Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Dům na stromě může být nejen kouzelným úkrytem a hřištěm pro všechny děti, ale také zábavným projektem pro všechny dospělé. Stavba domku na stromě vyžaduje jak při plánování, tak při realizaci řádnou dávku pečlivosti, vynaložené úsilí se vám však vrátí. Pokud vysněnému domu na stromě věnujete potřebný čas a péči, můžete si vybudovat dřevěné útočiště, které vám bude dělat radost po mnoho let.

Část 1
Část 1 ze 5:
Přípravy pro stavbu domku na stromě

 1. 1
  Vyberete si vhodný strom. Pro stavbu základů‘ vašeho stromového domku je naprosto zásadní zdraví stromu. Pokud je strom příliš starý, nebo naopak příliš mladý, nezajistí vám pro dům potřebnou oporu. Vy byste tím vystavili velkému nebezpečí jak sebe, tak kohokoliv, kdo bude domek navštěvovat. Musíte si najít mohutný, vzrostlý, zdravý a živý strom. Ideálními stromy pro stavbu domku na stromě jsou duby, javory, jedle a jabloně. Je také vhodné nechat si strom před začátkem stavby prověřit arboristou. Vhodný strom má následující vlastnosti:
  • mohutný a silný kmen i větve
  • hluboké a dobře prorostlé kořeny
  • netrpí žádnými chorobami ani parazity, kteří by jej mohli oslabit.
 2. 2
  Prověřte si stavbu na místním stavebním úřadě. Najděte si čas na prostudování platných regulací a vyhlášek, které by se vašeho domu na stromě mohly týkat (například ohledně povolené výšky). Ke stavbě možná budete dokonce potřebovat povolení. Pokud máte na svém pozemku chráněné stromy, nejspíše se stavby na nich budou týkat jistá omezení.
 3. 3
  Promluvte si se sousedy. Je vhodné ze zdvořilosti promluvit se sousedy a informovat je o svých plánech. Pokud bude váš domek na stromě viditelný ze sousedních pozemků, či je bude dokonce zaclánět, budou sousedé jistě rádi, když vezmete v potaz jejich názor. Tímto jednoduchým krokem můžete předejít budoucím stížnostem, či dokonce potenciálním soudním tahanicím. Ačkoliv vám sousedé nakonec nejspíše vyhoví, tímto krokem si je pro svůj projekt více nakloníte.
 4. 4
  Proberte plány se svým pojišťovacím agentem. Ověřte si krátkým hovorem se svým agentem, zda se vaše pojištění domácnosti vztahuje i na dům na stromě. Pokud tomu tak není, pojišťovna vám nebude krýt žádné potenciální škody, které díky domku na stromě vzniknou.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 5:
Tvorba podrobného plánu

 1. 1
  Vyberte si strom. Pokud budete domek na stromě stavět na dvorku, pravděpodobně budete mít výběr omezený. Jakmile si vyberete zdravý strom, můžete začít rozmýšlet návrh domku, který by na něj seděl. Můžete na to jít i opačně: nejprve vytvořit návrh domku, a pak pro něj teprve najít vhodný strom. Následuje seznam věcí, na které byste při výběru správného stromu měli myslet.
  • Pro klasický dům na stromě s půdorysem 2,5 × 2,5 m volte strom s kmenem o průměru alespoň 30 cm.
  • Průměr kmene stromu vypočtete tak, že za pomoci provázku či svinovacího metru změříte jeho obvod v místě, kam chcete domek na stromě usadit. Toto číslo poté vydělte číslem Pi (3,14) a dostanete průměr.
 2. 2
  Vytvořte návrh domku. Než zatlučete první hřebík, je nutné mít jasnou představu o tom, jak by měl váš vysnění dům na stromě vypadat. Návrhy stromových domků můžete najít na internetu, nebo – máte-li zkušenosti se stavbou – si můžete vytvořit vlastní. Dobře si však vše změřte a zkontrolujte, že bude takový domek vhodný pro strom, který jste si vybrali.
  • Můžete si také vyrobit malý kartonový model domku na stromě. Ten vám může pomoci odhalit možná problémová místa návrhu.
  • Při vytváření vlastního návrhu nezapomeňte započítat také budoucí růst stromu. Kolem kmene musíte stromu nechat dostatek prostoru pro růst. Je vhodné přečíst si něco o vašem konkrétním druhu stromu, abyste zjistili, jak rychle poroste.
 3. 3
  Zvolte si typ uchycení domku. Domek lze na strom přichytit různými způsoby. Ať už si vyberte kterýkoliv z nich, musíte myslet na to, že se stromy pohybují ve větru. Aby váš dům na stromě přežil větrné dny, je nezbytné použít k uchycení kluzné klouby či držáky. Zde uvádíme tři nejčastější způsoby uchycení domku na stromě:
  • S využitím podpěr. U tohoto způsobu konstrukce nic nepřipevňujete přímo ke stromu. Namísto toho postavíte domek na podpěry usazené do země okolo stromu. Taková konstrukce je ke stromu nejšetrnější.
  • Přišroubováním. Nejběžnějším způsobem uchycení domku na stromě je přímé přišroubování nosníků či podlahy ke stromu. Ačkoliv touto cestou strom poškodíte strom nejvíce, lze škody minimalizovat použitím správných materiálů.
  • Zavěšením. Tento způsob upevnění domku na stromě spočívá v jeho zavěšení na silné horní větve za pomoci lan, provazů či řetězů. Nehodí se však pro všechny typy stromových domků, zvláště ne v případě, kdy má být domek výrazněji zatěžován.
 4. 4
  Vymyslete přístup do domku. Než začněte domek stavět, musíte si vybrat způsob, jakým se do něj budete dostávat (například žebřík, po kterém půjde nahoru snadno vylézt). Toto řešení by mělo být robustní a bezpečné, čímž rovnou vyřazujeme variantu klasického žebříku, spočívajícího v z desek přibitých ke kmeni stromu. Níže najdete pár bezpečnějších variant přístupu do domku na stromě:
  • Klasický žebřík. Můžete koupit či vyrobit obyčejný žebřík, po kterém se do domku na stromě poleze. Použít lze i žebřík z patrových postelí.
  • Provazový žebřík. Jde o žebřík sestávající z provazů a krátkých prken, zavěšený na základně domku na stromě.
  • Schodiště. Pokud dokážete na svou vizi domu na stromě naroubovat malé schodiště, půjde o nejbezpečnější přístupovou cestu. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, nezapomeňte schodiště zabezpečit zábradlím.
 5. 5
  Rozmyslete si, co uděláte s větvemi, které budou vašemu domku na stromě překážet. Jak naložíte s větvemi, které vám stojí v cestě? Uříznete je, nebo je v návrhu domku na stromě zužitkujete? Pokud se je rozhodnete využít, budete stavět okolo nich, nebo je orámujete oknem? Tyto otázky si zodpovězte před tím, než začnete stavět. Vaše pečlivost a připravenost se na dokončeném domku projeví.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 5:
Stavba a připevnění základny

 1. 1
  Vždy myslete nejprve na bezpečnost. Než se stavbou zahradního domku začnete, musíte myslet na jeho bezpečnost. Největším nebezpečím domků na stromě je riziko pádu. Níže najdete několik bezpečnostních opatření, jejichž dodržováním zajistíte bezpečnost všech, kdo se na stavbě budou podílet.
  • Nestavějte domek moc vysoko. Příliš vysoko umístěný domek na stromě může být nebezpečný. Pokud budou stavbu využívat hlavně děti, neměla by být základna domku výše než 2 – 2,5 m od země.
  • Vybudujte bezpečné zábradlí. Jeho účelem je samozřejmě zabránit tomu, aby někdo z domku na stromě spadl. Zábradlí kolem základny domku udělejte určitě ve výšce minimálně 90 cm, rozestupy mezi příčkami pak maximálně 10 cm.
  • Změkčete dopad. Povrch pod zahradním domkem vystelte měkkým přírodním materiálem, například dřevěnou kůrou. Sice tím zranění zcela nezabráníte, alespoň však případný pád utlumíte.
 2. 2
  Najděte si mohutný strom, jehož dvě větve se rozdělují do tvaru "V". Takový strom se pro montáž domu na stromě hodí, jelikož vám „véčko“ poskytne dodatečnou pevnost a oporu, a také 4 kotevní body namísto pouhých dvou.
 3. 3
  Předvrtejte si do stromu díry ve 4 různých směrech, dvě na každé straně větví do „V“. Do každého konce rozvětveného kmene navrtejte díry o průměru 10 mm tak, aby byly ve stejné výšce. V opačném případě by byla celá konstrukce nakřivo, což by ohrozilo pevnost uchycení.
 4. 4
  Změřte si vzdálenost mezi dírami na každé straně „véčka“. Vzdálenosti jednotlivých děr se mohou lišit v závislosti na tvaru stromu.
 5. 5
  Změřenou délku odečtěte od 300 cm, výsledek podělte dvěma a na jeden konec prkna 50×250 mm si vyznačte výslednou vzdálenost. Na druhém konci si udělejte značku tak, že ji nanesete od první značky do vzdálenosti, která odpovídá rozteči děr ve stromě. Dosáhnete tak toho, že budou prkna 50×250 mm po přišroubování k „véčku“ perfektně vycentrovaná, a že ponesou rovnoměrně rozloženou zátěž.
 6. 6
  Kolem každé značky u obou prken vytvořte zářez o délce 10 cm. Bude zaručovat, že kymácení stromu ve větru nenaruší pevnost struktury domku. Zářez udělejte tak, že vyvrtáte dvě díry o průměry 15 mm ve vzdálenosti 5 cm v obou směrech od značky. Pak pomocí přímočaré pily prořízněte materiál mezi dírami, čímž vytvoříte 10cm drážku, v jejímž středu leží vaše značka.
  • Když se strom bude pohupovat ve větru, základna domku se mírně pohne tak, aby se houpání přizpůsobila. Pokud by byla základna domu na stromě jednoduše přišroubovaná, nemohla by se s ním pohybovat. To by nedělalo dobrotu, protože by v ní mohlo docházet k postupnému či náhlému pnutí v mnoha směrech, díky čemuž by začala praskat.
 7. 7
  Oba základní nosníky připevněte v patřičné výšce ke stromu. Sáhněte po dvou masivních deskách 50×250 mm (mohou být i 50×300 mm) a naplocho je přiložte ke stromu. Pomocí klíče zašroubujte do každé ze čtyř 10cm drážek jeden pozinkovaný vrut do dřeva s šestihrannou hlavou o rozměrech 16×150 či 16×200 mm. Mezi šroub a dřevěnou desku dejte podložku. To samé proveďte s druhou deskou na opačné straně kmene. Zkontrolujte, že jsou desky stejně vysoko a rovnoběžné.
  • Předvrtejte jak strom, tak prkna 50×250 mm, aby se vám snáze zaváděly šrouby, a abyste minimalizovali trhliny v deskách.
  • Pro vzhlednější ukončení podpůrné desky na obou koncích zařízněte. To samozřejmě udělejte před tím, než je přišroubujete ke kmeni.
  • Zvažte, zda nosníky nezesílit přidáním dalších dvou prken 50×250 mm. Pokud ano, použijte další dvě prkna 50×250 mm, na každou stranu kmene jedno, tak, aby ležela naplocho na prvních prknech. Tím zajistíte vyšší nosnost základny. Pokud se rozhodnete základnu zdvojovat, použijte také větší zinkované šrouby (minimálně 25×200 mm).
 8. 8
  Kolmo k hlavní základně položte čtyři prkna 50×150 mm. Nepokládejte je však naplocho napříč hlavní základnou. Postavte je na hranu tak, aby trčela až zhruba 60 cm do vzduchu. Připevněte je pomocí 75mm vrutů.
 9. 9
  K těmto prknům pak připevněte další dvě prkna 50×150 mm. Každé z nich přiložte naplocho ke čtyřem koncům stávajících prken, a přibijte je hřebíky. Základna domku na stromě by teď měla mít podobu čtverce připevněného k hlavním nosníkům. Zkontrolujte, že jsou prkna 50×150 mm vystředěná a v pravém úhlu.
 10. 10
  Vzniklou základnu připevněte k nosné platformě pomocí děrovaných úhelníků. Použijte 8 zinkovaných děrovaných spojovacích úhelníků, kterými připojíte všechna 4 kolmá prkna 50×150 mm k hlavním nosným deskám.
 11. 11
  Střed základny s jejími kraji spojte pomocí trámových spojek. Pomocí 8 zinkovaných trámových spojek připevněte konce kolmých prken 50×150 na konce prken 50×150 mm.
 12. 12
  Základnu podepřete prkny 50×100 mm. Základna je nyní stále trochu vratká. K jejímu zpevnění budete muset přidat nejméně dvě podpěry. Ty musí být připevněny níže na stromě, a také k oběma stranám základny.
  • Horní konce všech prken 50×100 mm uřízněte v úhlu 45°. Budete je tak moci připevnit k vnitřní straně základny.
  • Dále na prknech 50×100 cm vytvořte zářez ve tvaru „V“ tak, aby prkna dosahovala k rovnému místu na stromě, a zároveň přímo doléhala k vnitřku základny.
  • Horní stranu podpěr připevněte zespoda k vnitřní straně základny. Ujistěte se, že vše perfektně doléhá, než začnete zatloukat hřebíky.
  • Spodní (překryvný) konec prkna 50×100 přišroubujte naskrz pomocí 200mm vrutu do dřeva s šestihrannou hlavou do silného místa stromu. Ideální je mezi prkno a šroub vložit i podložku.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 5:
Položení podlahy a stavba zábradlí

 1. 1
  Zjistěte, kde budete muset nechat výřezy, kterými strom skrz podlahu poroste. Odměřte si polohu míst, bude strom procházet podlahou, a potom vyřízněte přímočarou pilou otvory. Nechte si od krajů větví rezervu 3 – 6 cm.
 2. 2
  Každou desku podlahy přichyťte na dvou místech alespoň 100mm vruty. Jakmile máte podlahové desky uřezané tak, aby seděly okolo kmenů stromu, je čas přišroubovat je na místo. Vylezte si na základnu po žebříku a začněte desky pomocí vrtačky šroubovat. Mezi jednotlivými podlahovými deskami nechte mírnou mezeru, zhruba 5 – 10 mm.
 3. 3
  Na hlavních podpěrách vedoucích kolem základny vytvořte vstup. Základnu doplňte o pokrytí a svislice tak, aby vytvořila obdélník. Nyní se část základny, která předtím nevzhledně trčela ven, přeměnila v perfektně funkční vstup do domku na stromě.
 4. 4
  Začněte budovat stojky zábradlí, v každém rohu k tomu použijte dvě desky 50×100 mm. Sbijte tyto dvě desky (měly by být alespoň 1,2 dlouhé) dohromady hřebíky, a pak je přišroubujte ke každému rohu základny.
 5. 5
  Připevněte ke stojkám zábradlí. Na zábradlí použijte opět desky 50×100 mm. Pokud chcete, můžete zkosit styčné konce. Pak je seshora přibijte na stojky. Nakonec ještě zábradlí sešroubujte jedno k druhému pomocí šroubu skrz zkosené konce.
 6. 6
  Výplň zábradlí připevněte ke spodku základny a ke spodní straně zábradlí. Jakékoliv dřevo, které máte k dispozici – plotní plaňky, nebo klidně překližku – přibijte naplocho ke spodní hraně základny. Pak jej přibijte i k zábradlí, čímž vytvoříte spolehlivé ohrazení.
  • Jako výplň zábradlí můžete použít cokoliv. Dobře poslouží třeba i lana spletená do husté sítě, pokud jimi nebudou moci proklouznout malé děti. Bezpečnost by zdě měla být vaší naprostou prioritou, zvláště pokud jde o domek, který budou využívat malé děti.
  Reklama

Část 5
Část 5 ze 5:
Dokončovací práce

 1. 1
  Vyrobte si žebřík a vztyčte ho k platformě. Můžete to udělat mnoha způsoby, takže si tuto část projektu vychutnejte!
  • Vyrobte provazový žebřík.
  • Vyrobte žebřík ze dvou 3,5 m dlouhých 50×100mm a dvou 2,5 m dlouhých 50×75mm prken. Postavte si prkna 50×100 mm tak, aby byla perfektně rovnoběžná, a zaznačte si umístění každé příčky žebříku. Vyřízněte do každého z prken drážky o rozměru 50×75 mm s hloubkou zhruba 30 mm. Z prken 50×75 mm nařežte příčky vhodné délky. Ty pak vlepte lepidlem na dřevo do drážek. Příčky pak upevněte vruty a vyčkejte, než lepidlo zaschne. Pak žebřík namořte, abyste mu dodali pěkný odstín a ochránili jej před rozmary počasí.
 2. 2
  Udělejte nad domem na stromě jednoduchou střechu. Naši střechu tvoří jediný kus plachty, vy však můžete být při jejím navrhování a konstruování klidně nápaditější. Do každého kmene zavrtejte ve výšce zhruba 2,5 metru od základny domku jeden hák. Mezi háky pak napněte pružnou šňůru, a přes ni následně přehoďte plachtu.
  • Poté vyrobte několik desítek centimetrů vysoké podpěry, které přichytíte k rohům zábradlí. Plachtu pak přes podložku přibijte ke čtyřem rohům, které podpěry vytvořily. Střecha by teď měla mít lepší přesah.
 3. 3
  Dřevo natřete či namořte. Pokud chcete, aby byl dům na stromě odolný vůči dešti, nebo jen aby lépe vypadal, je správný čas pro jeho nátěr či namoření. Je na vašem zvážení, jaké barvy či mořidla budou k domku ladit.
  Reklama

Tipy

 • Snažte se konstrukci vyrobit co nejlehčí. Čím těžší dům na stromě bude, tím silnější podpěry bude potřebovat, a tím větší potenciální škody může napáchat na stromě. Pokud budete do domu na stromě dávat nábytek, kupte ten nejlehčí možný.
 • Pokud kotvíte šrouby přímo do stromu, použijte raději méně velkých šroubů, než spoustu malých. Strom by jinak nejspíše celou oblast, do které jste domek uchytili, považoval za poraněnou, a nechal ji zetlít.
 • Ve většině obchodů s nářadím neseženete dostatečně velké zinkované šrouby do dřeva. Zkuste je spíše pořídit na internetu od některého z výrobců zakázkových domků na stromě.
 • Vždy dům na stromě nejprve otestujte, než na něj necháte vylézt děti!
Reklama

Varování

 • Recyklované dřevo je sice přátelštější k životnímu prostředí, nemusí však být tak pevné, jako dřevo nové. Proto výběru použitého dřeva věnujte dostatečnou pozornost a nevyrábějte z něj žádné části stromového domku, které ponesou nějakou zátěž.
 • Z domu na stromě nikdy neskákejte, vždy slezte po žebříku, nebo po schodech.
 • Nikdy nelezte na střechu domu na stromě.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Svinovací metr
 • Vodováhu
 • Vrtačku a vrtáky
 • Stolní pilu
 • Kladivo či nastřelovačku hřebíků
 • Žebříky
 • Klíče a nástavce
 • Ochranné brýle
 • Nastřelovačku hřebíků
 • Kompresor
 • Vrtačku
 • Pokosovou pilu
 • Cirkulárku
 • Stolařskou pilu
 • Trámky 100×150 mm pro výrobu podpěr
 • Desky 50×200 mm pro výrobu rámu a základny konstrukce
 • Překližku pro venkovní použití, nebo jiný materiál pro výrobu podlahy
 • Trámky 100×100 mm na stojky zábradlí
 • Desky 50×150 mm na vodorovné zábradlí
 • Trámky 50×50 mm na výplň zábradlí
 • Kluzné spojky/objímky, zinkované šrouby, vruty a další nezbytný materiál
 • Zátěžovou překližku
 • Zátěžové hřebíky nebo šrouby

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 73 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 19 967 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 19 967 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama