Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Obvyklým způsobem jak poděkovat v italštině je slovo „grazie“, ale existují i další výrazy, které zdůrazní upřímnost nebo emocionální náboj poděkování. Italština má také hned několik výrazů ve významu „Není zač“. Zde najdete ty nejběžnější a nejpoužívanější z nich.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Základní poděkování

 1. 1
  Řekněte „grazie“.[1] Základním výrazem pro poděkování v italštině je jednoduché slovo „grazie“. Můžete ho použít, ať už chcete dané osobě vykat nebo tykat.
  • Tento výraz se používá jako vyjádření díků, ať už chcete říci „díky“ nebo „děkuji“.
  • Přibližná výslovnost slova „grazie“ je [gra:cie] nebo [gra:zie]. Dvojtečka v zápisu výslovnosti zde označuje prodloužení samohlásky, stejně jako v dalších zápisech v tomto článku.
 2. 2
  Použijte výraz „No grazie“, pokud potřebujete odmítnout nabídku.[2] Pokud chcete někoho zdvořile odmítnout, použijte krátkou větu „ne, děkuji“. Stačí jednoduše přidat italský výraz pro „ne“ před slovo „díky“.
  • Italské „no“ má stejný význam jako anglické „no“, tedy český zápor „ne“. Pouze výslovnost anglického a italského výrazu se liší.
  • Frázi vyslovte následovně: [no gra:cie].
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Zdůraznění poděkování

 1. 1
  Český výraz „Mockrát děkuji“ vyjádříte italským „Molte Grazie“. Je to nejsnadnější způsob jak vaše poděkování zdůraznit.
  • „Molte“ je italským výrazem pro slovo „mnoho“ nebo „hodně“.
  • Vyslovte „Molte grazie“ přibližně jako [molte gra:cie].
 2. 2
  Poděkujte tisíckrát výrazem „Grazie mille“ nebo „Mille grazie“. Toto poděkování odpovídá českému „Tisíceré díky“ nebo „Díky nastokrát“. Volně ho můžeme přeložit jako „Mnohokrát ti děkuji“.
  • „Mille“ znamená „tisíc“.
  • Pořadí obou slov může být libovolné, aniž by ovlivnilo význam fráze.
  • Tuto frázi vyslovte následovně: [gra:cie mi:le]
 3. 3
  Frází „Grazie tante“ můžete upřímně poděkovat nebo ji použít sarkasticky. Obvykle se ale používá pro upřímné vyjádření díků, stejně jako české „Moc vám děkuji“.
  • Tato fráze může být použita sarkasticky, v případě, že chcete reagovat na narážku druhého mluvčího. V češtině jí odpovídá věta „To vám tedy pěkně děkuji“.
  • Pokud stojí samostatně, znamená „tante“ v češtině „mnoho“ nebo „hodně“.
  • Vyslovte tuto frázi [gra:cie tante].
 4. 4
  Zkuste použít další výrazy „Ti ringrazio tanto“ nebo „La ringrazio tanto“.[3] Oba znamenají to samé: „Mockrát vám děkuji“, ale jsou rozdílné mírou formálnosti. První výraz je vcelku běžný, zatímco druhý je víc formální.
  • Počáteční slova „ti“ a „la“ obě označují druhou osobu jednotného čísla, ale výrazem „ti“ v italštině tykám a slovem „la“ vykám, tudíž se opět jedná o formálnější frázi.
  • Slovo „tanto“ znamená v češtině „mnoho“ nebo „hodně“.
  • „Ringrazio“ znamená „děkovat“ nebo „poděkovat“.
  • První výraz vyslovte asi jako [ti: ringra:zio tanto].
  • Druhý výraz vyslovte přibližně jako [la ringra:zio tanto].
 5. 5
  Vyjádřete další díky prostřednictvím „Grazie infinite“. Tato fráze znamená zhruba „Moc ti/Vám děkuji“, pokud jí ale přeložíme doslovně, jedná se o „Nekonečné díky“.
  • Slovo „infinite“ znamená „nekonečný“ nebo „nesmírný“.
  • Výslovnost zní zhruba jako [gra:cie infini:te].
 6. 6
  Pokud máte hodně důvodů, zač někomu děkovat, udělejte to slovy „Grazie di tutto“. Říkáte tím „Díky za všechno“.
  • „Di“ je předložka, která ve frázi tvoří 2. pád. V češtině jí nahradíme předložkou „za“.
  • „Tutto“ znamená „vše“ nebo „všechno“.
  • Tato fráze se vyslovuje přibližně jako [gra:cie di tuto].
 7. 7
  Ukažte, že to myslíte upřímně pomocí „Grazie di cuore“. Tuto větu bychom mohli přeložit jako „Upřímné díky“ nebo „Opravdu ti/Vám děkuji“.
  • Italské „cuore“ znamená „srdce“ nebo „střed“. Ve spojení s předložkou „di“ pak vytvoří význam „ze srdce“ nebo „od srdce“, tedy upřímně.
  • Vyslovte „grazie di cuore“ následovně: [gra:cie di kuore].
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak odpovídat na vyjádřené díky

 1. 1
  Odpovězte „Prego.“ Tento italský výraz je nejjednodušším způsobem, jak vyjádřit české věty „Není zač“, „To nestojí za řeč“ nebo „Rádo se stalo“.
  • Výraz „Prego“ se může přeložit i jako české „Prosím“, ovšem opět ve významu poděkování.
  • Jeho výslovnost zní [pre:go].
 2. 2
  Použijte větu „Non c’è di che“. Doslovný překlad fráze zní „Není za co“. Rozumí se tím, že vykonaná laskavost byla pro mluvčího spíše potěšením než službou.
  • Pokud frázi přeložíme doslovně, získáme větu „Neexistuje za co“. „Non“ představuje zápor, slovo „c’è“ popisuje, že něco někde je a existuje; „di“ nám ve větě vytváří pád a slovo „che“ znamená „co“.
  • Volný překlad tedy zní „Není zač“ nebo „Za málo“.
  • Tuto frázi vyslovte jako [non če di: ke].
 3. 3
  Pozměňte větu na „Non c'è problema“. Překlad zní „To není problém“, „Klidně“.
  • „Problema“ znamená jednoduše „problém“.
  • Věta je velmi podobná české variantě: „To není problém,“ případně „V pohodě.“
  • Výslovnost je velmi snadná: [non če problema]
 4. 4
  Odpovězte neformálně „Di che cosa?“ Tato otázka znamená „Zač?“ Jinými slovy říkáte mluvčímu, že to „nic nebylo“.
  • „Cosa“ je italský výraz pro „co“ nebo „věc“.
  • Fráze se vyslovuje zhruba jako [di: ke ko:za].
 5. 5
  Odpovězte „di niente“.[4] Tato jednoduchá reakce odpovídá českému „Za nic“.
  • Slovo „niente“ znamená „nic“.
  • Větu vyslovte jako [di: niente].
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 677 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 6 677 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama