Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jaký by byl svět bez emocí? Nejspíš nudný a prázdný. Většina lidí se shodne, že díky emocím, tedy schopnosti cítit a prožívat, a ne jen myslet, stojí život za to. Lékařům trvalo velmi dlouho, než pochopili, co to jsou emoce a zdokumentovali, co při nich většina lidí cítí. I přesto jsou ale lidské emoce stále kontroverzní téma, o kterém se vášnivě diskutuje.

Část 1
Část 1 ze 2:
Zamyslete se nad povahou emocí

 1. 1
  Naučte se, co to vlastně emoce jsou. Emoce jsou naprogramované odpovědi, vytvořené evolucí, které vám umožňují prožívat situace způsoby, které byly v minulosti užitečné, a jsou pravděpodobně užitečné i dnes. Naši předkové, kteří dokázali prožívat emoce, jako například strach při pohledu na strmý útes, byli opatrnější a tím pádem měli větší šanci přežít a rozmnožit se než, ti kteří schopnost bát se postrádali. [1]
  • Emoce se dělí na základní kategorie, což jsou negativní a pozitivní. Pozitivní emoce jsou ty, které se objeví ve chvíli, kdy je možnost získat nějaký benefit, nebo poté, co jsme tento benefit získali. Negativní emoce se objeví před nebo po situaci, která vás naopak o něco obere. [2]
 2. 2
  Naučte se znát základní emoce. Většina psychologů se shoduje, že existuje sada takzvaných "základních emocí", kterými jsou vybaveni všichni lidé, podobně jako všichni máme oči, ruce nebo nohy. Základní emoce zahrnují zlost, odpor, strach, štěstí, smutek a překvapení.
  • Od té doby různé průzkumy tuto sadu emocí o pohrdání, hrdost, zahanbení, lásku a úzkost. Základních emocí samozřejmě existuje více, ale rozsah, ve kterém jsou prožívány všemi bez rozdílu, nebo naopak kulturně specifické, je stále předmětem diskuse.[3]
 3. 3
  Pochopte, jakou roli emoce hrají. Emoce jsou extrémně důležité pro přežití, spokojený život a schopnost se správně rozhodnout. Představa, že mezi rozumem a emocemi vede dělící čára, je mylná.[4] Způsob, jakým jsou emoce velmi důležité pro přežití, můžeme vysvětlit na názorném příkladu:
  • Představte si, že se jednoho rána probudíte a nemáte schopnost cítit se zahanbeně, trapně a neprožíváte žádnou sociální úzkost. Je vám zkrátka úplně jedno, jak se chováte před ostatními lidmi. Je pravděpodobné, že přijdete o všechny své kamarády, pokud je vám úplně jedno, jak se k nim chováte. To je na vysvětlenou, že emoce, dokonce i negativní emoce, jsou nezbytné pro naše vztahy s ostatními a tím pádem pro naše přežití.[5]
 4. 4
  Uvědomte si jak emoce ovlivňují vaše rozhodování. Emoce jsou klíčové při rozhodování. Podle emocí zvažujeme hodnotu přijatých informací a tím pádem se přikláníme na jednu nebo na druhou stranu. Studie prokázaly, že lidé, kteří mají léze na té části mozku, jež zodpovídá za emoce, mají poškozenou schopnost rozhodování a v některých případech i schopnost morálního chování.[6]
  • Nejznámější takový případ je Phineas Gage (PG), muž, kterému při nehodě projela hlavou kovová tyč, a poničila při tom část mozku, zodpovědnou za zpracovávání emocí. PG jako zázrakem úraz přežil, ale už nikdy nebyl stejným člověkem, jako předtím. Jeho osobnost se drasticky změnila, vykazoval ploché nebo nevhodné emoční reakce, činil příšerná rozhodnutí a byl zlý na své okolí. Důvodem této změny byl právě úraz hlavy, který poškodil mozkové centrum, které je spjato s emocemi. [7] [8]
  • Další známou skupinou lidí, která má problém ve společnosti, jsou psychopati. Psychopati často páchají trestné činy. Jedním z klíčových kritérií pro tuto diagnózu je nedostatek emocí, něco, čemu se říká neemocionální vlastnosti. Je to neschopnost empatie a pocitů viny - absence těchto emocí vede k antisociálnímu chování. Proto jsou emoce velmi důležité pro náš smysl pro morálku. [9]
 5. 5
  Pochopte, že i emoce mohou mít poruchu. Podobně, jako mohou mít poruchu vaše ledviny nebo oči, i vaše emoce se mohou "porouchat". Pokud máte pocit, že s vašimi emocemi není něco v pořádku, určitě vyhledejte profesionální pomoc a poraďte se o možnostech nápravy. Některé z nejběžnějších emocionálních poruch, nebo duševních onemocnění, která se týkají emocí, jsou například:[10]
 6. 6
  Zaznamenávejte si, kdy se vaše emoce objeví. Až budete mít jasno v tom, kdy se emoce objevují a jaké vám přinášejí pocity, můžete si o nich psát záznamy, abyste jim lépe porozuměli. Abyste se dozvěděli více o specifických emocích, které prožíváte a co je ve vašem životě spouští, zapisujte si, kdy kterou emoci cítíte a co myslíte, že ji vyvolalo.
  • Například jste třeba cítili vztek a uvědomili jste si, že těsně předtím vám došlo, že musíte 15 minut čekat ve frontě u pokladny, a vy přitom fronty z duše nesnášíte.
  • Tyto informace můžete využít k tomu, abyste omezili nebo naopak podpořili emoce, které ve svém životě chcete nebo nechcete. Například jestliže víte co všeobecně způsobuje vztek a konkrétně u vás a nechcete se vztekat tolik, jako to děláte dosud, můžete podniknout kroky k nápravě. Třeba se vyhýbejte situacím, které tuto emoci vyvolávají (například nakupujte vždy jen menší množství zboží, abyste mohli jít k expresní pokladně).
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 2:
Rozpoznejte svoje emoce

 1. 1
  Naučte se poznat co při jaké emoci cítíte. Lidé souhlasí, že při různých emocích mají subjektivně různé pocity. I když nejjednodušší rozdělení napovídá, že pocit při pozitivní a negativní emoci je jiný, platí také, že i negativní emoce se liší jedna od druhé. Při zahanbení cítíte něco jiného než při smutku, a při něm zase něco jiného, než když se bojíte.
 2. 2
  Naučte se, co cítíte při vzteku. Vztek prožíváme, když nám někdo provedl něco špatného. Slouží k tomu, aby druhého odradil od stejného jednání v budoucnu. Bez emoce vzteku by vás lidé v budoucnu mohli opakovaně využívat. [15]
  • Vztek se rodí na zádech mezi lopatkami a cestuje nahoru po šíji a po stranách hlavy a čelistí. Když vámi lomcuje vztek, můžete cítit, že je vám horko.[16] Pokud si všimnete v zádech, šíji a čelistech pocitů jako je napětí, bolest a tlak, je pravděpodobné, že se ve vás formuje vztek.
 3. 3
  Naučte se rozpoznat znechucení. Znechucení pociťujeme vůči věcem, které jsou odporné, které nám mohou způsobit fyzickou nemoc. Můžeme ho pociťovat i u věcí, které nám jsou odporné přeneseně - jako třeba porušení určitých morálních zásad. [17]
  • Znechucení cítíme primárně v žaludku, hrudníku a některých částech hlavy. [18] Můžete mít opravdové pocity na zvracení a uvědomit si, že se od odporného pohledu odvracíte a třeba si zacpáváte nos.[19]
 4. 4
  Naučte se rozpoznat strach. Strach prožíváme jako odpověď na nebezpečí, na věci, jako jsou medvědi, výšky nebo zbraně; pomáhá nám se těmto věcem vyhnout v danou chvíli, a vyhýbat se jim i nadále v budoucnosti.[20] I když strach je evolučně vyvinutá emoční odpověď, mnoho věcí, kterých se bojíme, je naučených. Je ovšem pravda, že jsme mnohem náchylnější bát se věcí nebo situací (třeba výšek nebo hadů), které se často objevovaly během vývoje lidstva, než nedávných vynálezů, které mohou být mnohem nebezpečnější (jako třeba objímky žárovky, nebo řízení auta).[21]
  • Strach cítíte primárně v horní části těla, kromě strachu z výšek, který může vyvolávat silné pocity v nohou.[22] Srdce vám může bít rychleji, můžete zrychleně dýchat a mít zpocené a horké dlaně, protože váš nervový systém se dostal do obrátek - nazývá se to příprava na boj nebo útěk.[23]
 5. 5
  Naučte se, jak chutná štěstí. Štěstí pociťujeme jako odpověď na věci, které nám obvykle usnadňují přežití a naši existenci, nebo při předávání genů. Štěstí cítíme například když máme sex, když máme děti, když dosáhneme vytouženého cíle,když nás ostatní chválí, nebo když jsme v hezkém a příjemném prostředí. [24]
  • Štěstí, ačkoliv je nejspíš jedna z nejsnadněji rozpoznatelných a nejznámějších emocí, je stále asi nejtěžší přesně definovat. Může zahrnovat pocity tepla po celém těle nebo jen pocit zadostiučinění, bezpečí a toho, že žijeme dobrý život.[25] [26]
 6. 6
  Připomeňte si, jak vypadá smutek. Smutek prožíváme jako reakci na ztrátu něčeho, na čem nám záleželo. Je to velmi bolestivá emoce, která nám má pomoci vyhnout se ztrátám v budoucnosti nebo ocenit to, co máme ve chvíli, kdy to stále máme či získáme zpátky (třeba v případě milostného vztahu). [27]
  • Smutek často začíná na hrudi a pohybuje se nahoru skrze hrdlo a k očím, kde vidíme slzy. Určitě jste slyšeli přirovnání, že někdo polyká slzy, nebo se dusí pláčem. Když si dovolíte vyplakat se, uleví se vám. Věnujte pozornost fyzickým pocitům a nechte energii ať se pohybuje. Pomáhá nám to překonat žal ze ztráty, vcítit se do utrpení druhých a udržet si fyzické i duševní zdraví.[28] [29]
 7. 7
  Naučte se poznat překvapení. Překvapení prožíváme, když se stane něco neočekávaného, co nás ale neohrožuje. Je to zajímavá emoce v tom, že její hodnota je neutrální ve srovnání s jinými emocemi, které jsou buď pozitivní nebo negativní. Překvapení může fungovat jako pomoc při opětovném zorientování se v situaci, do které zasáhly nečekané věci. [30]
  • Překvapení cítíme především v hlavě a hrudníku. Je to odpověď na nečekané - můžeme ho proto vnímat trochu jako elektrickou ránu.[31] [32]
  Reklama

Tipy

 • Nezapomínejte na to, že emocionální zkušenosti jsou krátkodobé, ale nálady mohou trvat velmi dlouho. Pokud například máte strach, buďte si jistí, že brzy odezní.
 • Myslete na to, že emoce, i ty negativní, jsou normální lidská odpověď a ve většině situací vám pomáhají.
Reklama

Varování

 • Pokud prožíváte vážnou a/nebo dlouhodobou citovou bolest, nebo si všímáte drastických změn své nálady, raději navštivte odborníka na duševní zdraví.
Reklama
 1. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/basics/definition/con-20033813
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/definition/con-20032977
 3. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/generalized-anxiety-disorder/basics/definition/con-20024562
 4. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizophrenia/basics/symptoms/con-20021077
 5. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/definition/con-20027544
 6. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201205/the-complete-guide-understanding-your-emotions
 7. http://www.pnas.org/content/111/2/646/F2.expansion.html
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19251631
 9. http://www.pnas.org/content/111/2/646/F2.expansion.html
 10. http://changingminds.org/explanations/emotions/disgust.htm
 11. https://www.psychologytoday.com/basics/fear
 12. https://www.paulekman.com/wp-content/uploads/2013/07/Basic-Emotions.pdf
 13. http://www.pnas.org/content/111/2/646/F2.expansion.html
 14. http://kidshealth.org/kid/feeling/emotion/afraid.html
 15. http://www-personal.umich.edu/~nesse/Articles/EvolExplanEmotions-HumNature-1990.pdf
 16. http://www.pnas.org/content/111/2/646.full
 17. http://www.pbs.org/thisemotionallife/topic/happiness/what-happiness
 18. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201205/the-complete-guide-understanding-your-emotions
 19. http://www.pnas.org/content/111/2/646.full
 20. https://www.psychologytoday.com/blog/emotional-freedom/201007/the-health-benefits-tears
 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23317823
 22. https://www.psychologytoday.com/blog/the-author-speaks/201503/surprise
 23. http://www.pnas.org/content/111/2/646.full

O tomto wikiHow

Chloe Carmichael, PhD
Spoluautorem článku je :
Licencovaná klinická psycholožka
Spoluautorem tohoto článku je Chloe Carmichael, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 2 198 krát
Kategorie: Citové zdraví
Stránka byla zobrazena 2 198 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama