Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sublingválně podávané léky se rozpadají nebo rozpouštějí v ústech a při podání se vkládají pod jazyk. Tyto léky jsou po rozpuštění přeneseny ze sliznic v ústech do krevního řečiště, což umožňuje rychlou absorbci a zabránění ztráty účinnosti, ke které by došlo v rámci efektu prvního průchodu v žaludku nebo játrech.[1] Lékaři doporučují sublingvální způsob podání léků u různých konkrétních chorob nebo když má pacient problémy s polykáním či zažíváním medikamentů.[2] Naučíte-li se správně podávat sublingvální léky, zvládnete odměřovat správné dávky a zajistíte jejich účinnost.

Část 1
Část 1 ze 2:

Příprava na sublingvální podání medikace

 1. 1
  Umyjte si ruce. Ruce byste si měli umýt před i po podání léků, a to kvůli prevenci šíření bacilů a infekčních bakterií.[3]
  • Antibakteriální mýdlo naneste mezi obě ruce, propracujte ho mezi prsty a nezapomeňte ho nanést i pod nehty. Ruce si drhněte alespoň 20 sekund.[4]
  • Ruce důkladně opláchněte teplou vodou. Ujistěte se, že jste smyli skutečně všechno mýdlo společně s veškerou viditelnou špínou.
  • Osušte se čistým papírovým ručníkem na jedno použití.
 2. 2
  Pokud budete lék podávat někomu jinému, nasaďte si čisté gumové rukavice na jedno použití. Latexové nebo nitrilové rukavice zabrání přenosu bakterií na pacienta a zároveň ochrání i vás či jinou podávající osobu.[5]
  • Před použitím latexových rukavic se ujistěte, že pacient není alergický na latex.
 3. 3
  Důkladně zkontrolujte, že je daný lék skutečně určený k sublingválnímu podání. Pokud byste podávali sublingválně lék, který k tomu nění určený, snížili byste jeho účinnost. Mezi léky, které se běžně podávají tímto způsobem, patří:
  • léky na srdce (např. nitroglycerin nebo verapamil)
  • určité steroidy
  • určité opioidy
  • určité barbituráty
  • enzymy
  • určité vitaminy a minerály
  • určité léky na psychické choroby[6]
 4. 4
  Důkladně zkontrolujte předepsané dávkování a frekvenci užívání. Před užitím či podáním jakéhokoli léku je velmi důležité zkontrolovat, zda je dávka správně připravená, a že je podávána ve správných intervalech.
 5. 5
  Pokud je to nutné, pilulku rozdělte. Některé postupy vyžadují sublingvální podání pouhé části pilulky. Pokud je to váš případ, budete muset lék před podáním rozdělit na požadované části. [7]
  • Je-li to možné, použijte speciální řezačku na pilulky. Tato řezačka je mnohem přesnější než kdybyste lék lámali ručně nebo nožem.[8]
  • Před i po rozdělení pilulky očistěte nůž. To je velmi důležité, protože tím zajistíte, že se lék nedopatřením nekontaminuje jinými léky.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Sublingvální podání medikace

 1. 1
  Sedněte si rovně. Osoba, které jsou léky podávány, by měla před jejich užitím pokaždé sedět ve vzpřímené poloze.[9]
  • Dané osobě nedovolte ležet a v žádném případě nepodávejte léky za předpokladu, že je pacient v bezvědomí. Mohlo by dojít k nechtěnému vdechnutí léku.
 2. 2
  Při podávání léku nejezte ani nepijte. Před podáním medikamentu si pouze vypláchněte ústa vodou. Při sublingválním podání nesmíte jíst ani pít, protože byste tím zbytečně zvyšovali riziko toho, že lék spolknete a tím pádem snížíte jeho účinnost.[10]
 3. 3
  Alespoň hodinu před sublingválním podáním léku nekuřte. Cigaretový kouř totiž stahuje cévy a sliznice v ústech, což má za následek snížení míry absorbce sublingvální medikace. [11]
 4. 4
  Buďte si vědomi potencionálních rizik. Jelikož se sublingvální podání odehrává v ústech, pacienti s otevřenými ústními boláky mohou pociťovat bolest nebo podráždění.[12] Jídlo, pití, kouření - to všechno jsou faktory, které mohou ovlivnit absorbci a velikost dávek. Obecně se doporučuje neužívat sublingválně podávané léky po delší časové úseky. [13]
 5. 5
  Medikament umístěte pod jazyk. Léky můžete podávat na obě strany frenula (uzdičky, čili tkáně pod jazykem).
  • Hlavu nakloňte dopředu a zabraňte tak nechtěnému spolknutí léku.
 6. 6
  Lék pro sublingvální užití podržte pod jazykem po předepsaný časový úsek. Většina léků by se měla rozpustit zhruba do jedné až tří minut od podání.[14] Neotevírejte ústa, nejezte, nemluvte, nepohybujte se a nestůjte. Jedině tak se ujistíte, že tableta neopustí své místo a kompletně se rozpustí a vsákne.
  • Nástup účinků sublingválně podávaného nitroglycerinu nastává do pěti minut s tím, že účinky potom trvají až 30 minut. Čas potřebný k úplnému rozpuštění se může různit podle typu užívaného léku. Poraďte se s lékárníkem nebo lékařem, který vám sdělí, jak dlouho by se měl ten který sublingválně podávaný lék rozpouštět.
  • Pokud je sublingválně podávaný nitroglycerin účinný, pocítíte na jazyku mírné brnění.
 7. 7
  Lék nepolykejte. Sublingvální medikamenty se musí rozpouštět pod jazykem.
  • Spolknutím sublingválních léků můžete způsobit nepravidelnou nebo nekompletní absorbci, která vede ke špatnému dávkování.[15]
  • Pokud lék omylem spolknete, požádejte lékárníka nebo lékaře o radu, jak upravit následující dávkování.
 8. 8
  Před pitím nebo vyplachováním úst chvíli počkejte. Ujistíte se tak, že se celá pilulka řádně rozpustila a necháte ji dostatek času, aby se vsákla do sliznic.
  Reklama

Tipy

 • V závislosti na době rozpuštění může být nápomocné připravit si dopředu určitý typ nonverbální aktivity. Zkuste se zabavit třeba čtením knížky nebo časopisu, případně sledováním televize.
 • Před podáním léku si dejte mentolku nebo trošku usrkněte vody a podpořte tak tvorbu slin.[16]
Reklama

Varování

 • Žádný z léků, který k tomu není určen, nepodávejte sublingválně. Některé léky vyžadují pro svou absorbci trávicí proces, a proto mohou být při sublingválním podání méně účinné nebo dokonce škodlivé.[17]


Reklama

O tomto wikiHow

Chris M. Matsko, MD
Spoluautorem článku je :
Lékař rodinného lékařství
Tento článek spoluautorem článku je Chris M. Matsko, MD. Dr. Matko je lékař v důchodu v Pennsylvánii. Svůj lékařský titul získal na Tempe University School of Medicine v roce 2007. Tento článek byl zobrazen 3 526 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 3 526 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama