Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejběžnější způsob, jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině, je říct „Alles Gute zum Geburtstag“ či „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“. Popřát k narozeninám můžete ale i pomocí dalších obratů. Níže najdete několik užitečných příkladů.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Základní německé fráze

Stáhnout PDF
 1. 1
  Popřejte „Alles Gute zum Geburtstag![1] . Tato fráze je doslovný německý překlad přání „vše nejlepší k narozeninám“.
  • Zájmeno alles znamená „vše“ nebo „všechno“.
  • Gute je odvozeno z německého přídavného jména „gut“, což znamená „dobrý“, „dobře“ či „pěkný“.
  • Termín zum pochází z německé předložky „zu“, což je německý výraz pro předložku „k“ nebo „do“.
  • Německé slovíčko Geburtstag znamená „narozeniny“.
  • Celé přání k narozeninám vyslovte následujícím způsobem: alez gutez cum geburctág.
 2. 2
  Popřejte „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“. To je podobná fráze, která se používá k přání všeho nejlepšího.
  • Tato fráze se dá přeložit jako „srdečné blahopřání k tvým narozeninám“ nebo také jako „přeji hodně štěstí“.
  • Slovo herzlichen je odvozeno z německého přídavného jména „herzlich“, které znamená „srdečný“, „upřímný“ nebo „opravdový“.
  • Glückwunsch je německý výraz pro „blahopřání“.
  • Termín zum lze přeložit jako „k“ nebo „do“ a slovo Geburtstag znamená „narozeniny“.
  • Celé přání vyslovte následovně: herclichen glykvunč cum geburctág.
 3. 3
  Popřejte „Herzlichen Glückwunsch nachträglich“ nebo „Nachträglich alles Gute zum Geburtstag“, pokud oslavencům přejete až po jejich narozeninách. Obě fráze znamenají „dodatečně ti srdečně blahopřeji k narozeninám“.
  • Pojem nachträglich znamená „dodatečně“ nebo „později“.
  • Fráze Herzlichen Glückwunsch nachträglich se dá doslova přeložit jako „srdečné dodatečné blahopřání“. Frázi vyslovte jako herclichen glykvunč nachtreglich.
  • Přání „Nachträglich alles Gute zum Geburtstag“ znamená „dodatečně ti přeji všechno nejlepší k narozeninám“. Frázi vyslovte následovně: nachtreglich alez gute cum geburctág.
 4. 4
  Proneste „Alles das Beste zum Geburtstag!“. Toto je trochu jiný způsob jak říct „vše nejlepší k narozeninám“.
  • Alles znamená „vše“ nebo „všechno“, zum lze přeložit jako „k“ a slovíčko Geburtstag znamená „narozeniny“.
  • Das Beste znamená „nejlepší“.[2]
  • Přání vyslovte jako alez das beste cum geburctág.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Delší přání k narozeninám

Stáhnout PDF
 1. 1
  Řekněte „Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag“. Tímto obratem popřejete oslavencům, aby si užili krásný narozeninový den.
  • Wir je německý výraz pro „my“.
  • Německé sloveso wünschen znamená „přát“, „doufat“ či „toužit“.
  • Ihnen znamená „vám“ a používá se, když chcete někomu vykat. Chcete-li frázi změnit na neformální, nahraďte Ihnen zájmenem dir, což znamená „ti, tobě“.
  • Einen je německý neurčitý člen a může znamenat také „jeden“.
  • Wunderschönen znamená „krásný“, „skvělý“ nebo „nádherný“.
  • Tag je v češtině „den“.
  • Tuto větu vyslovte následovně: vir vinšen inen ajnen wundršénen tag.
 2. 2
  Můžete zkusit použít také obrat „Auf dass Ihr Tag mit Liebe und Freude erfüllt ist“. Tato fráze přibližně znamená „Ať je váš den naplněný láskou a štěstím“.
  • Auf znamená „na“.
  • Dass je německá spojka, která se do češtiny překládá jako „že“.
  • Německé zájmeno Ihr znamená „vy, váš“ a použijete jej, pokud chcete někomu vykat. Pokud chcete říct „tvůj“, použijte výraz dein (vyslovuje se dajn).
  • Tag je česky „den“.
  • Mit znamená „s“.
  • Liebe je německý výraz pro lásku. Spojka und znamená „a“, výraz Freude lze přeložit jako „radost“ či „štěstí“.
  • Fráze erfüllt ist se dá volně přeložit jako „naplněný“.
  • Celou frázi vyslovte jako auf das ir tag mit líbe und frojde erfylt ist.
 3. 3
  Pokud nemůžete přijít na něčí oslavu, použijte frázi „Schade, dass wir nicht mitfeiern können“. Tento obrat znamená „Škoda, že nemůžeme slavit spolu“. Použijte ji po telefonu, v papírovém blahopřání nebo v e-mailu, pokud nemůžete popřát vše nejlepší osobně.
  • Výraz Schade znamená „škoda“.
  • Slovo dass je v češtině „že“ a wir znamená „my“.
  • Termín nicht se překládá jako „ne“ a können je „moci, umět“.
  • Mitfeiern doslova znamená „slavit spolu“.
  • Celou větu vyslovte následovně: šáde das vir nicht mitfajrn kchennen.
 4. 4
  Zeptejte se „Wie geht’s dem Geburtstagkind?“. Pomocí této otázky se zeptáte „Jak se daří oslavenci?“.
  • Německé citoslovce Wie geht’s znamená „Jak se máš“.
  • Termín dem je německý určitý člen.
  • Výraz Geburtstagkind' lze přeložit jako „oslavenec“.
  • Celou frázi vyslovte jako ví gect dem geburctagkind.
 5. 5
  Také se můžete zeptat „Wie alt bist du?“. Touto otázkou se zeptáte, kolik je oslavenci let.
  • Wie znamená „jak“ a alt lze přeložit jako „starý“. Bist znamená „jsi“.
  • Výraz du je česky „ty“. Pokud chcete dotyčnému vykat, použijte Sie („vy“) a místo „bist“ řekněte „sind“ („jste“), například „Wie alt sind Sie?“.
  • Celou větu vyslovíte jako ví alt bis dů (nebo "ví alt zind zí").
 6. 6
  Oslavenci také můžete popřát „Alles Liebe zum Geburtstag“. Toto přání přibližně znamená „k narozeninám ti přeji hodně lásky“.
  • Zájmeno alles znamená „vše“ nebo „všechno“. Fráze „zum Geburtstag“ znamená „k narozeninám“.
  • Liebe je německý výraz pro lásku.
  • Toto přání vyslovte jako alez líbe cum geburctag.
  Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 30 416 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 30 416 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama