Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Existuje několik různých situací, ve kterých po vás mohou chtít podstoupit výslech na detektoru lži, neboli polygrafu. Tyto testy u většiny lidí vyvolávají úzkosti, a to i když nemají co skrývat. Není divu, polygraf je nepříjemný výslech a často při něm neuspějí i lidé, kteří jsou nevinní, takže například nedostanou vysněnou práci, nebo jsou neprávem obviněni ze zločinu. Naštěstí lze obelhat i tyto testy. Pokud chcete vědět, jak na to, přečtěte si tento článek. Vždy ale musíte mluvit pravdu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Připravte se předem

 1. 1
  Zjistěte si něco o polygrafu. Pokud váš potenciální zaměstnavatel nebo například soudní vyšetřovatel trvá na provedení polygrafu, snažte se zjistit si co nejvíce informací. Přečtěte si něco o tom, jak takový detektor vlastně funguje. Nejdůležitějším faktem je, že polygraf není skutečný vědecký přístroj. Nejde vlastně vůbec o vědu. Vymysleli ho vyšetřovatelé, ne vědci, a často při něm získávají nesprávné výsledky.
 2. 2
  Zjistěte, co se vyšetřovatel snaží zjistit. Polygraf se používá pro zjištění konkrétních informací, například zda jste užili drogy, nebo zda jste špionem. Pokud jdete na test kvůli konkrétnímu incidentu, pravděpodobně dokážete odhadnout, co se vyšetřovatel snaží zjistit. U pracovních pohovorů se tyto testy používají pro zjištění toho, co jste a nejste ochotni přiznat.
 3. 3
  Dopředu si natrénujte protiopatření. Ještě než půjdete na polygraf si vyzkoušejte různé triky. Tím můžete značně zvýšit svoji šanci na úspěšné „složení“ testu. Jakmile zjistíte, jaké triky byste měli zkusit, začněte je dobře trénovat, abyste k testu šli dobře připravení.
 4. 4
  Celý „den detektoru lži“ berte jako zkoušku. Berte to jako extrémní pracovní pohovor. Oblečte se konzervativně, ale slušně a snažte se před testem udělat dobrý dojem. Přijďte včas a v žádném případě se nesnažte test odložit na jiný den.
  • Uvědomte si, že každý váš krok je bedlivě sledován od chvíle, kdy vstoupíte do budovy, ve které se nachází detektor lži. Kamery mohou být v čekárně, ale i na toaletách a rozhodně nějaké budou přímo v místnosti s polygrafem. Test vlastně začíná mnohem dříve, než vás připojí na přístroj a končí až ve chvíli, kdy z budovy odejdete.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Buďte na pozoru

 1. 1
  Pamatujte si, že vyšetřovatel není váš přítel. Vyšetřovatel se možná bude snažit vás přesvědčit, že je na vaší straně a řekne, že když budete mluvit pravdu, rád vám pomůže. Uvědomte si, že jste o podvod!
 2. 2
  Dejte si pozor na různé triky před samotným testem. Vyšetřovatel se často snaží vyvolat v testovaném subjektu strach, nebo ho přesvědčit o tom, že polygraf niky nelže. Existuje teorie, že čím více se bojíte, tím výraznější fyziologické změny budete vykazovat. Nevěřte tomu. Vyšetřovatel se také může snažit u vás vyvolat konkrétní reakce na základě vašeho strachu. Může například říct, že si musíte umýt ruce, aby mohl přístroj správně zaznamenat vaše pocení. V koupelně ovšem bude skrytá kamera, která má za úkol vysledovat, zda si skutečně ruce umyjete, či ne.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Naučte se rozpoznávat typy otázek

 1. 1
  Rozpoznejte typy otázek, na které se vás budou ptát. Existují tři základní typy otázek: relevantní, irelevantní a kontrolní. Irelevantní otázky jsou ty, které jsou příliš zřejmé, například „jak se jmenujete?“ nebo „jsou v této místnosti rozsvícena světla?“ Relevantní otázky jsou ty, které jsou důležité, například „ukradli jste někdy svému zaměstnavateli peníze?“ nebo „zveřejnili jste závěrečnou zprávu v médiích?“ nebo „prodávali jste někdy drogy?“ Kontrolní otázky jsou ty, se kterými se porovnávají relevantní otázky. Většinou jsou to otázky, na které může každý odpovědět „ano“, ale ne každý je ochoten tyto odpovědi sdělovat. Může to být například „lhali jste už někdy, abyste se vyhnuli problému?“ nebo „ukradli jste někdy cokoli z práce?“
 2. 2
  Snažte se nedát najevo své znalosti o polygrafu. Než započne samotný test, vyšetřovatel se vás možná zeptá, jestli jste si o tomto testu něco zjistili. Snažte se za každou cenu působit neznale. Chovejte se jako byste o těchto testech věděli jen velmi málo, ale věříte jejich výsledkům a berete je jako spolehlivé testy (rozhodně nedávejte najevo své pochyby o jejich přesnosti). Vyšetřovatel se možná pokusí vás obelhat tím, že zmíní některé technické termíny v akronymech (například „test se ukázal jako NDI“ a přestože víte, že to znamená, že jste prošli, chovejte se, jako byste neměli ani ponětí o tom, co tím chtěl říci). Když budete o celém postupu vědět až příliš, vyšetřovatel si bude myslet, že se snažíte něco skrýt.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Protiopatření proti detektoru lži

 1. 1
  Říkejte jen to, co je nutné. U většiny testu by vám měly stačit odpovědi „ano“ a „ne“. Odolejte pokušení vysvětlovat své odpovědi a zacházet do detailů, i když se vyšetřovatel bude snažit vás k tomu přimět. Chovejte se slušně a spolupracujte, ale neříkejte více, než je nezbytně nutné.
 2. 2
  Nepřiznávejte se k ničemu relevantnímu. Bez ohledu na to, jak vypadají linky na vašem polygrafu, se nepřiznávejte k ničemu. Vyšetřovatel se vás bude jistě snažit přesvědčit, že „vidí“, že lžete, i když na polygrafu žádné takové výsledky nebudou. Neskočte na to. Pokud chcete působit upřímně, klidně se přiznejte k menším prohřeškům u kontrolních otázek. Nikdy ale nepřiznávejte nic, co by mohlo způsobit další výslechy, nebo by mohlo být interpretování jako relevantní.
  • Nezapomínejte na to, že prací vyšetřovatele je vytahovat z lidí přiznání. V mnoha ohledech je tedy polygraf složitým způsobem, jak donutit lidi k přiznání.
 3. 3
  Odpovídejte na všechny otázky odhodlaně, vážně a bez váhání. Neměli byste vtipkovat ani se snažit vymýšlet různé kličky. Měli byste působit upřímně, spolupracovat a podávat okamžité odpovědi.
 4. 4
  Dýchejte normálně. Kromě kontrolních otázek byste se měli snažit dýchat normálně, tedy 15-30x za minutu. Nedýchejte moc zhluboka.
 5. 5
  U kontrolních otázek dýchání střídejte. Vyšetřovatel bude srovnávat vaše fyziologické reakce na kontrolní otázky s vašimi odpověďmi na relevantní otázky. Pokud odchylka od normálu překročí u kontrolních otázek překročí odchylku u relevantních otázek, testem projdete. Pokud budete na relevantní otázky reagovat silněji, než na kontrolní otázky, vyšetřovatel si bude myslet, že lžete a pravděpodobně testem neprojdete.
  • Když se vás zeptají na kontrolní otázku, změňte své dýchání. Můžete ho zpomalit nebo zrychlit, na chvíli ho zadržet, nebo dýchat mělce. Takto pokračujte 5-15 vteřin a potom se zase vraťte k normálnímu dýchání.
 6. 6
  Odpovídejte na kontrolní otázky divně. Když vám položí otázku, která je jasně kontrolní, odpovězte na ni mlživě nebo divně. Například pokud se vás zeptají na to, jaký rok právě je, odpovězte třeba „je rok hada“ nebo něco podobného. Cílem je znesnadnit vyšetřovateli práci a zajistit, aby nevěděl, co je u vás „normální“.
 7. 7
  Při odpovídání na kontrolní otázky myslete na něco stresujícího. Můžete si vzpomenout na něco, z čeho máte strach nebo co vás trápí, aby se výsledky testu odchýlily a zdálo se, že je pro vás normální reagovat nepřiměřeně, i když se nejedná o nic důležitého. Například můžete zkusit v hlavě počítat složité matematické příklady, třeba po 7 číslicích od stovky k nule. Tím se změní váš krevní tlak a srdce vám začne bít o něco rychleji, což je podobná reakce jako ve stresujících situacích. Můžete si také představovat něco, co vás děsí, například jak se topíte, což většinou také způsobí zrychlený tep a zvýšený tlak.
 8. 8
  Jak zvládnout pohovor po testu. Až vás odpojí od přístroje, vyšetřovatel možná na chvíli odejde z pokoje a potom se vrátí zpět. Může tvrdit, že výsledek ukázal, že jste v něčem lhali. Jde o trik – zachovejte klid a slušně zopakujte, že to není pravda. Neměňte žádné ze svých odpovědí a odmítejte jakékoli výslechy, které by po testu měly následovat.
  Reklama

Tipy

 • Až se vás budou ptát na relevantní otázky, myslete na něco uklidňujícího, nebo na něco, co jste ještě nikdy neudělali. Představujte si tyto věci živě před sebou.
 • Existuje několik variant detektoru lži. Zjistěte si o nich všechny dostupné informace ještě před testem, abyste se mohli dobře připravit na všechno, co vás může čekat.
 • Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout tomu, že testem neprojdete, je test odmítnout. Co se týče pracovních pohovorů, bohužel téměř jistě o práci přijdete. Pokud jste ale ze zásady proti polygrafu, je to stále ta nejlepší možnost.
  • Když test odmítnete, nedostanete sice práci, ale také vás pravděpodobně nevyhodí. V USA nemohou soukromí zaměstnavatelé ukončit pracovní poměr pouze na základě odmítnutí polygrafu. Tato ochrana ale neplatí pro vládní zaměstnance. Pokud je polygraf součástí kriminálního vyšetřování, máte právo (alespoň v USA) ho odmítnout. Když odmítnete polygraf, u soudu to většinou nebude mít velkou váhu a samotné výsledky těchto testů také nebývají stěžejními důkazy při vyšetřování. V některých státech se polygraf používá u občanských a administrativních procesů.
 • Pokud po vás polygraf vyžadují jako součást podmínky, špatný výsledek nebo obvinění z podvádění by mohlo vyústit v nový proces.
Reklama

Varování

 • I když budete dodržovat naše tipy, pravděpodobně nebudete schopni u testu lhát, aniž by vás odhalili.
 • Kousání se do jazyka je účinné, ale také snadno odhalitelné. Některé testy dokonce obsahují speciální sluchátka, která měří pohyby čelisti.
 • Pokud vás obviní z podvádění u detektoru lži, pravděpodobně nebudete mít šanci získat dobré zaměstnání. Pokud jste v podmínce a máte povinnost tento test podstoupit, obvinění z podvádění by vás mohlo dostat zpět do vězení.
 • Vždy se snažte obelhat test jen jedním trikem najednou, jinak by vás mohli snadno odhalit.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 141 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 287 krát
Kategorie: Věda a technologie
Stránka byla zobrazena 7 287 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama