Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pro poděkování máte v korejštině hned několik možností, ale vhodnost jednotlivých z nich je velmi závislá na tom, jak velký respekt chcete nebo musíte dané osobě projevit. Také existují konkrétní fráze, jejichž užitím prokážete svou vděčnost v konkrétních situacích. Pokračujte ve čtení a naučte se s námi správně korejsky děkovat.

Metoda 1 ze 4:
Neformální poděkování

 1. 1
  Řekněte "gomawo."[1] Jedná se o nejjednodušší a nejobvyklejší způsob, jak někomu poděkovat.
  • Gomawo může být přepsáno také jako “komawo.”
  • Tuto frázi byste měli používat jen před někým, o kom víte, že se neurazí, budete-li mluvit neformálně. Obvykle to znamená sourozence, bratrance či sestřenice, malé děti a blízké přátele nebo spolužáky.
  • Na zdvořilosti trochu dodáte, pokud na konec věty přidáte slůvko "yo" (요)—vyslovované "jo". Mezi přáteli se toto slovo spíše nepoužívá.[2]
  • Frázi vyslovte ghou-má-wa. První písmeno této věty má charakter měkkého "g" a vyslovuje se podobně našemu "k".
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 고마워.
 2. 2
  Proneste "kam sa hae yo." Jde o další poměrně neformální způsob, jak říct "děkuji", který by měl zůstat spíše v přátelské konverzaci s vrstevníky nebo mladšími lidmi než jste vy.
  • Přidáním zmiňovaného yo (요) na konec věty sice trochu pozvednete zdvořilostní ráz tohoto výrazu, ale v extrémně familiárních situacích ho můžete úplně vynechat. Celkově se tato fráze považuje za neformální, a to ať už na konci přidáte "yo" nebo ne.
  • Přepis výslovnosti této věty by mohl být velmi podobný následujícímu: kám-sá-hej-jo. Písmeno "k" na začátku věty by v tomto případě mělo být vysloveno jako tvrdé "k."
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 감사해요.
 3. 3
  Zvraťte nabídku vyslovením "aniyo, kwenchanayo." Tato věta je ekvivalentem pro naše "ne, děkuji vám" a jde o skutečně formální a zdvořilý způsob, jak odmítnout něčí zdvořilost.
  • Trochu přesnější překlad by mohl být "ne, to je v pořádku."
  • Výslovnost této odpovědi je zhruba á-ni-ou, kuejn-čan-ná-jo."
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 아니오, 괜찮아요.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Formální poděkování

 1. 1
  Použijte "gomapseumnida."[3] Jde o formální poděkování, používané většinou před lidmi, které dobře znáte, ale mají vyšší společenské postavení než vy.
  • Ačkoli se jedná o formální poděkování, rozhodně není nejformálnější. Můžete ho použít pro poděkování starším členům vaší rodiny, nadřízeným nebo učitelům, ale jestli potřebujete vyjádřit vaší obrovskou míru vděčnosti či respektu, stále se nejedná o nejvhodnější volbu.
  • Tuto frázi můžete použít pro poděkování cizím lidem, a to obzvláště, pokud se vám zdají starší, než jste vy sami. Děkovat tak můžete i přátelům, kterým chcete vyjádřit svou upřímnou vděčnost, i přesto, že jinak s nimi mluvíte velmi neformálně.
  • Touto větou můžete také běžně poděkovat například instruktorovi, oponentovi, vrstevníkovi v kurzech Taekwonda nebo na soutěži.[4]
  • Výslovnost této fráze je zhruba gou-map-seub-ni-da. Písmeno na začátku věty by mělo být vysloveno jako měkké "g", podobné našemu "k."
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 고맙습니다.
 2. 2
  Velké díky vyjádříte vyřčením "kamsahamnida." Tato fráze se dá přeložit zhruba jako "mnohokrát vám děkuji" a je to nejformálnější způsob, kterým můžete své díky vyjádřit.
  • Tuto větu použijte, chcete-li někomu projevit skutečně maximální respekt. Obecně ji použijte pro poděkování váženým osobnostem, starším příbuzným, instruktorům, nadřízeným, starším cizím lidem nebo komukoli dalšímu, kdo má z hlediska etikety vyšší společenské postavení.
  • Je to další druh poděkování, používaný mezi instruktorem Taekwonda a jeho žáky.
  • Výslovnost těchto slov díků je kám-sa-ham-ný-da. Písmeno nebo zvuk "k" na začátku věty by měl být pronesen jako tvrdé "k."
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 감사합니다.
  • Ještě větší díky můžete vyjádřit slovy "daedanhi gamsahamnida.” Daedanhi (대단히)—vysloveno tej-dán-hý, s tím, že první foném by měl znít jako měkké "d" nebo "t". Je to termín, kterým zdůrazníte svou vděčnost.[5]
  • Velké díky můžete vyjádřit i přidáním slůvka “nŏmu” (너무), které se vyslovuje no-mů a přidává se na začátek věty. Nŏmu znamená "také" a může se použít pro zdůraznění vašich pocitů vděku někomu, kdo vám prokázal velkou službu nebo jste od něj dostali velký dar.
  Reklama

Metoda 3 ze 4:
Poděkování závislé na situaci

 1. 1
  Za jídlo můžete poděkovat "jal mug get sum ni da."[6] Tuto větu proneste před jídlem a vyjádřete tak svou vděčnost hostiteli za jeho vaření.
  • Doslovnější překlad by zněl asi "Bude se mi dobře jíst." Ačkoli konkrétní slova díků v této větě obsažené nejsou, vyjádříte s ní svou vděčnost za jídlo, které vám bylo předloženo k snědku.
  • Výslovnost této fráze je jhal-mug-get-sum-ný-da. Věta začíná hláskou, jejíž výslovnost by měla připomínat měkké "ch."
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 잘 먹겠습니다.
  • Po dojezení použijte “jal mug gut sum ni da.” Jediným rozdílem je to, že hláska pro get (겠) se zde změní na gut (었). Výsledkem je potom věta, jejíž překlad zní "Dobře jsem se najedl" namísto "Bude se mi dobře jíst."

Metoda 4 ze 4:
Odpovědi na poděkování

 1. 1
  Odpovězte "kwenchana." Jedná se o běžnou formu, jak korejsky říct "není zač" a to obzvláště mezi přáteli a v neformálních situacích.
  • Doslovnější překlad by mohl znít “to je v pořádku.”
  • Větě můžete dodat na zdvořilosti, přidáte-li na její konec slůvko "yo" (요).
  • Výslovnost této odpovědi je zhruba kuejn-čan-ná.
  • Zápis v Hangulu je pro tuto větu následující: 괜찮아.
 2. 2
  Použijte “anieyo.[7] Tento výraz je další alternativou pro "není zač."
  • V podstatě říkáte "ne." Záměrem je vyjádřit, že vlastně není proč děkovat.
  • Výslovnost je zhruba á-ni-ou.
  • Zápis v Hangulu pro tento výraz je 아니에요.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 331 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 2 331 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama