Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Chcete se stát občanem USA? Volební právo ve volbách USA, zamezení deportace z USA a široká škála pracovních možností, jsou pouze některé z výhod naturalizačního procesu. Zjistěte více o podmínkách způsobilosti, procesu žádosti a testech, které potřebujete splnit, abyste se mohli stát občanem USA.

Část 1
Část 1 ze 3:
Splnění podmínek způsobilosti

 1. 1
  Musíte dovršit věk 18 let. United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) požaduje, abyste vám bylo alespoň 18 let pro podstoupení naturalizačního procesu, nezávisle na tom jak dlouho žijete v USA.
 2. 2
  Dokažte, že máte v USA trvalý pobyt a žijete zde nepřetržitě, pět po sobě jdoucích let. Vaše karta trvalého pobytu nebo "zelená karta" udává den, kdy jste obrželi status trvalého pobytu. Jste způsobilí začít naturalizační proces přesně pět let od tohoto data.
  • Pokud jste v manželském svazku s občanem USA, můžete začít naturalizační proces potom, co jste žili alespoň 3 roky na trvalý pobyt, nemusí to být pět let.
  • Pokud jste sloužili v ozbrojených silách USA více než jeden rok, nemusíte dokazovat pět let nepřetržitého pobytu.
  • Pokud jste odjeli z USA na 6 měsíců nebo víc, je možné, že jste "narušili" váš status trvalého pobytu, a budete muset tuto dobu "dodělat", před tím, než můžete požádat o občanství.
 3. 3
  Buďte fyzicky přítomni ve Spojených Státech. Ve většině případech není možné požádat o občanství USA, pokud jste mimo zemi.
 4. 4
  Mějte dobré mravy. USCIS určí, zda jste charakteru dobrých mravů tím, že vezme do úvahy následující:
  • Váš trestní rejstřík. Kriminální činy s vůli ublížit člověku, teroristické činy, kriminální činy spojené s drogami nebo alkoholem, zločiny z nenávisti a jiné typy kriminálních činů, by vás mohli z naturalizačního procesu diskvalifikovat.
  • Lhaní USCIS o minulých kriminálních činech je předmětem zamítnutí žádosti.
  • Většina pokut za dopravní přestupky a menší přestupky vaši žádost nezdiskvalifikují.
 5. 5
  Schopnost číst, psát a hovořit základní angličtinou. Zkoušky z těchto předmětů budou vedeny jako část procesu žádosti.
  • Žádosti přesahující určitou dobu nebo pro ty s handicapem, budou mít mírnější jazykové požadavky.
 6. 6
  Základní znalost historie Spojených Států a vlády. Zkouška z reálií a znalosti USA bude vedena jako součást procesu žádosti.
  • Žadatelé staršího určitého věku nebo ti s handicapem budou mít mírnější požadavky z tohoto testu.
 7. 7
  Prokázat znalost Ústavy. Jako posední krok než se stanete občanem Spojených Států, bude přísaha věrnosti. Buďte připraveni provést slib:
  • Zřekněte se loayality v zahraničí.
  • Dodržujte Ústavu.
  • Služte Spojeným Státům, ať už jako součásti ozbrojených sil nebo v rámci civilní služby.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Podávání žádosti pro naturalizaci

 1. 1
  Dokončete žádost o občanství. Stáhněte si formulář N-400 ze stránky www.USCIS.gov (klikněte na "Forms"). Vyplňte celý formulář, odpovězte na všechny otázky. Pokud něco vynecháte, vaše žádost se může zpozdit nebo být zamítnuta a budete se pravděpodobně muset odvolávat.
 2. 2
  Potřebujete dvě fotografie. Do třiceti dnů od vyplnění žádosti si kupte si pasové fotografie v místě, kde znají specifické požadavky.
  • Budete potřebovat dvě barevné fotografie s bílým pozadím, vytištěné na tenkém papíře.
  • Vaše tvář by měla být jasně vidět a nic by nemělo pokrývat vaši hlavu, pakliže to není z náboženských důvodů.
  • Na zadní stranu fotografií zlehka tužkou napište vaše jméno a "A číslo".
 3. 3
  Pošlete vaši žádost na poštovní sběrnu USCIS. Zjistěte si adresu sběrny pro vaši oblast. S vaší žádostí přiložte následující:
  • Vaše fotografie.
  • Kopie vaší karty trvalého pobytu.
  • Ostatní potřebné dokumenty podle potřeby.
  • Určený poplatek za žádost (najdete v sekci "forms" na stránce www.USCIS.gov).
 4. 4
  Proveďte otisky prstů. Potom, co USCIS obdrží vaši žádost, budete požádáni, abyste přišli na příslušné místo a provedli otisky prstů.
  • Vaše otisky prstů budou poslány do Federal Bureau of Investigation (FBI), která prověří historii kriminálních činů.
  • Pokud jsou vaše otisky prstů zamítnuty, je možné, že budete muset dodat další informace do USCIS.
  • Pokud jsou vaše otisky prstů schváleny, dostanete oznámení poštou s informacemi o místě a datu pohovoru.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Dokončení požadavků pro to, abyste se stali občanem USA

 1. 1
  Dokončete pohovor. Během pohovoru, budete dotazováni na otázky ohledně vaší žádosti, vašeho původu, charakteru a ochoty složit přísahu věrnosti. Pohovor také tvoří následující:
  • Test z angličtiny s částmi čtení, psaní a mluvení.
  • Test z reálií a znalostí, během kterého budete dotázání deseti otázkami ohledně historie Spojených Států; alespoň šest musíte zodpovědět správně, abyste prošli.
 2. 2
  Čekejte na rozhodnutí. Po pohovoru bude vaše naturalizace buď udělena, zamítnuta nebo bude pokračovat.
  • Pokud je vám naturalizace udělena, budete pozváni na dokončení procesu pro udělení občanství USA.
  • Pokud je vaše naturalizace zamítnuta, můžete se podívat na appealing the decision.
  • Pokud vaše naturalizace pokračuje, což se často stává, protože jsou potřeba další dokumenty, bude se po vás požadovat podání dalších dokumentů a podstoupení dalšího pohovoru.
 3. 3
  Účastněte se naturalizačního ceremoniálu. Ceremoniál je významná událost, ve které se oficiálně stáváte občanem USA. Během této události budete
  • Odpovídat na otázky na to, co jste dělali od té doby, co proběhl pohovor.
  • Odevzdejte kartu trvalého pobytu.
  • Slibte vaši věrnost USA tím, že provedete slib věrnosti.
  • Dostanete Certifikát naturalizace, oficiální dokument, který potvrzuje, že jste občanem Spojených Států.
  Reklama

Tipy

 • Nezrušte pohovor, bez toho aniž byste to oznámili USCIS a požádali je o nový termín. Pokud nepřijdete, váš případ bude "administrativně uzavřen". Váš naturalizační proces by mohl být opožděn až o několik měsíců.
 • Pokud hovoříte plynulou angličtinou, budete z testovací části pohovoru.
 • Věnujte čas vaším anglickým dovednostem, jak mluvnému tak psanému slovu, pokud možno v době, kdy čekáte na proces vaší žádosti. A k tomu oprašte vaše znalosti historie Spojených Států a vlády pro požadované zkoušky z reálií a znalostí. Můžete navštívit zdroje online, které nabízí tyto testy jako procvičení pro žadatele.
 • Uvolnění z obou testů z jazylka a z reálií a znalostí, je umožněno starším žadatelům, kteří žijí v USA více než 15 nebo 20 let a dosahují určitého věku.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 12 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 833 krát
Kategorie: Destinace
Stránka byla zobrazena 7 833 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama