Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sledovat, jak si někdo z vašich blízkých ničí život alkoholismem je frustrující a stresující. Alkoholici většinou musí jít na léčení, aby se své závislosti zbavili. Pokud chcete pomoci někomu, kdo má problémy s pitím, musíte nejprve zjistit, zda je to skutečně alkoholik. Potom mu můžete zkusit pomoci vyhledat vhodnou léčbu.

Část 1
Část 1 ze 2:

Požádejte danou osobu, aby přestala pít

Stáhnout PDF
 1. 1
  Všímejte si příznaků alkoholismu. Člověk, který má problémy s alkoholem, ještě možná nemusel překročit hranici alkoholismu. Problémy s alkoholem si člověk může vyřešit sám, ale alkoholismus je porucha, kterou nelze léčit a kterou je nutné regulovat zásahem zvenčí. [1] Alkoholici většinou projevují následující příznaky: [2]
  • Problémy v práci nebo ve škole, například časté pozdní příchody kvůli kocovinám.
  • Časté výpadky paměti po excesivním pití alkoholu.
  • Právní problémy způsobené alkoholem, například zatčení za opilost, nebo za řízení pod vlivem.
  • Neschopnost nechat sklenici s alkoholem nedopitou, nebo mít alkohol k dispozici, ale nepít.
  • Plánování života s ohledem na pití a následné kocoviny.
  • Poškozené vztahy s lidmi vlivem užívání alkoholu.
  • Chuť na alkohol hned po ránu a abstinenční příznaky, když daná osoba nepije.
 2. 2
  Nacvičte si to, co danému člověku řeknete. Až se rozhodnete, že si s danou osobou promluvíte o jeho problémech s pitím, natrénujte si, co přesně jí řeknete. Mluvte stručně, ale detailně a neodsuzujte ji. Kdybyste mluvili příliš dlouho, ten druhý by vás přestal poslouchat a měl by pocit, že se ho snažíte emocionálně vydírat
  • Zapamatujte si několik klíčových vět, které jsou pro vás důležité. Řekněte například: „Miluju tě a má strach, že si svým víkendovým pitím ničíš zdraví. Když budeš chtít vyhledat pomoc, budu tě v tom podporovat.“[3]
  • Může pomoci i to, pokud shromáždíte skupinku důvěrných přátel, který by si s vaším blízkým promluvili. Buďte však opatrní, aby si dotyčný nemyslel, že je vás na něj až příliš mnoho.
 3. 3
  Promluvte si s danou osobou. Pokud jste si všimli toho, že daná osoba projevuje známky alkoholismu, promluvte si s ní a řekněte jí, že o ni máte obavy. [4] Vysvětlete jí, jak svým chováním ovlivňuje ostatní lidi a řekněte že je na čase, aby pro své vlastní dobro i pro dobro ostatních lidí přestala pít. Popište jí všechny problémy, které svým pitím způsobuje. [5]
  • Vyberte si pro tento rozhovor dobu, kdy daná osoba nebude pod vlivem alkoholu. Nejlepší je promluvit si s ní brzy ráno. Vůbec nevadí, když bude mít zrovna kocovinu. Řekněte jí, že si ničí zdraví tím, že se neustále prolévá alkoholem a způsobuje si nevolnosti.
  • Buďte připraveni na odmítnutí. Alkoholici obvykle popírají, že mají s konzumací alkoholu jsou problémy. Je nepravděpodobné, že by uznali problém nebo to vzali vážně, „dokud nebudou připraveni“. I když byste se měli neustále pokoušet zprostředkovat člověku pravdu a realitu, buďte připraveni na to, že to pravděpodobně nebude ten den.
 4. 4
  Nehádejte se, ani toho druhého neodsuzujte. Když si budete s daným člověkem chtít promluvit o jeho problémech s pitím, neměli byste ho začínat obviňovat. Neměli byste ho neustále otravovat s tím, že hodně pije, protože byste tím mohli celý problém zhoršit. Když se s ním budete hádat, bude pro něho těžké se rozpovídat o svých důvodech k pití. [6]
  • Buďte ochotní akceptovat kritiku. Možná se vám nebude líbit, co vám ten druhý řekne, zejména pokud v jeho očích patříte mezi příčiny jeho pití. Naslouchejte mu a chovejte se rozumně. [7]
  • # * Nemusíte přijímat vinu nebo zneužívání. Zdravé hranice jsou důležité při jednání s alkoholikem, protože u osoby zabývající se problémy s alkoholem to často chybí. I když existují problémy, které přispěly k problémům s alkoholem (například problémy se vztahem), „nezpůsobili jste alkoholismus“. Není také přijatelné jednat krutě, manipulativně, nezodpovědně nebo jinak urážlivě.
   • Máte plné právo odejít nebo se jinak oprostit od alkoholika, který jedná takovým způsobem.
   • To neznamená, že „jste zlí“ nebo daného člověka „opouštíte“. Pokud alkoholik nemusí čelit tomu, že takové chování má negativní dopad na jeho život, pravděpodobně bude pít dál.
 5. 5
  Snažte se toho druhého pochopit. Až budete mluvit o jeho pití, zeptejte se ho, zda má nějaké problémy nebo věci, které ho stresují a kterých se snaží zbavit pomocí alkoholu. Měli byste také zjistit, zda má tato osoba dobrý podpůrný systém. Pokud ne, měli byste jí navrhnout, aby začala chodit na skupinovou terapii.[8]
  • Je možné, že daná osoba nebude chtít mluvit o příčinách svého alkoholismu, nebo bude dokonce tvrdit, že žádný problém s alkoholem nemá. [9]
  • Uvědomte si však, že užívání alkoholu zásadně mění člověka, často do té míry, že je těžké vědět, co je způsobeno pitím a co je skutečnou osobou uvnitř.
  • Alkohol může způsobit iracionální chování, špatné rozhodování a pochmurné myšlenky. To může pokračovat, i když alkoholik v současné době nepije. Ptát se alkoholika "proč jsi to udělal?" nemusí přinést užitečné odpovědi. "Odpovědí" může být jednoduše „kvůli alkoholismu“.
  • Je v pořádku, pokud stále nerozumíte. Možná ani nemůžete a možná nejste v nejlepší pozici. Pouhé milování člověka ještě neznamená, že ho můžete napravit. Například:
  • Čtrnáctiletý člověk nemusí být schopen pochopit svět tak, jak to dokáže 41letý.
  • Osoba, která nebyla v boji, nemůže plně pochopit, jaké to je, vidět parťáka zemřít v bitvě.
 6. 6
  Nenuťte toho druhého, aby přestal pít. Alkoholismus je složitá porucha, takže když budete toho druhého nutit, aby přestal pít, nebo ho budete ponižovat, ničeho nedosáhnete. [10] Ve skutečnosti byste mohli naopak dosáhnout toho, že začne pít ještě více.
  • Musíte pochopit, že není možné někoho přinutit, aby přestal pít. Můžete mu ovšem nabídnout pomoc v případě, že ji bude chtít. [11]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Podporujte alkoholika

Stáhnout PDF
 1. 1
  Nepijte alkohol v přítomnosti dané osoby. Když budete v její přítomnosti pít, bude pro ni mnohem těžší přestat pít. [12] Kromě toho by se mohlo stát, že si vy sami vytvoříte nezdravé návyky. Můžete tomu druhému pomoci tím, že se s ním budete setkávat a trávit čas na místech, kde se nepodává alkohol. Bude pro něj snadnější přestat pít.
 2. 2
  Promluvte si s ostatními. Zeptejte se nejbližších lidí dané osoby, zda si všimli toho, že má problémy s pitím. Neříkejte jim, že si myslíte, že je alkoholik a dejte si pozor, abyste se o tom nebavili s nikým, kdo to nemusí vědět. Neriskujte narušení soukromí svého kamaráda.
  • Pokud máte pocit, že je daná osoba alkoholik, je na čase zapojit ostatní. Tento problém je tak vážný, že se vám nepodaří ho vyřešit bez pomoci ostatních, takže je nutné co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. [13]
 3. 3
  Promluvte si s danou osobou. Připomeňte jí, že o ni máte strach a že vám na ní záleží a chcete, aby vyhledala pomoc. Řekněte jí, co si myslíte o tom, čeho jste si všimli a zeptejte se, jak jí můžete pomoci. Připravte se na to, že se vám daná osoba bude nějakou dobu vyhýbat a nebude chtít, abyste jí pomáhali.
  • Pokud alkoholik souhlasí s tím, že mu pomůžete, pomozte mu vyhledat odborníka. Připravte si seznam zdrojů, které alkoholikovi budete moci poskytnout. Měli byste si sehnat kontaktní informace na místní podpůrné skupiny pro alkoholiky, [14] jména terapeutů a psychologů, kteří se specializují na léčbu alkoholismu a seznam léčeben ve vašem okolí. [15]
 4. 4
  Zapojte do problému odborníka. Pokud alkoholik odmítá podstoupit léčbu, nebo i jen zvážit, že by se měl léčit, snažte se do problému zapojit terapeuta. [16] Dobrý terapeut má bohaté zkušenosti s jednáním s různými typy alkoholiků a pomůže vám vytvořit plán, který vám umožní alkoholikovi pomoci.
  • Profesionální terapeut ví, jak zvládat defenzivní chování a další metody jednání alkoholiků, které mohou způsobovat členům rodiny a nejbližším lidem alkoholiků smutek.
 5. 5
  Podporujte alkoholika během jeho léčby. Pokud alkoholik souhlasí s tím, že podstoupí léčbu a přestane pít, dejte mu jasně najevo, že ho podporujete a že si myslíte, že se rozhodl správně. Snažte se zajistit, aby se neobviňoval a necítil se provinile a ukažte mu, že jste na něho pyšní.
 6. 6
  Připravte se alkoholika podpořit v případě relapsu. [17] Pokud daná osoba půjde na léčení a dokončí léčbu, bude se po návratu z léčebny cítit velmi zranitelně. U většiny lidí léčba alkoholismu nikdy nekončí a je nutné se jí věnovat po zbytek života. Rodina a přátelé alkoholika by ho měli neustále podporovat a to i v případě, že dojde k relapsu. Téměř každý alkoholik začne opět pít.
  • Vymyslete si uklidňující a činnosti, které nejsou spojené s alkoholem, kterým se budete moci společně věnovat. Vyrábějte věci, jezděte na kole, hrajte karty, dívejte se spolu na filmy, pečte sušenky, jděte ven a užívejte si života. Navštěvujte muzea a galerie, nebo si zajděte do parku a udělejte si piknik.
  • Řekněte dané osobě, že by měla začít navštěvovat setkání anonymních alkoholiků, nebo si najít psychologa. Dejte jí najevo, že jí budete k dispozici, kdykoli vás bude potřebovat.
 7. 7
  Pečujte také o sebe. [18] Mít mezi nejbližšími lidmi alkoholika je vyčerpávající a může vám to způsobit pocity beznaděje a zoufalství. Alkoholismus často vede k tzv. rodinné poruše, protože jeho důsledky sahají daleko za život osoby, která alkoholismem trpí. Udělejte si čas na to, abyste o sebe mohli pečovat a věnujte se věcem, které vám posílí sebevědomí.
  • Začněte chodit na terapii. Bylo by možná vhodné najít si někoho, s kým si budete moci promluvit o svých pocitech.
 8. 8
  Travte čas s ostatními členy rodiny a přáteli. Musíte si dát pauzu od neustálého řešení alkoholikových problémů. Měli byste se sice snažit mu pomáhat, ale zároveň byste měli trávit čas i s jinými lidmi ve vašem životě a věnovat se věcem, které vám umožní zapomenout na tyto problémy a načerpat novou energii.
  • Nezapomínejte v tomto období řešit i své vlastní problémy. Nesoustřeďte se na toho druhého tak moc, že zapomenete na své vlastní záležitosti, aby tím neutrpěly vaše ostatní vztahy, nebo abyste sami nezačali trpět problémy se závislostmi. [19]
  Reklama


Tipy

 • Pokud váš kamarád odmítá přiznat, že má problém, neexistuje nic, čím byste mu mohli pomoci. Neberte si to osobně a nemějte pocit, že jste za jeho pití zodpovědní.
 • Pokud je daná osoba součástí vašeho života, je nevyhnutelné, že vás jeho pití ovlivní. Najděte si nějakou podpůrnou skupinu, nebo si vyhledejte literaturu pro lidi, kteří žijí s alkoholiky. Jistě najdete spoustu tipů, které vám pomohou.
Reklama

Související články

Jak se zbavit křečí stehenních svalůJak se zbavit křečí stehenních svalů
Jak se zbavit mravenčení v nozeJak se zbavit mravenčení v noze
Jak rozpoznat příznaky leukémieJak rozpoznat příznaky leukémie
Jak zvýšit hladinu sodíku v krviJak zvýšit hladinu sodíku v krvi
Jak si zvýšit krevní tlakJak si zvýšit krevní tlak
Jak poznat příznaky žaludečních vředůJak poznat příznaky žaludečních vředů
Jak přirozeně zvýšit hladinu krevních destičekJak zvýšit hladinu krevních destiček: Mohou pomoci přírodní prostředky?
Jak zvýšit chuť k jídluJak zvýšit chuť k jídlu
Jak poznat, zda máte oparJak poznat, zda máte opar
Jak ošetřit vosí, nebo sršní bodnutíJak ošetřit vosí, nebo sršní bodnutí
Jak poznat, zda vám zapáchá z ústJak poznat, zda vám zapáchá z úst
Jak zvýšit počet červených krvinekJak zvýšit počet červených krvinek
Jak poznat příznaky chlamydií u ženJak poznat příznaky chlamydií u žen
Jak se rychle zbavit modřinyJak se rychle zbavit modřiny
Reklama

O tomto wikiHow

Lauren Urban, LCSW
Spoluautorem článku je :
Psychoterapeutka
Tento článek spoluautorem článku je Lauren Urban, LCSW. Lauren Urban je psychoterapeutka v Brooklynu v New Yorku s více než 13 lety zkušeností s léčbou s dětí, rodin, párů a jednotlivců. V roce 2006 získala magisterský titul v oboru sociální práce na Hunter College a spolupracuje s klienty, aby jim umožnila změnit jejich situaci a životy. Tento článek byl zobrazen 20 914 krát
Stránka byla zobrazena 20 914 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama