Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Klasickým způsobem, jak německy poděkovat, je říct danke. Vyjádřit díky a odpovědět na poděkování můžete ale také pomocí různých dalších frází. Nejdůležitější z nich si představíme v tomto článku.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Základní poděkování

 1. 1
  Řekněte „danke“.[1] Danke je citoslovce, které se dá doslova přeložit jako „děkuji“ či „díky“.
  • Toto slovo vyslovte jako danke s důrazem na první slabiku.
  • Danke je příbuzné se slovem dank, které znamená „dík“ nebo také „vděčnost“.
 2. 2
  Proneste „Ich danke Ihnen“ či „Ich danke dir“. Tyto věty se dají přeložit jako „Děkuji ti“ nebo „Děkuji vám”.
  • Ich je německý výraz pro „já“.
  • V této konkrétní větě je danke vyčasovaná forma slovesa danken, které znamená „děkovat“.[2]
  • Když výraz Ihnen začíná na velké písmeno, znamená „Vy“ a používá se při vykání. Dir se překládá jako „ty“ a používá se při tykání.
  • První frázi vyslovte jako ich danke ínen.
  • Druhou větu vyslovte jako ich danke dir.
 3. 3
  Pokud vám někdo něco nabízí, odpovězte „bitte“. Pokud na nabídku odpovíte klasickým danke, můžete ve výsledku říkat něco ve smyslu “ne, děkuji“. Místo toho přijměte nabídku pomocí „bitte“, což je citoslovce znamenající „prosím“.
  • Bitte vyslovte jako bite.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Důrazné poděkování

 1. 1
  Chcete-li někomu hodně poděkovat, řekněte „danke schön“ nebo „danke sehr“. Obě tyto fráze ještě zdůrazní poděkování, ale „danke sehr“ je o něco silnější výraz než „danke schön“.
  • Výraz „schön“ sám o sobě znamená „krásný“ nebo „hezký“. Ve větě „danke schön“ se tento výraz nepřekládá.
  • Slovo „sehr“ znamená „velmi“ nebo „hodně“. Fráze „danke sehr“ se tedy dá přeložit jako „velice děkuji“ či „velmi vám děkuji“.
  • Spojení danke schön vyslovte jako danke šén.
  • Frázi danke sehr vyslovte jako danke zér.
 2. 2
  Tisíckrát poděkujte pomocí spojení „tausend dank![3] Tato fráze se doslova překládá jako „tisíceré díky“.
  • Tausend je německý výraz pro český „tisíc“.
  • V této frázi podstatné jméno dank znamená „dík“.
  • Tuto frázi vyslovte jako tauzend dank.
 3. 3
  Pokud chcete hodně poděkovat, můžete také použít spojení „danke vielmals“ či „vielen dank“. Pomocí těchto dvou frází můžete někomu poděkovat důrazněji.
  • Citoslovce Danke vielmals lze přeložit jako „mockrát děkuji“ či „mnohokrát děkuji“. Danke je základní citoslovce znamenající „dík“ a vielmals znamená „mnohokrát“.
  • Vielen dank je také citoslovce, které se překládá jako „mnohokrát děkuji“ nebo „velice děkuji“. Vielen znamená „hodně“ a dank je německé podstatné jméno znamenající „dík“.
  • První frázi vyslovte jako danke fílmals.
  • Druhou frázi vyslovte jako fíln dank.
 4. 4
  Vděčnost můžete vyjádřit frází „Ich bin Ihnen sehr dankbar für.[4] Dá se přeložit jako „Jsem vám / ti velmi vděčný / vděčná za…“
  • Ich znamená „já“ a Ihnen s velkým písmenem na začátku se používá pro vykání. Chcete-li někomu tykat, zaměňte Ihnen za dir.
  • Výraz bin lze přeložit jako „jsem“.
  • Spojení sehr dankbar znamená „velmi vděčný“ nebo „velmi zavázán“.
  • Slovo für znamená „pro“ či „za“.
  • Do zbylé části věty doplňte, za co jste dotyčnému vděční.
  • Přibližná výslovnost této fráze je ich bin ínen / dir zér dankbar fír.
 5. 5
  Svoji vděčnost můžete vyjádřit také pomocí „Mit tiefer Dankbarkeit“. Tato fráze znamená „jsem vám hluboce vděčný / vděčná“.
  • Pojem mit znamená „s“.
  • Dankbarkeit lze přeložit jako „vděčnost“. Když tento výraz zkombinujete se slovem tiefer, pak fráze tiefer Dankbarkeit znamená „hluboká vděčnost“.
  • Větu byste měli vyslovit jako mit tífr dankbarkajt.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Reakce na poděkování

 1. 1
  Použijte spojení „gern geschehen.[5] Toto je klasický způsob jak říct „není zač“, „rádo se stalo“, „potěšení na mé straně“ či „to nestojí za řeč“.
  • Gerne znamená „rád“.
  • Sloveso geschehen lze přeložit jako „stát se“, „přihodit se“ či „odehrát se“.
  • Doslovný překlad této fráze přibližně znamená „rádo se stalo“ a člověku, který vám děkuji, dává najevo, že jste to pro něj rádi udělali.
  • Fráze se vysloví jako gerne gešén.
 2. 2
  Také můžete jednoduše říct „gerne“. Slovo „gerne“ (což znamená „rád“) je méně formální způsob, jak někomu říct „není zač“.
  • Výraz vyslovte jako gern.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 11 471 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 11 471 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama