“ je [gra:cie] nebo [gra:zie]. Dvojtečka v zápisu výslovnosti zde označuje prodloužení samohlásky, stejně jako v dalších zápisech v tomto článku.
 2. 2
  Použijte výraz „No grazie“, pokud potřebujete odmítnout nabídku.[2] Pokud chcete někoho zdvořile odmítnout, použijte krátkou větu „ne, děkuji“. Stačí jednoduše přidat italský výraz pro „ne“ před slovo „díky“.
  • Italské „no“ má stejný význam jako anglické „no“, tedy český zápor „ne“. Pouze výslovnost anglického a italského výrazu se liší.
  • Frázi vyslovte následovně: [no gra:cie].
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Zdůraznění poděkování

 1. 1
  Český výraz „Mockrát děkuji“ vyjádříte italským „Molte Grazie“. Je to nejsnadnější způsob jak vaše poděkování zdůraznit.
  • „Molte“ je italským výrazem pro slovo „mnoho“ nebo „hodně“.
  • Vyslovte „Molte grazie“ přibližně jako [molte gra:cie].
 2. 2
  Poděkujte tisíckrát výrazem „Grazie mille“ nebo „Mille grazie“. Toto poděkování odpovídá českému „Tisíceré díky“ nebo „Díky nastokrát“. Volně ho můžeme přeložit jako „Mnohokrát ti děkuji“.
  • „Mille“ znamená „tisíc“.
  • Pořadí obou slov může být libovolné, aniž by ovlivnilo význam fráze.
  • Tuto frázi vyslovte následovně: [gra:cie mi:le]
 3. 3
  Frází „Grazie tante“ můžete upřímně poděkovat nebo ji použít sarkasticky. Obvykle se ale používá pro upřímné vyjádření díků, stejně jako české „Moc vám děkuji“.
  • Tato fráze může být použita sarkasticky, v případě, že chcete reagovat na narážku druhého mluvčího. V češtině jí odpovídá věta „To vám tedy pěkně děkuji“.
  • Pokud stojí samostatně, znamená „tante“ v češtině „mnoho“ nebo „hodně“.
  • Vyslovte tuto frázi [gra:cie tante].
 4. 4
  Zkuste použít další výrazy „Ti ringrazio tanto“ nebo „La ringrazio tanto“.[3] Oba znamenají to samé: „Mockrát vám děkuji“, ale jsou rozdílné mírou formálnosti. První výraz je vcelku běžný, zatímco druhý je víc formální.
  • Počáteční slova „ti“ a „la“ obě označují druhou osobu jednotného čísla, ale výrazem „ti“ v italštině tykám a slovem „la“ vykám, tudíž se opět jedná o formálnější frázi.
  • Slovo „tanto“ znamená v češtině „mnoho“ nebo „hodně“.
  • „Ringrazio“ znamená „děkovat“ nebo „poděkovat“.
  • První výraz vyslovte asi jako [ti: ringra:zio tanto].
  • Druhý výraz vyslovte přibližně jako [la ringra:zio tanto].
 5. 5
  Vyjádřete další díky prostřednictvím „Grazie infinite“. Tato fráze znamená zhruba „Moc ti/Vám děkuji“, pokud jí ale přeložíme doslovně, jedná se o „Nekonečné díky“.
  • Slovo „infinite“ znamená „nekonečný“ nebo „nesmírný“.
  • Výslovnost zní zhruba jako [gra:cie infini:te].
 6. 6
  Pokud máte hodně důvodů, zač někomu děkovat, udělejte to slovy „Grazie di tutto“. Říkáte tím „Díky za všechno“.
  • „Di“ je předložka, která ve frázi tvoří 2. pád. V češtině jí nahradíme předložkou „za“.
  • „Tutto“ znamená „vše“ nebo „všechno“.
  • Tato fráze se vyslovuje přibližně jako [gra:cie di tuto].
 7. 7
  Ukažte, že to myslíte upřímně pomocí „Grazie di cuore“. Tuto větu bychom mohli přeložit jako „Upřímné díky“ nebo „Opravdu ti/Vám děkuji“.
  • Italské „cuore“ znamená „srdce“ nebo „střed“. Ve spojení s předložkou „di“ pak vytvoří význam „ze srdce“ nebo „od srdce“, tedy upřímně.
  • Vyslovte „grazie di cuore“ následovně: [gra:cie di kuore].
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Jak odpovídat na vyjádřené díky

 1. 1
  Odpovězte „Prego.“ Tento italský výraz je nejjednodušším způsobem, jak vyjádřit české věty „Není zač“, „To nestojí za řeč“ nebo „Rádo se stalo“.
  • Výraz „Prego“ se může přeložit i jako české „Prosím“, ovšem opět ve významu poděkování.
  • Jeho výslovnost zní [pre:go].
 2. 2
  Použijte větu „Non c’è di che“. Doslovný překlad fráze zní „Není za co“. Rozumí se tím, že vykonaná laskavost byla pro mluvčího spíše potěšením než službou.
  • Pokud frázi přeložíme doslovně, získáme větu „Neexistuje za co“. „Non“ představuje zápor, slovo „c’è“ popisuje, že něco někde je a existuje; „di“ nám ve větě vytváří pád a slovo „che“ znamená „co“.
  • Volný překlad tedy zní „Není zač“ nebo „Za málo“.
  • Tuto frázi vyslovte jako [non če di: ke].
 3. 3
  Pozměňte větu na „Non c'è problema“. Překlad zní „To není problém“, „Klidně“.
  • „Problema“ znamená jednoduše „problém“.
  • Věta je velmi podobná české variantě: „To není problém,“ případně „V pohodě.“
  • Výslovnost je velmi snadná: [non če problema]
 4. 4
  Odpovězte neformálně „Di che cosa?“ Tato otázka znamená „Zač?“ Jinými slovy říkáte mluvčímu, že to „nic nebylo“.
  • „Cosa“ je italský výraz pro „co“ nebo „věc“.
  • Fráze se vyslovuje zhruba jako [di: ke ko:za].
 5. 5
  Odpovězte „di niente“.[4] Tato jednoduchá reakce odpovídá českému „Za nic“.
  • Slovo „niente“ znamená „nic“.
  • Větu vyslovte jako [di: niente].
  Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak říct miluji tě v hindštiněJak říct miluji tě v hindštině
Jak arabsky pozdravitJak arabsky pozdravit
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak španělsky popřát dobré ránoJak španělsky popřát dobré ráno
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak se francouzsky rozloučitJak se francouzsky rozloučit
Jak říct Dobré ráno ve francouzštiněJak říct Dobré ráno ve francouzštině
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 657 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 5 657 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama