Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejjednodušší způsob jak říct ve francouzštině “děkuji” je základní “merci,”ale existuje mnoho způsobů pro vyjádření vaší vděčnosti. Přeskočte níže a naučte se některé z nejpoužívanějších.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Základní poděkování

  1. 1
    Řekněte ""merci."" Tohle je běžný a nejzákladnější způsob jak říct ""děkuji"" nebo ""díky"" ve francouzštině.
    • Merci může být použito jak ve formálním, tak i v běžném vyjadřování. Hláskování i výslovnost zůstávají stejné ve všech pádech a nemění se podle toho, komu děkujeme.
    • Výslovnost merci je mersí[1]
  2. 2
    A přidejte “madame” nebo “monsieur”. Jestli chcete, aby vaše merci znělo trochu formálněji, můžete oslovit druhého člověka jako ""madame"" nebo ""monsieur"" po vyslovení výrazu vaší vděčnosti.[2]
    • Madame, vysloveno jako madam, je slušný způsob jak oslovit ženu.
    • Monsier, vysloveno jako misjr, je slušný způsob jak oslovit muže.
    Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Přidání důrazu

  1. 1
    Například ""merci beaucoup."" Tato fráze znamená ""děkuji mnohokrát"" nebo ""děkuji moc.""
    • Beaucoup znamená ""mnohokrát,"" ""mnoho,"" nebo ""hodně.""
    • Tento výraz byste vyslovili jako mersí buku.
  2. 2
    Přejděte na ""merci bien.""Tohle je další výraz pro ""děkuji mnohokrát.""
    • Bien se obvykle používá pro ""dobře"" nebo ""dobrý,"" ale také může znamenat ""velmi."" Přesnější překlad tohoto výrazu by byl ""dobře děkuji"" nebo ""velmi děkuji,"" což nedává v češtině moc smysl. Nicméně v tomto francouzském výrazu bien je použito pro vyjádření zdůraznění poděkování.
    • Běžná výslovnost tohoto výrazu je mersí bja.
  3. 3
    Vyjádřete obrovskou vděčnost s ""mille fois merci."" Tento výraz lze zhruba přeložit jako ""tisícero děkuji"" nebo ""tisíceré díky.""
    • Mille je francouzský termín pro ""tisíc."" Fois je francouzský termín pro ""krát.""
    • Také můžete vypustit fois, a nechat frázi jako ""mille mercis,"" neboli ""tisíc díků.""
    • Vyslovujte výraz jako mil foa mercí.
    Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Formát celé věty

  1. 1
    Poděkujte tykáním ""Je te remercie.""[3] Což se překládá jako ""Já ti děkuji.""
    • Je je první osoba zájmena znamenající ""já.""
    • Te je druhá osoba zájmena, používaná pro zdůraznění, že hovoříme s někým, koho známe. V češtině hovoříme o tykání.
    • Remercie je časovaný tvar slovesa ""remercier,"" což znamená ""děkovat.""
    • Běžná výslovnost tohoto várazu je žu tu remercí.
  2. 2
    Přejděte na ""C'est vraiment gentil de ta part."" Tento výraz znamená ""To je od vás opravdu milé.""
    • Trochu přesnější překlad by byl, ""Toto je opravdu hezké na vaší straně.""
    • C'est znamená ""toto je.""
    • Vraiment znamená ""opravdu.""
    • Gentil znamená ""hezké"" nebo ""milé.""
    • V této frázi de znamená ""z.""
    • Part znamená ""sdílet"" nebo ""strana,"" a ta znamená ""tvůj.""
    • Tento výraz byste vyslovili jako si vremon žotil de ta pár.
  3. 3
    Poděkujte vykáním ""Je vous remercie."" Tohle je formálnější, méně používanější způsob jak říct “Já vám děkuji.”
    • Tak jako předtím, je znamená “já” a remercie znamená “dík.”
    • Vous je slušnější způsob jak někoho oslovit v druhé osobě “ty”, v češtině “vy”, používaná pro vykání.
    • Vyslovte frázi jako žu vu re mercí.
    • Pro větší zdůraznění, byste mohli také říct “Je vous remercie de tout cœur,” znamenající, “Já vám děkuji z hloubky mého srdce.”
  4. 4
    Vyjádřete formálně napsané poděkování s ""Je vous adresse mes plus vifs remerciements."" Tento výraz je často obsažen ve formálních dopisech a způsobech, ""Já vám posílám mé nejupřímnější poděkování"" nebo ""Já vám posílám mé nejvřelejší díky.""
    • Je znamená ""já"" a vous znamená ""vy.""
    • Adresse znamená ""poslat.""
    • Mes je přivlastňovací zájmeno znamenající ""můj"" nebo ""mé.""
    • Fráze plus vifs zhruba znamená ""nejhlubší"" nebo ""srdečný.""
    • Remerciements znamená ""díky.""
    • Vyslovte výraz jako žu vuz adres me plu vich remersimo.
    Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Odpověď na poděkování

  1. 1
    Odpovězte ""de rien."" To je nejběžnější způsob jak říct ""není zač"" a může být použito v téměř jakémkoliv kontextu.
    • Přesně přeloženo to znamená ""za nic."" De znamená ""za"" a rien znamená ""nic.""
    • Vyslovte výraz jako, d rja.
  2. 2
    Řekněte ""il n'y a pas de quoi."" Což je jiný způsob jak říct ""není zač"" nebo ""to nestojí za řeč.""
    • Přesný překlad je docela těžký a nedává v češtině moc smysl. Il znamená ""to,"" n'y znamená ""tam,"" a pas znamená ""není,"" a de quoi znamená ""zač.""
    • Obecná výslovnost tohoto výrazu by byla 'il nija pa de kva.
  3. 3
    Odpovězte ""ce n'est rien."" Nejpřesnější překlad této fráze by byl ""to není nic.""[4]
    • Vyslovte tuto frázi jako s neh rja.
    Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 316 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 6 316 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama