Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Základní první pomoc odkazuje na počáteční proces zhodnocení a řešení potřeb osoby, která je zraněná, nebo je ve fyziologickém nepohodlí v důsledku dušení, srdečního infarktu, alergické reakce, drog nebo jiného zdravotního problému. Základní první pomoc vám umožňuje rychle určit fyzický stav a správnou léčbu postižené osoby. Vždy byste měli vyhledat odbornou lékařskou pomoc, jakmile je to možné, ale správný postup první pomoci muže znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Projděte celý náš návod, nebo vyhledejte konkrétní radu z oddílů uvedených výše.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

První tři kroky

 1. 1
  Zkontrolujte okolí. Zvažte situaci. Je možnost, že budete v ohrožení? Jste vy, nebo oběť ohroženy ohněm, toxickým kouřem, nebo plyny, nestabilní stavbou, elektrickými kabely, nebo jiným nebezpečným okolím? Nespěchejte do situace, kde se i vy můžete stát obětí.[1]
  • Pokud přistoupení k oběti ohrozí váš život, okamžitě vyhledejte profesionální pomoc; mají lepší trénink a znalosti, jak zvládnout tyto situace.První pomoc bude zbytečná, pokud ji nemůžete provést bezpečně, bez toho, že byste si ublížili.
 2. 2
  Zavolejte pomoc. Zavolejte záchrannou službu okamžitě, pokud si myslíte, že je někdo vážně ohrožen. Pokud jste na místě jediná osoba, zkuste nejprve zajistit dýchání pacienta předtím, než zavoláte pomoc. Nenechávejte oběť samotnou po dlouhou dobu.
 3. 3
  Péče o postiženou osobu. Péče o někoho, kdo právě zažil vážné trauma, zahrnuje jak fyzickou léčbu, tak emocionální podporu. Buďte klidní a zkuste uklidnit i pacienta; dejte osobě vědět, že pomoc je na cestě a vše bude v pořádku.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Péče o osobu v bezvědomí

 1. 1
  Zjistěte, zda osoba reaguje. Pokud je osoba v bezvědomí, zkuste ji vzbudit lehkým lechtáním jejích holých rukou a nohou, nebo na ni mluvte. Pokud nereaguje na činnost, zvuk, dotek nebo jinou stimulaci, zjistěte, zda dýchá.
 2. 2
  Zkontrolujte dýchání a puls.[2] Pokud je osoba v bezvědomí a nejste schopni ji probudit, zkontrolujte dýchání: podívejte se zda se zvedá hrudník, poslouchejte zvuk, zda vchází a vychází vzduch, pociťte vzduch na vaší tváři. Pokud není žádná známka dýchání, zkontrolujte puls.
 3. 3
  Pokud osoba stále nereaguje, připravte se na resuscitaci. Pokud nemáte podezření na poranění páteře, opatrně přetočte osobu na záda a otevřete dýchací cesty.[3] Pokud máte podezření na poranění páteře, nechte osobu jak je, za předpokladu že dýchá. Pokud začne osoba zvracet otočte ji na stranu, aby se zabránilo udušení.[4]
  • Držte hlavu a krk v jedné rovině.
  • Opatrně přetočte osobu na záda, stále držte hlavu.
  • Pozvednutím brady otevřete dýchací cesty.
 4. 4
  30 stlačení hrudníku a dva vdechy je část resuscitace. Ve středu hrudníku, pod imaginární čarou, která leží mezi bradavkami, položte obě ruce a stlačte hrudník do hloubky asi 5cm a rychlostí 100 stlačení za minutu. Po 30 stlačeních hrudníku dejte dva vdechy a zkontrolujte vitální funkce. Pokud jsou dýchací cesty blokovány, znovu je otevřete. Ujistěte se, že je hlava lehce zakloněná dozadu a jazyk neblokuje dýchací cesty. Opakujte cyklus 30 stlačení hrudníku a dvou vdechů, dokud vás někdo nevystřídá.[5]
 5. 5
  Zapamatujte si postup resuscitace. Postup resuscitace se odvolává na tři zásadní věci, na které je potřeba se soustředit.[3] Kontrolujte průběžně tyto tři věci při poskytování resuscitace první pomoci.
  • Dýchací cesty. Má osoba volné dýchací cesty?
  • Dýchání. Dýchá postižená osoba?
  • Krevní oběh. Cítíte puls na bodech jako je zápěstí, krční arterie, třísla?
 6. 6
  Ujistěte se, že zatímco čekáte na lékařskou pomoc, je postižená osoba v teple. Zabalte osobu do ručníku, nebo deky pokud nějakou máte; pokud deku nemáte, svlékněte si některé vaše věci (jako je kabát nebo sako) a použijte ho jako přikrývku dokud nedorazí lékařská pomoc. Nicméně pokud má osoba úžeh, nepřikrývejte ji a neudržujte ji v teple. Místo toho se snažte ji ochladit například ovíváním, nebo omýváním .
 7. 7
  Věnujte také pozornost tomu, co nedělat. Pokud poskytujete první pomoc, vyvarujte se těchto věcí, které byste neměli dělat v žádném případě:
  • Nikdy nekrmte nebo nehydratujte osobu v bezvědomí. To může způsobit dušení a hrozí udušení.
  • Nenechávejte osobu samotnou. Pokud to není naprosto nutné na zavolání pomoci, zůstaňte celou dobu s postiženou osobou.
  • Nepodkládejte hlavu osoby v bezvědomí polštářem.
  • Neplácejte a nestříkejte vodu na tvář osoby v bezvědomí. To jsou filmové triky.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Scénáře první pomoci při ošetření běžných problémů

 1. 1
  Chraňte se před krevními patogeny. Krevní patogeny mohou ohrozit vaše zdraví a způsobit nevolnost a nemoci. Pokud máte lékárničku, odezinfikujte si ruce a použijte sterilní rukavice. Pokud sterilní rukavice a dezinfekci nemáte, ochraňte své ruce gázou, nebo bavlnou. Vyhněte se přímému kontaktu s krví postižené osoby. Pokud se dostanete do kontaktu s krví, omyjte se hned, jak je to možné. Odstraňte všechny zbývající zdroje kontaminace.
 2. 2
  Nejprve zastavte krvácení. Poté co jste zjistili, že oběť dýchá a má puls, vaší další prioritou by mělo být zastavení krvácení. Zastavení krvácení je jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste zachránili oběť nehody. Použijte přímý tlak na zranění předtím, než zkusíte jiný způsob na zastavení krvácení. Přečtěte si související článek pro detailnější kroky, které můžete podniknout.
  • Léčba střelného zranění. Střelná zranění jsou závažná a nepředvídatelná. Přečtěte si úvahy věnující se ošetření někoho, kdo utrpěl střelné zranění.
 3. 3
  Další je léčba šoku. Šok, často způsobený ztrátou krve, často následuje po fyzickém a ojediněle psychickém traumatu. Osoba v šoku má často studenou, vlhkou kůži, může být rozrušený, nebo může mít změněný duševní stav a má bledou kůži v obličeji a kolem rtů. Pokud není léčen, šok může být fatální. Každý, kdo utrpěl vážné zranění nebo život ohrožující situaci, je v riziku šoku.
 4. 4
  Poskytnutí první pomoci při zlomenině. Zlomenina, jakkoli běžná, může být ošetřena podle následujících kroků:
  • Znehybnění oblasti. Ujistěte se, že se zlomená kost nemusí hýbat a nepodporuje další části těla.
  • Ztlumte bolest. Často toho dosáhnete sáčkem s ledem zabaleným v ručníku.
  • Vytvořte dlahu. Můžete ji vyrobit ze svazku novin a lepicí pásky. U zlomeného prstu například můžete použít další prst jako stabilizační dlahu.
  • Vytvořte závěs, pokud je to nutné. Ovažte košili, nebo povlak na polštář kolem zlomené ruky a potom kolem ramen.
 5. 5
  Pomozte oběti dušení. Dušení může způsobit smrt, nebo nevratné poškození mozku během několika minut. Přečtěte si tento článek a zjistěte jak pomoci oběti dušení. Článek popisuje pomoc při dušení dětí i dospělých.
  • Jeden ze způsobů, jak pomoci oběti dušení je Heimlichův manévr. Heimlichův manévr je prováděn zezadu stojící oběti, obejměte ji s rukama spojenýma nad pupkem, ale pod hrudní kosti. Tahem vzhůru vyženete vzduch z plic, opakujte, dokud úspěšně neodstraníte objekt z průdušnice.
 6. 6
  Naučte se, jak ošetřit popáleniny. Ošetřete popáleniny prvního a druhého stupně ponořením, nebo omýváním chladnou vodou (ne ledem). Nepoužívejte krémy, máslo, nebo jiné masti a nepropichujte puchýře. Popáleniny třetího stupně by měly být překryty vlhkým hadříkem. Odstraňte oblečení a šperky z popálenin, ale nesnažte se odstranit oblečení, které je přichycené v popálenině.
 7. 7
  Zjistěte, zda nedošlo k otřesu mozku. V případě, že oběť utrpěla ránu do hlavy, hledejte známky otřesu mozku. Mezi časté příznaky patří:
  • Zranění následované ztrátou vědomí.
  • Dezorientace nebo zhoršení paměti.
  • Závratě.
  • Pocit na zvracení.
  • Letargie.
 8. 8
  Ošetření zraněného s poraněním páteře. Pokud máte podezření na poranění páteře, je naprosto nezbytné nehýbat s hlavou, krkem a zády zraněného, pokud není v bezprostředním nebezpečí. Musíte také dbát zvláštní opatrnosti při resuscitaci a dýchání. Přečtěte si tento článek a dozvíte se, co dělat.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Scénáře první pomoci při ošetření vzácnějších případů

 1. 1
  Pomozte někomu, kdo má záchvat. Záchvaty mohou být děsivé pro lidi, kteří je nikdy neviděli. Naštěstí je poměrně jednoduché pomoci člověku se záchvatem.
  • Ukliďte okolí, aby si osoba, která má záchvat neublížila.[6]
  • Zavolejte záchrannou službu, pokud záchvat trvá déle než 5 minut, nebo pokud osoba po záchvatu nedýchá.
  • Po epizodě pomozte osobě na podlahu a podložte hlavu něčím plochým a měkkým. Pro lepší dýchání otočte osobu na stranu, ale nikdy nedržte osobu na zemi nebo ji nebraňte v pohybu.
  • Buďte přátelští a uklidňující, jak se bude osobě vracet vědomí, ale nenabízejte jídlo nebo vodu, dokud nebude plně při vědomí.
 2. 2
  Pomozte někomu přežít infarkt. Je dobré vědět, jaké jsou příznaky infarktu, patří mezi ně zrychlený srdeční tep, tlak nebo bolest na hrudi, obecně nevolnost a pocit na zvracení. Okamžitě převezte osobu do nemocnice a dejte ji aspirin nebo nitroglycerin, který by měla rozkousat.
 3. 3
  Poznejte, zda má někdo mrtvici. Opět je důležité rozpoznat příznaky mrtvice. Patří mezi ně, mezi jinými, dočasná neschopnost hovořit nebo rozumět mluvenému slovu; zmatenost, ztráta rovnováhy nebo závratě; a náhlá silná bolest hlavy. Okamžitě převezte osobu s podezřením na mrtvici na pohotovost.
 4. 4
  Ošetřete otravu. Otrava může nastat z přírodních toxinů (např. hadí uštknutí), nebo chemickou kombinací. Pokud je za otravu zodpovědné zvíře, zkuste ho (bezpečně) zabít a vzít s sebou na toxikologii.
  Reklama

Tipy

 • Pokud je to možné, používejte latexové rukavice nebo jinou ochranu abyste se ochránili od tělesných tekutin druhých lidí.
 • Pokud je osoba nabodnuta na nějaký objekt, neodstraňujte ho, pokud nebrání v dýchání. Je pravděpodobné, že odstranění objektu povede k dalšímu zranění a zvětší se závažnost krvácení. S osobou nehýbejte. Pokud musíte s osobou pohnout, měli byste objekt zkrátit a zabezpečit.[3]
 • Z obsahu tohoto článku se pouze čtením kroků naučíte, jen jak se ošetření provádí. Zkuste najít kurz první pomoci a/nebo resuscitace, pokud je to možné- to vám, jako čtenáři, umožní aktivně se naučit jak zafixovat zlomeninu nebo vykloubení, obvázat střední až těžká zranění a dokonce resuscitovat a tím budete lépe připraveni někomu pomoci. Také vám tyto certifikáty mohou pomoci při soudních sporech- zákony vás v těchto případech ochrání, certifikát je ještě podpoří.
Reklama

Varování

 • Pohybovat s někým, kdo má zranění páteře může zvýšit pravděpodobnost ochrnutí nebo smrti.
 • Nikdy se sami neohrožujte! Toto se může jevit jako nedostatek soucitu, ale nezapomeňte, že být hrdina v tomto případě neznamená nic, pokud budete mrtví.
 • Nedotýkejte se nikoho, kdo je zasažen elektrickým proudem. Vypněte proud, nebo použijte nevodivý materiál (např. dřevo, suché lano, suché oblečení) na jeho oddělení od elektřiny, než se osoby začnete dotýkat.
 • Osobou nepohybujte. Můžete tím více uškodit; pokud nejsou v bezprostředním nebezpečí. Počkejte, než přijede ambulance a převezme ošetření osoby.
 • Pokud si nejste jistí, co dělat, nechte to na profesionálech. Pokud to není život ohrožující zranění, tím, že uděláte něco špatně, můžete ohrozit pacienta. Viz poznámka o kurzech výše v Tipech.
 • Je nebezpečné podat aspirin osobám do 16 let, před tímto věkem to může potencionálně způsobit fatální poškození mozku a jater.
 • Před tím, než se oběti dotknete, nebo poskytnete jakkoliv první pomoc, získejte souhlas s ošetřením. Zkontrolujte platné zákony ve vaší zemi. Poskytnutí pomoci bez souhlasu může vést k právním krokům. Pokud někdo má list "Neresuscitovat", respektujte to (pouze pokud vidíte důkaz). Pokud je osoba v bezvědomí, nebo v ohrožení smrti nebo zranění, bez viditelného "Neresuscitovat", pokračujte v ošetření. Pokud neznáte stav vědomí, poklepejte osobě na rameno a řekněte: "Pane/paní, jste v pořádku? Vím jak vám pomoci", dříve než začnete s poskytováním první pomoci.
 • Nikdy se nesnažte rovnat zlomené, nebo vykloubené kosti. Pamatujte, že je to první pomoc-pokud to děláte, připravujete pacienta na převoz. Pokud si nejste na 110% jisti co děláte, rovnáním vykloubené nebo zlomené kosti zvyšujete riziko, že se věci ještě zhorší.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 53 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 252 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 6 252 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama